39275

Bilge Land- en Tuinbouw

€ 50.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 132
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-03-2021 in 1 uur volgeschreven door 132 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bilge Land- en Tuinbouw
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-07-2008

Leendoel

Bilge Land- en Tuinbouw, geëxploiteerd door de heer Bilge, is een uitzendbureau gespecialiseerd in het uitzenden van krachten binnen de land- en tuinbouw. De ondernemer is op zoek naar werkkapitaal. Het werkkapitaal zal onder andere worden aangewend om het gat te overbruggen tussen de uitbetaling van de uitzendkrachten en de te ontvangen vergoeding(en) vanuit de opdrachtgevers.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer A. Bilge handelend onder de naam Bilge Land- en Tuinbouw. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Mevrouw S. Yilmaz geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 50.000,-.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Dassenrade 29 te ‘s-Gravenhage verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 359.000,- en openstaande schuld van € 297.000,- . De WOZ waarde per 01-01-2020 is € 355.000,-.
  • De heer A. Bilge en mevrouw S. Yilmaz geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Dassenrade 29 te ’s-Gravenhage wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bilge Land- en Tuinbouw is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Bilge Land- en Tuinbouw. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan dat het coronavirus tot dusver geen negatieve invloed had op de bedrijfsactiviteiten. De werkzaamheden blijven doorgaan. De omzet in 2020 is dan ook vergelijkbaar met 2019.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer heeft tot dusver enkel de definitieve jaarcijfers 2019. Inmiddels is de langlopende schuld 2019 à € 24.000,- (Swishfund) afgelost. De voorlopige cijfers 2020 geven een vergelijkbare omzet als in 2019.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 25.000
Vlottende activa € 17.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 42.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € -2.000
Langlopende schulden € 24.000
Kortlopende schulden € 20.000
Totaal € 42.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 357.000  
Bruto winst € 262.000  
Kosten € 167.000  
Resultaat € 95.000  

 

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2020

Omzet € 353.000  
Bruto winst € 194.000  
Kosten € 126.000  
Resultaat € 68.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110060 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-03-2021 om 14:05
investeerder-67330 heeft € 300 geïnvesteerd.
17-03-2021 om 14:05
investeerder-7905 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2021 om 14:05
investeerder-221060 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-03-2021 om 14:05
investeerder-110240 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-03-2021 om 14:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders