29616

Brasserie Timmerhuis

€ 150.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 187
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-03-2018 in 1 uur volgeschreven door 187 investeerders

Samenvatting

Brasserie Timmerhuis is de ontmoetingsplaats voor ontbijt en lunch voor de werknemers van het Timmerhuis en de overige kantoren in de nabijheid en wil daarnaast een gevestigde naam worden in de bezorgmarkt in de omgeving van De Meent in Rotterdam.

Brasserie Timmerhuis zet begin april 2018 de activiteiten van Restaurant Messar voort. Het is gevestigd in het atrium van het prominent aanwezige Timmerhuis in Rotterdam. Dat is een groot kantoren- appartementencomplex achter het stadhuis en de Meent. In het Timmerhuis werken zo’n 2.500 ambtenaren. De zaak, die een moderne uitstraling heeft, richt zich met name op het lunchpubliek en de bezorging of afhalen van maaltijden en de catering in de directe omgeving. Een groot deel van de huidige klandizie zijn de ambtenaren die werkzaam zijn in het gebouw. 

De ondernemer is Dennis Ponit, hij gaat samen met zijn partner Rishma de zaak exploiteren. Behoudens de naam en enkele kleine ingrepen, zullen er geen zichtbare wijzigingen zijn. Wel zal het assortiment worden uitgebreid met de in de grote stad populaire Surinaamse broodjes, zal er meer marketing plaatsvinden en zal het ontbijt worden gepromoot.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de eenmanszaak Brasserie Timmerhuis als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer D. Ponit h.o.d.n. Brasserie Timmerhuis en de partner van ondernemer, mevrouw R. Moti. De inventaris en voorraad worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een derde hypothecaire inschrijving van € 40.000,- op het woonhuis gevestigd. Deze is op dit moment volledig materieel. Ten slotte wordt een overlijdensrisicoverzekering van € 110.000,- op het leven van beide debiteuren gesloten die wordt verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is voor de overname van de bestaande brasserie, een aantal kleine investeringen en werkkapitaal.

Ondernemer

De ondernemer is Dennis Ponit (54) uit Zoetermeer. Dennis is 30 jaar werkzaam geweest in de telecommunicatie en later in de ICT, hoofdzakelijk bij KPN. In zijn vrije tijd is hij altijd actief geweest in de muziek. Behalve het feit dat zijn klantenkring vooral uit hotellerie bestond, heeft hij geen specifieke horecaervaring. Dit gebrek wordt echter meer dan goed gemaakt door zijn vriendin Rishma Moti (36), die een ruime ervaring in de horeca heeft en ook het gezicht zal worden van de zaak. Beiden hebben een energieke en enthousiaste uitstraling die nodig is om een dergelijke zaak te runnen.

Dennis bezit reeds vele jaren een eigen woning in Zoetermeer die nu te koop staat. Uit de forse overwaarde wordt een deel ingebracht in deze zaak. Indien deze zaak goed loopt wil hij verder kijken om de resterende middelen te investeren, danwel aan te wenden voor een tweede vergelijkbare zaak.

Onderneming

Locatie
Brasserie Timmerhuis is, zoals de naam al aangeeft, gevestigd in het Timmerhuis in Rotterdam. Het Timmerhuis is gelegen achter het Stadshuis en grenst aan de zeer levendige Meent. Het Timmerhuis kent een rijke historie teruggaand tot de oorlog. Op dit moment is er het Rotterdam Museum gevestigd en zijn er 2.500 ambtenaren werkzaam in het gebouw. De brasserie is gevestigd in het atrium dat officieel de Halvemaanpassage heet.

De brasserie heeft een moderne uitstraling en richt zich voor een groot deel op het lunchpubliek en de bezorging en het afhalen van maaltijden voor de directe omgeving. De zaak zit tijdens de lunchuren bijna altijd vol. het merendeel van de klanten is werkzaam in het Timmerhuis. De brasserie heeft 44 zitplaatsen en 28 overdekte terrasplaatsen in het atrium. 

Taakverdeling
Dennis, die lang werkzaam is geweest in de zakelijke telecommunicatie, zal zich hoofdzakelijk bezighouden met de organisatie, de marketing, het benaderen van bedrijven en het gastheerschap. Wanneer het druk wordt, gaat hij assisteren in de bediening. Rishma heeft ruime ervaring in de horeca. Zij is als geen ander bekend met de Surinaamse keuken. Zij wordt verantwoordelijk voor de keuken en de kaart.

Toevoegingen bestaande concept
Na de overname gaan de ondernemers een aantal aspecten toevoegen aan het succesvolle bestaande concept wat men ook handhaaft. Ten eerste gaat de brasserie vanaf 8.00 uur open om ook ontbijt en koffie aan te bieden. Ten tweede wordt het terras meer uitnodigend gemaakt. Als derde worden de omliggende kantoren en het politiebureau actief benaderd voor bezorgen of afhalen van lunches. Ten vierde zal social media actief worden opgepakt en als laatste zal het assortiment worden uitgebreid met exotische broodjes gebaseerd op de Surinaamse keuken.

Doelgroep
De doelgroep wordt niet zozeer gevormd door alleen de toeristen, maar voornamelijk door de bewoners van de binnenstad, de regelmatige bezoekers van de binnenstad, de werknemers van de gemeente-instellingen en de kantoren en het personeel van de winkels in het centrum. De ondernemers gaan zich dus ook richten op het zakelijke segment.

Marketing
De marketingactiviteiten worden opgevoerd via de social media en het “ouderwets” bellen van bedrijven en instellingen. De volgende opties, waar in een grootstedelijke omgeving behoefte aan is, worden overwogen: 

  • een bedrijfskorting en overwerkmaaltijden
  • huis-aan-huis folders bezorgen om aandacht te vragen voor het bezorgen
  • de ontbijtmogelijkheid zal worden uitgedragen

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname inventaris € 75.000,-
Goodwill € 25.000,-
Overname voorraad € 6.000,-
Huurgarantie € 4.000,-
Kleine investeringen € 15.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

De woning van de ondernemer staat te koop. Bij de verkoop zal royement op de hypothecaire inschrijving van Collin Crowdfund worden verleend in combinatie met een extra aflossing van € 40.000,-. Op dat moment is geen extra rentevergoeding verschuldigd.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer D. Ponit h.o.d.n. Brasserie Timmerhuis en de partner van ondernemer, mevrouw R. Moti;
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op de levens van D. Ponit en R. Moti voor een bedrag van minimaal € 110.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Brasserie Timmerhuis wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 40.000,- op het woonhuis te Zoetermeer verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning staat op dit moment te koop voor € 275.000,-. De hypothecaire schuld bedraagt op dit moment ongeveer € 150.000,-. Bij verkoop van de woning zal royement worden verleend in combinatie met een extra aflossing van de crowdfund lening voor het bedrag van de inschrijving. Bij deze extra aflossing is geen extra rentevergoeding verschuldigd.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de eenmanszaak Brasserie Timmerhuis als Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses over de eerste drie jaren zoals door klant en accountant aangeleverd. Daarnaast hebben we inzage in de omzet en resultaten van de bestaande horecazaak.

Rentabiliteit
De vorige eigenaar slaagde er het eerste jaar in een omzet van circa € 330.000 te realiseren. De ondernemer gaat de openingstijden verruimen door er ontbijt aan toe te voegen, wat gezien de doelgroep een logische keuze is. Daarnaast zal het assortiment uitgebreid worden. Naar verwachting resulteert dat in een omzet van € 375.000,- over het eerste jaar met een genormaliseerde operationele cashflow van € 54.000,- na privé-opnames met een score Goed voor het rentabiliteitsoordeel. Dat is ruim toereikend voor de aflossingsverplichtingen van de crowdfund lening. De brutomarge van 67% is gelijk aan de bestaande zaak en de huurlasten zijn relatief laag ten opzichte van de benchmark. Ultimo 2019 wordt een omzet geprognotiseerd van € 394.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 59.000,-. Wij kwalificeren de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Aanvankelijk is er geen sprake van een eigen inbreng. Dit wordt pas gerealiseerd wanneer de woning wordt verkocht. Dan is de eigen inbreng € 40.000,- ten opzichte van de lening van € 150.000,-. Dit komt overeen met een solvabiliteit van 27%. Het surplus van de verkoopopbrengst na aflossing van € 40.000,- zal in privé worden aangehouden als buffer voor eventuele tegenvallers of extra investeringen in de nabije toekomst, wat de totale solvabiliteitspositie versterkt. Door de verwachte winst zal de solvabiliteit de komende jaren verder oplopen. De Solvabiliteit kwalificeren we als Ruim voldoende.

Liquiditeit
In de financieringsopzet is rekening gehouden met voldoende werkkapitaal waardoor de liquiditeit vanaf de start ruim voldoende is. Conform prognose is de current ratio aan het einde van 2018 2,0 met de score Excellent. De verwachting is dat de liquiditeitspositie verder zal stijgen door onder meer de cashflowontwikkeling. Na verkoop van de woning beschikt de ondernemer daarnaast over de nodige middelen in privé. We beoordelen de Liquiditeit derhalve als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- worden uitgenodigd voor een lunch (inclusief drankje en een kopje koffie of thee) voor twee personen bij Brasserie Timmerhuis. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47433 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-03-2018 om 10:33
investeerder-47790 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
30-03-2018 om 10:32
investeerder-49206 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-03-2018 om 10:32
investeerder-50429 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-03-2018 om 10:30
investeerder-45307 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-03-2018 om 10:30

Ondernemer

Dennis Ponit en Rishma Moti

Crowdfund Coach


Marc Kogels