29588

Brandstof

€ 60.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 84
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-07-2018 in 1 uur volgeschreven door 84 investeerders

Samenvatting

Brandstof is een herenmodezaak in het midden-hoog segment en wordt 1 september aanstaande geopend aan de Leusderweg 151 te Amersfoort.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 100.000,-. Aan eigen middelen wordt er € 20.000,- ingebracht en aan achtergestelde lening eveneens € 20.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 60.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico 
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn de heer J.B. Jansen h.o.d.n. Brandstof en mevrouw E. van Hulzen. De heer A.C.W. Jansen geeft een persoonlijke borgstelling af van € 10.000,-, welke materieel van aard is. De heer G. van Hulzen geeft eveneens een persoonlijke borgstelling af van € 10.000,-, welke ook materieel van aard is. De lening van € 10.000,- door de heer A.C.W. Jansen wordt achtergesteld, evenals de lening van € 10.000,- van de heer G. van Hulzen. Op het leven de heer J.B. Jansen is een dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten van € 60.000,-, die wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tevens worden de (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad aan de investeerders van Collin Crowdfund verpand. 

Leendoel

De financiering is bestemd voor de inventaris, voorraad, huurgarantie en werkkapitaal.

Ondernemer

Jurriën Jansen (43) heeft 25 jaar ervaring in de herenmode bij diverse winkels. Zijn laatste werkgever was Suitable, een grote online herenmodewinkel. Hij heeft kwaliteiten ontwikkeld als shopmanager, coach van shopmanagers, visual merchandiser en inkoop adviseur. Andere kwaliteiten zijn het organiseren van zomervakanties namens de YMCA/ Fun2stay en Jurriën is onderdeel van de denktank van vrijwilligersorganisatie Fun2stay. Hij woont samen met zijn partner in Amersfoort.

Persoonlijke motivering
Jurriën: De winkel is mijn droom die werkelijkheid wordt. De passie stroomt door de aderen om te kunnen verkopen vanuit het hart. Sinds de jaren ‘90 heb ik me ontwikkeld tot een herenmode specialist. Door goed te kunnen luisteren, wordt er van een bezoeker een koper gemaakt. Hoe dit tot stand is gekomen, is het inlevingsvermogen van de shopcoach. Dit is de sleutel naar het succes van het concept Brandstof. Het internet is van belang om de klant op de hoogte te brengen wat er te koop is en waardoor de klant naar Brandstof komt. De uniekheid van de winkel en de persoonlijke benadering zijn essentieel.

Onderneming

De herenmode bestaat het uit colberts, shirt, truien, jassen, broeken en schoenen. De accessoires zoals t-shirts, sokken, dassen, strikken, horloges en verzorgingsproducten vullen het aanbod aan. De merken waarmee Brandstof gaat werken worden gemaakt in Europa. Dit zijn onder andere: Armor-Lux, Barbour, Blue de Genes, BobCompany, Closed, Dockers, Edwin, Gloverall, KnowledgeCottonApperal, Labfresh en L.B.S.W. Dit betekent dat de klant voor een kwaliteitsproduct niet meer naar het centrum hoeft, maar bij Brandstof terecht kan, met een goede service, gratis parkeren en aangepaste openingstijden op woensdag (tot 20.00 uur), donderdag (tot 21.00 uur) en vrijdag (tot 20.00 uur).

De missie van Brandstof is het verkopen van herenmode met gevoel voor kwaliteit. De drie pijlers van de winkel zijn: Commercieel, Creatief en Commitment. Vanaf de start begint Brandstof met flexibele parttimers, vooral om de weekenddrukte op te vangen. 

Doelgroep
Brandstof richt zich op mannen in de leeftijd van 35 en 65 jaar die in de omgeving van de winkel wonen. In deze omgeving bevinden zich ongeveer 40.000 huishoudens. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mannen in deze buurt bestedingsruimte hebben en waarbij kwaliteit van leven belangrijk is.

Internet
Internet zal een belangrijk onderdeel zijn voor Brandstof. Naast de fysieke winkel is de ondernemer bezig met de ontwikkeling van een website (www.brandstof.fashion) en heeft de winkel profielen op Facebook en Instagram. 

Omgeving
In de omgeving van Brandstof zijn geen andere herenmodezaken gevestigd. Aan de Leusderweg kan men gratis parkeren. Dit in tegenstelling tot het centrum van Amersfoort; daar hanteert men betaald parkeren. Brandstof heeft tevens drie gratis parkeerplaatsen achter de winkel voor zijn klanten.

Structuur

 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Huur (huur drie maanden + borg) € 10.800,-
Inventaris € 19.200,-
Voorraad € 35.000,-
Overige kosten € 4.000,-
Promotie start € 3.000,-
Werkkapitaal € 28.000,-
Totaal € 100.000,-
Eigen inbreng € 20.000,-
Achtergestelde leningen € 20.000,-
Lening van Collin Crowdfund                                                           € 60.000,-

Leenbedrag: € 60.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer J.B. Jansen, geboren op 16-05-1975 te Zoetermeer ten deze handelend onder de naam Brandstof (eenmanszaak) en ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 70371814 en diens partner mevrouw E. van Hulzen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op het moment na eigen inbreng is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil. 
  • De lening van € 10.000,- door de heer A.C.W. Jansen wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. 
  • De lening van € 10.000,- door de heer G. van Hulzen wordt achtergesteld ten opzichte van de lening via Collin Crowdfund. Dit betekent dat er niet mag worden afgelost op de achtergestelde lening gedurende de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van €10.000,- door de heer A.C.W. Jansen, die op dit moment materieel van aard is. 
  • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 10.000,- door de heer G. van Hulzen, , die op dit moment materieel van aard is. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer J.B. Jansen voor een bedrag van € 60.000,-. Deze is minimaal gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Brandstof (eenmanszaak) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Brandstof wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Verhoogd risico. Dit komt door het feit dat Brandstof een startup is.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. We ontvingen de prognoses voor 2018 tot en met 2020. Voor de vaststelling van de Collin Credit Score zijn we uitgegaan van de openingsbalans en de prognose voor 2018.

Rentabiliteit
Vanaf de start per 1 september 2018 tot eind 2018 verwacht Jurriën een omzet te behalen van € 83.000,-. Na inkoop, kosten en aflossing, resteert er een vrije cashflow van € 9.000,-. Vooralsnog kan Jurriën het zonder privé-opnamen stellen, omdat er van het inkomen van zijn echtgenote kan worden geleefd. In 2019 (eerste volledige boekjaar) bedraagt de omzet naar verwachting ruim € 178.000,- met een vrije cashflow van € 4.000,- na aflossing en privé-opnamen. In 2019 wordt er € 12.000,- aan privé onttrokken welke mogelijk kan worden beperkt als gevolg van het inkomen van zijn echtgenote. Omdat bovenstaande is gebaseerd op prognoses, kwalificeren wij de Rentabiliteit op dit moment met de score Voldoende. 

Solvabiliteit
Door de eigen inbreng van € 20.000, en de achtergestelde leningen van ouders en schoonouders (beiden € 10.000,-) start Jansen met een solvabiliteit na financiering van 40%. Door winstbijschrijving en aflossing stijgt de solvabiliteit ultimo 2018 volgens prognose naar 48,6% om daarna verder door te stijgen. Op dit moment komt de score voor Solvabiliteit uit op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa minus vlottende passiva) komt naar verwachting eind 2018 komt uit op 7,1 en zal in de jaren daarna volgens begroting verder verbeteren. Wij kwalificeren de Liquiditeit op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Gedurende de looptijd van de financiering ontvangen investeerders 10% korting op aankopen in de winkel.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-48228 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2018 om 10:10
investeerder-11118 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2018 om 10:10
investeerder-14866 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2018 om 10:09
investeerder-40333 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2018 om 10:08
investeerder-38169 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2018 om 10:08

Ondernemer
Jurriën Jansen

Crowdfund Coach


Ies Bos