41871

Bende van Geluk

€ 130.000  |  6,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 346
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

43 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-06-2022 in 13 dagen volgeschreven door 346 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bende van Geluk
Sector Opstartkosten
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Opstartkosten
Datum van oprichting 25-01-2022

Leendoel

Jouke en Evelien gaan een kinderwinkel starten in het dorpscentrum van Elst. De winkel zal ‘Bende van Geluk’ gaan heten. Bende van Geluk staat voor hun persoonlijke ‘bende’ van geluk, namelijk het gezin. Het aanbod in de winkel bestaat uit kinderkleding, kinderschoenen, cadeaus, (kinderkamer)accessoires en lifestyle artikelen. De eigenschap die de winkel uniek maakt is dat men op meerdere vlakken kan slagen onder één dak. Voor de opstart van de winkel zijn de ondernemers op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 130.000,- verstrekt met een looptijd van 72 maanden, met een aflossingsvrije periode van 12 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Automatisering € 8.000
Inventaris € 25.000
Voorraad € 42.000
Werkkapitaal € 81.000
Totaal € 156.000
Eigen inbreng € 26.000
Collin Direct € 130.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn mevrouw J. Bloemberg – de Groot en mevrouw E.G. Volgers – de Boer handelend onder de naam Bende van Geluk. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van mevrouw J. Bloemberg – de Groot beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis en is materieel van aard. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid van mevrouw E.G. Volgers – de Boer beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis en is voor ongeveer de helft materieel.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bende van Geluk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 130.000,- op het woonhuis aan de Kalmoeslaan 11, 6661LR te Elst (kadastraal bekend als sectie N, nummer 3787 te Elst) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 575.000,- en openstaande schuld van € 389.000,- . Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 15 november 2021 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 610.000,-.
  • Mevrouw J. Bloemberg – de Groot en de heer B. Bloemberg geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres Kalmoeslaan 11, 6661LR te Elst, kadastraal bekend als sectie N, nummer 3787, te Elst. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het woonhuis.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bende van Geluk is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Bende van Geluk. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 33.000
Vlottende activa € 42.000
Overige vlottende activa € 81.000
Totaal € 156.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 26.000
Langlopende schulden € 130.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 156.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 91.000
Bruto winst € 10.000
Kosten € 64.000
Resultaat € -/-54.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 397.000
Bruto winst € 198.000
Kosten € 50.000
Resultaat € 148.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-103102 heeft € 700 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 22:28
investeerder-70765 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 19:20
investeerder-109827 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 18:12
investeerder-2229 heeft € 1.100 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 17:42
investeerder-249537 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-06-2022 om 17:30

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders