30520

Boot 13 B.V.

€ 475.000  |  7,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 468
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

93 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-07-2018 in 10 dagen volgeschreven door 468 investeerders

Samenvatting

Deze aanvraag is gedekt door middel van een eerste hypothecaire inschrijving.

Boot 13 creëert een volledige bijzondere beleving voor haar gasten aangezien het, zoals de naam reeds doet vermoeden, geen standaard locatie is. De unieke boot bevindt zich op een van de mooiste en meest gewilde locaties in Tilburg. Het drijvende restaurant en terras bevinden zich aan de Piushaven in Tilburg. Bij Boot 13 kunnen gasten terecht voor een lunch en diner. Daarnaast kan er alleen een kop koffie of een borrel gedronken worden. Tevens biedt Boot 13 de mogelijkheid voor het houden van vergaderingen, feestjes eventueel in combinatie met dagactiviteiten in Tilburg en omgeving. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 495.000,- waarvan € 20.000,- zelf liquide wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 475.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 3.298,62 per maand en een slottermijn van € 237.500,-. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico 
De Dun & Bradstreet score kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Boot 13 B.V., Ammersdorffer Holding B.V. en Orange Beheer B.V. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 475.000,- op het bedrijfspand bevestigd op een betonnen romp aan de Piushaven 1d te Tilburg gevestigd. Waardebepaling na verbouwing wordt gesteld op € 1.200.000,-. Wij nuanceren deze waarde, gelet op het specifieke karakter van het object. Daarnaast impliceren de laatste huuropbrengsten ook een lagere waarde. Ondernemer Rob Ammersdorffer geeft een persoonlijke borgstelling af van € 100.000,-. Deze heeft op dit moment materiële waarde. De voorraad en inventaris worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening zal, naast een herfinanciering van een bestaande faciliteit, worden ingezet voor de verbouwing van de boot, de aanschaf van inventaris en werkkapitaal voor de opstart van het restaurant. 

Ondernemer

Rob Ammersdorffer (48) is al 20 jaar actief als zelfstandig ondernemer. Hij heeft meerdere projecten opgezet, die met succes zijn verkocht en worden voortgezet. The Factory Sport & Fun die hij recent heeft verkocht, is hier een voorbeeld van. Onder zijn leiding werd het sportcentrum uitgebreid van 600 m2 naar 5.000 m2 op een nieuwe unieke locatie. 

Naast deze ondernemersdrive heeft Rob ook een grote sportieve drive, waarin hij ook streeft om het beste uit zichzelf te halen. Zo is hij meervoudig Nederlands en Benelux kampioen in meerdere sporten.

Rob is een doorzetter die streeft naar het creëren van unieke ervaringen. Doorsnee is voor hem niet goed genoeg. Het moet een speciale beleving hebben, want anders gelooft hij er niet in. Hij heeft nu zijn zinnen gezet op het project Boot 13. Dit moet zijn paradepaardje worden, waarbij alles tot in de puntjes verzorgd is, maar dan wel op zijn unieke manier om voor de gasten vanaf binnenkomst tot vertrek een unieke belevenis te creëren. 

Onderneming

Bij Boot 13 kunnen gasten terecht voor een lunch en diner. Daarnaast kan er ook enkel een kop koffie of een borrel gedronken worden. Tevens biedt Boot 13 de mogelijkheid voor het houden van vergaderingen, feestjes eventueel in combinatie met dagactiviteiten in Tilburg en omgeving. Boot 13 creëert een volledige bijzondere omgeving voor haar gasten.

Locatie
Zoals de naam reeds doet vermoeden, bevindt Boot 13 zich niet in een standaard pand. De unieke locatie is een van de mooiste en meest gewilde locaties in Tilburg. Het drijvende restaurant en terras bevinden zich in de Piushaven in Tilburg. De Piushaven is sinds enkele jaren een echte hotspot geworden. Deze locatie zorgt ervoor dat de gasten een extra belevenis mee krijgen tijdens het nuttigen van hun dranken en spijzen. In een sfeervolle en intieme omgeving kunnen de gasten genieten van de producten. Hierbij is tot in detail veel aandacht besteed aan de gehele entourage, zowel binnen als op het onderscheidende drijvende terras op het water. Boven de waterspiegel zijn binnen 100 zitplaatsen, deze worden buiten op het drijvend terras aangevuld met nog eens 100 zitplaatsen. Onder de waterspiegel is een sfeervolle drankgelegenheid met 50 zitplaatsen.

Concept
Boven kunnen de gasten gedurende de dag terecht voor een speciale koffie beleving met unieke koffie soorten en natuurlijk om te lunchen. Tijdens het diner wordt een concept aangeboden op basis van grillgerechten die worden klaargemaakt op zogenaamde Green Eggs. Beneden is er een ruimte waar na het diner rustig geborreld kan worden. In deze ruimte zullen speciale bieren en wijnen worden geschonken. Het zelftapconcept beneden zorgt ervoor dat ook hier een speciale ongedwongen sfeer wordt gecreëerd. 

Met Boot 13 sluit de ondernemer aan op de trend van goed eten en drinken op een unieke en sfeervolle wijze, waarbij de gastenbeleving goed is tegen een passende prijs en op de juiste plek. Gasten willen tegenwoordig een unieke beleving hebben en voor het geld dat uitgegeven wordt juist extra verwend worden. Gasten zijn niet meer tevreden met een doorsnee restaurant of diner. 

Boot 13 gaat samenwerken met gerenommeerde leveranciers die nauw betrokken zijn bij dit project en waar goede afspraken mee zijn gemaakt. Leveranciers die onder andere speciale koffie, vis en smaakvol vlees leveren. Ook voor de sfeervolle inrichting en vormgeving zal worden samengewerkt met gerenommeerde leveranciers. Dit alles gericht op het optimaal verwennen en verrassen van de gasten. Het gastvrije betrokken personeel zal de belevenis voor gasten compleet maken. Dit alles met slechts één doel: Gasten een onvergetelijke ervaring geven waarbij ze bij alles net even wat meer krijgen dan ze verwachten. Boot 13 ziet hierin kansen en daarbij speelt ook mee dat de boot reeds eigendom is van de ondernemer. Belangrijk is ook dat de gemeente op de locatie waar het pand gevestigd is graag een horecagelegenheid ziet verschijnen.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Herfinanciering hypotheek boot € 175.000,-
Verbouwing pand € 175.000,-
Inventaris en apparatuur € 75.000,-
Voorraad € 12.000,-
Onvoorzien en werkkapitaal € 58.000,-
Totaal € 495.000,-
Eigen middelen € 20.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 475.000,-

Leenbedrag: € 475.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 72 maanden met een lineaire aflossing van € 3.298,62 per maand en een slottermijn van € 237.500,-

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.
 
Behoudens de lening via Collin Crowdfund zijn er geen andere langlopende schulden in Boot 13 B.V.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Boot 13 B.V., Ammersdorffer Holding B.V. en Orange Beheer B.V.
  • De heer L.J.A. Ammersdorffer geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Boot 13 B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 475.000,- op het bedrijfspand gevestigd op een drijvende betonnen romp gelegen aan Piushaven 1d 5017 AN te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Waardebepaling na verbouwing wordt gesteld op € 1.200.000,-. Wij nuanceren deze waarde, gelet op het specifieke karakter van het object. Daarnaast impliceren de laatste huuropbrengsten ook een lagere waarde. Achter de eerste hypothecaire inschrijving is nog een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd voor een box 3 project in privé. Deze hypotheekhouder heeft reeds toestemming gegeven voor de vestiging van de genoemde eerste hypothecaire inschrijving.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet kwalificeert Boot 13 B.V. op Verhoogd risico omdat dit een nieuwe B.V. betreft. De Dun & Bradstreet kwalificatie voor zowel Ammersdorffer Holding B.V. als Orange Beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor deze aanvraag hebben we de geconsolideerde voorlopige cijfers over 2017 en de prognoses over 2018 en 2019 gehanteerd. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2017 was de hoofdactiviteit (sportactiviteiten) in Rijen ondergebracht in een B.V. die per begin 2018 is verkocht. Bij de verkoop is overeengekomen dat de koper in termijnen van € 5.000,- per maand betaalt. Daarnaast is de locatie waar nu het restaurant wordt gerealiseerd al jaren verhuurd aan een onderneming die nooit gestart is op de boot. Deze betaalt nu tot juni 2019 nog € 2.400,- per maand huur wat de helft van de oorspronkelijke huur is. Voor 2018 bestaat de omzet naast bovengenoemde inkomsten uit de inkomsten van het restaurant. De brutomarge op de omzet en het percentage personeelskosten uit de prognoses liggen in lijn met de branchegemiddelden. Voor het resterende deel van 2018 wordt een omzet verwacht van € 586.000,- met een cashflow van € 115.000,-. In 2019, het eerste volledige jaar, wordt een omzet van € 1.341.000,- en een cashflow van € 269.000,- verwacht wat meer dan genoeg is voor de financieringsverplichtingen. In de operationele cashflow is voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden met de € 60.000,- inkomsten uit ontvangen aflossing door de verkoop van het vorige bedrijf. Beide jaren komen volgens de prognose uit op de score Excellent. Aangezien de score grotendeels gebaseerd is op prognoses, kwalificeren wij de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2017 bedraagt 37% op balans van € 859.000,- (score Goed). Hierbij is de boot geactiveerd voor € 478.000,-. Zoals eerder genoemd is in 2018 het vorige bedrijf verkocht en de in termijnen te ontvangen opbrengst geactiveerd, wat een positief effect geeft voor de solvabiliteit. Hierdoor is de solvabiliteit per ultimo 2018 naar verwachting 62% op een balanstotaal van ruim € 1.500.000,-. Voor nu hanteren we voor de Solvabiliteit de score Goed.

Liquiditeit
De current ratio is per ultimo 2017 Matig met weinig vlottend actief en veel kortlopende schulden. Door de herstructurering binnen de B.V.’s verbetert dit aanzienlijk naar een verwachte 1,6 per ultimo 2018 (score Excellent). In zijn algemeenheid is de financiering ruim opgezet en zijn de aflossingen beperkt gehouden, waardoor er naar verwachting een gezonde liquiditeit zal blijven. De Liquiditeit kwalificeren we derhalve als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende 
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Alle investeerders vanaf € 1.000,- zijn welkom bij Boot 13 tijdens het proefeten. De uitnodiging wordt verstuurd via Collin Crowdfund, waarna de investeerders zich kunnen melden met een waardebon. De uitnodiging geldt voor 1 persoon. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-51494 heeft € 9.500 geïnvesteerd.
02-07-2018 om 6:20
investeerder-7113 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-07-2018 om 18:20
investeerder-34420 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-07-2018 om 16:25
investeerder-10792 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-07-2018 om 12:12
investeerder-58842 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-07-2018 om 12:04

Ondernemer

Rob Ammersdorffer

Crowdfund Coach


Marc Kogels