27407

Beyond Outdoor

€ 900.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 529
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

98 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-08-2018 in 20 dagen volgeschreven door 529 investeerders

Samenvatting

2-8-2018: Wijziging leningvoorwaarden Beyond Outdoor en een uitbreiding van de extra beloning voor investeerders. 

In samenspraak met de ondernemer wordt het geboden rentepercentage verhoogd van 7,5% naar 8,0%. Volgens de beoordeling die Collin heeft uitgevoerd, achten wij het vorige rentepercentage à 7,5% nog steeds passend, maar wordt er bewust gekozen om het rentepercentage te verhogen om de campagne een extra impuls te geven.

Daarnaast biedt de directie van het bedrijf investeerders een extra beloning aan. Naast de rondvlucht per helikopter over het netwerk van Beyond Outdoor voor iedere investeerder vanaf € 7.500,- worden er vijf reischeques van Corendon t.w.v. € 1.500,- verloot onder de investeerders die vanaf € 2.500,- geïnvesteerd hebben.

Overige zaken blijven ongewijzigd. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De looptijd blijft vijf jaar. De totale financieringsbehoefte van ruim € 1.300.000,- wordt mede ingevuld door een kapitaalstorting van de aandeelhouders van € 400.000,-. Met de investering worden nieuwe reclamemasten gerealiseerd. Lees meer over de onderneming in dit artikel in het AD.

Beyond Outdoor (handelsnaam van DKTD Media B.V.) heeft een unieke positie in het Nederlandse Digital Out of Home landschap, door zich uitsluitend te specialiseren in premium snelweglocaties. Gecombineerd bereiken de digitale reclamemasten van Beyond Outdoor dagelijks meer dan 1,2 miljoen hoogopgeleide, koopkrachtige consumenten én professionals.

Aan de hand van gedetailleerde data over het bereik en de herkomst van de passanten, is Beyond Outdoor onder andere in staat om het exacte (geografische) bereik van campagnes inzichtelijk te maken. In combinatie met de laatste technologische innovaties biedt het bedrijf merken de mogelijkheid om op ieder moment van de dag relevant te communiceren met een miljoenenpubliek.

Beyond Outdoor is opgericht door Danny Tournier, die een ruime ervaring als zelfstandig ondernemer heeft. Hij is al op 18-jarige leeftijd zijn eerste bedrijf gestart. De huidige bedrijfsactiviteiten zijn officieel gestart in 2015 vanuit de bestaande activiteiten van zijn reclamebureau DKTD Reclame. Inmiddels is Danny Tournier met zijn specialisatie in de digital out of home toonaangevend geworden in zijn branche. Hij is daardoor ook betrokken bij verdere innovaties en ontwikkelingen in deze markt. Het bedrijf heeft nog vier aandeelhouders die allemaal hun specifieke expertise en netwerk hebben, maar die zich niet bemoeien met de dagelijkse leiding van het bedrijf.

De toppositie in digital out of home kan verder worden verstevigd door op twee aantrekkelijke locaties nieuwe reclamemasten te ontwikkelen.

Financieringsbehoefte
Het inrichten en in gebruik nemen van de twee A-locaties bij de drukste verkeersaders in Nederland vergen samen met de benodigde hardware, software en ruimte voor groei- en werkkapitaal een totale investering van € 1.317.000,-. Hiervan wordt door de onderneming € 417.000,- zelf gefinancierd door een storting van kapitaal (Agio) door de aandeelhouders. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 900.000,-, met een ondergrens van € 750.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor deze financiering zijn DKTD Media B.V. en DKTD Beheer B.V. Er wordt een persoonlijke borgstelling van € 200.000,- gegeven door Danny Tournier welke momenteel morele waarde heeft. Tevens worden er zakelijke borgstellingen verkregen van twee van de vier overige aandeelhouders van ieder € 100.000,-. Deze zijn op dit moment materieel van aard. De inventaris met betrekking tot de beide te financieren locaties wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tot slot wordt er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen met DKTD Media B.V. zolang de solvabiliteit lager dan 35% is.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde lening wordt gebruikt om op de twee nieuwe locaties reclamemasten te ontwikkelen voor exploitatie. Het gaat daarbij met name om aanschaf en montage van led schermen, staalwerk, elektra en de benodigde hardware en software. Tevens vergt de groei van de onderneming uitbreiding van het groei- en werkkapitaal.

Ondernemer

Al tijdens zijn middelbareschooltijd op de mavo, werd het Danny Tournier (34 jaar) vrij snel duidelijk dat een dergelijke opleiding voor hem niet ging werken. Om die reden is Danny al op jonge leeftijd aan het werk gegaan. Hij voerde tot zijn 18e werk uit als dakdekker in het bedrijf van zijn vader.

Op zijn 18e is Danny vervolgens gestart met zijn eerste bedrijf. De webshop in beamer/projectorlampen met de naam EasyLamp, werd in korte tijd succesvol doordat de marketing en de zoekmachineoptimalisatie erg goed geregeld waren. Tot de klantenkring behoorden uiteenlopende klanten van KLM tot aan Defensieonderdelen van de VS. De shop werd na 1,5 jaar succesvol verkocht. 

In navolging op het succes van de webshop kwamen er veel vragen van ondernemers die op zoek waren naar een website, webshop of ondersteuning in de marketing. Danny is hier samen met zijn partner op ingesprongen en op die manier de reclame- en marketingwereld ’ingerold’. In tien jaar tijd werd er met DKTD Reclame een succesvol bedrijf opgebouwd met circa 100 vaste klanten. De klantenkring was met name afkomstig en actief in de regio’s Rijnmond en Westland, maar ook een aantal grotere merken en gemeenten behoorden tot de cliënten. 

Vanuit de reclameactiviteiten is Danny in aanraking gekomen met de media, in het bijzonder de out of home. Deze tak heeft hem erg geïnspireerd en dan met name de grote objecten zoals billboards en reclamemasten. Uiteindelijk heeft deze inspiratie geleid tot het opbouwen van een specifieke activiteit voor outdoor reclame onder de handelsnaam Beyond Outdoor. De eerste plannen dateren van 2007. Uiteindelijk werd in 2011 de naam Beyond Outdoor ingeschreven in de Kamer van Koophandel en kon er medio 2015 gestart worden met de eerste exploitatie. Per januari 2016 is Danny gestopt met de activiteiten van het reclamebureau om volledig te kunnen focussen op de ontwikkeling van Beyond Outdoor. Inmiddels is met dit bedrijf een prominente positie verworven in het out of home speelveld en wordt Danny Tournier zowel nationaal als internationaal door de markt gezien als een toonaangevende ondernemer waar het de digitale out of home betreft. 

De kernkwaliteiten van Danny Tournier zijn:

 • visionair
 • zeer stabiel
 • veerkrachtig
 • hoog analytisch vermogen
 • creatief in oplossingen
 • stressbestendig
 • alles gedaan krijgen

Binnen zijn bedrijf heeft Danny nog vier aandeelhouders die allemaal hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven en die naast kapitaal op diverse expertisegebieden specifieke deskundigheid inbrengen.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep 
Beyond Outdoor is digital out of home exploitant en biedt groot formaat reclameruimte op led schermen langs de drukste snelwegen en knooppunten in Nederland. Beyond Outdoor richt zich primair op (internationale) bedrijven en merken met B2B en B2C producten en diensten.

Belangrijkste klanten zijn de mediabureaus, waarbij we onderscheid maken tussen gespecialiseerde out of home mediabureaus en mediabureaus die breder georiënteerd zijn en (alle) verschillende mediatypen inzetten. Naast mediabureaus vormen key-accounts een belangrijke klantgroep. Dit zijn grote bedrijven en merken die zelfstandig de marketing én mediaplanning en inkoop verzorgen. Denk hierbij aan Lidl, Corendon, Transavia, T-Mobile, BMW en Centraal Beheer.

Geografisch gezien ligt de focus van Beyond Outdoor op de vier grote stedelijke gebieden (Randstad) met uitbreidingen richting de noordelijke en zuidelijke provincies.
De onderneming is na een voortraject van circa vijf jaar opgericht in 2011. Vanaf dat moment is deelgenomen aan aanbestedingen om exploitatierechten te verwerven. In 2014 zijn in navolging op aanbestedingsprocedures de eerste exploitatievergunningen verkregen. De exploitatie van de eerste locatie is gestart op 1 augustus 2015. In de loop van 2015 en 2016 is het netwerk verder uitgebreid.
In 2017 is er volledige focus geweest op het aanwinnen van een behoorlijk aantal nieuwe A-locaties. Dit resulteert zich er nu in dat het bestaande netwerk in 2018 groeit van 5 naar 15 locaties op prominente en strategische locaties door het land.

Missie en Visie

Een unieke positie in het Nederlandse digital out of home landschap verwerven door uitsluitend te specialiseren in data-driven digital out of home.

Ondernemingsdoelen en marktontwikkeling

Beyond Outdoor heeft als primair doel uit te groeien tot marktleider in digital out of home. De focus ligt hierbij niet alleen op verdere uitbreiding van het netwerk, maar met name ook technologische innovaties om data te kunnen genereren waarmee campagnes verrijkt en geoptimaliseerd kunnen worden. Om versneld te kunnen groeien behoren acquisities tot de mogelijkheden. 

Een steeds groter deel van de omzet wordt gehaald via programmatic buying waarbij nieuwe, voornamelijk online, budgetten worden aangetrokken. Beyond Outdoor loopt hierin voorop en heeft op verschillende vlakken een stevige voorsprong ten opzichte van de directe concurrentie.

Programmatic digital out of home biedt adverteerders en mediabureaus een hoge mate van flexibiliteit doordat campagnes continu realtime aangepast en geoptimaliseerd kunnen worden aan de hand van uiteenlopende variabelen. Zo kunnen campagnes bijvoorbeeld geactiveerd worden op het moment dat er file ontstaat, als het begint te regenen of wanneer de temperatuur boven een bepaald niveau komt.

Beyond Outdoor onderscheidt zich op het vlak van data van haar directe concurrenten door op innovatieve wijze steeds uitgebreidere inzichten te verkrijgen in het profiel van passanten die de locaties passeren. Zo kan er op dit moment gesegmenteerd worden op basis van meer dan 400 variabelen, is er nauwkeurige data beschikbaar over de herkomst en bestemming van passanten en kunnen de passerende voertuigen realtime gecategoriseerd worden.

De beschikbare data kan gekoppeld worden aan online platformen voor programmatic trading. Op deze manier kunnen campagnes realtime gepland en geoptimaliseerd worden op basis van de beschikbare data.

Concurrentiepositie

Beyond Outdoor opereert in een vijf-partijen markt. Belangrijkste concurrent is marktleider Interbest met een netwerk van circa 80 locaties. Het merendeel van deze locaties zijn klassieke out of home locaties, 18 locaties zijn digitaal. Doordat Beyond Outdoor in tegenstelling tot een aantal andere spelers in de markt een volledig digitaal DNA heeft is er een groot voordeel in de veranderende markt.

Op dit moment is Beyond Outdoor de tweede partij in een vijf-partijen ‘nichemarkt’ met een marktaandeel van ca. 30% (Interbest ca. 38%). Beyond Outdoor is binnen de niche op het gebied van digital zonder twijfel dé specialist. Door de ontwikkeling van de aangewonnen locaties groeit het netwerk binnen korte termijn verder door en wordt de bestaande positie niet alleen verstevigd maar ontstaat er ook een ‘standalone’ propositie. Hierdoor kunnen adverteerders campagnes exclusief bij Beyond Outdoor gaan boeken. Dit verstevigt de concurrentiepositie van de onderneming.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling twee nieuwe locaties 
(led schermen, staalconstructie, elektra, overige onderdelen)
€ 705.000,-
Hardware en software met betrekking tot beide locaties 
(camerasystemen, licenties, vehicle recognition applicatie e.d.)
€ 175.000,-
Groeikapitaal (Personeel, Marketing, etc.) € 266.000,-
Werkkapitaal € 171.000,-
Totale investering € 1.317.000,-
Kapitaalstorting (Agio) aandeelhouders € 417.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 900.000,-

Leenbedrag: € 900.000,- met een ondergrens van € 750.000,-.* 
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

* Wanneer er een lager bedrag wordt gefund, wordt het ontbrekende gedeelte door de aandeelhouders in kapitaal bijgestort. De borgstellingen worden in dat geval naar rato van de lagere funding aangepast.

Overige financieringen
Er zijn op dit moment naast de lening via Collin Crowdfund vier bestaande leningen bij de Rabobank. In totaal bedraagt de opstaande schuld per 1-7-2018 € 752.498,-. Rabobank heeft als zekerheid verpanding van vorderingen en inventaris, alsmede hypothecaire zekerheid op een aantal reclamemasten verkregen. Tevens heeft zij een persoonlijke borg van Danny Tournier verkregen van € 100.000,-.

Ten behoeve van de financiering via Collin Crowdfund, heeft Rabobank toestemming gegeven voor deze campagne en het eerste pandrecht voor Collin Crowdfund op de activa van de in deze aanvraag aan de orde zijnde investeringen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn DKTD Beheer B.V. en DKTD Media B.V.
 • De heer D. Tournier geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. De borgstelling wordt jaarlijks met 10% van het oorspronkelijke bedrag verminderd.
 • Twee van de overige aandeelhouders geven ieder een zakelijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstellingen hebben beide op dit moment materiële waarde. De borgstellingen worden jaarlijks met 10% van het oorspronkelijke bedrag verminderd.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van DKTD Media B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is. Bovendien was dit ook al statutair vastgelegd.
 • De inventaris van DKTD Beheer B.V. en DKTD Media B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Het gaat hierbij in het bijzonder om de inventaris/materialen die gebruikt worden inzake de reclamemasten/schermen waarin met het aangetrokken kapitaal geïnvesteerd wordt.

Dun & Bradstreet
DKTD Media B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met Verhoogd risico en DKTD Beheer B.V. met Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de opgestelde prognoses voor de jaren 2018 en 2019, alsmede het jaarrapport 2017. De overall Collin Credit Score bedraagt Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 is er op een omzet van € 1.111.000,- een nettowinst gerealiseerd van € 20.000,-. Na de betaling van de aflossingsverplichtingen en verruiming van de liquiditeit door de verstrekking van kapitaal door de aandeelhouders, resteerde er een netto cashflowoverschot van € 75.000,- (score Goed). In het prognosejaar 2018 zal de omzet naar verwachting stijgen naar € 1.649.000,-, hetgeen een nettowinst van € 285.000,- zal opleveren. De hieruit voortvloeiende cashflow van € 503.000,- is ruim voldoende om aan de hogere aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen (score Ruim voldoende). De prognose 2018 is gebaseerd op de gerealiseerde omzet tot en met mei 2018 gebaseerd op tussentijds intern cijfermateriaal (in bezit van Collin), waarbij voor de tweede helft van het jaar ook de verwachte opbrengsten uit de ingebruikname van nieuwe locaties zijn meegenomen. In 2019 is de verwachting dat de omzet (ruim € 2.400.000,-), het resultaat en de cashflow (ruim € 750.000,-) verder toenemen (score Goed). Wij achten een score van Ruim voldoende passend voor Rentabiliteit, op basis van hetgeen er in dit lopende boekjaar naar verwachting gerealiseerd gaat worden. 

Solvabiliteit
Uit de jaarcijfers 2017 blijkt een solvabiliteit van 21% op een balanstotaal van € 2.359.000,- (score Voldoende). In dat jaar zijn een aantal aandeelhoudersleningen omgezet in kapitaal. In 2018 wordt er wederom vanuit de aandeelhouders een forse storting in Agio gedaan van € 417.000,-. Deze storting is in de berekening van het eigen vermogen per ultimo 2018 verwerkt. Hierdoor en door de toevoeging aan de reserves van het geprognosticeerde resultaat van € 285.000,-, stijgt de solvabiliteit conform prognose in 2018 naar 39% (score Goed) op een balanstotaal van ruim € 3.000.000,-. Wij bepalen de score voor Solvabiliteit op Ruim voldoende. 

Liquiditeit
De huidige liquiditeitspositie is nog Matig. Het bedrijf is fors gegroeid en heeft deze groei grotendeels met eigen middelen gefinancierd. Vanwege de krappe liquiditeit hebben de aandeelhouders vorig jaar een lening beschikbaar gesteld. Door de verwachte resultaten, de nieuwe kapitaalsstorting en de beschikbaarstelling van werkkapitaal uit de leningaanvraag via Collin Crowdfund, is de verwachting dat de liquiditeitspositie aanmerkelijk verbetert. In 2018 zal de current ratio naar verwachting naar 1,0 toenemen. Dit levert de score Voldoende op voor Liquiditeit. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 7.500,- worden door Beyond Outdoor uitgenodigd voor een helikopter rondvlucht over het netwerk van de onderneming tijdens een relatie-event deze zomer.

Naast de rondvlucht per helikopter over het netwerk van Beyond Outdoor voor iedere investeerder vanaf € 7.500,- worden er vijf reischeques van Corendon t.w.v. € 1.500,- verloot onder de investeerders die vanaf € 2.500,- geïnvesteerd hebben.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de aard van de beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9601 heeft € 3.500 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 16:54
investeerder-9869 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 16:50
investeerder-56297 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 16:48
investeerder-43356 heeft € 7.500 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 16:27
investeerder-1708 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-08-2018 om 16:16

Reacties

Investeerder – 16219
17-07-2018 14:02
•De inventaris van DKTD Beheer B.V. en DKTD Media B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
Wat is de huidige waarde van deze inventaris?

Danny Tournier
17-07-2018 14:28
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

De inventaris van DKTD Media B.V. die verpand is aan de investeerders van Collin Crowdfund kan op verschillende manieren gewaardeerd worden. In het verleden zijn er voor drie afzonderlijke (en gelijkwaardige) projecten van Beyond Outdoor taxaties gemaakt door Troostwijk taxateurs en Lengkeek taxateurs. Dit in opdracht van de Rabobank ten behoeve van de eerdere financieringen (deze taxaties zijn in het bezit van Collin Crowdfund). Op basis van deze taxaties kunnen we uitgaan van een gemiddelde executoriale waarde van € 1.500.000 per object.
De inventaris van DKTD Beheer B.V. bevat op dit moment activa met een waarde van ca. € 100.000,-.

Met vriendelijke groet,

Danny Tournier

Investeerder – 58551
17-07-2018 14:03
Beste heer Tournier, klinkt leuk zo’n helikopter vlucht, wanneer vindt het relatie-event precies plaats? MVG

Danny Tournier
17-07-2018 14:28
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw interesse.

De helikoptervlucht is spectaculaire en een leuke manier om het netwerk van Beyond Outdoor te bekijken. De exacte datums voor de relatiedagen vullen we, gezien de aard van het event, in overleg in met de relaties. Dit zijn in ieder geval twee verschillende dagen in september.

Met vriendelijke groet,

Danny Tournier

Investeerder – 31117
17-07-2018 16:28
Geldt deze vlucht voor 1 persoon of 2 personen?

Danny Tournier
17-07-2018 16:32
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag. De helikoptervlucht geldt voor maximaal 2 personen.

Met vriendelijke groet,

Danny Tournier

Investeerder – 59482
18-07-2018 14:19
Beste Danny, wat een leuk verhaal. En dat lijkt goed te gaan! Is het ook mogelijk te adverteren normaal of als gatenvuller/stopper als “extraatje” icm investeren? (helikoptervluchten doen we dan op vakantie) Veel succes!

Danny Tournier
18-07-2018 14:24
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag en interesse in ons bedrijf!

Mediawaarde in plaats van de helikoptervlucht is zeker een mogelijkheid. In dat geval kunnen we bij een investering van € 7.500 een stopper pakket aanbieden met een waarde van € 3.750. Voor iedere extra € 1.000 bovenop de investering tellen we € 500 bij het stopper pakket op.

Met vriendelijke groet,

Danny Tournier

Investeerder – 56841
18-07-2018 14:19
Bij kopje rentabiliteit 2017 staat een netto winst van maar 20.000 Vervolgens een verwachte groei van 50% en een winst van 285.000. Klopt dat bedrag van 20 of is er een typefout?

Danny Tournier
18-07-2018 14:24
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag en interesse.

De eerste zeven maanden van 2017 bestond het netwerk uit vier locaties. Vanaf augustus 2017 is het netwerk gegroeid naar vijf locaties. De bruto marge is bij een netwerk van deze omvang voldoende om positief te renderen, echter ontstaat de marge pas naar mate het netwerk groeit.

Met vriendelijke groet,

Danny Tournier

Investeerder – 49205
18-07-2018 14:20
In de beschrijving is aangegeven dat is deelgenomen aan verschillende aanbestedingen om exploitatierechten te verwerven en dat in navolging daarop exploitatievergunningen zijn verkregen. Zijn aan deze exploitatierechten ook einddata verbonden en zo ja, kan daar inzicht in worden geboden?

Danny Tournier
18-07-2018 14:25
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag en interesse.

Alle overeenkomsten hebben inderdaad een einddatum. De gemiddelde resterende looptijd over het netwerk van Beyond Outdoor is op dit moment nog 17,5 jaar.

Met vriendelijke groet,

Danny Tournier

Investeerder – 60052
03-08-2018 13:37
Beste Danny,

Hoeveel procent van de omzet vertegenwoordigen de vijf grootste klanten van BO? En wat voor klanten zijn dit (mediabureau vs. directe klant)? Er wordt gerept over gerealiseerde omzet t/m mei 2018, is het mogelijk deze cijfers te delen? Verder wordt er voor de 2018 prognose uitgegaan van de ingebruikname van nieuwe locaties. Betreft dit de locaties waarvoor nu funding wordt aangetrokken? Wanneer gaan deze nieuw locaties “live” en in hoeverre is de capaciteit hiervan al gevuld?

Vriendelijke groet,

Danny Tournier
03-08-2018 13:39
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht.

De vijf grootste klanten vertegenwoordigen een omzetaandeel van ca. 30%. In verband met de vertrouwelijkheid tegenover concurrentie is het niet mogelijk om de verhouding bureau / direct alsmede de YTD cijfers te delen.

De ingebruikname van nieuwe locaties betreft locaties die op dit moment in ontwikkeling zijn en waarvoor de middelen vanuit Collin aangewend zullen worden. De investeringen die tot op heden gedaan zijn voor deze projecten komen op dit moment nog gedeeltelijk uit de cashflow en gedeeltelijk vanuit de aandeelhouders. De nieuwe locaties gaan Q3 / Q4 live en worden vanaf het moment dat deze operationeel zijn meegenomen in het aanbod. Wij verkopen de capaciteit nooit vooruit aangezien er altijd een kleine vertraging in de ontwikkeling kan ontstaan en de meeste van onze adverteerders op campagnematige basis werken.

Met vriendelijke groet,

Danny Tournier

Investeerder – 58687
06-08-2018 9:41
Beste Danny,

Eind 2019 willen jullie dat de omzet is gegroeid met grofweg een factor 1,5 ten opzichte van 2017. Is dit te realiseren met het huidige aantal standplaatsen inclusief de twee die door deze actie worden gefund? Als dat niet het geval is kun je dan iets zeggen over de toekomstige financieringsbehoeften.

Met vriendelijke groet,

Danny Tournier
06-08-2018 9:44
Beste investeerder,

Dank voor uw vraag en interesse!

In het groeiscenario is rekening gehouden met de twee te ontwikkelen locaties alsmede een derde locatie welke voor Q1 – 2019 gepland staat. De investering in deze derde locatie is grotendeels al gedaan, voor de verdere ontwikkeling is geen extra kapitaal meer nodig. Overigens zijn er voor 2019 nog meer locaties gecontracteerd welke in Q1, Q2 en Q3 live zullen gaan. Voor de ontwikkeling van deze locaties is vanwege een afwijkende contractvorm geen rechtstreekse investering benodigd. Qua omzet zijn deze locaties nog niet in de begroting voor 2019 opgenomen, dit doen we pas op het moment dat de startdatum (bij benadering) vast staat.

Met vriendelijke groet,

Danny Tournier

Ondernemer
Danny Tournier

Crowdfund Coach


Peter Stout