27567

Bowling Almere

€ 175.000  |  6,5% rente  |  72 maanden  |  Investeerders: 190  |  Reacties: 4
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-10-2017 in 1 uur volgeschreven door 190 investeerders

Samenvatting

Deze aanvraag is een objectfinanciering, waarbij de bowlingmachines van dit bedrijf worden vervangen. Hiervoor is een totale investering van € 400.000,- nodig.

Voor de investeerders van Collin wordt een terugkoopverklaring afgegeven door de leverancier, waarbij de waarde van deze verklaring gelijke tred houdt met de lening. Deze co-financiering van bancaire financiering via de Rabobank en een deel via Collin Crowdfund, past helemaal bij de moderne uitstraling van het bowlingbedrijf. 

Bowling Almere viert dit jaar haar 5-jarig bestaan onder leiding van Gert-Jan van Maanen, maar de familie is al vele decennia actief in de bowlingwereld. In 1976 begon Van Maanen Sr. met Bowling Harderwijk. Sinds 4 jaar is Bowling Harderwijk gevestigd op een nieuwe locatie. Ook Bowling Almere is gevestigd in een nieuw pand in Almere. Ondernemer Gert-Jan is trots op de 2 nieuwe bowlingcentra die vanaf de grond zijn opgebouwd. De omzet van de 2 vestigingen tezamen is nu 4 keer zo groot als de omzet van 5 jaar geleden. Het zijn twee bedrijven die toekomstbestendig zijn en veel mogelijkheden bieden voor verdere groei.

Bowling Almere is met 24 bowlingbanen één van de grootste en modernste bowlingcentra van Nederland. De 24 bowlingbanen zijn kwalitatief van de beste soort. De banen zijn geschikt voor alle vormen van leisure bowlen en zijn gekeurd voor officiële wedstrijden op het hoogste niveau. Bowling Almere is bovenal een horecabedrijf. Ruim 60% van de omzet komt uit de horeca. Er is een ruim cafégedeelte dat uitzicht heeft over de bowlingbanen. Het café biedt naast bowlen nog andere spellen zoals poolbiljart, darts en tafelvoetbal. Er is een restaurant dat plaats biedt aan 180 personen. Het restaurant is ook geschikt als vergaderruimte. Naast het restaurant verzorgt Bowling Almere ook een plateservice in het café.

Financieringsbehoefte
De bowlingmachines zijn aan vervanging toe. De totale investeringsbehoefte is € 400.000,-. Door de Rabobank wordt onder Staatsgarantie een bestaande hypothecaire dekking van € 175.000,- verstrekt met tevens een looptijd van 72 maanden. De ondernemer brengt zelf € 50.000,- in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 175.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score noteert voor Bowling Almere B.V. een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Bowling Almere B.V. en Tenpins B.V. De aan te schaffen bowlingmachines worden in 1e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Voor deze machines wordt een terugkoopverklaring afgegeven door de leverancier met een Dun & Bradstreet score Minimaal risico. De Rabobank heeft ingestemd met de uitsluiting van de bowlingmachines van hun verpanding inventaris. De ondernemer geeft een borgstelling van € 50.000,- af en deze heeft op dit moment morele waarde. Tenslotte is er een niet-onttrekkingsverklaring tot en met een solvabiliteit van 35% overeengekomen op het niveau van Tenpins B.V.

Leendoel

De lening via Collin Crowdfund en de lening van de Rabobank worden aangewend voor de aankoop van 24 nieuwe bowlingmachines. Het doel van de vervanging van de machines is een substantiële jaarlijkse kostenbesparing (lagere onderhoudskosten en uitsparing monteurskosten) en daarnaast een verhoogde inzet van alle 24 banen (minder uitval) en daardoor een hogere baan- en horeca omzet.

Ondernemer

Gert-Jan van Maanen (44 jaar) woont in Harderwijk. Hij is opgegroeid boven de voormalige vestiging van Bowling Harderwijk. De familie is reeds 40 jaar actief in de bowlingwereld. Gert-Jan heeft een universitaire opleiding in de Bedrijfskunde afgerond en is daarna werkzaam geweest bij een aantal grote multinationals zoals KPMG, Océ en KPN. Hier heeft hij voornamelijk commerciële functies bekleed. Dit was een goede leerschool. Met de opgedane ervaring buiten het bedrijf van zijn vader is hij in staat om de onderneming op een professionele manier te leiden. Hij heeft oog voor klanttevredenheid en weet hoe te sturen op efficiëntie binnen de onderneming.

In verband met de noodzakelijke verhuizing van Bowling Harderwijk is hij zich ongeveer 10 jaar geleden met het bowlingbedrijf van zijn ouders bezig gaan houden. Nu heeft hij de leiding over zowel Bowling Almere als Bowling Harderwijk. Gert-Jan is daarnaast voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers. Deze vereniging behartigt de belangen van ongeveer 80 Nederlandse bowlingcentra. Door deze rol kent Gert-Jan de trends zowel nationaal als internationaal. 

Onderneming

Onze missie
Wij zijn de leukste uitgaansgelegenheid van Flevoland!
 
Onze visie
Onze visie is om een uitgaansgelegenheid te zijn die aantrekkelijk is voor een zeer breed publiek, verbindend werkt en onderscheidend is qua gastgerichtheid en kwaliteit. Zie ook www.bowlingalmere.nl en www.bowlingharderwijk.nl
 
Het ondernemersdoel
Het doel van de onderneming is om de omzet van het bedrijf te laten groeien waarbij het rendement in gelijke tred meegroeit. Verder willen wij steeds beter scoren op het vlak van gastgerichtheid en kwaliteit. Over 3 jaar moet de cashflow van het bedrijf op ruim € 350.000,- per jaar liggen. De gastgerichtheid van onze organisatie wordt dan door 98% van onze gasten als goed tot zeer goed beoordeeld. Verder zullen we de komende jaren ons productaanbod verder uitbreiden met meer Arcadespellen en Virtual Reality games. Het aanbod voor de zakelijke markt zullen we verbreden. We gaan bedrijven actief benaderen met een eigen verkoopteam.
 
De markt en concurrentie
Wij zijn een uitgaansgelegenheid voor een zeer brede doelgroep; van kinderfeestjes tot bedrijfsfeesten. Het grootste deel van onze klanten komt uit Flevoland. Ook zien wij veel klanten vanuit het Gooi en Amsterdam. Voor wat betreft de bedrijfsfeesten is de regio weer groter. Hoe groter het bedrijf (de groep) hoe groter de kans dat er een langere afstand overbrugd wordt om de bowling te bezoeken. Helaas zien we landelijk een sterk dalende trend in het sport bowlen. Nieuwe ontwikkelingen zitten vooral in de beleving van de bowling; lichteffecten op de bowlingbaan en steeds sfeervollere horeca. Ook zien we dat er steeds meer andere activiteiten worden toegevoegd aan het bowlen; poolbiljart, darts, glowgolf, arcade, etc. Bowling Almere volgt deze trend door ook darts en poolbiljart aan te bieden.
 
Onze USP’s zijn: 
 1. De omvang van de bowling (24 banen)
 2. De moderne en hippe uitstraling
 3. De uitgebreide horeca
 4. De centrale ligging en het eigen parkeerterrein.
De belangrijkste klanten zijn gasten die gebruik maken van de combinatie bowlen en eten. Vooral bedrijven (bedrijfsuitjes) zijn qua winstgevendheid onze interessantste klanten. Wij hebben goede afspraken met onze leveranciers, die graag zakendoen met onze 2 vestigingen.
 
Structuur

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte bedraagt € 400.000,- voor de vervanging van de 24 bowlingmachines. Deze investering heeft een terugverdientijd van circa 6 tot 7 jaar. Deze terugverdientijd is bepaald op basis van onderstaande te verwachten jaarlijkse besparingen en extra inkomsten (totaal € 65.000,- per jaar) af te zetten tegen de totale investering: € 400.000,-/€ 65.000,- = 6 tot 7 jaar.

Overzicht besparingen en extra inkomsten

Jaarlijkse onderhoudskosten € 25.000,-
Jaarlijkse kosten hulpmonteurs € 9.000,-
Besparing i.v.m. verhelpen storingen* € 7.000,-
Extra bowlingomzet € 11.000,-
Extra horecaomzet € 13.000,-
Totaal verbetering jaarlijks resultaat € 65.000,-

* Dit betreft de besparing op het horecapersoneel dat extra nodig is bij het verhelpen van storingen.

Investeringsoverzicht 

Aanschaf bowlingmachines € 370.000,-
Installatie € 30.000,-
Totaal € 400.000,-
Eigen middelen € 50.000,-
Financiering Rabobank* € 175.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 175.000,-

* De nieuwe financiering via de Rabobank bestaat uit 2 leningdelen van € 87.500,- met ieder een lineaire looptijd van 72 maanden. Één leningdeel valt onder Staatsgarantie en voor het 2e deel gelden de bestaande zekerheden.

Bestaande financieringen 
Bowling Almere heeft op dit moment bestaande financieringen bij de Rabobank met een openstaande schuld van circa € 2.500.000,- in totaal. De Rabobank heeft hierbij de gebruikelijke zekerheden, waaronder een 1e hypotheek op het onroerend goed, verpanding van de activa en een persoonlijk borgstelling van € 250.000,- door de ondernemer. 

Leenbedrag: € 175.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 72 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden
 • De debiteuren zijn Bowling Almere B.V. en Tenpins B.V.
 • Gert-Jan van Maanen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Tenpins B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (nieuwe) bowlingmachines worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een terugkoopverklaring afgegeven door de gerenommeerde Belgische leverancier voor de aan te schaffen bowlingmachines.*
* De dekkingswaarde van de terugkoopverklaring voor de machines ten opzichte van de restschuld bij Collin Crowdfund wordt in onderstaand overzicht weergegeven voor de eerste vier jaar. Als uitgangspunt wordt de aanschafprijs van € 370.000,- gehanteerd. De Dun & Bradstreet score van de leverancier is een Minimaal risico en deze beschikt over een ruim eigen vermogen van meer dan € 2.000.000,-.
% boekwaarde per jaar
waarvoor de terugkoopverklaring  geldt
Dekkingswaarde machines Restschuld Collin
Aanschafwaarde € 370.000,- € 175.000,-
60% in het 1e jaar € 222.000,- € 145.000,-
45% in het 2e jaar € 166.500,- € 115.000,-
30% in het 3e jaar € 111.000,- € 85.000,-
15% in het 4e jaar € 55.500,- € 55.000,-
 
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor Bowling Almere B.V. een Laag risico en Tenpins B.V. noteert de score Verhoogd risico. Voor deze aanvraag wordt de score Laag risico van de werkmaatschappij aangehouden.
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en is gebaseerd op de definitieve geconsolideerde cijfers 2016 en prognoses 2017 en 2018. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende.
 
Rentabiliteit
Door het vervangen van de bowlingmachines kan er een kostenbesparing van € 65.000,- op jaarbasis worden gerealiseerd. Minder wachttijden, geen uitval van banen, lagere materiaalkosten en lagere personeelskosten (monteur). Het effect van deze investering op de nettowinst zal in 2018 zichtbaar worden. De omzet over 2016 is € 1.307.000,- met een cashflow van € 282.000,- (score Ruim voldoende). In 2017 zal de omzet naar verwachting iets lager uitvallen op € 1.271.000,-, waarbij de cashflow uitkomt op € 270.000,- (score Ruim voldoende). In 2018 is de omzet volgens prognose vergelijkbaar met 2016 en 2017. De cashflow stijgt volgens prognose naar € 303.000,- (score Ruim voldoende). Deze omzetprognose ligt in lijn met de afgelopen jaren en de geprognosticeerde nettowinst over 2018 is ruim € 100.000,- ten opzichte van een nettowinst van € 53.000,- over 2017. Voor nu kwalificeren we de Rentabiliteit op Ruim voldoende.
 
Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit is per ultimo 2016 28% op een balanstotaal van € 4.475.000,-. Door winsttoevoeging zal de solvabiliteit aan het einde van het boekjaar 2017 naar verwachting circa 30% bedragen. In 2018 neemt de geprognosticeerde solvabiliteit toe tot 32%. Over deze jaren blijft het balanstotaal nagenoeg gelijk. Daarnaast is er inmiddels afgelost op de lening op het onroerend goed, waarmee een overwaarde van circa € 900.000,- aanwezig is als stille reserve. Gezien de beperkte alternatieve aanwendbaarheid wordt deze waarde niet meegenomen in de berekening van de solvabiliteit. We kwalificeren de Solvabiliteit gelijk aan de score van alle jaren op Ruim Voldoende.
 
Liquiditeit
Voor het bepalen van de liquiditeit is de current ratio bij Bowling Almere B.V. minder representatief. De omzet komt immers cash of per pin binnen en er zijn geen debiteuren en grote voorraden. Om deze reden hebben we voor de liquiditeit in deze financieringsaanvraag de zogenaamde Debt Service Coverage Ratio (DSCR) meegewogen in de beoordeling. Deze ratio wordt berekend door de inkomsten te delen door de rente en aflossingsverplichtingen. De betalingscapaciteit is ruim voldoende wanneer deze gelijk aan of groter dan 1,1 is. Voor 2016 komt deze bij Bowling Almere uit op 1,3 en voor 2017 en 2018 is de DSCR 1,1. Daarnaast is er nog de beschikking over een rekening-courant verhouding met de minderheidsaandeelhouder (de holding van de moeder van Gert-Jan) en een rekening-courant bij de Rabobank van € 100.000,-. Hierdoor is er sprake van voldoende liquiditeit. Op basis van deze ratio’s zijn wij tot de voorzichtige Liquiditeitsscore Voldoende gekomen.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

 • Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangt de investeerder een waardebon voor 1 uur gratis bowlen.
 • Bij een investering vanaf € 2.000,- ontvangt de investeerder twee waardebonnen voor in totaal 2 uur gratis bowlen.
 • Bij een investering vanaf € 3.000,- ontvangt de investeerder drie waardebonnen voor in totaal 3 uur gratis bowlen.
De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-35912 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-10-2017 om 11:09
investeerder-30870 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2017 om 11:09
investeerder-5546 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2017 om 11:08
investeerder-30683 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2017 om 11:08
investeerder-6815 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-10-2017 om 11:08

Reacties

Investeerder – 9730
05-10-2017 11:02
Beste heer Van Maanen,
Hoe kan het dat de huidige bowlingmachines na 5 jaar vervangen moeten worden? Dit baart mij enige zorgen gezien het feit dat deze lening voor 6 jaar wordt aangegaan en er slechts een terugkoop verklaring voor de eerste 4 jaar aanwezig is.

G.J. van Maanen
05-10-2017 11:13
Beste investeerder,
De huidige machines hebben wij tweedehands gekocht. Deze zijn inmiddels meer dan 20 jaar oud. Deze keuze is ons achteraf niet bevallen. Onze nieuwe bowling in Harderwijk is een jaar later geopend met volledig nieuwe machines. Vandaar de keuze om nu alsnog ook in Almere over te stappen op nieuwe apparatuur.

met vriendelijke groet,
Gert-Jan van Maanen

Aanvulling vanuit Collin Crowdfund:

Beste investeerder,
U ziet het inderdaad juist dat de terugkoopverklaring na 4 jaar geen dekkingswaarde meer heeft. Echter is de lening op dat moment grotendeels afgelost en het risico op niet terugbetalen daarmee gedaald tot een in onze ogen verantwoord risico kijkend naar de verwachte rentabiliteit op de lange termijn.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 2057
06-10-2017 15:03
Waarom is er geen niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen met de bowling. Nu kan wel worden onttrokken naar de eigen holding, maar ook naar de 40% aandeelhouder. Dat betekent wel degelijk een onttrekking van de cash uit de bowling.

Collin Crowdfund
06-10-2017 15:12
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag en opmerkzaamheid. In dit geval is de niet-onttrekkingsverklaring niet juist weergegeven in de pitch, want deze geldt juist om de reden die u aangeeft voor zowel Bowling Almere B.V. als Tenpins B.V.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Gert-Jan van Maanen

Crowdfund Coach


Arnaud Satter