26749

Beltona

€ 500.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 502  |  Reacties: 8
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
15%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-06-2017 in 5 dagen volgeschreven door 502 investeerders

Samenvatting

Beltona, opgericht in 1985, is een Nederlands sportmerk. Het bedrijf is actief in de verkoop van sportkleding en accessoires aan voornamelijk voetbalclubs, maar ook aan andere sportverenigingen (zoals hockeyclubs en volleybalclubs) en particulieren. Beltona staat in de markt bekend als de pionier van het clubtenue voorzien van clublogo. 

In mei 2016 is Beltona door ervaren ondernemers Wim van Leeuwen en Marcel Commers overgenomen. De ondernemers zijn meteen aan de slag gegaan met het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen in de onderneming, zowel operationeel als financieel. Sindsdien is onder andere de look & feel van de kleding van Beltona gemoderniseerd middels een nieuwe collectie, wordt er samengewerkt met een nieuwe leverancier tegen gunstigere voorwaarden, worden (potentiële) klanten weer pro-actief benaderd, is het logo veranderd, wordt de (social) media actief opgezocht, komt er in juni 2017 een webshop en heeft er een forse kostenreductie plaatsgevonden. 

De doorgevoerde wijzigingen hebben nu al een positieve impact op de onderneming, blijkende uit de cijfers van na de overname ten opzichte van de cijfers van voor de overname. Tot dusverre is de onderneming grotendeels gefinancierd door de nieuwe aandeelhouders. De onderneming vraagt nu een voorraadfinanciering van € 500.000,- voor de aankoop van de nieuwe en gemoderniseerde collectie, welke voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd. Deze voorraad zal de komende jaren verkocht worden, startend voor het komend voetbalseizoen.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 700.000,-. De ondernemers hebben € 200.000,- aan achtergestelde leningen verstrekt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 500.000,-, met een ondergrens van € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 6 maanden. Na de aflossingsvrije periode wordt de lening in 54 maanden afgelost middels een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft voor de onderneming een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Beltona Sports B.V. en Beltona B.V. De leningen van de aandeelhouders ter hoogte van € 200.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op deze leningen mag niet worden afgelost gedurende de looptijd van de lening via Collin. Marcel Commers, Wim van Leeuwen en Bettina Wouters geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 400.000,- welke op dit moment grotendeels van materiële waarde is. De huidige en toekomstige voorraad van Beltona B.V. en Beltona Sports B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tenslotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het niveau van Beltona B.V. inzake een minimale geconsolideerde solvabiliteit van 35%.

Leendoel

De gevraagde financiering bij Collin Crowdfund betreft een voorraadfinanciering. Deze voorraad zal in het volgende voetbalseizoen (start augustus) en de daaropvolgende voetbalseizoenen verkocht worden.

Ondernemer

De ondernemers achter Beltona zijn Marcel Commers en Wim van Leeuwen. Samen hebben zij het bedrijf in mei 2016 overgenomen. Marcel en Wim kennen elkaar ruim 15 jaar. Bij de Haagse voetbalclub v.v. Wilhelmus vervulden ze de afgelopen jaren tegelijkertijd een bestuursfunctie. In privé hebben Marcel en Wim een goede relatie. Binnen de onderneming houdt Marcel zich voornamelijk bezig met sales, terwijl Wim zich voornamelijk met de financiën bezighoudt. 

Marcel Commers (52 jaar) heeft, na het afronden van zijn mavo, tien jaar gewerkt als loodgieter en werkvoorbereider bij verschillende firma’s. In 1989 heeft hij vervolgens een eigen loodgietersbedrijf opgericht. In 1998 kwam hier een sanitair speciaalzaak bij en in 2004 tevens een haarden speciaalzaak. In 2007 heeft Marcel de gehele onderneming verkocht aan Van Lochem Nederland Totaalonderhoud. Vervolgens is Marcel tot 2008 in loondienst gebleven bij Van Lochem als divisie manager. Het ondernemersbloed begon echter al snel weer te stromen; in 2008 en 2009 heeft Marcel een eigen horeca onderneming gehad in het centrum van Voorburg. In 2009 heeft Marcel de stap terug gemaakt naar een eigen loodgietersbedrijf, welke hij nog steeds heeft. Door de overname van Beltona, staan deze activiteiten op een laag pitje. In zijn vrije tijd houdt Marcel van sport, muziek en old timers. Marcel is, na jarenlang speler van het eerste elftal te zijn geweest, al lange tijd als manager voetbalzaken actief in het bestuur van v.v. Wilhelmus. Marcel is getrouwd met Saakje en samen hebben zij een dochter en twee zoons. 

Wim van Leeuwen (62 jaar) heeft na het afronden van zijn MULO in 1971 verscheidene functies uitgevoerd. Na een tussenjaar in militaire dienst, is Wim tot 1985 actief geweest als controller en financieel directeur bij verschillende bedrijven, waar hij tevens verantwoordelijk was voor het optimaliseren van software. Na een management buy-out is Wim tot 2000 (mede)eigenaar geweest van de firma Van den Berg. Van den Berg hield zich bezig met het realiseren van projecten op het gebied van de droge procesindustrie. Voor de wereldwijd gerealiseerde projecten was Wim onder andere verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling, belastingen, valutatransacties, personeelsbeleid en de projectadministratie. In 2000 is het bedrijf verkocht, bij deze verkoop is bedongen dat hij nog twee jaar aanbleef als algemeen directeur. Vervolgens is Wim directeur/eigenaar geworden van een groep bedrijven, welke actief waren op het gebied van projectmatig inrichten van ruimtes. Vanaf 2008 is hij als directeur/medeaandeelhouder werkzaam geweest binnen een groep bedrijven, welke zich bezighielden met elektrisch aangedreven vervoer. Wim is daarnaast in de periode vanaf 2002 tot heden adviseur van uiteenlopende bedrijven, waaronder onder andere horecaondernemingen, bedrijven in de detailhandel en een advocatenkantoor. Indien noodzakelijk verricht hij, naast het advieswerk, werkzaamheden voor deze bedrijven, soms middels een deelname in betreffend bedrijf. Gedurende zijn carrière heeft Wim zijn basisopleiding aangevuld met diverse opleidingen waaronder diverse administratieve opleidingen tot en met SPD (Staats Praktijk Diploma), Automatisering (AMBI), Praktijkdiploma Belastingrecht, AA (geen certificerende bevoegdheid) en Hoger Financieel Administratief Management. In zijn vrije tijd houdt Wim van voetbal, bridgen en andere kaartspelen, lezen, wandelen en (race)fietsen. Daarnaast is Wim adviseur geweest van diverse stichtingen welke zich wereldwijd inzetten voor hulp aan visueel gehandicapten. In het bijzonder voor het opzetten van mogelijkheden tot informatievoorziening en bibliotheken in ontwikkelingslanden. De partner van Wim is Bettina samen hebben zij twee zoons en twee dochters.

Bettina Wouters (48 jaar) heeft na haar havo diploma behaald te hebben een beroepsopleiding in de textiel (Detex) gevolgd. Vanaf 1989 tot 2016 is ze als zelfstandig ondernemer actief geweest in de horeca in Voorburg. In deze periode heeft Bettina een tweetal restaurants en een café gerund in het oude centrum van Voorburg. Daarnaast heeft zij gedurende een aanzienlijke periode bestuursfuncties vervuld in de ondernemersvereniging in Voorburg. Op dit ogenblik adviseert Bettina horecaondernemers en verricht administratieve werkzaamheden voor hen. Tevens is zij bezig met de opzet van (web)winkels voor sportkleding.

Onderneming

Beltona is een Nederlands sportmerk, dat sportkleding en accessoires verkoopt aan hoofdzakelijk voetbalclubs. Ook hockeyclubs, volleybalclubs en andere sportverenigingen behoren tot de doelgroep van Beltona. 
 
Historie van het bedrijf
De roots van Beltona liggen in het plaatsje Belton in Engeland. Alvorens de heer Chand zich in Nederland vestigde woonde hij in het plaatsje Belton in Engeland. In 1985 is hij een onderneming gestart in Nederland, op het moment dat de onderneming geregistreerd diende te worden in Nederland heeft hij gekozen voor de naam Beltona. Beltona was het eerste bedrijf in Nederland dat sublimatiekleding op de markt bracht.  Met name hierdoor is de onderneming destijds hard gegroeid. Helaas heeft Beltona deze positie destijds in de markt niet kunnen handhaven en is het aantal clubs de afgelopen jaren gedaald. Op basis van een nadere analyse wat de oorzaak hiervan was, is gebleken dat er vanuit de organisatie, geen direct gevoel en contact was met de markt. Hierdoor kon Beltona onvoldoende mee in de ontwikkelingen van de markt. De heer Chand is/was een specialist op het gebied van de kwaliteit en mogelijkheden van stoffen, maar had geen affiniteit met de sport. Hierdoor kon hij onvoldoende inspelen op de behoefte van de doelgroep. Achteraf bleek dat het product van Beltona de afgelopen jaren onvoldoende is gemoderniseerd, waardoor het in de markt een ietwat oubollig karakter heeft gekregen. De naamsbekendheid daarentegen is nog wel steeds behouden en het staat bekend als een uitstekende prijs / kwaliteit verhouding.

Veranderingen na overname
In mei 2016 is Beltona door Wim en Marcel overgenomen van de heer Chand. De nieuwe ondernemers zijn meteen aan de slag gegaan met het doorvoeren van veranderingen in de onderneming. Wim en Marcel zijn gestart met het personeel. Na persoonlijke gesprekken met alle personeelsleden heeft men met ieder personeelslid afzonderlijk persoonlijke doelen afgestemd. Hierdoor is de motivatie van het personeel verbeterd. Bij de overname is van twee personeelsleden afscheid genomen en zijn er twee nieuwe werknemers aangenomen. Een hiervan is de directeur bedrijfszaken Arie Kegel. Arie is binnen Beltona, als managing director, verantwoordelijk voor de directe aansturing van de afdelingen inkoop, verkoop en ontwerp en design. Met Arie binnen de gelederen heeft Beltona de kennis van stoffen en het product, dat door het vertrek van de heer Chand binnen de organisatie in mindere mate aanwezig was, ruimschoots gecompenseerd. Arie heeft hiernaast veel kennis van de branche, op zowel inkoop- als op verkoopniveau. In de afgelopen zes jaar heeft hij bij een andere gerenommeerd sportmerk de nodige veranderingen doorgevoerd en het merk nieuw leven ingeblazen. Van deze kennis en ervaring maakt Beltona dan ook dankbaar gebruik.

Naast de wijzigingen in het personeelsbeleid is er sinds de overname nog veel meer veranderd qua operationele activiteiten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Salesstrategie van Beltona is omgegooid. Voetbalclubs worden sindsdien onder andere proactief benaderd, dit in tegenstelling tot voor de overname;
 • Social media is vanaf 0 opgezet, Beltona was voorheen nog niet actief op social media;
 • In juni 2017 zal Beltona haar eigen webshop gaan lanceren;
 • Beltona heeft haar logo een opfrisbeurt gegeven; 
 • Er wordt een geheel nieuwe collectie op de markt gebracht, welke ruimschoots voldoet aan de eisen en wensen van deze tijd;
 • Men heeft een samenwerking met sales agenten in België die de Belgische markt penetreren;
 • Men heeft een contract gesloten met een BVO: FC Emmen. Daarnaast is men in onderhandeling met een aantal andere BVO's in binnen- en buitenland, waarmee er misschien voor komend seizoen nog een contract wordt afgesloten. Mocht het onverhoopt, vanwege contractuele verplichtingen, niet lukken voor het seizoen 2017/2018, zullen er zeker voor het seizoen 2018/2019 contracten worden afgesloten. Beltona streeft naar een contract binnen de Eredivisie en 1 binnen de Eerste Divisie in elk land waar Beltona actief is. Vooralsnog is voor Beltona het maximale. Afhankelijk van kosten/opbrengsten kunnen er meer BVO's volgen. 

Naast de operationele wijzigingen is er ook ontzettend veel gewijzigd in de financiële huishouding van Beltona. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Marcel en Wim halen geen managementvergoeding uit de onderneming en krijgen ook geen onkostenvergoeding;
 • Alle kostenposten zijn kritisch bekeken met een forse kostenreductie tot gevolg;
 • Men is in zee gegaan met een nieuwe kledingleverancier in China die de kwaliteit kan leveren die past bij de nieuwe visie van Beltona. Tevens is men gunstigere voorwaarden overeengekomen.

Alle tot dusverre doorgevoerde wijzigingen binnen Beltona resulteerden in 2016 in een omzetgroei van 40% ten opzichte van 2015 en laten tevens een groeiende winstgevendheid zien voor Beltona. 

