26162

Bereik Rotterdam

€ 275.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 267
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 17-01-2017 in 1 uur volgeschreven door 267 investeerders

Samenvatting

Samenvatting
Bereik plaatst en exploiteert digitale outdoor billboards op drukke verkeerslocaties. Het bedrijf, opgericht eind 2014, is nog jong. Echter de ondernemer, Pleun Klootwijk, is al 28 jaar actief in de buitenreclame en daarmee ook aantoonbaar succesvol. Bereik sluit veelal meerjarencontracten met gemeenten voor het plaatsen van de billboards en door inzet van een salesteam sluit het ook meerjarencontracten met adverteerders op deze billboards. De informatie hierop is vanuit kantoor te wijzigen en muteert meerdere malen per minuut. Naast de ondernemer is zijn zoon, Mick Klootwijk, ook een belangrijke kracht binnen het bedrijf. Afgelopen juni hebben we de eerste aanvraag bij Collin Crowdfund geplaatst en daarin reeds aangekondigd dat er mogelijk vervolgaanvragen zouden volgen. Dit is de eerste vervolgaanvraag.

Financieringsbehoefte
Voor de aanschaf van billboards en voor de initiële saleskosten voor het sluiten van de meerjarencontracten is er een financieringsbehoefte van € 275.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5%.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Bereik Rotterdam B.V. als Laag risico. De Collin Credit Score overall komt uit op Goed. De debiteuren zijn Bereik Rotterdam B.V., Bereik Oud Beijerland B.V., Bereik B.V. en Pleun Investments B.V. Een bestaande lening van € 300.000,- is achtergesteld en de ondernemer Pleun Klootwijk geeft een persoonlijke borgstelling van € 100.000,- af. Daarnaast is een niet-onttrekkingsverklaring tot en met een solvabiliteit van 40% overeengekomen.

Video Pitch

Leendoel

Voor elk nieuw contract op een nieuwe locatie moet er geïnvesteerd worden in billboards. Daarnaast zijn de salesinspanningen voor aanvang van een meerjarencontract het eerste jaar het grootst. De kosten hiervoor worden bij het aangaan van het contract betaald. Er zijn reeds meerdere contracten gesloten. 

Ondernemer

Pleun Klootwijk (55) is met 28 jaar ervaring in de buitenreclame met recht een oude rot in het vak. Hoewel hij duidelijk de leiding van het bedrijf in handen heeft, treedt hij ook op als meewerkend voorman op het gebied van sales en nieuwe locaties. Door zijn senioriteit, oplossingsgerichtheid en humor weet hij partijen voor zich te winnen. Hij heeft een enorm netwerk onder adverteerders en gemeenten.

Na 11 jaar (onder meer als directeur) bij een landelijk reclamebedrijf te hebben gewerkt, is Pleun in 2000 gestart met een eigen bedrijf (PK Media) dat zich richt op de (nu traditionele) reclameborden bij drukke wegen. In 2008 is hij samen met een compagnon het bedrijf Gripp gestart dat zich specialiseerde in de huurrechten van reclameborden en abri’s. Dit bedrijf is in 2015 verkocht. Het beste van beide bedrijven is nu samen gekomen in Bereik.

De accountant Steens & Partners vervult voor Pleun een belangrijke klankbordfunctie. Zijn zoon Mick, die zijn rechterhand is, is al 10 jaar werkzaam voor de bedrijven van zijn vader.

Onderneming

Bereik B.V., opgericht in oktober 2014, is het jongste bedrijf van Pleun Klootwijk. Het bedrijf (www.bereik.nl) plaatst en exploiteert digitale billboards binnen gemeenten. De gemeenten kunnen met de billboards up-to-date informatie verschaffen en lokale adverteerders kunnen direct inspelen op de actualiteit.

De billboards vertonen elke 7 seconden een informatie- of reclame-uiting. Met huurders wordt een 1-, 3- of 5-jarig contract afgesloten, waarbij er ruimte blijft voor de losse verkoop van ad hoc advertenties. De huurders kunnen zelf vanaf hun PC elk moment de advertenties aanpassen. Een supermarkt kan bijvoorbeeld direct reageren op een aanbieding van de concurrent.

Door steeds gebruik te maken van de modernste LED-technologieën stralen de borden kwaliteit uit. De omgeving wordt niet belast met een schreeuwerige overgang van beelden. Een ander voordeel voor de omgeving en het milieu is dat er geen busjes met nieuwe advertenties hoeven rond te rijden, zoals dat bij de traditionele billboards wel het geval is.

De billboards voor Bereik Rotterdam worden geplaatst op de 2 drukste toegangswegen van Capelle aan den IJssel (de Capelseweg bij Alexandrium en de Abram van Rijckevorselweg, de toegangsweg vanaf de Van Brienenoordbrug) en in Rotterdam op de hoek van de Maasboulevard en Oostmolenwerf.

Onlangs zijn ook de in- en verkoopactiviteiten van het bedrijf (Lumick) van de andere zoon van Pleun ondergebracht bij de organisatie van Bereik. Dit betreft de verkoop van zogenaamde wolkenplafonds met LED-verlichting voor kantoor en de zorg en photo-art plafonds (zie www.lumick.nl). Het doel hiervan is om de omzet en de brutomarge te verbeteren.
 
Missie en doelstelling
Bereik wil gemeenten en adverteerders faciliteren met de beste LED-schermen en de meest flexibele vorm van outdoor reclame. De doelstelling is om binnen 5 jaar in 30 gemeenten actief te zijn.

Positionering
Bereik kent een regionale focus. De locaties worden per gemeente vastgelegd en de adverteerders zijn actief in de betreffende gemeente. Het concept is ideaal voor franchiseorganisaties, maar ook voor een plaatselijke winkelier die bij de landelijk werkende concurrenten van Bereik geen serieuze partij zijn.

Toekomst
Bereik is nu in 6 gemeenten actief en de plannen voor 4 andere gemeenten zijn in een vergevorderd stadium.

Team
Naast Pleun zijn er nog 6 medewerkers bij Bereik betrokken. Alleen zoon Mick is fulltime actief als directeur Marketing & Design. De anderen worden naar behoefte ingeschakeld. Er is dus sprake van een behoorlijke flexibele schil. Met het huidige team kan Bereik nog fors groeien.

Unique Selling Points (USP’s)
De USP’s van Bereik zijn:

  • een groot netwerk onder gemeenten en adverteerders
  • een (relatief) kleine en flexibele organisatie
  • ​een uitstekende verkoopkracht​

Structuur

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte, welke is bestemd om de groei van het bedrijf mogelijk te maken, is tweeledig:

Investeringsoverzicht

Aanschaf billboards € 210.000,-
Saleskosten voor Bereik Rotterdam B.V. € 65.000,-
Totaal  € 275.000,-

Het betreft 3 digitale billboards van elk 12 m2. Circa. € 100.000,- van deze investering is reeds betaald; middels deze financiering ontstaat er zo dus ruimte voor verdere groei.

ING heeft een lening met staatsgarantie verstrekt met een hoofdsom van € 200.000,- en een rekening-courant krediet met een hoofdsom van € 100.000,- op basis van secundaire zekerheden. De aflossingen zijn 1 januari 2017 gestart.

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden

  • De debiteuren zijn Bereik Rotterdam B.V., Pleun Investments B.V., Bereik B.V. en Bereik Oud-Beijerland B.V.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Pleun Investments B.V. cs. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De bestaande lening van € 300.000,- door een leverancier verstrekt, is algeheel achtergesteld. Deze is derhalve ook achtergesteld ten behoeve van de lening van Collin. Een kopie van de leningovereenkomst is in het bezit van Collin
  • De ondernemer Pleun Klootwijk geeft een persoonlijke borgstelling van € 100.000,-. Deze heeft op dit moment een materiële waarde.

Dun & Bradstreet 
Dun & Bradstreet geeft een Laag risico aan voor dit bedrijf.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de geconsolideerde financiële resultaten van 2015 en op de forecast (gebaseerd op gerealiseerde cijfers tot en met periode 8) van 2016 en de prognose 2017. De overall score komt uit op Goed.

Rentabiliteit
De activiteiten van Bereik zijn in 2015 pas goed opgestart en vragen aanvankelijk een professionele organisatie en goede saleskracht. Naast de bestaande organisatie van Bereik B.V. wordt daarvoor saleskracht van het bedrijf PK Media ingehuurd, dat tevens in eigendom van de ondernemer is. In 2015 is het bedrijf Gripp BV met forse winst verkocht, waardoor de geconsolideerde kasstroom erg goed was. In 2016 is er verder geïnvesteerd in Bereik BV. Zoals gezegd zijn de activiteiten van Lumick gedeeltelijk geïntegreerd in Bereik. Daardoor is er in 2016 met circa € 900.000,- een hogere omzet gedraaid dan in de vorige pitch verwacht. Wel is 2016 nog verlieslatend afgesloten , hiermee was in de financieringsopzet voor dit jaar reeds rekening gehouden. Door de aangetrokken financiering in 2016 is het netto cashflow overschot uiteindelijk positief met € 41.000,-. De verwachting is dat vanaf 2017 de omzet mede uit de in 2015 en 2016 afgesloten meerjarencontracten verder stijgt tot € 1.900.000,-. De operationele cashflow zal dan met circa € 220.000,- ruim toereikend zijn voor de aflosverplichtingen. We kwalificeren de rentabiliteit op Ruim voldoende, vooral op basis van de reeds gerealiseerde vaste contracten en de daardoor gegarandeerde omzetstijging voor 2017 en de jaren daarna. 

Solvabiliteit
Door de verkoop van Gripp B.V. en een achterstelling van een lening van € 300.000,- is de solvabiliteit eind 2015 88% op een balanstotaal van € 1.069.000,-. Door de groei van de activiteiten stijgt het balanstotaal in 2016 verder naar ruim € 1.200.000,- met een solvabiliteit van 59%. Naar verwachting bedraagt per ultimo 2017 de solvabiliteit circa 60% op een geconsolideerde balans van ruim € 1.500.000,-. De solvabiliteit kwalificeren we als Excellent.

Liquiditeit
Zoals hierboven genoemd is er eind 2015 een deelneming verkocht, waardoor er veel liquide middelen in het bedrijf aanwezig waren. Deze zijn direct voor een groot deel ingezet voor de opbouw van Bereik B.V. De € 100.000,- die al vooruitbetaald is komt bij uitboeking van deze financiering ten gunste van de liquiditeit. Ook wordt er beperkt gebruik gemaakt van het krediet van € 100.000,- bij de ING. De current ratio is per ultimo 2016 2,9 en naar verwachting gelijk per ultimo 2017 (score Excellent). Voorzichtigheidshalve kennen we de score Goed toe.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Investeerders vanaf € 2.500,- hebben de mogelijkheid een door hen gekozen “goede doelen”-stichting gratis gebruik te laten maken van onverhuurde advertentieruimte, uiteraard op basis van beschikbaarheid.

De aanbieding zal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3767 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2017 om 11:22
investeerder-16402 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-01-2017 om 11:21
investeerder-12815 heeft € 20.000 geïnvesteerd.
17-01-2017 om 11:20
investeerder-9760 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-01-2017 om 11:20
investeerder-23515 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
17-01-2017 om 11:20

Reacties

Investeerder – 21111
17-01-2017 11:26
Pitch ziet er goed uit, ik wens Pleun Klootwijk heel veel succes!

Ondernemer
Pleun Klootwijk

Crowdfund Coach


Marc Kogels