43417

BRF Groep B.V. 2

€ 245.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 254
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-10-2022 in 1 uur volgeschreven door 254 investeerders

Samenvatting

Fred Krautwurst is een ervaren vastgoedbelegger, met een portefeuille van zeven objecten (5 verhuurd en 2 transformatieobjecten die na transformatie verkocht worden). Fred exploiteert daarnaast samen met zijn zonen Bart en Rob een hotel (met bedrijfswoning) nabij attractiepark de Efteling onder de naam De Slapende Hollander. Om het rendement van het hotel te verhogen, wordt het restaurantgedeelte omgebouwd tot 8 extra kamers. Na de verbouwing bestaat het hotel uit 15 kamers in totaal. Het hotel zal geëxploiteerd worden als budget-hotel. Tevens zal geïnvesteerd worden in zonnepanelen om het hotel zo duurzaam mogelijk te exploiteren.

De totale investering bedraagt € 375.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 130.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 245.000,-. Met deze investering zal het rendement van de Slapende Hollander verbeteren en zal het bedrijf energieneutraal geëxploiteerd worden.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 375.000,- en ziet voor € 350.000,- toe op een verbouwing en € 25.000,- aanschaf en installatie zonnepanelen. Vanuit eigen middelen wordt er € 130.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 245.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn BRF Groep B.V. en NHVP B.V.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 245.000,- op het object aan de Van Heeswijkstraat 1 en 1 A, 5171 KJ te Kaatsheuvel, kadastraal bekend als sectie M nummer 202 te Loon op Zand, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund vanuit de eerdere aanvraag met leningnummer 42169 ter hoogte van € 700.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 704.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 maart 2022. De verbouwing van het restaurantgedeelte naar extra hotelkamers zal naar verwachting waarde vermeerderend zijn. Hiervoor is geen nieuwe taxatie uitgevoerd.
  • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 245.000,-. Deze borg is momenteel materieel van aard, waarbij we opmerken dat eerder ook borgen zijn afgegeven ten aanzien bij andere financieringspartijen. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van BRF Groep B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De verpanding in eerste verband behoort tot de investeerders vanuit de eerdere aanvraag met leningnummer 42169. 

Leendoel

De financiering is bedoeld voor de financiering van de verbouwing van het restaurantgedeelte naar acht extra hotelkamers met ontbijtzaal en het plaatsen van zonnepanelen om het hotel energieneutraal te exploiteren.

Ondernemer

Fred Krautwurst (1963, B.Sc., M.Sc., MBA, DBA) is ondernemer sinds 1989 via verscheidene bedrijven waarin hij als medeoprichter een directierol vervulde. Inmiddels is Fred acht jaar professioneel bezig met vastgoed. Fred zijn hobby’s zijn koken, muziek en hardlopen.

Fred heeft ook een tijd in Spanje gewoond waar hij een B&B heeft geëxploiteerd. 

Reeds 7 maal eerder is er al een lening aanvraag succesvol verlopen via Collin. Hiervan zijn reeds 3 financieringen volledig afgelost. Op de lopende financieringen is tot op heden altijd volgens het terugbetaalschema betaald.

Onderneming

BRF Groep B.V. heeft recentelijk het object aan de Van Heeswijkstraat 1-1A te Kaatsheuvel overgenomen. De opzet daarbij was om een hotel-restaurant onder de handelsnaam “De Slapende Hollander” te exploiteren, waarbij het restaurantgedeelte verhuurd zou gaan worden aan een derde partij. 

Om het rendement van het hotel te verhogen, is er besloten om het restaurantgedeelte niet te verhuren aan een derde partij maar om deze om te bouwen tot 8 extra kamers. De huidige hotelkamers zijn op zeer korte termijn beschikbaar. De opening heeft enigszins op zich laten om de brandveiligheid van het pand op orde te krijgen. De nieuwe hotelkamers zullen naar verwachting over twee maanden beschikbaar zijn.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 350.000,-
Zonnepanelen € 25.000,-
Totale investering € 375.000,-
Eigen middelen € 130.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 245.000,-

Leenbedrag: € 245.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor BRF Groep B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor NHVP B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers 2021 van NHVP B.V., de aangifte IB van Fred Krautwurst en de prognose voor BRF Groep B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende

Afloscapaciteit 
De afloscapaciteit is gebaseerd op de aangeleverde begroting voor 2023, waarbij rekening is gehouden met een bezetting van de huidige hotelkamers en de nieuwe hotelkamers van 80% (voor beide wordt uitgegaan van een gemiddelde prijs van €93,- per nacht) en een omzet uit ontbijt van € 25.500,-. In de prognose wordt uitgegaan van een brutowinst van € 356.000,-. Rekening houdend met de vaste lasten en financiële verplichtingen jegens de investeerders van Collin bedraagt het netto cashflow overschot € 68.000,-. Wij merken op dat dit hoger is dan geprognotiseerd bij de eerste financieringsaanvraag van BRF Groep B.V., waarbij de opzet was om het restaurantgedeelte te gaan verhuren aan een derde partij. Er is bij de afloscapaciteit geen rekening gehouden met NHVP B.V. Met deze conceptwijziging wordt dus een rendementsverbetering beoogd. Daar de afloscapaciteit grotendeels is gebaseerd op prognoses kwalificeren wij deze voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Bij BRF Groep B.V. is na kredietverlening sprake van een eigen vermogen van € 190.000,- op een balanstotaal van € 1.110.000,-. De solvabiliteit bedraagt derhalve 17%. De solvabiliteit van NHVP B.V. bedraagt op basis van taxatierapporten en vreemd vermogen 19% op een balanstotaal van € 6.180.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn BRF Groep B.V. en NHVP B.V.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 245.000,- op het object aan de Van Heeswijkstraat 1 en 1 A, 5171 KJ te Kaatsheuvel, kadastraal bekend als sectie M nummer 202 te Loon op Zand, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund vanuit de eerdere aanvraag met leningnummer 42169 ter hoogte van € 700.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 704.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 maart 2022. De verbouwing van het restaurantgedeelte naar extra hotelkamers zal naar verwachting waarde vermeerderend zijn. Hiervoor is geen nieuwe taxatie uitgevoerd.
  • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 245.000,-. Deze borg is momenteel materieel van aard, waarbij we opmerken dat eerder ook borgen zijn afgegeven ten aanzien bij andere financieringspartijen. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van BRF Groep B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De verpanding in eerste verband behoort tot de investeerders vanuit de eerdere aanvraag met leningnummer 42169.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving op het object, het mede-debiteurschap van NHVP B.V. als de persoonlijke borgstelling van Fred Krautwurst met momenteel materiële waarde kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-319710 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2022 om 13:09
investeerder-341405 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2022 om 13:07
investeerder-97340 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2022 om 13:07
investeerder-218885 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-10-2022 om 13:07
investeerder-3539 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-10-2022 om 13:07

Ondernemer

Rob Fijneman, Fred Krautwurst en Bart Fijneman

Crowdfund Coach


Lars van Meer