Productie en distributie
De kleding en accessoires van Beltona worden in China, Pakistan en India geproduceerd, meerdere malen per jaar worden deze leveranciers bezocht. De kleding en accessoires worden vervolgens naar het magazijn van Beltona in Rijswijk verscheept, vanwaar het verspreid wordt naar de afnemers. De kleding wordt in twee delen aan de producent betaald, waarvan het grootste gedeelte van de betaling na levering plaats vindt. In overleg met de club wordt het pakket van Beltona via een retailer geleverd, eventueel kan op verzoek van de club ook rechtstreeks geleverd worden. Daarnaast zal het vanaf eind juni ook mogelijk zijn aankopen te doen via de geheel vernieuwde webshop. Momenteen is deze webshop nog 'under construction'. Er wordt met name hard gewerkt aan de koppeling van de webshop aan het management informatie systeem van Beltona.

Missie & visie
De missie van Beltona is het realiseren van een substantieel marktaandeel. Dit zal bereikt worden door het leveren van betaalbare, modieuze en innoverende sportkleding en sportartikelen. Beltona wil graag haar productlijn doorontwikkelen en de contacten met clubs intensiveren. Beltona concentreert zich momenteel op voetbalverenigingen, maar krijgt regelmatig verzoeken van verenigingen waar andere sporten (bijvoorbeeld hockey, handbal, korfbal, volleybal en dergelijke) worden beoefend. In de toekomst zal Beltona zich in deze markt uitdrukkelijker gaan profileren. 

Marktpositie en onderscheidend vermogen
In eerste instantie zijn Nederland en België voor Beltona de belangrijkste afzetgebieden. In dit gebied heeft Beltona de afgelopen jaren een goede naamsbekendheid opgebouwd. In de rest van Europa zijn er al de nodige contacten, welke in de toekomst geïntensiveerd en uitgebreid zullen gaan worden. De innovatie en trends in de markt worden hoofdzakelijk bepaald door de bekende merken zoals Nike, Adidas en dergelijke. Deze merken richten zich echter voornamelijk op de individuele sporter en niet op het team. Teamware is dan ook de focus van Beltona. De belangrijkste concurrenten op dit gebied zijn onder andere Quick, Kelme, Jako, Club, Erima en Robey. Het onderscheidend vermogen van Beltona ten opzichte van de concurrentie is dat men in staat is om flexibel te werken en ook kleinere aantallen kan leveren. Omdat Beltona vanuit Nederland levert, zijn de levertijden kort. Voor concurrenten die vanuit het buitenland opereren geldt dat vaak niet. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf voorraad*  € 500.000,-
Overige, reeds gedane investeringen  € 200.000,-
Totale investeringsbehoefte  € 700.000,-
Achtergestelde lening aandeelhouders  € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 500.000,-

*De voorraad die aangekocht wordt is de nieuwe gemoderniseerde collectie van Beltona. Deze collectie zal meerdere jaren gebruikt worden, aangezien er vaak 3 jarige contracten met voetbalclubs worden aangegaan. 

Leenbedrag: € 500.000,-, met een ondergrens € 350.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, inclusief 6 maanden aflossingsvrije periode. Na de aflossingsvrije periode geldt er een lineaire maandelijkse aflossing van de lening. 

Bestaande financieringen
De onderneming is tot dusverre met eigen vermogen gefinancierd. Er is dus geen sprake van externe financiering.

Risico

Bedrijfsrisico’s en beperkende maatregelen

 • Valutarisico; Aangezien Beltona haar kleding in China inkoopt en deze in Amerikaanse dollars betaalt, bestaat er een valutarisico. Er is bewust voor gekozen om dit risico niet af te dekken in verband met de hoge kosten. Het contract met de leverancier wordt ieder jaar opnieuw onderhandeld, wat de ondernemers ieder jaar de ruimte geeft om ‘aan de knoppen te draaien’ indien de wisselkoers zich ongunstig ontwikkelt. 
 • Demodage; Bij kleding bestaat er altijd het risico op demodage. Echter wordt er bij sportclubs met zeer grote regelmaat voor een langere periode in hetzelfde tenue gelopen. Daardoor is het risico van demodage voor de voorraad van Beltona relatief klein. 
 • Non-betaling van debiteuren; Risico van non-betaling is niet afgedekt, echter is er in het verleden nooit een betaalprobleem geweest met debiteuren. De afgelopen tien jaar zijn alle rekeningen betaald. 
 • Afhankelijkheid Wim en Marcel; Marcel en Wim proberen Beltona zo in te richten, dat het bedrijf kan draaien zonder dat zij (veel) benodigd zijn. In het geval dat Marcel zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren, is er een werknemer in dienst die veel ervaring heeft in de sales en op dit moment samen met Marcel de salesactiviteiten van Beltona uitvoert. Hij kan Marcel grotendeels vervangen. Indien Wim zijn werkzaamheden niet uit kan voeren, zal men extern op zoek moeten gaan naar een CFO en/of accountant. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Beltona B.V. en Beltona Sports B.V.
 • Marcel Commers, Wim van Leeuwen en Bettina Wouters geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 400.000,- , deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
 • De lening van Marcel Commers ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente zal wel worden betaald.
 • De lening van BW Management B.V. ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente zal wel worden betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Beltona B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De huidige en toekomstige voorraad van Beltona B.V. en Beltona Sports B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De schulden van Beltona B.V., ter voorfinanciering van de voorraad, aan de nieuwe aandeelhouders ter hoogte van € 65.780,- mag enkel worden afgelost indien het netto cashflow overschot toereikend is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Beltona Sports B.V. als Verhoogd risico. Beltona B.V. scoort bij Dun & Bradstreet een Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve, geconsolideerde jaarcijfers van de jaren 2015 en 2016, alsmede de prognose voor 2017 en 2018. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De huidige eigenaren hebben in mei 2016 Beltona overgenomen en sindsdien is de exploitatie verbeterd. De geconsolideerde omzet in 2016 is gestegen met ruim 40% naar € 1.453.000,- met een gerealiseerde nettowinst van € 347.000,-. Door een bijzondere baat (incidenteel) van bijna € 350.000,- komt de uiteindelijke genormaliseerde cashflow uit op € 9.000,-. Het netto cashflow overschot, voor correctie van deze bijzondere baat, komt uit op € 360.000,-. De onderneming is tot dusverre met eigen vermogen gefinancierd en hierdoor is de aflossingsdruk in 2016 nihil. Sinds de overname door Marcel en Wim is er duidelijk een positieve trendbreuk zichtbaar in de exploitatie van Beltona. De verwachte omzet voor 2017 komt uit op € 1.750.000,- met een verwachte operationele cashflow van € 204.000,-. Hiermee is de cashflow toereikend om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen van Collin Crowdfund en resteert er een verwacht netto cashflow overschot van € 120.000,- (Excellent). De prognose wordt onderbouwd met tussentijdse cijfers 2017 die aantonen dat de realisatie in lijn loopt met de prognose. Wij achten het op dit moment passend om voorzichtigheidshalve de Rentabiliteit van Beltona als Voldoende te kwalificeren, omdat e.e.a. op prognoses is gebaseerd. 

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit van Beltona is per ultimo 2016 van een Excellent niveau, namelijk 70% op een balanstotaal van € 779.000,-. Op het moment van financieren, daalt de solvabiliteit naar ongeveer 46% (score Excellent) mede door een verlengd balanstotaal naar € 1.279.000,-. Per ultimo 2017 zal de solvabiliteit naar verwachting weer verder verbeteren, aangezien de verwachte winst volledig wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. De verwachte solvabiliteit per ultimo 2017 komt uit op 49%. Voorzichtigheidshalve beoordelen wij de Solvabiliteit als Goed.

Liquiditeit
Beltona heeft per ultimo 2016 een current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van 3,6 (score Excellent). De vlottende activa bestaat hoofdzakelijk uit voorraad en debiteuren. De voorraad van Beltona bestaat uit kleding en accessoires. Indien een club ervoor kiest om het contract (vaak een contractduur van 3 jaar) met Beltona te beëindigen, dan is men verplicht om de clubkleding die op voorraad ligt af te nemen tegen verkoopprijs. Verder is er met een outletshop in Den Haag en België afgesproken om verouderde en gedemodeerde voorraad voor de inkoopprijs over te nemen. De kwaliteit van de voorraad beoordelen wij als courant. Voor de debiteuren is er nog nooit een voorziening getroffen voor dubieuze debiteuren en heeft er nimmer een afboeking plaats hoeven te vinden. Per ultimo 2017 zal de current ratio van Beltona zich volgens prognose verbeteren naar 5,0 (score Excellent). Wij kwalificeren de Liquiditeit van Beltona vooralsnog als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

 • Iedere investeerder ontvangt een voucher ter waarde van 10% korting op een bestelling uit de webshop.

Daar boven op:

 • Iedere investeerder die een bedrag van € 1.000,- tot € 3.000,- investeert, ontvangt een voucher die ingewisseld kan worden voor 1 gratis Player Jas.
 • Iedere investeerder die een bedrag van € 3.000,- tot € 10.000,- investeert, ontvangt een voucher die ingewisseld kan worden voor 1 gratis Player Jas en 1 gratis Coach Jas.
 • Iedere investeerder die een bedrag van € 10.000,- of meer investeert, ontvangt een voucher die ingewisseld kan worden voor een gratis voetbaltenue (shirt, broek en kousen) voor 16 veldspelers en 2 keepers 

De vouchers zullen digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22738 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2017 om 9:10
investeerder-7539 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2017 om 8:54
investeerder-11485 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
20-06-2017 om 8:19
investeerder-25822 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2017 om 7:26
investeerder-12982 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-06-2017 om 7:26

Reacties

Investeerder – 17247
15-06-2017 11:27
graag een voorbeeld (linkje) van de “player jas”

Investeerder – 32637
15-06-2017 11:45
Beste investeerder

De jassen (player en coach) zijn terug te vinden in onze catalogus, welke via onze website www.beltona.com, is te raadplegen. Op bladzijde 58-59 en 60-61 zijn de jassen afgebeeld.

De rechtstreekse link naar deze pagina’s zijn: http://beltona.info/digitale-catalogus/2017-2018/#beltona_liona_catalogus_2017_2018_geen_prijzen/page/58-59 en http://beltona.info/digitale-catalogus/2017-2018/#beltona_liona_catalogus_2017_2018_geen_prijzen/page/60-61.

Met vriendelijke groet,
Marcel Commers

Investeerder – 32234
15-06-2017 11:46
“deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.” Kunnen jullie wat exacter zijn in het bedrag van de borgstelling inclusief een omschrijving waar deze borgstelling uit bestaat.

Collin Crowdfund
15-06-2017 11:51
Beste investeerder

De waarde van een borgstelling betreft een momentopname op het moment van financieren. De materialiteit van de borgstelling wordt bepaald op basis van de privé vermogenssituatie van de borgen. De terminologie inzake borgstellingen die wij standaard in de pitch hanteren staat op onze site weergegeven. Grotendeels materieel staat voor ±75% dekkingswaarde van de borgstelling.

Met vriendelijke groet
Collin Crowdfund

Investeerder – 2057
15-06-2017 14:15
Leenbedrag: € 500.000,-, met een ondergrens € 350.000,- wat betekent het als er maar 350K wordt opgehaald met deze fundingactie.

Collin Crowdfund
15-06-2017 14:33
Beste investeerder,

In goed overleg met de ondernemers hebben wij bepaald dat er sprake is van een succesvolle campagne bij een gefund bedrag tussen de € 350.000,- en € 500.000,-, vandaar de ondergrens. In overleg met de ondernemer kan de campagne op ieder moment, ergens tussen de € 350.000,- en € 500.000,-, gesloten worden. De ondergrens is bepaald op basis van het leendoel van de onderneming in combinatie met de door ons uitgevoerde financiële analyse.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 26574
19-06-2017 9:10
Zijn er afspraken gemaakt met de producent van de kleding in China over de arbeidsomstandigheden waaronder de kleding geproduceerd wordt? En zo ja hoe borgen jullie deze afspraken?

M Commers
19-06-2017 11:51
Beste Investeerder,

Met onze leveranciers in China zijn hier heel duidelijke afspraken over gemaakt, wij vragen hiervoor verklaringen van de leveranciers op. Bij Beltona hebben wij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan. Om controle te houden op de voortgang en de kwaliteit van het productieproces, naast de arbeidsomstandigheden, bezoeken wij minimaal 2 keer per jaar de productiefaciliteiten.

Onze ervaring tot op heden is dat deze arbeidsomstandigheden uitzonderlijk goed zijn. Als referentie voor deze beoordeling gebruiken wij onze ervaringen en kennis met productiefaciliteiten hier in West-Europa, naar onze mening zijn de omstandigheden in China veel beter.

Met vriendelijke groet,
Marcel Commers

Ondernemer
Marcel Commers

Wim van Leeuwen

Bettina Wouters

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans


Arnaud Satter