48769

Boekbinderij Mosmans B.V.

€ 43.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 82
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 82 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Boekbinderij Mosmans B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Leendoel Vervangen/Verbeteren machines
Datum van oprichting 19-08-2002
Website www.mosmans.nl

Leendoel

Boekbinderij Mosmans is al ruim 40 jaar specialist op het gebied van genaaid en garenloos gebrocheerd werk. Marc Mosmans (1969), zoon van de oprichter, wil nu bestaande machines moderniseren om de operationele efficiëntie te verbeteren en hierdoor zijn concurrentiepositie te behouden. Hij wil bestaande machines vervangen of verbeteren en randapparaten aanschaffen, die de prestatie van de machine verbetert. 

Er wordt een lineaire lening van € 43.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris € 43.000
Totaal € 43.000
Collin Direct € 43.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Boekbinderij Mosmans B.V. en M.E.G. Mosmans B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 43.000,- op het woonhuis met als adres Florazoom 21, 2719 HR Zoetermeer, kadastraal bekend als sectie E nummer 3444 te Zoetermeer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,- en een openstaande schuld van € 368.880,26 per 28-05-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 717.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
 • De heer M.E.G. Mosmans geeft een borgstelling af ter hoogte van € 43.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden in verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De heer M.E.G. Mosmans geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres Florazoom 21, 2719 HR Zoetermeer, kadastraal bekend als sectie E nummer 3444 te Zoetermeer. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis met als adres Florazoom 21, 2719 HR Zoetermeer, kadastraal bekend als sectie E nummer 3444 te Zoetermeer mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 717.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023 en is (voor)belast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,- en een openstaande schuld van € 368.880,26  per 28-05-2024. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Boekbinderij Mosmans B.V. is Gemiddeld risico. De score voor M.E.G. Mosmans B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van geconsolideerde jaarcijfers 2023 en de prognosecijfers 2024 van Boekbinderij Mosmans B.V. alsmede de overwaarde op het onroerend goed waarop een hypotheek wordt verkregen. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers

De Langlopende schuld van € 33.000,- per 31-12-2023 betreft een dagelijks opzegbare bancaire Rekening Courant Faciliteit met een kredietlimiet van € 50.000.- waarop niet afgelost hoeft te worden.  

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 – Balans na investering

Activa

  2023 BNI
Vaste activa € 87.000 € 130.000
Vlottende activa € 140.000 € 140.000
Totaal € 227.000 € 270.000

Passiva

  2023 BNI
Eigen vermogen € 70.000 € 70.000
Langlopende schulden € 33.000 € 71.000
Kortlopende schulden € 124.000 € 129.000
Totaal € 227.000 € 270.000

Winst- en verliesrekening 2023 en prognose 2024

  2023 2024
Omzet € 446.000 € 490.000
Bruto winst € 425.000 € 435.000
Kosten € 419.000 € 380.000
Belasting € — € 10.000
Resultaat € 6.000 € 45.000

Bijlage(n)

 • Blad met essentiële beleggersinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 600 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 14:00
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-07-2024 om 14:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders