fbpx
39337

Bike Repair Centre 2

€ 115.000  |  8,0% rente  |  55 maanden  Investeerders: 170
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-02-2021 in 1 uur volgeschreven door 170 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bike Repair Centre
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 19-11-2012
Website www.bikerepaircentre.nl

Leendoel

Koen Hoogkamer heeft eind vorig jaar bij Collin Crowdfund een financiering afgesloten. Deze financiering was bedoeld voor het grootschaliger opzetten van zijn fietsenzaak. De ondernemer heeft toentertijd een bouwbegeleider in de hand genomen die hem begeleid in heel het traject. Het heeft even geduurd alvorens de juiste aannemer gevonden werd, waardoor er vertraging is opgetreden. Dit heeft tot aanvullende kosten geleid. Daarnaast zijn de prijzen momenteel hoog waardoor de aanneemsom hoger is geworden dan van te voren begroot. Als laatste zal er een entresol worden gecreëerd voor opslag en wil de ondernemer meer voorraad inkopen.

Er wordt een lineaire lening van € 115.000,- verstrekt met een looptijd van 55 maanden (gelijklopend met de eerdere financiering, waarbij de laatste termijn op 16 september 2025 zal vallen) een vaste rente van 8,0% per jaar, een slottermijn van € 50.000,- en zijn de eerste zes maanden aflossingsvrij. De rente en aflossing (na aflossingsvrijeperiode) worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De ondernemer zal in de eerste zes maanden van de looptijd van de lening € 35.000,- gedeeltelijk vervroegd aflossen uit de btw-teruggave. Voor de eenmalige gedeeltelijke vervroegde aflossing zal geen aanvullende vergoedingsrente in rekening voor worden gebracht.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 115.000
Collin Direct € 115.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering meneer K.C. Hoogkamer handelend onder de naam Bike Repair Centre. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bike Repair Centre worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) vordering BTW-gelden ter hoogte van € 35.000,- van Bike Repair Centre wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund zal gebruik maken van de eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan het Pater van den Elsenplein 36 te Tilburg ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De investeerders van deze lening krijgen een tweede rang, waardoor de investeerders in de lening met leningnummer 37928 een voorrangsrecht hebben ten opzichte van de nieuwe campagne. Het onroerend goed is aangekocht voor € 450.000,-. De huidige hypothecaire schuld van de lening met leningnummer 37928 bedraagt € 250.000,-.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijkking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund laat herfinancieren. De investeerders van deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bike Repair Centre is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van Bike Repair Centre. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer heeft ondanks het coronavirus zijn activiteiten voort kunnen zetten. Omdat de winkel nog niet klaar is voor opening heeft de lockdown hier voor nu geen negatieve invloed op.

Toelichting jaarcijfers
Vanaf 2022 verwacht de ondernemer volledig te kunnen profiteren van het nieuwe pand. Hierdoor zal de omzet en het resultaat naar verwachting substantieel stijgen.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 595.000
Vlottende activa € 45.000
Overige vlottende activa € 60.000
Totaal € 700.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 367.000
Langlopende schulden € 315.000
Kortlopende schulden € 18.000
Totaal € 700.000

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 168.000  
Bruto winst € 82.000  
Kosten € 69.000  
Resultaat € 13.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 328.000  
Bruto winst € 136.000  
Kosten € 86.000  
Resultaat € 50.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-71213 heeft € 4.800 geïnvesteerd.
18-02-2021 om 14:59
investeerder-46221 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2021 om 13:50
investeerder-2612 heeft € 7.600 geïnvesteerd.
18-02-2021 om 13:29
investeerder-18342 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
18-02-2021 om 13:09
investeerder-37184 heeft € 300 geïnvesteerd.
18-02-2021 om 12:48

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders