30452

BLYF Breda

€ 180.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 207
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-11-2018 in 1 uur volgeschreven door 207 investeerders

Samenvatting

BLYF is een jong concept met een combinatie van retail en horeca. BLYF is een smaakvolle en leuke eetwinkel waar je voor elk moment van de dag de lekkerste verse producten kan kopen. De onderneming, BLYF Holding B.V. is een echt familiebedrijf en wordt geleid door Jean-Paul en Simone Verhaaren en twee van hun drie kinderen. Er komt naast de vestiging in Breda ook een BLYF Eetwinkel in Tilburg plus een productielocatie in Goirle.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 520.000,-. De eigen inbreng is € 340.000,- door middel van een achtergestelde lening. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund komt hiermee uit op € 180.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn BLYF Holding B.V., BLYF Werkmaatschappij B.V. en Coöperatieve Vereniging Unified Retail Services U.A. De ondernemers, mijnheer en mevrouw Verhaaren, geven een gezamenlijke persoonlijke borgtocht af van € 180.000,- die momenteel grotendeels materiële waarde heeft.

Leendoel

De nieuwe eetwinkel wordt aangepast naar het BLYF-concept. De financiering wordt aangewend voor de bouwkundige voorzieningen, inventaris en voorraad. Daarnaast maken de huurgarantie en het werkkapitaal onderdeel uit van het leendoel.

Ondernemer

Jean Paul Verhaaren (1963) komt uit een ondernemersgezin en is sinds zijn studie in Zwitserland zelfstandig ondernemer, waarvan hij de laatste 20 jaar als interimmanager veelal betrokken is bij herstructureringen en reorganisaties, met name in de Retail-branche. Hij heeft begin 2017 Unified Retail Services opgericht; een shared service center voor de franchisenemers van de 94 Phone House winkels. Door het internationale karakter van zijn opdrachten heeft Jean Paul zeer uitvoerig en intensief kennis gemaakt met alle vormen van gastvrijheid en beleving.

Hij is bijna 29 jaar gehuwd met Simone Verhaaren (1969) en ze hebben samen drie kinderen. Met haar passie voor gezelligheid, ambiance en lekker eten, vervult Simone een perfecte adviserende rol in de samenstelling en ontwikkeling van het gehele BLYF-assortiment, als het gaat om o.a. ingrediënten, productkeuzes, smaakbeleving en uitvoering tot en met verpakking.

Hun oudste dochter Pleun Verhaaren (1992) heeft na haar opleiding HBO Verpleegkunde in 2017 de overstap gemaakt naar Unified Retail Services, alwaar ze uitvoerig kennis heeft gemaakt met Finance, Customer Support en Social Media. Pleun richt zich fulltime op de verdere ontwikkeling en verfijning van het BLYF-concept en stuurt direct de Eetwinkels aan.

Jongste zoon Pieter Verhaaren (1995) studeert nog (Psychologie en Marketing) en ondersteunt parttime de BLYF-organisatie op het gebied van Branding en Social Media.

Onderneming

BLYF kan het beste omschreven worden als een leuke, lekkere en gezellige eetwinkel, waar mensen voor elk moment van de dag lekkere, verse producten kunnen kopen. Tegelijkertijd kunnen mensen elkaar daar ontmoeten, werken, heerlijk ontbijten, lunchen en brunchen en bedrijven kunnen de heerlijke lunches op maat bestellen. BLYF is een uitgekiende formule met een mix tussen retail en horeca (‘blurring’). BLYF biedt een breed onderscheidend assortiment aan houdbare en verse producten om mee te nemen of ter plaatse te consumeren. Hoewel BLYF is ontwikkeld voor een brede doelgroep, spreekt het vooral de lifestyle van Millenials aan met voor elk eetmoment van de dag de juiste beleving.

De eetwinkels van BLYF in Breda en Tilburg komen in monumentale panden, waardoor het bijzondere karakter van BLYF wordt benadrukt. Gasten zullen een bijzondere ambiance beleven, alwaar ze kunnen genieten van het heerlijke verse aanbod.

In een wereld van toenemend mobiel internet verbindt BLYF de fysieke en digitale kanalen. Online en offline branding lopen in elkaar over, waardoor de consument een consistente brandbeleving krijgt.
De passie voor het heerlijk genieten, lekker en gezond eten is verweven in alle communicatie-uitingen.
De visie is dan ook het positioneren van een BLYF-eetwinkel en belevingsconcept met onderscheidende gezonde producten voor elk moment van de dag, verzorgd op de juiste locatie waar je je thuis voelt.

BLYF erkent als geen ander dat haar eigen mensen de troef van het succes zijn en streeft ernaar om continu de beste evenals passende talenten aan te trekken, hun de kans te bieden zich te ontwikkelen en te ontplooien en hoge prestaties te erkennen.

BLYF werkt samen met hoogwaardige A-merk concept partners om een onderscheidend kwaliteitslabel voor de producten te ontwikkelen. Het productiemodel gaat ervan uit dat 80% extern wordt voorbereid door partners of de eigen productielocatie en de resterende 20% afwerken op locatie (Finishing Touch Strategie). Hierbij speelt Koks voor Koks een belangrijke rol. In hun ambachtelijke mise-en-place keuken bereiden ze dagverse producten van constante kwaliteit, waar BLYF zo mee aan de slag kan. Zo wordt er bespaard op arbeidskosten. In een tijd waar vakbekwame koks niet voor het oprapen liggen, is het geen overbodige luxe om vakkundig bereide basisproducten in te kopen. Voor de hele backoffice en ondersteunende diensten wordt gebruik gemaakt van Unified Retail Services: een gespecialiseerde serviceorganisatie voor online en offlineontwikkelingen.

Binnen BLYF zijn we ervan overtuigd dat we uitsluitend succesvol kunnen worden door hoogwaardige kwaliteit, de juiste beleving van producten, diensten en ambiance, plus een tot in perfectie ontwikkelde branding. Hiervoor is het fundament solide te zijn, waardoor BLYF in de pre fase fors heeft geïnvesteerd; meer dan gemiddelde startup binnen de horeca-food-branche.

Door het blurring-model heeft BLYF gekozen voor een verdienmodel gebaseerd op meerdere inkomstenbronnen, bedacht vanuit eenzelfde basis. BLYF exploiteert een winkelformule waar mensen kunnen shoppen en meenemen, ter plaatse kan consumeren en biedt een bestel- en bezorgmodel, waarbij men vanuit B2B voornamelijk lunch gerelateerde producten kan bestellen en laten bezorgen.

Marktinformatie
BLYF zal zich concentreren op Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Hierbij komen eerst de grotere steden in beeld, met bij voorkeur de aanwezigheid van een grote groep studenten. In eerste instantie Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch, Maastricht en later ook plaatsen als Venlo, Roermond, Roosendaal en Bergen op Zoom. BLYF wil een toonaangevende marktpositie verwerven met enerzijds de eetwinkels en anderzijds de zakelijke markt (B2B) om het bedrijfsmodel efficiënt & effectief in te zetten. Daarom wordt ook bewust gelijktijdig gestart met twee vestigingen.

De vestiging BLYF Breda (Halstraat) is een A2 centrum locatie van 180 m2. BLYF is 7 dagen per week open (alleen overdag) en voert een assortiment gericht op 50% eetwinkel en 50% consumptie (inclusief ‘to-go’). Er komen 52 zitplaatsen binnen en een 40-tal buiten. BLYF Tilburg (110 m2; 26 stoelen, alleen binnen) is gevestigd in het dwaalgebied nabij het centrum (Tuinstraat), en meer een eetwinkel (70%) dan consumptie (30%). Ook deze winkel is in principe 7 dagen per week alleen overdag open.

Concurrentie en onderscheidend vermogen
Er is geen vergelijkbare concurrent met het assortiment en de propositie van BLYF. Net zoals Apple, Rituals, Starbucks en Nespresso focust BLYF zich op de beleving en de kwaliteit in service en producten; de kwaliteit van de producten zullen hoger liggen dan het gemiddelde in de markt. BLYF heeft een breed to-go assortiment, dat aansluit bij het consumptie assortiment voor elk moment van de dag. En dus niet alleen focus op koffie of lunch. BLYF is onderscheidend door het bieden van een authentieke culinaire ervaring, door Showcooking met gezonde, verse en bij voorkeur lokale producten. De finishing touch benadert de productie van vers eten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
De financiering wordt gevraagd voor de nieuwe vestiging BLYF Breda. De kosten voor BLYF Tilburg en de productielocatie Goirle komen volledig uit de eigen middelen. Omdat er sprake is van één entiteit, wordt de aanvraag geconsolideerd ingestoken en daarmee ook het investeringsoverzicht. De btw wordt uit eigen middelen en het werkkapitaal voorgefinancierd.

Bouwkundige voorzieningen € 120.000,-
Inventaris Breda en Tilburg € 216.000,-
Voorraad € 54.000,-
Waarborgsommen huur € 19.000,-
Werkkapitaal € 111.000,-
Totaal € 520.000,-
Eigen inbreng (achtergestelde lening) € 340.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 180.000,-

Leenbedrag: € 180.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn BLYF Holding B.V., BLYF Werkmaatschappij B.V. en Coöperatieve Vereniging Unified Retail Services U.A.
  • De heer en mevrouw Verhaaren geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 180.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde.
  • De lening van Coöperatieve Vereniging Unified Retail Services U.A. ter hoogte van € 340.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van BLYF Holding B.V. en BLYF Werkmaatschappij B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator van bedrijfsrisico’s. De kwalificatie voor BLYF Holding B.V. is Laag risico, dit geldt ook voor de mededebiteur Coöperatieve Vereniging Unified Retail Service. BLYF Werkmaatschappij B.V. heeft op dit moment nog geen kwalificatie, omdat deze zeer recent opgericht is. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op een geconsolideerde prognose van BLYF Holding en BLYF Werkmaatschappij en mede gebaseerd op een uitgebreid marktonderzoek, trendrapporten. De brutomarge is conform het branchegemiddelde. De cijfers van Unified Retail Services zijn wel beoordeeld, maar niet meegenomen bij de berekening van de Collin Credit Score. Er wordt geen management fee begroot. De winst blijft in het bedrijf, aangezien er voldoende inkomen uit de bestaande activiteiten gegenereerd wordt. De overall Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Voor de eerste twaalf maanden wordt een omzet verwacht van € 1,4 miljoen met een cashflow van € 166.000,-. Voor het tweede jaar wordt een vergelijkbare omzet verwacht. Deze cashflow is ruimschoots toereikend voor de aflossingen van € 60.000,-. Mocht de omzet 30% lager uitkomen dan verwacht, dan zal de verwachte cashflow nog steeds toereikend zijn voor de verplichtingen. Omdat bovenstaande volledig gebaseerd is op prognoses, kwalificeren we de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Solvabiliteit
Door het risicodragend vermogen van € 340.000,- bij een balanstotaal na financiering van € 520.000,- is de Solvabiliteit circa 65% (score Excellent). Na twaalf maanden stijgt naar verwachting de solvabiliteit naar 79% op een vergelijkbaar balanstotaal door toevoegingen van de winst aan het resultaat. Ook in het scenario van 30% minder omzet is de verwachting dat de solvabiliteit boven de 60% blijft. Wij kwalificeren de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Goed, aangezien alles op prognoses is gebaseerd.

Liquiditeit
De liquide middelen na financiering zijn grotendeels bedoeld om de aanloopkosten te dekken. Bij aanvang is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 2,7 en is na twaalf maanden volgens verwachting alleen maar hoger. Voorzichtigheidshalve kennen we voor de Liquiditeit de kwalificatie Ruim voldoende toe.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de opening van BLYF Breda. Daarnaast kunnen investeerders een persoonlijke BLYF Genieten KEY Chain ontvangen, die drie jaar recht geeft op 10% korting bij BLYF Tilburg en BLYF Breda.

De uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op de BLYF Genieten Key Chain, zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending van de BLYF Genieten Key Chain.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47433 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2018 om 11:05
investeerder-13182 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-11-2018 om 11:05
investeerder-61854 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-11-2018 om 11:04
investeerder-2429 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-11-2018 om 11:04
investeerder-2746 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-11-2018 om 11:04

Ondernemer

Pleun Verhaaren

Crowdfund Coach


Henk Beke