BOVAG en Collin Crowdfund organiseren crowdfunding voor groene investeringen van BOVAG-ondernemers 

Afbeelding blog BOVAG en Collin Groenfinancieringen

Brancheorganisatie BOVAG en crowdfinancespecialist Collin Crowdfund hebben gezamenlijk ‘Groenfinanciering, exclusief voor BOVAG-leden’ opgezet. Deze non-bancaire vorm van financiering gaat BOVAG-ondernemers helpen die hun bedrijf willen verduurzamen, maar vastlopen op de financiering daarvan.

Zo’n dertig procent van de BOVAG-leden is bezig met het verduurzamen van de bedrijfsvoering, of gaat daar binnenkort mee starten. Tot de meest genoemde problemen bij verduurzaming van het bedrijf hoort de financiering van de groene ambities. Zo bleek uit de jongste BOVAG Ondernemersmonitor. Met name via grootbanken is het verkrijgen van een financiering voor bedrijven in de mobiliteitssector er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Daarom heeft BOVAG inzicht gegeven in non-bancaire financiers voor zijn leden. Een stap verder gaat BOVAG met Collin Crowdfund, de grootste aanbieder van crowdfunding in Nederland.

Uniek zekerheidsvoordeel

BOVAG-leden kunnen bij Groenfinanciering terecht voor het financieren van investeringen met een duurzaamheidskarakter tot 75.000 euro. De looptijd van de financiering is maximaal 5 jaar. Op mijn.bovag.nl staat een lijst  met investeringen die hiervoor in aanmerking komen. Mocht een lening onverhoopt niet terugbetaald kunnen worden, dan is er voor de investeerders een gunstige garantstelling die in nauwe samenwerking tussen BOVAG en Collin Crowdfund is vormgegeven. Stichting BOVAG Garantiefonds geeft namelijk een garantie af ter hoogte van 50% van de nog openstaande hoofdsom na uitwinning van zekerheden.

“Deze samenwerking kenmerkt zich door het maximaal dienen van klantbelangen. Dat betreft zowel de BOVAG-leden als de Collin-investeerders.” ~ Jeroen ter Huurne, CEO Collin Crowdfund

Laagdrempelig en snel

BOVAG hecht veel waarde aan laagdrempeligheid en persoonlijk contact. Daarom krijgen ondernemers altijd een medewerker aan de lijn zodra er contact wordt gezocht met Groenfinanciering. Deze medewerker heeft tevens veel verstand van de mobiliteitssector en zal dus kundig kunnen adviseren. Binnen twee weken kan de gevraagde financiering rond zijn. Bij de eigen huisbank zal dit eerder 6-8 weken zijn. Het gevraagde rentepercentage wordt door Collin Crowdfund individueel bepaald op basis van de kenmerken van het bedrijf en de ondernemer (o.a. historische cijfers en de creditscore). Door de garantstelling bieden BOVAG en Collin Crowdfund meer zekerheid dan normaal aan investeerders en dat leidt tot een relatief lagere rente.

“Uitgangspunt voor BOVAG is dat onze leden snel aan de slag kunnen met verduurzaming. Zodat ze voorbereid zijn op de toekomst en goed mee kunnen doen in de transitie.” ~ George de Booij, financieel directeur BOVAG

Ondernemers die in zee gaan met Groenfinanciering betalen naast rente en aflossing ook 0,07 procent per jaar administratiekosten (en 2 procent afsluitkosten, met een minimum van 950 euro afsluitkosten. Beide gerekend vanuit de hoofdsom. BOVAG-leden die meer willen weten over Groenfinanciering kunnen hier terecht. Een groene financiering aanvragen kan op de speciale BOVAG-pagina van Collin Crowdfund: collincrowdfund.nl/bovag

Investeerders die zich willen oriënteren op Collin Crowdfund kunnen hier terecht: Introductie investeren – Collin Crowdfund

Meer informatie: 

Collin Crowdfund, Jeroen ter Huurne
06-20608399

BOVAG, Paul de Waal
06-51383309

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille