37928

Bike Repair Centre

€ 350.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 368
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 368 investeerders

Samenvatting

Koen Hoogkamer heeft sinds 2013 een kleinschalig Bike Repair Centre aan huis. Hij gaat nu zijn droom realiseren door een bedrijfspand te kopen in een andere wijk in Tilburg alwaar hij zijn fietsenzaak grootschaliger gaat opzetten. De aankoop van het pand en de opstart van de winkel is mogelijk omdat hij zijn eigen woning die vrij van financiering is heeft verkocht en de opbrengst volledig inbrengt in zijn eenmanszaak. Het aan te kopen pand is onderdeel van een nieuw gerealiseerd appartementencomplex met commerciële ruimtes waar ook de Jumbo in wordt gevestigd wat voor veel bezoekers zorgt. Het wordt casco opgeleverd waarna de ondernemer het gaat verbouwen tot fietsenzaak. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 710.000,-. Er wordt € 360.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 5 maanden aflossingsvrij, de 6e termijn heeft een aflossing van € 100.000,- uit BTW teruggave en daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 200.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Bike Repair Centre als Laag risico. De Collin credit score is Ruim Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is K.C. Hoogkamer h.o. Bike Repair Centre. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na inbreng van de volledige opbrengst van de verkoop van de woning is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan het Pater van den Elsenplein 35 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een aankoopwaarde van € 450.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) vordering BTW-gelden ter hoogte van € 100.000,- van K.C. Hoogkamer h.o. Bike Repair Centre wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders van deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De aankoop van een bedrijfspand en de verplaatsing van het bestaande Bike Repair Centre, inclusief verbouwing, aanschaf inventaris en voorraad.

Ondernemer

Koen Hoogkamer (1962) is naast zijn school begonnen in een bekende fietsenzaak in Tilburg. Later heeft hij diverse technische functies en salesfuncties in de techniek gehad alvorens hij in 2013 een eigen fietsenzaak aan huis is begonnen. Hij heeft toen ook opleidingen aan de Innovam in Nieuwegein gevolgd gericht op de elektrische fietsen. Hiervan heeft hij de basis- en gevorderde opleiding afgerond.

De woning waarin hij de garage tot werkplaats heeft verbouwd is vrij van financiering en inmiddels verkocht. Hij mag de werkplaats open houden tot de verhuizing naar de nieuwe locatie mogelijk is.

Koen gaat na de verkoop van zijn woning samenwonen in de woning van zijn vriendin die ook parttime zal gaan meewerken in de nieuwe zaak.

Onderneming

Het huidige Bike Repair Centre is kleinschalig, aan huis en in de omgeving zit veel concurrentie op betere locaties.

In de nieuwe locatie worden er nieuwe en gebruikte fietsen aangeboden. De merken die worden aangeboden zijn Thompson en Bikkel. Thompson is het nummer 1 fietsenmerk in België en Bikkel is een kleiner nog wat onbekend merk in Nederland. Daarnaast wil de ondernemer nog graag een in Nederland bekend A-merk toevoegen aan het assortiment.

Naast verkoop moet de onderneming het met name hebben van het vakmanschap en de service gerichtheid van de ondernemer. Hij is snel, deskundig, laagdrempelig en gunstig in de prijs. De nieuwe locatie is in een woonwijk waar in een straal van 1,5 km geen andere fietsenreparatie of -verkoop zaak aanwezig is.

Onroerend Goed
Het totale pand is een nieuw complex met 30 huurappartementen en 2.200 m² commerciële ruimte. Een belangrijk deel wordt ingevuld door Jumbo. De locatie waar Bike Service Centre wordt gevestigd heeft een winkeloppervlakte van 243 m² en wordt casco opgeleverd. Door de nabijheid van Jumbo zullen er veel bezoekers zijn. De aanschafwaarde is € 450.000,- excl. BTW. Daarmee heeft de financiering bij aanvang een LTV (Loan To Value) van 78%, welke verder daalt na aflossing van de voorfinanciering van de BTW in de 6e termijn tot 56%. De verbouwing die gaat plaatsvinden is niet meegenomen in de waardering van het onroerend goed.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 450.000,-
Verbouwing en inventaris € 85.000,-
Voorraad € 45.000,-
Voorfinanciering BTW € 100.000,-
Werkkapitaal/aanloopkosten € 30.000,-
Totaal € 710.000,-
Verkoop woning € 360.000,-
Collin Crowdfund lening € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 6,5%
De looptijd: 60 maanden waarvan de eerste 5 maanden aflossingsvrij, de 6e termijn een aflossing van € 100.000,- en daarna lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 200.000,-. 

Er zijn geen andere financieringen.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is K.C. Hoogkamer h.o. Bike Repair Centre. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na inbreng van de volledige opbrengst van de verkoop van de woning is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan het Pater van den Elsenplein 35 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een aankoopwaarde van € 450.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) vordering BTW-gelden ter hoogte van € 100.000,- van K.C. Hoogkamer h.o. Bike Repair Centre wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders van deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor K.C. Hoogkamer h.o. Bike Repair Centre is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2019 van het bestaande bedrijf maar vooral op de prognoses 2021 en 2022 van de nieuwe zaak op de nieuwe locatie. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De huidige zaak is aan huis en heeft een zeer beperkte omvang. De omzet 2019 was € 43.000,- met een break even resultaat. Ondernemer had weinig privé uitgaven doordat zijn woonhuis vrij was van financiering en hij nog een gedeeltelijke uitkering ontving. Het jaar 2020 zal in lijn liggen met 2019. 

Vanaf 2021 zal de nieuwe zaak open zijn en wordt er een omzet verwacht van € 168.000,-. De twee hoofdgroepen zijn de verkoop van nieuwe fietsen, waarbij gerekend is met 85 fietsen in 2021, en de reparatie van fietsen, waarbij gerekend is met 20 reparatie uren per week in 2021. Een derde en kleiner omzetdeel is de verkoop van fietsonderdelen. Conform de prognose zal de genormaliseerde cashflow in 2021 € 25.000,- bedragen. 

Voor het tweede jaar (2022) stijgt de omzet naar verwachting tot € 328.000,-, zijnde de verkoop van 225 nieuwe fietsen en 25% meer reparatie uren dan het voorgaande jaar. De genormaliseerde cashflow is naar verwachting € 62.000,- na privé-opname. De afloscapaciteit kwalificeren we als Voldoende omdat deze volledig gebaseerd is op prognoses.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is ultimo 2019 100% op een balanstotaal van € 42.000. Door de aankoop van het nieuwe pand en de inbreng van de verkoopopbrengst van € 360.000,- van de eigen woning verandert de balans fors. Ultimo 2021 wordt een solvabiliteit van 63% op balans € 620.000,- verwacht. We kwalificeren de solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteur is K.C. Hoogkamer h.o. Bike Repair Centre. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Na inbreng van de volledige opbrengst van de verkoop van de woning is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan het Pater van den Elsenplein 35 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een aankoopwaarde van € 450.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) vordering BTW-gelden van K.C. Hoogkamer h.o. Bike Repair Centre wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, de verpanding van de vorderingen BTW-gelden als de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Zeer Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-118510 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2020 om 10:34
investeerder-58907 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2020 om 10:34
investeerder-110032 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2020 om 10:33
investeerder-163727 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-09-2020 om 10:33
investeerder-93017 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-09-2020 om 10:33

Ondernemer

De heer K.C. Hoogkamer

Crowdfund Coach


Marc Kogels