42644

Bouw & Onderhoudsbedrijf Snijder

€ 300.000  |  7,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 286
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 26-09-2022 in 3 dagen volgeschreven door 286 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 26 september 2022

Beste investeerder,

Op 23 september jl. is de crowdfunding voor Bouw & Onderhoudsbedrijf Snijder live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. In overleg met de ondernemer hebben we gekeken hoe we tot een afronding van de crowdfundcampagne kunnen komen.

Wij kondigen daarom de volgende wijzigingen aan:

 • De rente wordt verhoogd van 6% naar 7%;
 • De looptijd wordt aangepast van 60 maanden naar 36 maanden, waarbij de slottermijn gelijk blijft.

Samengevat wordt de nieuwe opzet als volgt:

 • Leenbedrag: € 300.000,-
 • Rente: 7,0%
 • Looptijd: 36 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 250.000,-

De zekerheden blijven ongewijzigd.

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Sander Snijder exploiteert middels zijn eenmanszaak een goedlopend bouw- en onderhoudsbedrijf in de regio Zeewolde. Sander is al jarenlang werkzaam in de bouwsector. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een bedrijfsruimte met bedrijfswoning aan te kopen in Zeewolde. Door middel van de aankoop van het onroerend goed zullen de huidige huurlasten van het bedrijf komen te vervallen. De Loan-to-Value (LTV) bij start bedraagt 43%. De LTV bij de slottermijn bedraagt 36%. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 700.000,-. Een relatie van de ondernemer verstrekt een lening van € 250.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 150.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 250.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de heer S. Snijder handelend onder de naam van Bouw & Timmerbedrijf Snijder. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ongeveer voor de helft materieel op basis van de overwaarde op het onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Mast 20 en 20 A, 3891 KG te Zeewolde, kadastraal bekend als sectie E nummer 1475 te Zeewolde, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 690.000,- op basis van een taxatierapport met als waarde peildatum 26 juli 2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bouw & Timmerbedrijf Snijder worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering zal worden aangewend voor de aankoop van het onroerend goed aan de Mast 20 en 20A te Zeewolde.

Ondernemer

Sander Snijder (1987) werkt al jarenlang in de bouwsector in de omgeving van Zeewolde. Hij heeft een tijdlang intensief met zijn broer samengewerkt, waarna hij de stap heeft genomen om zelfstandig verder te gaan.

Onderneming

Sander neemt via zijn eenmanszaak Bouw & Onderhoudsbedrijf Snijder verschillende soorten bouwprojecten aan. Door de inhuur van ZZP-ers, als dat nodig is, houdt hij zijn vaste kosten laag. Sander omschrijft zijn doelgroep aan klanten als het midden- en hogere segment van de markt. Dit komt mede omdat zijn afwerkingsniveau hoog is. Sander krijgt al zijn werk via mond tot mond reclame. Bij een aantal klanten heeft hij meerdere projecten gedaan. De verwachtingen voor 2023 voor de markt voor verbouwingen zijn goed, waardoor Sander een hoge omzet verwacht voor 2023. 

Tot nu toe huurde Sander een opslagruimte voor zijn materiaal en voorraad. Omdat deze opslagruimte te klein werd, wil hij nu de bedrijfsruimte aan de Mast 20 en 20 A te Zeewolde aankopen. Deze bedrijfsruimte is gelegen op het gemengde bedrijventerrein Schepenveld, centraal gelegen in Zeewolde en goed bereikbaar. Deze middelgrote bedrijfsruimte, gebouwd in 2000, omvat een kantoor, een bedrijfswoning op de eerste etage en een buitenterrein met drie parkeerplaatsen. Het pand, gebouwd in 2000, is in 2014 volledig gerenoveerd en volgens het taxatierapport goed onderhouden. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop onroerend goed € 645.000,-
Kosten Koper € 55.000,-
Totaal € 700.000,-
Eigen Inbreng € 150.000,-
Lening van een derde* € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

* de lening door een derde wordt verstrekt voor een periode van 30 jaar, waarvan de eerste 3 jaar volledig aflossingsvrij. De rente bedraagt 3% op jaarbasis.

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 6%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 250.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bouw & Timmerbedrijf Snijder is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
Collin Credit Score De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van Bouw & Timmerbedrijf Snijder. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit
Het verwachte netto cashflowoverschot van Bouw & Timmerbedrijf Snijder voor 2022, na financiering, bedraagt € 44.000,-, bij een verwachte omzet van € 180.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van Bouw & Timmerbedrijf Snijder bedraagt na financiering 23% op een balanstotaal van € 724.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer S. Snijder handelend onder de naam van Bouw & Timmerbedrijf Snijder. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ongeveer voor de helft materieel op basis van de overwaarde op het onroerend goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Mast 20 en 20 A, 3891 KG te Zeewolde, kadastraal bekend als sectie E nummer 1475 te Zeewolde, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 690.000,- op basis van een taxatierapport met als waarde peildatum 26 juli 2022.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bouw & Timmerbedrijf Snijder worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het bedrijfsmatig onroerend goed als de privé aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109586 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 14:16
investeerder-61185 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 14:15
investeerder-8793 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 14:15
investeerder-38922 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 14:14
investeerder-73391 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-09-2022 om 14:14

Ondernemer

Sander Snijder

Crowdfund Coach


Audrey Franssen