37642

BR Cars

€ 460.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 473
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 23-09-2020 in 1 dag volgeschreven door 473 investeerders

Samenvatting

De ondernemers Ali Çelen en Yusuf Çelen runnen samen de vennootschap onder firma BR Cars, een allround autobedrijf met een sterke focus op de import van middenklasse auto’s. BR Cars is groeiende waardoor het moment nu is aangebroken om te verhuizen naar een groter bedrijfspand. Het oog van de ondernemers is gevallen op een perceel van circa 1.000 m² met bedrijfsruimte en eigen parkeerplekken aan de Graafstroomstraat 15-17, gelegen in de Spaanse Polder te Rotterdam. 

Invloed coronavirus
De autohandel van BR Cars is doorgegaan zoals voorheen en ondanks het coronavirus is de omzet stabiel gebleven. Vanwege het coronavirus verwachten de ondernemers echter een toename van de autoverkopen in de tweede helft van 2020 en 2021. Dit komt overeen met het landelijke beeld dat het gevolg lijkt van zogenoemde OV-mijders en de trend dat er minder nieuwe auto’s verkocht blijken te worden sinds het coronavirus zijn intrede heeft gedaan en men veelal dus kiest voor de aankoop van een occasion.

Financieringsbehoefte
Er wordt voor € 660.000,- geïnvesteerd. De ondernemers brengen € 200.000,- aan eigen middelen in. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 460.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 380.000,-. De LTV is dan nog 64%. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert BR Cars als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

  • De debiteuren zijn de heer A. Çelen en de heer Y. Çelen handelend onder de naam BR Cars. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 460.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Graafstroomstraat 15-17, 3044 AN te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AC, nummers 782 en 783 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 590.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 6 februari 2020. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien hij zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van het nieuwe bedrijfspand dat bestemd is voor eigen gebruik door BR Cars.

Ondernemer

Ali Çelen (1968) en Yusuf Çelen (1989) zijn vader en zoon van elkaar en runnen samen de VOF BR Cars. 
Ali en zijn vrouw Tenzile zijn circa 30 jaar geleden met hun toen nog twee jonge zonen verhuisd van Aksaray (Turkije) naar Rotterdam. Meneer en mevrouw Çelen hebben naast zoon Yusuf nog een zoon van 33 jaar en een dochter van 17 jaar. De familie Çelen is een echt ondernemersgezin, daar zoon Resul zijn eigen schadeherstelbedrijf heeft. 

Ali heeft 13 jaar geleden werkelijkheid kunnen maken van zijn droom om ondernemer te worden en zijn eigen autobedrijf te beginnen, na eerst 17 jaar in loondienst te hebben gewerkt bij een gerenommeerd autobedrijf in Rotterdam. Yusuf heeft een technische achtergrond en is drie jaar geleden toegetreden tot de VOF. Ali en Yusuf vullen elkaar goed aan, dat ook terug te zien is in de groei van het bedrijf. Nu is dan ook het moment aangebroken om te verhuizen naar een groter pand.

Onderneming

BR Cars is in 2007 als eenmanszaak opgericht door Ali Çelen en in 2017 omgezet naar een vennootschap onder firma middels toetreding van zoon Yusuf Çelen. BR Cars is een autobedrijf dat zich qua activiteiten richt op het klein en midden-groot segment. Het verdienmodel bestaat uit de in- en verkoop van auto’s, schadeherstel, onderhoud en reparatie. Ali en Yusuf zijn met name gespecialiseerd in het tegen gunstige inkoopprijzen importeren van schadeauto’s uit Duitsland, overwegend middenklassers, welke volledig en keurig in eigen beheer hersteld worden om vervolgens aan hun klanten aangeboden te worden tegen een aantrekkelijke prijs met behoud van goede marges. Naast de groep vaste tevreden klanten weten nieuwe klanten BR Cars goed te vinden via mond-tot-mond reclame en advertenties op Marktplaats. Door de groei die Ali en Yusuf afgelopen jaren met hun autobedrijf wisten te realiseren, zijn ze uit hun pand gegroeid en willen de ondernemers naar een groter pand verhuizen dat zij reeds hebben aangekocht. 

Onroerend Goed
Het aan te kopen onroerend goed bestaat uit een perceel grond met bedrijfsruimte en 4 parkeerplaatsen, met totaal 1.193 m² aan perceeloppervlakte, gelegen aan de Graafstroomstraat 15-17 te Rotterdam. Het onroerend goed is gebouwd in 1977 en de onderhouds- en bouwkundig staat is goed conform het taxatierapport d.d. 6 februari 2020. De getaxeerde marktwaarde bedraagt € 590.000,- waarmee de Loan-to-Value (LTV) bij aanvang 78% bedraagt en in vijf jaar terug gaat naar 64%. 

Spaanse Polder
De Graafstroomstraat is gelegen op het bedrijventerrein Spaanse Polder waar men erfpachtrecht kent. Op de door de ondernemers aan te kopen grond rusten dan ook erfpachtrechten welke door de verkoper overgedragen zullen worden, waarvoor de Gemeente Rotterdam toestemming heeft verleend middels een beschikking d.d. 10-09-2020. Daarnaast heeft BR Cars middels deze beschikking ontheffing gekregen ten aanzien van de oorspronkelijke gebruiksbepaling in de erfpachtovereenkomst en mag het onroerend goed nu gebruikt worden ten behoeve van een automobielbedrijf. Conform de oorspronkelijke gebruiksbepaling dient het onroerend goed immers gebruikt te worden ten behoeve van een magazijn en distributiecentrum voor boeken en andere boekhandel gerelateerde producten. 
 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand € 600.000,-
Kosten koper € 40.000.-
Verbouwingskosten € 20.000.-
Totale investeringsbehoefte € 660.000,-
Eigen inbreng € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 460.000,-

Leenbedrag: € 460.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 380.000,-. Bij aanvang van de lening bedraagt de Loan-to-Value (LTV) 78% en aan het eind van de looptijd 64%. 
De bedenktermijn voor investeerders is voor deze lening vier dagen. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer A. Çelen en de heer Y. Çelen handelend onder de naam BR Cars. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 460.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Graafstroomstraat 15-17, 3044 AN te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AC, nummers 782 en 783 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 590.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 6 februari 2020. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente indien hij zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor BR Cars is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2019 en prognosecijfers 2020 en 2021, welke zijn onderbouwd middels tussentijdse cijfers 2020 tot en met 30 juni 2020. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Afloscapaciteit 
De omzet is in 2019 ten opzichte van 2018 met 10% gestegen naar € 269.000,- met een netto cashflow overschot van € 45.000,-. De tussentijdse cijfers per 30 juni 2020 laten een gerealiseerde omzet van € 135.000,- zien en er wordt in 2020 dan ook dezelfde omzet van € 269.000,- geprognosticeerd als in 2019. 
Ondanks de positieve invloeden die verwacht worden ten aanzien van de occasionverkoop en omzetgroei als gevolg van het coronavirus, is voorzichtigheidshalvevoor 2020 hetzelfde omzetniveau als in 2019 aangehouden. In 2021 wordt de omzet geprognosticeerd op € 282.000,- met een netto cashflow overschot na privéonttrekkingen en aflossing van de Collin lening van € 34.000,-. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit als Goed. 

Solvabiliteit
De ondernemers hebben een gezonde vermogenspositie opgebouwd door behaalde winsten en gematigde privéonttrekkingen. Ultimo 2019 bedroeg de solvabiliteit 75% op een balanstotaal van € 247.000,-. Door de inbreng van het onroerend goed en de Collin lening in de onderneming komt de balans eind 2020 na financiering naar verwachting uit op een solvabiliteit van 37% op een balanstotaal van € 824.000,-. Ultimo 2021 wordt een solvabiliteit geprognosticeerd van 41% op een balanstotaal van € 822.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit als Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteuren zijn de heer A. Çelen en de heer Y. Çelen handelend onder de naam BR Cars. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers als gevolg van de eigen inbreng voor de aankoop van het bedrijfspand beperkt. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 460.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Graafstroomstraat 15-17, 3044 AN te Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AC, nummers 782 en 783 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 590.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 6 februari 2020. 

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid als de eerste hypothecaire inschrijving op het aan te kopen onroerend goed kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60085 heeft € 3.500 geïnvesteerd.
23-09-2020 om 14:38
investeerder-141530 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-09-2020 om 13:21
investeerder-44542 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-09-2020 om 13:18
investeerder-3411 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-09-2020 om 13:10
investeerder-41056 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-09-2020 om 13:09

Reacties

Investeerder – 67969
24-09-2020 13:31
Wat ik beter zou willen begrijpen is het erfpandrecht.
Blijkbaar is het gebruiksrecht beperkt en moest toestemming gegeven worden voor de overdracht van de rechten alsmede ook voor het type bedrijf dat er gevestigd mag worden en heel specifiek en nauw omschreven lijkt (voorheen boeken, nu auto’s).
Ik vraag me af of dit invloed heeft op de waarde van het onderpand: bij de onfortuinlijke situatie dat de lening niet afgelost kan worden en Collin moet terugvallen op het eerste recht van hypotheek, is een koper erg afhankelijk van de medewerking van de gemeente, of er moet nog iemand een autobedrijf in willen beginnen.
Het lijkt me nogal een impact te kunnen hebben op de waardering bij gebruik als onderpand voor een lening.

Collin Crowdfund
24-09-2020 13:57
Geachte investeerder,

Uw vraag en de door de Gemeente Rotterdam verleende vergunning bestaat uit twee aspecten en lichten wij derhalve onderstaand ook los van elkaar toe.

Erfpachtrecht:
Wij begrijpen uw vragen ten aanzien van het erfpacht aangezien dit een bijzonder systeem betreft dat in de jaren ’70 is ingevoerd door de Gemeente Rotterdam.
Het aan te kopen onroerend goed is Kadastraal gesplitst in de percelen met de Kadastrale aanduidingen “Rotterdam AC 782” en “Rotterdam AC 783”.
Vooropgesteld dient opgemerkt te worden dat het erfpacht m.b.t. het perceel met bedrijfspanden van 1.000 m² (Rotterdam AC 783) is afgekocht tot 01-04-2037.
Op dit perceel gaan de bedrijfsactiviteiten van BR Cars plaatsvinden en betreft derhalve het belangrijkste perceel voor de ondernemers.
Aangezien de Gemeente Rotterdam middels beschikking d.d. 10-09-2020 toestemming heeft verleend voor de overdracht van het recht van erfpacht én omdat de lening 5 jaar loopt en derhalve ruimschoots voor 2037 geherfinancierd dient te worden, achten wij de risico’s verantwoord.
Het perceel met de Kadastrale aanduiding “Rotterdam AC 782” betreft een talud met een oppervlakte van 193 m² dat zich aan de achterzijde van het bedrijfspand bevindt aan het water. Hiervoor dient jaarlijks erfpachtcanon betaald te worden van € 146,68 en dit bedrag kan eenmaal per 5 jaar worden aangepast door de Gemeente Rotterdam.

Gebruiksrecht:
Conform de beschikking van de Gemeente Rotterdam d.d. 10-09-2020 diende het onroerend goed aan de Graafstroomstraat 15-17 te Rotterdam krachtens de geldende erfpachtovereenkomst gebruikt te worden t.b.v. een magazijn en distributiecentrum voor boeken en andere voor de boekhandel bestemde producten.
Echter conform het taxatierapport d.d. 06-02-2020 kent het onroerend goed inmiddels een breder gebruiksrecht, immers de BAG-aanduiding betreft “Industriefunctie”.
Sinds 1990 is het bedrijfspand dan ook als volgt in gebruik geweest:
1990 – 1996 door een aircobedrijf
1996 – 2002 door een textielreinigingsbedrijf
2006 – 2008 door een drukkerij
2008 e.v. door een verenfabriek
BR Cars dient voor het vestigen van een autobedrijf aan de voorwaarden van de Gemeente Rotterdam te voldoen en expliciet goedkeuring te krijgen om zich in de Spaanse Polder te vestigen als autobedrijf.
BR Cars heeft van de Gemeente Rotterdam hiervoor goedkeuring gekregen middels een beschikking d.d. 10-09-2020.

Naar aanleiding van ons onderzoek, de beschikking van de Gemeente Rotterdam d.d. 10-09-2020 en het taxatierapport d.d. 06-02-2020 achten wij de risico’s ten aanzien van waardedaling van het onroerend goed en herfinanciering verantwoord.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Ali Çelen en Yusuf Çelen

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh