35934

Bouw Actief

€ 75.000  |  8,0% rente  |  120 maanden  Investeerders: 197
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 197 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bouw Actief
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 01-04-2016
Website www.bouwactief.net

Leendoel

Bouw Actief is een allround klussenbedrijf welke gevestigd is in Dronten. Het voornemen van ondernemer Bob Stam is om een bedrijfsunit aan te kopen om vorm te kunnen geven aan zijn ambities om door te groeien als ondernemer. Het voornaamste doel van de aankoop van de bedrijfsunit is om hiermee zijn toenemende eigen opdrachten te kunnen voorbereiden en op te slaan. Daarnaast zal deze bedrijfsunit ook worden gebruikt voor opslag van materialen, gereedschap en overige benodigdheden. Tevens zal deze bedrijfsunit ook een unieke kans zijn voor Bouw Actief om grotere opdrachten te kunnen aannemen, simpelweg omdat de oppervlakte van deze bedrijfsunit zich hiervoor leent.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfspand (inclusief k.k. en BTW) € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer B.M. Stam handelend onder de naam Bouw Actief. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bouw Actief worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op het aan te kopen bedrijfspand op bedrijventerrein De Aar unit 9 te Dronten verkregen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bouw Actief is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Bouw Actief. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
Het coronavirus heeft tot dusver geen invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. Opdrachten blijven binnenkomen. Inmiddels is hij dan ook al begonnen met zijn planning voor 2021.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 20.000
Vlottende activa € 5.000
Overige vlottende activa € 7.000
Totaal € 32.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 13.000
Langlopende schulden € 13.000
Kortlopende schulden € 6.000
Totaal € 32.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 76.000  
Bruto winst € 65.000  
Kosten € 20.000  
Resultaat € 45.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18288 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-09-2020 om 10:34
investeerder-10600 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-09-2020 om 10:33
investeerder-108213 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-09-2020 om 10:31
investeerder-185127 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-09-2020 om 10:30
investeerder-9654 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-09-2020 om 10:30

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders