37336

Boot 13 B.V.

€ 100.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 233
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-06-2020 in 1 dag volgeschreven door 233 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Boot 13 B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 25-07-2017
Website www.boot013.nl

Leendoel

Boot 13, geëxploiteerd door de heer Ammersdorffer, creëert een volledige bijzondere beleving voor haar gasten aangezien het, zoals de naam reeds doet vermoeden, geen standaard locatie is. De unieke boot bevindt zich op een van de mooiste en meest gewilde locaties in Tilburg. Het drijvende restaurant en terras bevinden zich aan de Piushaven in Tilburg. Bij Boot 13 kunnen gasten terecht voor een lunch en diner. Daarnaast kan er een kop koffie of een borrel gedronken worden. Tevens biedt Boot 13 de mogelijkheid voor het houden van vergaderingen en feestjes eventueel in combinatie met dagactiviteiten in Tilburg en omgeving.

Vanuit de cashflow heeft Boot13 in 2019 € 125.000,- geïnvesteerd in een nieuw terras. Na deze investering sloeg de coronacrisis toe, hierdoor is de ondernemer op zoek naar werkkapitaal. Deze financiering is een aanvulling op een eerder verworven financiering via Collin Crowdfund waarop op dit moment € 65.972,40 is afgelost door de ondernemer. Het openstaand leenbedrag op de eerste Collin lening bedraagt circa € 409.027,60.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7.5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Boot 13 B.V.
  • Ammersdorffer Holding B.V.
  • Orange Beheer
 • Door de heer L.J.A. Ammersdorffer, wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op de bedrijfsark gelegen aan de Piushaven 1d te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Waardebepaling volgens taxatierapport met waarde peildatum 24 mei 2018 wordt na verbouwing gesteld op € 1.200.000,-. Wij nuanceren deze waarde, gelet op het specifieke karakter van het object. Daarnaast impliceren de huuropbrengsten uit het verleden ook een lagere waarde. De eerder verworven financiering van Boot 013 betreft een balloon lening. Als de slottermijn geherfinancierd wordt via Collin Crowdfund behoudt deze lening de eerste hypothecaire inschrijving. De maximale hoofdsom die geherfinancierd wordt is gelijk aan de slottermijn ter hoogte van € 240.797,98-. Hierdoor verslechtert de positie van de investeerder van deze lening met een hoofdsom van € 100.000,- niet.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Boot 13 B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde concept cijfers van 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed coronavirus
Vanuit de cashflow heeft Boot13 in 2019 € 125.000,- geïnvesteerd in een nieuw terras. Hierdoor heeft de onderneming de reserves verbruikt die in de huidige coronatijd hard nodig zijn. Bijkomend voordeel is daarentegen dat er een terras is gerealiseerd wat extra exploitatiemogelijkheden biedt kijkend naar de huidige regelgeving vanuit de overheid.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019 (geconsolideerd)

Activa

  2019 (geconsolideerd)
Vaste activa € 765.000
Vlottende activa € 590.000
Overige vlottende activa €-
Totaal € 1.355.000

Passiva

  2019 (geconsolideerd)
Eigen vermogen € 554.000
Langlopende schulden € 379.000
Kortlopende schulden € 422.000
Totaal € 1.355.000

Winst- en verliesrekening 2019 (concept)

Omzet € 602.000  
Bruto winst € 389.000  
Kosten € 406.000  
Belasting € 0
Netto winst € -17.000  

 

Winst- en verliesrekening 2021 (prognose)

Omzet € 850.000  
Bruto winst € 550.000  
Kosten € 484.000  
Belasting € 13.000
Netto winst € 53.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-177879 heeft € 1.600 geïnvesteerd.
26-06-2020 om 11:57
investeerder-109215 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-06-2020 om 11:52
investeerder-70563 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-06-2020 om 11:42
investeerder-5784 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-06-2020 om 11:38
investeerder-23187 heeft € 400 geïnvesteerd.
26-06-2020 om 11:25

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders