31540

Brasserie Mood

€ 250.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 231
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-12-2018 in 2 uur volgeschreven door 231 investeerders

Samenvatting

De volledig hypothecair gedekte crowdfundlening wordt aangewend voor de aankoop van een pand waar onder meer een nieuwe brasserie zal worden geëxploiteerd. Brasserie Mood wordt een sfeervolle en servicegerichte brasserie waar altijd met verse producten wordt gewerkt en kan worden genoten van goede beleving. De brasserie ligt in Burgh-Haamstede op het eiland Schouwen-Duiveland. Het eiland kent ongeveer 30.000 inwoners en in het seizoen komen er circa 60.000 toeristen op af. Het aan te kopen vastgoed bestaat uit een horecagelegenheid, die tot op heden bestond uit een lunchcafé, een winkelruimte en een appartement. De horecagelegenheid wordt grondig verbouwd tot een brasserie. Met deze volledig hypothecair gedekte crowdfunding investeert vader in de horecadroom van zijn zoon. Vader zal hem ook begeleiden in de exploitatie van de brasserie.

Financieringsbehoefte
De totale investering van de verbouwing bedraagt € 721.000,-. Daarvoor gelden enerzijds een achtergestelde lening van de ondernemer van € 461.000,- en anderzijds een eigen inbreng van € 10.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.694,92 en een slottermijn van € 150.000,-. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente bedraagt 5,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Brasserie Mood B.V. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Brasserie Mood B.V. en Mood Beheer B.V. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- gevestigd op het bedrijfspand, de winkel en het appartement, adres: Ring 32, 33 en 33a, te Burgh-Haamstede met een aankoopwaarde van € 490.000,- en een WOZ-waarde van € 537.000,-. Derhalve is de inschrijving materieel. De ondernemer R. van Valen geeft een persoonlijke borgtocht af van € 50.000,-, die momenteel van materiële waarde is. De lening van de ondernemer van € 461.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Ondernemer koopt het vastgoed met de winkel, het appartement en het restaurant. De winkel en het appartement worden verhuurd en het restaurantgedeelte wordt grondig verbouwd en daarna zelf geëxploiteerd.

Ondernemer

Ronald van Valen (56) is als ondernemer lang actief geweest in de groente en fruit. Na de verkoop van zijn bedrijf heeft hij meerdere investeringen in onroerend goed gedaan, waaronder ook eerder een horecazaak.
De ondernemer die de horecazaak zal gaan draaien is zijn zoon Tom van Valen (22). Hij heeft de Hotelschool Ter Duinen in Kokszijde (België) gevolgd en afgerond. Vervolgens heeft hij ervaring opgedaan bij Begijnhof in Hoogstraten en Beluga in Maastricht. Daarnaast heeft hij een aantal zomers In Perry’s Beachclub in Brouwersdam gewerkt en in de winter bij de apres ski bar Pavillon in Kaprun in Oostenrijk.

Onder toeziend oog van vader zal Tom het restaurant gaan runnen.

Onderneming

Brasserie Mood wil een sfeervolle en servicegerichte brasserie zijn waar te allen tijde verse producten worden gebruikt en een goede beleving wordt geboden. Er komen ruime openingstijden voor zowel de lunch, het diner als het terras. De ruim gevulde menukaart bestaat uit een goede kwaliteit aan maaltijden tegen een aangename prijs en een verzorgde bediening.

De Brasserie ligt in Burgh-Haamstede op het eiland Schouwen-Duiveland. Het eiland kent ongeveer 30.000 inwoners en in het seizoen komen er circa 60.000 toeristen bij. De locatie bevindt zich in de kern tegenover de kerk en naast Slot Haamstede die beide toeristentrekkers zijn. Er zijn voldoende parkeerplaatsen dichtbij en voldoende plaatsen om de fietsen te stallen.

In de omgeving van de brasserie zijn een paar andere restaurants aanwezig. Gezien de hoeveelheid toeristen in het seizoen is dat logisch. Het zorgt voor een goede aantrekkingskracht.

Het onroerend goed
Het aan te kopen vastgoed bestaat uit een horecagelegenheid die tot op heden bestond uit een lunchcafé, een winkelruimte en een appartement. Het geheel staat op 337m2 grond, waarvan 230m2 horeca, 36m2 winkelruimte, 20m2 berging en 1 parkeerplaats. Op de verdieping is 125m2 woning. Die bestaat uit 3 slaapkamers, een woonkamer, keuken en badkamer. De winkelruimte is verhuurd aan het VVV-kantoor van Burgh-Haamstede met een huuropbrengst van € 8.000,- per jaar. De woning boven wordt ook verhuurd met een opbrengst van € 7.200,- per jaar. De horecagelegenheid en de inrichting zijn gedateerd en zullen grondig verbouwd worden zodat een moderne en frisse uitstraling wordt gerealiseerd.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom vastgoed (incl. k.k.) € 506.000,-
Verbouwing € 135.000,-
Aankoop apparatuur/inventaris € 55.000,-
Kosten/onvoorzien € 25.000,-
Totaal  € 721.000,-
Eigen inbreng € 10.000,-
Achtergestelde lening vader € 461.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.694,92 en een slottermijn van € 150.000,-.

Er zijn op dit moment geen andere financieringen aanwezig.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn Brasserie Mood B.V. en Mood Beheer B.V.
  • De ondernemer R. van Valen geeft een persoonlijke borgtocht af van € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van de heer R. van Valen ter hoogte van € 461.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- gevestigd op het bedrijfspand, de winkel en het appartement, adres: Ring 32, 33 en 33a, te Burgh-Haamstede met een aankoopwaarde van € 490.000,- en een WOZ-waarde van € 537.000,-. Deze inschrijving is op dit moment materieel.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Brasserie Mood B.V. is Verhoogd risico. Voor Mood Beheer B.V. is de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses voor de 3 komende jaren. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De inkomsten bestaan uit de exploitatie van het restaurant en € 15.200,- jaarlijkse huurinkomsten van de VVV-winkel en het appartement. De voor het eerste jaar geprognosticeerde omzet van het restaurant van € 350.000,- in 2019 is gebaseerd op het verleden bij een exploitatie met veel beperktere openingstijden en kan worden gezien als de minimaal te realiseren omzet. Gezien de mogelijkheden op basis van de ligging, het aantal te realiseren zitplaatsen binnen en buiten en de veel ruimere openingstijden is op termijn een veel hogere omzet mogelijk. De huisvestingskosten zijn relatief laag en de overige geprognosticeerde kosten zijn conform de benchmark. Mede door de huurinkomsten wordt er voor het eerste jaar een operationele cashflow van € 68.000,- verwacht. Dat is ruim toereikend voor de financieringsverplichtingen. In 2020 wordt een omzet begroot van € 405.000,- met een operationele cashflow van € 87.000,-. De Rentabiliteit kwalificeren we op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ondernemer brengt het overgrote deel zelf in door de achtergestelde lening van € 461.000,-. Hierdoor is de solvabiliteit vanaf de start 65%. Ultimo 2019 is het eigen vermogen naar verwachting € 515.000,- met een solvabiliteit van 69%. Door het begrote resultaat is het eigen vermogen ultimo 2020 € 578.000,- met een solvabiliteit van 73%. Wij kwalificeren de Solvabiliteit derhalve op Excellent.

Liquiditeit
Doordat in de opzet voldoende liquiditeit is meegenomen is die vanaf het begin ontspannen. Ultimo 2019 is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) naar verwachting 3,4. Door het beperkte vreemd vermogen op korte termijn zal de current ratio conform prognose ook in de daaropvolgende jaren boven de 3 blijven. Voorzichtigheidshalve kwalificeren we de liquiditeit als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- krijgen een gratis flesje wijn als ze met 2 personen komen lunchen of dineren. De waardebon/voucher/uitnodiging zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-36769 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
24-12-2018 om 12:12
investeerder-65451 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-12-2018 om 12:10
investeerder-32560 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-12-2018 om 12:10
investeerder-7558 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-12-2018 om 12:09
investeerder-64802 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
24-12-2018 om 12:08

Reacties

Investeerder – 1708
24-12-2018 11:31
Prima locatie in mooie omgeving. Ben er vaker geweest. Veel succes.

Ondernemer

Tom van Valen

Crowdfund Coach


Marc Kogels