39358

Boeijend Erf

€ 750.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 440
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-03-2021 in 3 dagen volgeschreven door 440 investeerders

Samenvatting

Boeijend Erf wil een kleinschalige woonvoorziening bieden aan ouderen met een verminderd zelfredzaam vermogen als gevolg van bijvoorbeeld dementie. Boeijend Erf is een open huis met de nadruk op woonbeleving, met eigen volwaardige kamers en met gelegenheid voor ontmoeting met andere bewoners, medewerkers en mensen uit de samenleving zoals de pastoor, de fysiotherapeut en de bakker. Dit zal een grote mate van continuïteit en herkenbaarheid geven aan de bewoners en er zal interactie zijn tussen bewoners en maatschappij.

Ondernemer Patrick van Boeijen (1971) is gedurende zijn gehele carrière werkzaam geweest in de zorgsector. Hij heeft een ruim en liefdevol hart en zet zichzelf in voor de ouderen in de samenleving. Patrick geeft aan dat de zorg complex en bureaucratisch georganiseerd is en wil daar verandering in brengen.

Door een intensieve samenwerking met Actief Zorg kan Boeijend Erf gebruik maken van de (administratieve en organisatorische) diensten van Actief Zorg. Daarnaast nemen zij deel aan de contracten die zij hebben met de zorgkantoren en gemeenten. Hierdoor kan Boeijend Erf zich richten op de zorg en zijn zij minder tijd kwijt met het bureaucratische gedeelte.

Invloed coronavirus
De zorg gaat altijd door en de vraag naar verpleeghuisplekken is de afgelopen periode eerder toegenomen dan afgenomen. Boeijend Erf zal naar verwachting geen negatieve gevolgen ondervinden van coronavirus. De ondernemer geeft wel aan dat het jaar 2020 duidelijk heeft gemaakt dat de zorg ‘op de vloer’ anders georganiseerd dient te worden. Met name afstand houden, goede (hand)hygiëne en thuisblijven bij klachten zijn belangrijke sleutelwoorden. 

Boeijend Erf zal duidelijke protocollen opstellen wat betreft hygiëne en voldoende ruimte bieden in en om de boerderij om bij een dergelijke pandemie voldoende ruimte te bewaren. De gezamenlijke woonkamer is ca. 55m2 en de eetkamer 30m2. Aansluitend aan de eetkamer is er een verwarmde overkapping en omvangrijke tuinen. Verder heeft elke bewoner een eigen slaapkamer van ca. 25m2.

Financieringsbehoefte
Voor de aankoop en verbouwing van de woonboerderij is de financieringsbehoefte € 920.000,-. Hiervan komt € 20.000,- uit eigen middelen en € 150.000,- middels een achtergestelde lening van Actief Zorg, de samenwerkingspartner voor Boeijend Erf. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,- De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 56 maanden, en een slottermijn van € 600.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Aanzienlijk risico. Deze score is ontstaan uit o.a. de combinatie van een startende onderneming en de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak. Door de intensieve samenwerking alsmede de co-financiering met Actief Zorg (Dun & Bradstreet-kwalificatie is Laag risico) ontstaat een stevige basis voor een succesvolle locatie. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op de woonboerderij aan de Ripseweg 24, 5424 SM te Elsendorp verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 740.000,- en een waarde na verbouwing van € 810.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 3 maart 2021
 • De debiteur is de heer P.E. van Boeijen, h.o.d.n. Boeijend Erf. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • De lening van Actief Zorg ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Actief Zorg verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving achter Collin ter hoogte van € 150.000,- op de woonboerderij aan de Ripseweg 24, 5424 SM te Elsendorp.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De lening zal worden aangewend voor de aankoop en verbouwing van de woonboerderij voor mensen met een geïndiceerde zorgvraag. Boeijend Erf zal zich specifiek richten op woonzorg en dagbesteding voor ouderen met dementie.

Ondernemer

Patrick van Boeijen (1971) is gedurende zijn gehele carrière werkzaam geweest in de zorgsector. Hij heeft een ruim en liefdevol hart en zet zichzelf in voor de ouderen in de samenleving. Na het behalen van zijn MAVO-D-diploma in 1989 heeft Patrick de Verpleegkunde opleiding gevolgd. Na diverse werkgevers te hebben gehad in de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg heeft Patrick samen met zijn vrouw Wendelien, met wie hij 27 jaar getrouwd is, Boeijend Huys gestart in 2013. De twee woonlocaties inclusief dagbesteding vanuit deze onderneming zijn gevestigd in Berkel-Enschot en Oosterhout.

Patrick geeft aan dat de zorg complex en bureaucratisch georganiseerd is en wil daar verandering in brengen. Het bureaucratische gedeelte van het ondernemen in de zorg heeft uiteindelijk geleid tot het faillissement van Boeijend Huys in 2019. Deze locatie is overgenomen door Actief Zorg. Beide woonlocaties draaien succesvol en naar volle tevredenheid van de bewoners en familieleden.

Onderneming

Patrick is er nog steeds van overtuigd dat de zorg vele malen beter, goedkoper, klantvriendelijker en bovenal minder bureaucratisch kan worden georganiseerd. Om fouten uit het verleden te voorkomen en om een stabiele en stevige basis te hebben voor Boeijend Erf, is Patrick nu op basis van onderaanneming een intensieve samenwerking met Actief Zorg aangegaan. 

Via Actief Zorg ontvangt Boeijend Erf budgetten van het zorgkantoor via contractuele afspraken tussen Actief Zorg en het Zorgkantoor. Het grote voordeel hiervan is dat Boeijend Erf niet afhankelijk is van de onzekere status die ongecontracteerde zorg heeft middels het Persoons Gebonden Budget. 

Actief Zorg is een gezonde en stabiele zorgorganisatie die haar activiteiten grotendeels verricht in Zuid-Nederland (voornamelijk Noord-Brabant). Het gaat hierbij om het verrichten van hulp bij het huishouden en individuele begeleiding (Wmo), wijkverpleging en WLZ gefinancierde verzorging en verpleging. De kracht van Actief Zorg is al meer dan vijftien jaar de cliënt gerichte werkwijze en het lean and mean opzetten van de organisatie. Bovendien staan de kwaliteit van zorg en een persoonlijke benadering hoog in het vaandel. Actief Zorg verwacht over 2021 een omzet van ca. 100 miljoen en heeft ca. 4.500 zorg gerelateerde personeelsleden in dienst. 

De vier kernwaarden van Boeijend Erf zijn: Liefde; Passie; Respect; Veiligheid. Deze kernwaarden komen terug in alle facetten van de woonlocatie.

De overtuiging van Patrick is dat het leven van mensen met geheugenproblematiek niet ingrijpend hoeft te wijzigen. Boeijend Erf wil een respectvolle en gastvrije woonomgeving bieden waarin de eigenheid van het leven van de individuele bewoner in Boeijend Erf zijn doorgang vind in een zo’n huiselijk mogelijke en vrije omgeving. 

Dit ontstaat vanuit de passie om bewoners met een afnemend zelfredzaam vermogen een waardig bestaan te bieden door:

 • Een respectvolle benadering;
 • Het volledig rekening houden met de vraag van de individuele bewoner;
 • Het wooncomfort aan te sluiten bij de specifieke wensen van de bewoner;
 • De dagelijkse gang van het leven voorop te stellen door de bewoners deel te laten nemen aan diverse activiteiten uit het normale dagelijkse leven;
 • Het bieden van veel ruimte, vrijheid en natuur gelegen rondom het pand van het Boeijend Erf;
 • Hét alternatief te bieden voor het reguliere verpleeghuis die zich vaak bevinden in dorpskernen en steden.

Door de intensieve samenwerking met Actief Zorg kan Boeijend Erf gebruik maken van de (administratieve) diensten van Actief Zorg. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan de contracten die zij hebben met de zorgkantoren en gemeenten. Hierdoor kan Boeijend Erf zich met name op de zorg richten en zijn zij minder tijd kwijt met het bureaucratische gedeelte.

Boeijend Erf wil een kleinschalige woonvoorziening bieden aan ouderen met een verminderd zelfredzaam vermogen als gevolg van bijvoorbeeld dementie. Uit onderzoek blijkt dat dementie onder de bevolking toe neemt en er hedendaags een tekort aan zorgvoorzieningen voor dementerenden is in Brabant. In het Boeijend Erf zal de nadruk liggen op de woonbeleving. De woonbeleving kenmerkt zich door een open sfeer, elkaar ontmoeten, contact maken, ruimte voor bezoek, open naar familie, mantelzorgers en het ontmoeten van de samenleving. Boeijend Erf is een open huis, met eigen volwaardige kamers en met gelegenheid voor ontmoeting met andere bewoners, medewerkers en mensen uit de samenleving zoals de pastoor, de fysiotherapeut en de bakker. Dit zal een grote mate van continuïteit en herkenbaarheid geven aan de bewoners en zal er interactie zijn tussen bewoners en maatschappij.

Wendelien zal zich in de onderneming inzetten als verpleegkundig kwaliteitsmedewerker aan de hand van de vier kernwaarden van Boeijend Erf. Dagelijks zal er op toegezien worden dat het toekomstige team aan zorgmedewerkers zich zal inzetten volgens deze kernwaarden. Wendelien heeft bij Boeijend Huys 7 jaar ervaring opgedaan. Zo garandeert Boeijend Erf verpleegkundige topzorg en een aantrekkelijke woonbeleving.

Juridische structuur
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop woonboerderij aan de Ripseweg 24 te Elsendorp € 730.000,-
Kosten koper € 45.000,-
Verbouwingskosten € 110.000,-
Inventaris € 15.000,-
Onvoorziene kosten € 20.000,-
Totale investering € 920.000,-
Inbreng eigen middelen € 20.000,-
Achtergestelde lening Actief Zorg € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij, gevolgd door 56 lineaire maandelijkse aflossingen en een slottermijn van € 600.000,-.
Deze lening zal op uiterlijk vrijdag 19 maart geactiveerd/rentedragend worden; de bedenktermijn zal dus mogelijk korter dan de gebruikelijke 4 dagen zijn. 

Overige financiers
Actief Zorg zal een tweede hypothecaire inschrijving vestigen achter Collin van € 150.000,- op de woonboerderij aan de Ripseweg 24, 5424 SM te Elsendorp.

Daarnaast zal gedurende de looptijd van Collin geen aflossingen plaatsvinden op de achtergestelde lening van € 150.000,-. De rente wordt wel voldaan.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Boeijend Erf is Aanzienlijk risico. Deze score is ontstaan uit o.a. de combinatie van een startende onderneming en de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak. Door de intensieve samenwerking alsmede de co-financiering met Actief Zorg (Dun & Bradstreet-kwalificatie is Laag risico) ontstaat een stevige basis voor een succesvolle locatie. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op prognosecijfers 2021 en 2022. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Op basis van de opgestelde prognoses, waarbij wordt uitgegaan dat de activiteiten vanaf het tweede kwartaal van 2021 zullen gaan starten, wordt een omzet geprognosticeerd van € 578.000,- met een netto cashflow overschot na aflossingen van € 20.000,-. In 2022 verwacht de ondernemer verder te groeien naar een omzetniveau van € 729.000,- met een netto cashflow overschot na aflossingen van € 33.000,-. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De openingsbalans na financiering laat een solvabiliteit van 18% zien op een balanstotaal van € 920.000,-. De verwachting is dat na het 2e kwartaal van 2021 de solvabiliteit 18% zal bedragen op een balanstotaal van € 920.000,-. Ultimo 2021 verwacht men een solvabiliteit van 19% op een balanstotaal van € 937.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op de woonboerderij aan de Ripseweg 24, 5424 SM te Elsendorp verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 740.000,- en een waarde na verbouwing van € 810.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 3 maart 2021.
 • De debiteur is de heer P.E. van Boeijen, h.o.d.n. Boeijend Erf. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • De lening van Actief Zorg ter hoogte van € 150.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. Actief Zorg verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving achter Collin ter hoogte van € 150.000,- op de woonboerderij aan de Ripseweg 24, 5424 SM te Elsendorp.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Aanvullend heeft men de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-236265 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
18-03-2021 om 15:52
investeerder-16378 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2021 om 15:41
investeerder-31633 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2021 om 14:44
investeerder-10174 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2021 om 14:40
investeerder-110924 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2021 om 14:05

Ondernemer

Patrick van Boeijen

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh