42229

Brejpott Scheepvaart

€ 550.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 526
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

16 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 16-05-2022 in 5 dagen volgeschreven door 526 investeerders

Samenvatting

De heer en mevrouw Wolters varen op basis van huurkoop met het motorvrachtschip MS Kaiserberg, welke hernoemd zal worden naar Ruhrpott. Het vrachtschip wordt thans gehuurd en de huidige eigenaar wil het schip verkopen. De ondernemers hebben een exclusiviteitsrecht bedongen voor de koop van het schip. Men vervoert sinds mei 2021 erts en staalplanken vanuit Rotterdam naar Dillingen (Duitsland) en andersom. Hiervoor heeft men met een grote, Duitse bevrachter een contract afgesloten tot oktober 2023 met een optie tot verlenging. Hierin is een garantiebedrag vastgelegd van € 1.500,- per dag. 

De heer Wolters is al zijn hele leven actief in de binnenvaart. Mevrouw Wolters is samen met haar man tien jaar actief in de binnenvaart. Het stel woont en leeft fulltime op het schip, waardoor de kosten voor levensonderhoud laag zijn. Men heeft een onbelast woonhuis en drie beleggingspanden in Duitsland. Men heeft plannen om zich definitief te gaan vestigen in Nederland. De marktwaarde van het schip is vastgesteld door een beëdigd scheepstaxateur op € 1.005.000,-. De Loan to Value (LTV) bedraagt 55% bij de start en 40% bij de slottermijn. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 645.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 95.000,- voldaan. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 550.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn ter hoogte van € 400.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Brejpott Scheepvaart B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- op het motorschip “Kaiserberg”, welke hernoemd zal worden naar Ruhrpott, bekend met EU Nummer 4401090, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het motorschip kent een marktwaarde van € 1.005.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25-10-2021.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brejpott Scheepvaart B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders van deze nieuwe financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in deze herfinanciering.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de financiering van de aankoop van het motorschip “Kaiserberg”, welke hernoemd zal worden naar Ruhrpott.

Ondernemer

Brigitte Wolters (1961) heeft een administratieve/financiële achtergrond en jarenlang gewerkt voor de belastingdienst in Duitsland. De afgelopen 10 jaar is zij samen met haar man ook actief in de binnenvaart. De onderneemster is geboren in Duitsland.

De heer U. Wolters (1969) is al zijn hele leven actief in de binnenvaart. Tot 2005 was hij zelfstandig ondernemer met zijn binnenvaartonderneming, jaren ervoor overgenomen van zijn vader. Na verkoop heeft hij daarna in loondienst gewerkt en als ZZP’er op meerdere schepen in Duitsland.

Het stel woont en leeft fulltime op de boot, waardoor de kosten voor levensonderhoud laag zijn. Het stel heeft in privé een onbelast woonhuis in Duitsland. Men heeft plannen om zich definitief te gaan vestigen in Nederland. Daarnaast heeft men drie beleggingspanden in Duitsland in de verhuur.

Onderneming

De heer en mevrouw Wolters varen op basis van huurkoop met het motorvrachtschip MS Kaiserberg, welke hernoemd zal worden naar Ruhrpott. Men vervoert per mei 2021 erts (heen) en staalplanken (terug) vanuit Rotterdam naar Dillingen (Duitsland). Hiervoor heeft men met een grote, Duitse bevrachter een contract afgesloten tot oktober 2023 met een optie tot verlenging. Hierin is een garantiebedrag vastgelegd van € 1.500,- per dag. 

Het vrachtschip wordt thans gehuurd, waarbij het ondernemersechtpaar een exclusiviteitsrecht heeft bedongen voor de koop van het schip. Wegens (privé)omstandigheden van de verkoper wordt de boot fors onder de marktwaarde verkocht. Dit wordt ook als zodanig benoemd in het taxatierapport.

Het schip is in 1962 gebouwd als een tanker en in 1981 is deze omgebouwd naar een dubbelwandig vrachtschip. De motor van het schip is 60 jaar oud, maar in goede staat van onderhoud. Dit wordt bevestigd middels een recent inspectiecertificaat van een technisch bureau, ingeschakeld door de ondernemers voorafgaand aan het tekenen van de koopovereenkomst. Het schip wordt al jaren ingehuurd door bevrachter MSG. MSG is een grote en gerenommeerde Duitse partij die reeds langer dan 100 jaar bestaat.

De naamswijziging van MS Kaiserberg naar Ruhrpott komt voort uit de affiniteit van de ondernemer met het Ruhrgebied in Duitsland. De heer en mevrouw Wolters zijn beiden geboren in Duisburg (Duitsland) en hebben dus veel affiniteit met dit gebied.

Het motorschip MS Kaiserberg (wordt “Ruhrpott”) kent de volgende belangrijkste specificaties:

 • Soort schip: Motorvrachtschip, met een laadruim
 • Bouwjaar: 1962
 • Afmetingen (in m): Lengte: 104,88, Breedte: 9,99, Diepgang: 2,85
 • Ruiminhoud: 2.700m3 
 • MWM hoofdmotor, bouwjaar 1962, heeft een vermogen van 589 kW (801 pk)
 • De voortstuwingsinstallatie is verder voorzien van een watergesmeerde schroefas, 5-blads schroef en een straalbuis.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop motorschip € 570.000,-
Investeringen schip € 40.000,-
Kosten € 35.000,-
Totaal € 645.000,-
Eigen inbreng € 95.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 550.000,-

Leenbedrag: € 550.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn ter hoogte van € 400.000,-

Overige financiers
Naast de lening via Collin Crowdfund zijn er geen overige financiers aanwezig.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Brejpott Scheepvaart B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op jaarcijfers 2021, prognosecijfers 2022, het taxatierapport en het contract met de Duitse bevrachter. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2021 heeft men op huurbasis van het aan te kopen schip een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 431.000,-. Na aftrek van (loon-)kosten resteert een netto cashflow overschot ter hoogte van € 108.000,- in 2021. Men heeft een contract met een vaste Duitse bevrachter tot oktober 2023, met een optie tot verlenging. Hierin is een garantiebedrag per dag vastgesteld ter hoogte van € 1.500,-. Het streven is om 350 dagen per jaar te varen. Er wordt een omzet geprognosticeerd in 2022 van € 656.000,-, met een verwacht netto cashflow overschot van € 182.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Op basis van de jaarcijfers 2021 bedraagt de solvabiliteit per ultimo 2021 64% op een balanstotaal van € 164.000,-. Na aankoop van het schip bedraagt de solvabiliteit 48% op een balanstotaal ter hoogte van € 1.170.000,-. Wij hebben hierbij rekening gehouden met de stille reserve in het schip. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Brejpott Scheepvaart B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 550.000,- op het motorschip “Kaiserberg”, welke hernoemd zal worden naar Ruhrpott, bekend met EU Nummer 4401090, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het motorschip kent een marktwaarde van € 1.005.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 25-10-2021.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brejpott Scheepvaart B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de ondernemer via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders van deze nieuwe financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in deze herfinanciering.

Door de eerste hypothecaire inschrijving op het motorschip kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2612 heeft € 11.500 geïnvesteerd.
16-05-2022 om 14:44
investeerder-53827 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2022 om 14:32
investeerder-301801 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2022 om 14:26
investeerder-299204 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2022 om 13:57
investeerder-191872 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-05-2022 om 13:45

Reacties

Investeerder – 238812
12-05-2022 13:50
Is er ook sprake van een negatieve hypotheeverklaring. M.a.w. dat zonder toestemming van het de crowdfund geen aanvullende hypotheken mogen worden verstrekt?

Collin Crowdfund
12-05-2022 14:09
Beste investeerder,

Op het schip is geen sprake van een negatieve hypotheekverklaring.
Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund is de eerste hypotheekhouder op het schip en er zal ook altijd toestemming worden gevraagd aan Collin Crowdfund of er een eventuele tweede hypotheek gevestigd mag worden op het schip.
Daar de ondernemer niet in privé aansprakelijk is voor (een deel van) de lening, achten wij het niet nodig om een negatieve hypotheekverklaring op te stellen voor ander onroerend goed dat in privébezit is.

Met vriendelijke groet,
Team Collin Crowdfund

Ondernemer

Brigitte Wolters

Crowdfund Coach


Rick van Griensven