45298

Non publieke funding

€ 410.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 387
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-05-2023 in 11 uur volgeschreven door 387 investeerders

Samenvatting

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

Anke exploiteert een eigen boerderijwinkel in Schin op Geul. Ze is nog in onderhandeling met haar ex-partner over de aflossing van de familieleningen aan hun voormalige gezamenlijke agrarische bedrijf. De bevriende investeerder die een lening heeft verstrekt voor de aankoop van het agrarische pand na haar scheiding wenst zijn lening terug. Deze crowdfunding, voor de overbrugging tot de te ontvangen gelden, wordt mede mogelijk gemaakt door haar ouders die zeer betrokken zijn en een tweede hypothecaire inschrijving op hun woning verstrekken.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 410.000,-. De looptijd is 24 maanden, volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is A. Heijthuijsen handelend onder de naam Boerderijwinkel Fromberg. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 410.000,- op het onroerend goed met als adres: Panhuis 12, 6305 AR te Schin op Geul, kadastraal bekend als sectie C nummer 2311 te Schin op Geul verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. De marktwaarde van het onroerend goed is € 495.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum d.d. 27-03-2023.
 • De ouders van A. Heijthuijsen geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis van de ouders met als adres Limburgstraat 24, 6037 SH te Kelpen-Oler, kadastraal bekend als sectie E nummer 192 te Grathem verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van ABN Amro Bank N.V. ter hoogte van € 278.800,- en een restant schuld van € 266.000,- per 31-12-2022. De WOZ-waarde van het pand is € 455.000,- per 01-01-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin Crowdfund los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin Crowdfund verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 250.000,- te vermeerderen met wettelijke rente en kosten. Het staat Collin Collin Crowdfund volledig vrij, hetgeen derdenhypotheekgever én borg erkennen en bevestigen door middel van ondertekening van deze overeenkomst, te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen vanuit de te verwachten uitkering tegen een vergoedingsrente van 2 maanden rente.
 • Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • De geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

Anke is een aantal jaren geleden gescheiden. Ze had samen met haar ex een agrarisch bedrijf waar de vader van Anke de boekhouding verzorgde en ook een flinke financiering vanuit privévermogen heeft verstrekt aan het bedrijf. Er is nu onenigheid over de hoogte van deze financiering en dus ook van het door de ex te betalen bedrag aan Anke. Dit kan variëren tussen de € 270.000,- en een veelvoud daarvan. De ex heeft de mogelijkheid agrarische gronden te verkopen van waaruit de vordering kan worden betaald. Na de scheiding heeft Anke het pand gekocht met behulp van een bevriende investeerder die nu zijn lening afgelost wil hebben. Het leendoel is de aflossing van de leningen en de overbrugging tot ontvangst van de middelen.

Ondernemer

Anke Heijthuisen (43 jaar) is in september 2020 met haar twee kinderen verhuisd naar het huidige pand. Op de nieuwe locatie in Schin op Geul heeft Anke, met hulp van de ouders, haar passie (verzorging en omgang met dieren) kunnen voortzetten. Op het erf van het nieuwe woonhuis exploiteert ze een boerderijwinkel waar eigen producten zoals eieren en lamsvlees verkocht worden en daarnaast worden versproducten lokaal ingekocht. De winkel is niet alleen bekend bij de lokale bewoners maar er is ook een grote toestroom van de vele toeristen die jaarlijks naar Zuid-Limburg komen. De winkel ligt gunstig aan de doorgaande weg van Valkenburg naar Wijlre/Wittem.

Onderneming

Onroerend goed
Het onderpand betreft een agrarische bedrijfslocatie met bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen, ondergrond en huiskavel. Het perceel is in totaal 0.55.57 ha. Het bouwjaar is ca. 1891, het woonoppervlak is 163 m2, de inhoud van de woning is 1.100 m3. De oppervlakte van de schuur is 390 m2. Het geheel is traditioneel gebouwd en enigszins gedateerd. De marktwaarde van het geheel is € 495.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum d.d. 27-03-2023.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering Rabobank € 175.000,-
Herfinanciering investeerder € 225.000,-
Kosten € 10.000,-
Totale investering € 410.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 410.000,-

Leenbedrag: € 410.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 24 maanden, aflossingsvrij

Na verstrekking van de crowdfunding zijn er geen andere externe financieringen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Boerderijwinkel Fromberg is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De overall score is gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers 2022 en de verwachtingen voor 2023. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De boerderijwinkel had in 2022 een omzet van € 175.000,- en een operationele cashflow van € 59.000,- wat voldoende was voor de aflossingen en de beperkte privé opnames (veel van het eigen eten komt uit de winkel). De exploitatie na herfinanciering zal niet veel veranderen, de rente en aflossing was ongeveer gelijk aan de toekomstige rente. Na ontvangst van de middelen uit de scheiding kan de lening via Collin Crowdfund fors worden afgelost en daarmee ook de benodigde rentebetalingen. We kwalificeren de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2022 was de solvabiliteit 18% op een balanstotaal van € 593.000,-. Na ontvangst van de middelen uit de scheiding zal de solvabiliteit fors toenemen. Voor nu kwalificeren we de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is A. Heijthuijsen handelend onder de naam Boerderijwinkel Fromberg. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 410.000,- op het onroerend goed met als adres: Panhuis 12, 6305 AR te Schin op Geul, kadastraal bekend als sectie C nummer 2311 te Schin op Geul verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. De marktwaarde van het onroerend goed is € 495.000,- conform een taxatierapport met als waardepeildatum d.d. 27-03-2023.
 • De ouders van A. Heijthuijsen geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis van de ouders met als adres Limburgstraat 24, 6037 SH te Kelpen-Oler, kadastraal bekend als sectie E nummer 192 te Grathem verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van ABN Amro Bank N.V. ter hoogte van € 278.800,- en een restant schuld van € 266.000,- per 31-12-2022. De WOZ-waarde van het pand is € 455.000,- per 01-01-2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin Crowdfund los van elkaar worden uitgewonnen. De derdenhypotheekgever én de borg zijn hiervan op de hoogte en zijn hierover geïnformeerd. Collin Crowdfund verbindt zich jegens derdenhypotheekgever én borg om in totaal niet méér uit te winnen van beide zekerheden dan € 250.000,- te vermeerderen met wettelijke rente en kosten. Het staat Collin Collin Crowdfund volledig vrij, hetgeen derdenhypotheekgever én borg erkennen en bevestigen door middel van ondertekening van deze overeenkomst, te kiezen welk zekerheidsrecht wordt uitgewonnen, waarbij Collin ook beide zekerheidsrechten deels kan uitwinnen.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening (gedeeltelijk) vervroegd af te lossen vanuit de te verwachten uitkering tegen een vergoedingsrente van 2 maanden rente.
 • Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • De geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door de hypothecaire inschrijvingen kwalificeren we de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-235577 heeft € 9.000 geïnvesteerd.
16-05-2023 om 20:16
investeerder-383766 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2023 om 20:08
investeerder-375284 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2023 om 20:00
investeerder-24723 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2023 om 19:24
investeerder-33911 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2023 om 19:19

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels