27186

BoBeSt

€ 600.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 503  |  Reacties: 8
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-06-2017 in 1 uur volgeschreven door 503 investeerders

Samenvatting

BoBeSt is een nieuwe holding, die alle aandelen van de Ardee Groep zal verwerven. Ardee is een ingenieursbureau dat het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding verzorgt voor opdrachtgevers in de industrie en utiliteit. Dat doet het bedrijf voornamelijk bij opdrachtgevers die permanent kleinere projecten in uitvoering hebben ter optimalisatie van de productieprocessen, energiebeheer, milieueisen en veiligheidsaspecten. Deze werkzaamheden doet Ardee deels vanaf haar kantoor te Bergen op Zoom, maar voor het overgrote deel op de locatie van de opdrachtgever.
De drijvende kracht achter Ardee is de steeds verder krimpende beschikbaarheid van technici. Ardee levert kennis en kunde, multidisciplinair en daarmee flexibel en beheerst in kosten. Om- en bijscholing van jongere technici staat hoog op de agenda van het bedrijf. De groei het bedrijf in de afgelopen jaren (ongeveer 10% per jaar) maakt het noodzakelijk om het managementteam en eigenaarschap uit te breiden. De verdere groei vraagt om versterking van het werkkapitaal. Voor deze beide zaken wordt de financiering bij Collin gevraagd.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 1.285.000,-. Hiervan wordt € 685.000,- als achtergestelde lening verstrekt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 600.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Aangezien BoBeSt B.V. recent is opgericht, kan Dun & Bradstreet nog geen kwalificatie voor deze holding afgeven. Dun & Bradstreet kwalificeert de werkmaatschappijen Ardee B.V., Ardee Maintainance B.V. en Ardee IT Solutions B.V. als Laag risico. Deze score wordt ook gehanteerd voor de leningaanvraag. De overall Collin Credit score komt uit op Goed. De debiteuren voor de financiering zijn BoBeSt B.V. , Ardee B.V., Ardee IT Solutions B.V., Ardee Maintainance B.V. en Hoowatt B.V. De lening van Hoowatt B.V. aan BoBeSt B.V. ter hoogte van € 685.000,- wordt achtergesteld ten opzichte van de lening van Collin Crowdfund. De Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- op het pand aan de Boutershemstraat 46 te Bergen op Zoom. De nieuwe aandeelhouders, Aart en Jack, geven ieder een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 150.000,-. Deze borgstellingen hebben materiële waarde. Er geldt een niet-onttrekkingsverklaring voor BoBeSt B.V., zolang de geconsolideerde solvabiliteit lager dan 35% is. Tevens worden de huidige en toekomstige inventaris en voorraden van BoBeSt en haar werkmaatschappijen verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De gevraagde financiering zal gebruikt worden door BoBeSt B.V. voor de overname van de aandelen van de Ardee Groep van Hoowatt B.V. en het versterken van de liquiditeitspositie. Hoowatt heeft op dit moment alle 82 aandelen van de Ardee Groep in haar bezit. 54 aandelen worden verkocht aan twee nieuwe aandeelhouders.

Ondernemer

Op dit moment wordt de Ardee Groep geleid door 100% aandeelhouder Herman den Boeft. Na de verkoop van ongeveer twee derde van de aandelen zullen Herman den Boeft, Aart Besemer en Jack Stabel de aandeelhouders zijn in de nieuwe onderneming BoBest B.V. Het managementteam wordt gevormd door Herman den Boeft, Aart Besemer, Jack Stabel, Bas Kimpel en Raymond Soons.

Herman den Boeft (1949)
Herman heeft 30 jaar werkervaring als vestigingsmanager en directeur bij enkele grote installatiebedrijven. Hij heeft zich in deze jaren voornamelijk bezig gehouden met projecten in de industrie, farmacie en gezondheidszorg. Sinds 2005 is Herman betrokken bij Ardee, oorspronkelijk als 50% aandeelhouder en vanaf 2013 als 100% aandeelhouder. Herman is in de kern een technicus en een ‘hands-on’ manager en is zeer begaan met het technisch onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit komt tevens tot uitdrukking in het bedrijfsmodel van Ardee. Herman is tevens auteur van het boekje ‘Help technici tekort’, een onderzoek van de Erasmus Universiteit waarin mogelijke oplossingen worden aangedragen. Dit boek vormt de basis van het bedrijfsmodel van Ardee.

Aart Besemer (1956)
Aart is een manager met veel ervaring in de petrochemische industrie en Infratechniek. Hij is tussen 1979 en 2001 actief geweest als tekenaar, engineer en bedrijfsleider bij een tweetal ingenieursbureaus. In 2001 heeft Aart een eigen detacheringsbureau opgericht. In 2004 maakte hij de switch naar een engineeringsbureau. Sinds 2012 is hij commercieel directeur bij Ardee. Aart is een ‘mensenmens’, die altijd bezig is met wat mensen beweegt en waarom mensen doen wat ze doen. In de sector(en) waarin Ardee met name actief is, voelt hij zich als een vis in het water.

Jack Stabel (1965)
Jack is een manager/directeur met veel ervaring in de installatiebranche. De markt kent hij vooral vanuit de dienstverlening naar de industrie en utiliteit. Jack is gericht op samenwerking vanuit een professionele houding. Hij heeft een strategische visie op economische ontwikkelingen en de samenhang tussen uiteenlopende technieken en beleidsterreinen. Hij laat zich graag inspireren door techniek en duurzaamheid. Jack beschikt over een uitgebreid netwerk in Zuid-Nederland.

Bas Kimpel (1959)
Bas heeft ervaring als maintenance- en engineering-manager in de industrie. Hij kent de markt vanuit de opdrachtgevers. Bas is voorzitter van NVDO (Nederlandse Vereniging Voor Doelmatig Onderhoud).
Bas versterkt de organisatie op het gebied van projectaanpak en realisatie. Hij heeft tevens een uitgebreid netwerk in de industrie, utiliteit en de infra-sector.

Raymond Soons (1950)
Raymond is de vaste stoffen specialist van de onderneming. Alles op het gebied van ATEX, stofexplosies en asbest behoort tot zijn kennisgebied. Hij is de coach van onze jongere medewerkers en onderhoudt de contacten met het technisch onderwijs. Raymond is tevens het focal-point voor wat betreft de certificeringen van de onderneming.

Onderneming

BoBeSt is de nieuwe holding die een 100% belang verwerft in de Ardee Groep. Een drietal bedrijven voor respectievelijk ICT en besturingstechniek, (Brownfield)projecten en Maintenance.

Historie
Ardee is opgericht in 1985 als E&I (elektrotechniek en instrumentatie) advies-en tekenbureau. Oorspronkelijk werden de opdrachten op kantoor uitgewerkt, maar gaandeweg werden de medewerkers op locatie ingezet. Dit heeft zich doorontwikkeld tot het bedrijf wat Ardee nu is, zijnde een uitvoerder van projecten voor klanten op het gebied van Brownfield-activiteiten.

Over Ardee
Ardee voert veel kleinere projecten voor opdrachtgevers in de industrie, de gezondheidszorg (ziekenhuizen) en de waterketen (oppervlaktewater, drinkwater en waterzuivering). Een gezamenlijk kenmerk van deze opdrachtgevers is dat er altijd werk in uitvoering is wel met enige fluctuatie in bezetting en afhankelijk van budgetten. Een andere overeenkomst is dat veel van deze opdrachtgevers onvoldoende zorgden voor het tijdig opvolgen van vertrekkende technici: “de kennis zit gepensioneerd thuis”.
Ardee biedt een antwoord op de gegeven fluctuatie en de verdwijnende kennis. De medewerkers zijn technici die alle kanten van het proces hebben meegemaakt; van begroten en haalbaarheid beoordelen, plannen en bewaken, ontwerpen en kennis vergaren, inkoopondersteuning, begeleiden en toezicht houden op de uitvoering, in bedrijf nemen en documenteren, nazorg en overdracht naar onderhoud.
Onze medewerkers zijn in vaste dienst. Een nieuwe medewerker komt na een jaarcontract, bij wederzijds goedvinden, in vaste dienst. De kans dat (locatie)kennis beschikbaar blijft is veel groter dan bij een uitzendformule. Onze medewerker kan met meerdere projecten tegelijkertijd bezig zijn, maar ook bij verschillende opdrachtgevers. Bij steeds meer opdrachtgevers zijn we steeds meer de taken van de projectenafdeling aan het overnemen.
Ardee biedt een flexibele schil die meebeweegt met de hoeveelheid werk. Dat is kosten technisch interessant, maar ook de locatiekennis, van essentieel belang voor Brownfield werk, blijft beschikbaar.
Door de industrie worden er geen schoolverlaters, voor zover die er nog zijn, meer geworven.
Ardee maakt veel budget vrij om deze jongeren op te leiden. De ervaren coach hebben wij in dienst.
Maar ook de op latere leeftijd ontslagen technicus kan bij Ardee terecht voor een (deeltijd)baan. Momenteel heeft Ardee 40 medewerkers. Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn Sabic, Eastman, Cargill, Allnex, Philip Morris, Waterschap West Brabant, Politie Brabant Zeeland, Damen Schelde Vlissingen en het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam.

Missie en visie
Ardee wil voor haar klanten de vanzelfsprekende leverancier van technische kennis en kunde zijn. Aangezien de beschikbaarheid van technici blijft krimpen, vraagt de markt om slimme oplossingen. In veel sectoren is het antwoord; ICT. Naar de mening van Ardee is dat goed voor de begeleidende processen, maar niet voor de praktijk van uitvoering. Dat is namelijk maatwerk. Bovendien gaan de technische ontwikkelingen razend snel. Ardee houdt daarom de technische kennis op peil en de beschikbare kennis en kunde wordt zo optimaal mogelijk verdeeld.
Ardee tracht een aantrekkelijke werkgever te zijn om levenslang in dienst te zijn. Zolang je maar bereid bent aan meerdere klussen te werken op verschillende locaties. Een 30-jarige jubilaris is er al in de organisatie.

Risico’s van de bedrijfsvoering
Het werk dat Ardee uitvoert is nauwelijks aan te besteden, of op basis van een vaste prijs overeen te komen. De inspanning wordt dus overwegend verrekend op basis van gepresteerde uren. Daar zit dan ook niet het risico. Het risico is af en toe moeten ‘wachten op werk’, en niet de juiste kennis en kunde kunnen leveren op het gevraagde moment.
Het eerste punt wordt opgelost door bestuderen van nieuwere technologie, scholing en het coachen van jongeren. Dit zit in de tarieven verwerkt. Het niet tijdig kunnen leveren wordt voor een deel voorkomen door tijdig te weten welke projecten er gaan lopen. Dat vraagt om geregeld overleg met onze opdrachtgevers.
Ardee geeft onze opdrachtgever inzicht in de kosten wanneer deze bereid is een winstmarge overeen te komen of bereid is te laten participeren in de bereikte resultaten.

Marktinformatie
Ardee opereert in een markt waarin gekwalificeerde technici zeer schaars zijn. In de huidige markt is er steeds meer aandacht voor de energiehuishouding in processen, energieopwekking en energieopslag. Dit zijn projecten waar veel technici voor nodig zijn. De opdrachtgevers willen en kunnen hun eigen bezetting echter niet meer aanvullen. Het verkrijgen van opdrachten is geen lastige opgave, maar bij Ardee wil men eerst medewerkers goed opleiden en dan pas opdrachten aanvaarden.
Ardee onderscheidt zich ten opzichte van de concurrentie door de opleidingen en trainingen die men voor haar personeel verzorgt. Personeelsleden worden gestimuleerd om zo veel mogelijk te leren, zodat het personeel van Ardee altijd op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de markt.

Structuur

BoBeSt B.V. wordt opgericht voordat de financiering van Collin wordt uitgeboekt.

Financieringsbehoefte

Overnamesom 54 van de 82 aandelen € 1.285.000,-
Totale investeringsbehoefte € 1.285.000,-
Achtergestelde lening aandeelhouder € 685.000,-
Gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 600.000,-

Leenbedrag: € 600.000,
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn BoBeSt B.V. (i.o.), Ardee B.V., Ardee IT Solutions B.V., Ardee Maintenance B.V. en Hoowatt B.V.
  • De Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 900.000,- op het pand aan de Boutershemstraat 46, 4611 KD Bergen op Zoom. Dit vastgoed is in bezit van Hoowatt B.V.*
  • Aart Besemer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Jack Stabel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van Hoowatt B.V. ter hoogte van € 685.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende minimaal de eerste twee jaar van de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de current ratio van BoBeSt B.V. hoger is dan 2,0, of na expliciete toestemming van Collin Crowdfund.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van BoBeSt B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraden van BoBeSt B.V., Ardee B.V., Ardee Maintaince B.V. en Ardee IT Solutions B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

*De hypothecaire inschrijving op het vastgoed is hoger dan de woz-waarde (€ 222.000,-) van het pand, aangezien er in de nabije toekomst een grote verbouwing plaats gaat vinden, welke naar alle waarschijnlijkheid door Collin Crowdfund gefinancierd zal worden. Met de hogere inschrijving qua hypotheekrecht is alvast de zekerheidsvestiging voor de eventuele financiering van het onroerend goed dat in bezit is van Hoowatt B.V. via Collin vastgelegd. Deze zekerheid geldt dus zowel voor de investeerders in deze campagne van BoBeSt B.V., als de investeerders van een eventuele campagne voor de verbouwing van het vastgoed.
Het pand is op dit moment voorbelast met een 1e hypothecaire inschrijving door ABN AMRO ter hoogte van € 350.000,-. Deze financiering ter hoogte van € 160.000,- wordt afgelost vóór uitboeking van de lening van Collin Crowdfund. Er is geen sprake van bancaire financiering in de groep na aflossing van de vastgoedfinanciering.

Dun & Bradstreet
Aangezien BoBeSt B.V. nog opgericht moet worden (dit zal voor uitboeking van de lening gebeuren) kan Dun & Bradstreet nog geen score afgeven voor de onderneming. Ardee B.V., Ardee Maintainance B.V., Ardee IT Solutions B.V. en Hoowatt B.V. worden allen door Dun & Bradstreet gekwalificeerd als Laag risico. Deze score hanteren we dan ook voor deze aanvraag.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van de Ardee Groep over 2015 en de conceptcijfers over 2016, alsmede de geconsolideerde prognose voor 2017 en 2018 van BoBeSt. De cijfers zijn opgesteld door de accountant.

Rentabiliteit
De Ardee Groep laat al jarenlang een stabiele omzet en winstgevendheid zien. In 2015 werd er ruim € 2,7 miljoen omzet gegenereerd, waar een netto winst van € 152.000,- van overbleef. In 2016 steeg de omzet naar € 3,2 miljoen en groeide de netto winst naar € 220.000,-. In deze jaren was er geen aflossingsverplichting aanwezig. Voor 2017 prognosticeert men een omzet van ongeveer € 3,5 miljoen, met een netto winst van ruim € 300.000,-. De genormaliseerde cashflow wordt begroot op ruim
€ 340.000,-, met een aflossingsverplichting van € 60.000,- (score Excellent). Voor 2018 wordt er ruim € 3,8 miljoen omzet geprognosticeerd, met een netto winst van ruim € 320.000,-. De genormaliseerde cashflow is volgens de prognose ruim € 400.000,-, met een aflossingsdruk van € 120.000,- (score Excellent). Vooralsnog achten wij het passend om de rentabiliteit van BoBeSt als Goed te kwalificeren.

Solvabiliteit
Op het moment van financieren is de geconsolideerde solvabiliteit van BoBeSt ruim 53% (score Excellent) op een balanstotaal van € 1,3 miljoen. Het risicodragende vermogen wordt op het moment van financieren gevormd door een achtergestelde lening verstrekt door Hoowatt B.V. Vooralsnog achten wij het passend om de solvabiliteit van BoBeSt voorzichtigheidshalve als Goed te kwalificeren.

Liquiditeit
Per ultimo 2016 is de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van de Ardee Groep 1,9 (score Excellent). De vlottende activa op de balans bestaat grotendeels uit debiteuren, welke historisch gezien van uitstekende kwaliteit zijn. De vlottende passiva bestaat per ultimo 2016 voornamelijk uit crediteuren en te betalen belastingen. Per ultimo 2017 wordt de current ratio van BoBeSt geprognosticeerd op 1,7 (score Excellent). Wij kwalificeren de liquiditeit van BoBeSt als Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17254 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-06-2017 om 12:45
investeerder-34742 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-06-2017 om 12:44
investeerder-10244 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
26-06-2017 om 12:44
investeerder-9164 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-06-2017 om 12:43
investeerder-12493 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-06-2017 om 12:43

Reacties

Investeerder – 5365
26-06-2017 11:32
Ik ben geïnteresseerd om te investeren, m­aar heb nog wel de volgende vragen: – Wat is de huidige wa­arde van het pand? – Wat wordt de waarde van het pand na de verbouwing? – Welke zekerheden kri­jgen de investeerders in het volgende pr­oject (ook 1e of 2e hypotheekrecht)? – Wat is de reden van de verbouwing (filos­ofie is dat het werk wordt gedaan bij de opdrachtgevers)?

Collin Crowdfund
26-06-2017 11:41

Beste investeerder onderstaand de antwoorden op de diverse vragen

• Wat is de huidige waarde van het pand?
Antwoord: Op dit moment is de woz-waarde van het pand € 220.000,-. Naar verwachting van de ondernemers is de vrije verkoopwaarde hoger dan de woz-waarde, maar het pand is niet recent getaxeerd.

• Wat wordt de waarde van het pand na de verbouwing?
Antwoord: Dit is afhankelijk van de precieze verbouwplannen, die nu nog niet 100% zeker zijn. Daardoor is het lastig een indicatie te geven voor de waarde van het pand na verbouwing. De ondernemer verwacht dat de waarde na verbouwing ongeveer op € 900.000,- uit zal komen.

• Welke zekerheden krijgen de investeerders in het volgende project (ook 1e of 2e hypotheekrecht)?
Antwoord: De investeerders van het volgende project zullen delen in 1e hypotheekrecht dat Collin verkrijgt op het onroerend goed uit hoofde van deze financiering. Aangezien het onroerend goed in bezit is van Hoowatt, zullen de investeerders niet delen in de overige afgegeven zekerheden voor de financiering van BoBeSt.

• Wat is de reden van de verbouwing (filosofie is dat het werk wordt gedaan bij de opdrachtgevers)?
Antwoord in overleg met de ondernemer: De ondernemers zijn vanuit de bedrijfsvoering erg begaan met het toevoegen van waarde. De kennis die benodigd is ten behoeve van het verbeteren van het pand in Bergen op Zoom zit bij hen allemaal al in het hoofd. Vandaar dat het voor hen een logische keuze is om het onroerend goed te verbeteren in plaats van een andere locatie te zoeken. Het is inderdaad juist dat het overgrote gedeelte van het werk bij Ardee’s klanten wordt uitgevoerd. Het kantoor op de Boutershemstraat wordt voornamelijk door de directie en de Back-Office gebruikt. De toekomstige verbouwing omhelst de verbetering van de huidige kantoorfaciliteiten voor Ardee, waardoor ook het kantoor beter ingezet kan worden voor werkzaamheden (hoewel de focus blijft op werk uitvoeren bij de klant). Tevens zal het kantoor met woning scheidende wanden worden geconstrueerd, zodat er in de toekomst appartementen van gemaakt kunnen worden van de kantoorruimte. Eventueel wordt er één appartement gerealiseerd, zodat werknemers die van ver weg komen om werk te verrichten in Bergen op Zoom geen hotel hoeven te boeken.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

H. Luigjes
26-06-2017 11:47
Graag verneem in hoeverre de continuïteit van de onderneming is gewaarborgd nu alle vijf de aandeelhouders tegen de pensioenleeftijd gaan aanlopen.

Investeerder – 34928
26-06-2017 12:14

Beste investeerder,

Pensioengerechtigde leeftijd speelt niet bij Ardee. Gegeven de beschikbaarheid aan technici, kunnen onze medewerkers en het management team werken tot zo lang zij zich daar toe gemotiveerd voelen.

Vriendelijke groet,
Ardee

Investeerder – 4234
26-06-2017 12:15
Ik heb mijn investering gedaan. Ik heb nog wel een vraag betreffende de eventuele financiering van de verbouwing van het in hypotheek genomen onroerend goed. Hoe wordt er geborgd dat een eventuele nieuwe lening bij Collin t.a.v. een verbouwing de rechten van de lening gevers in deze eerste trans aantast? Vogt er een nieuwe taxatie en is de nieuwe lening max verschil nieuwe taxatie min huidige tax. waarde?

Collin Crowdfund
26-06-2017 12:20

Geachte investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

De 1e hypothecaire inschrijving á € 900.000,- zal voor zowel deze financiering als de toekomstige financiering als zekerheid voor de investeerders van Collin gelden. Er zal ten tijde van de ‘tweede lening’ via Collin een taxatierapport (na verbouwing) opgevraagd worden. Collin zal bij het beoordelen van deze tweede leningaanvraag uiteraard rekening houden met de waarde stijging van het vastgoed. Verder wordt t.z.t. de eventuele financiering op de gebruikelijke wijze beoordeeld waarbij geactualiseerde rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit naast de zekerheidspositie relevante factoren zijn.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 17247
26-06-2017 12:22
Een 40 jarige jubilaris is knap voor een bedrijf wat in 1985 is opgericht,

Collin Crowdfund
26-06-2017 12:26

Geachte investeerder,

Dank voor uw vraag en oplettendheid!
De 40-jarige jubilaris in de pitch, is in feite een 30-jarige jubilaris. We hebben dit gecorrigeerd in de pitch.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund.

Ondernemer
Herman den Boeft
Aart Besemer
Jack Stabel
Bas Kimpel
Raymond Soons

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans