42172

Brickfield B.V. 2

€ 1.500.000  |  6,0% rente  |  30 maanden  Investeerders: 853
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-04-2022 in 1 dag volgeschreven door 853 investeerders

Samenvatting

Dominique de Wit en Pepijn van den Boom zijn via hun holdings aandeelhouder van Brickfield B.V. Zij hebben beiden een bewezen track-record in de projectontwikkeling en de bouwsector. Met deze financiering trekken zij een kantoorobject aan in Oosterhout. Het is de opzet om dit object na een upgrade van het interieur en exterieur en een verhoging van de bezetting / netto huurstroom te verkopen met winst. 

De totale investering bedraagt € 1.800.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,-. De Loan to Value (LTV), zonder rekening te houden met de drie momenteel materiële borgstellingen van in totaal € 450.000,-, bedraagt 100% bij de start. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 87% op basis van de huidige waarde. De verwachting is dat de marktwaarde fors zal stijgen door de upgrade van het exterieur en een verwachte toename van de huurstroom.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.800.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.500.000,-. De looptijd is 30 maanden waarvan de eerste 9 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 10e maand geldt een lineaire maandelijkse en een slottermijn van € 1.300.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Brickfield B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Beneluxweg 37, 4904 SJ Oosterhout, kadastraal bekend als sectie M nummer 4824 te Oosterhout, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is per 1 april 2022 aangekocht voor € 1.500.000,-.
 • Leblanc Holding B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • ZV Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer D. de Wit geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Beneluxweg 37, 4904 SJ Oosterhout, kadastraal bekend als sectie M nummer 4824 te Oosterhout, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 18 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering is bedoeld voor de (her)financiering van het kantoorobject aan de Beneluxweg 37 te Oosterhout.

Ondernemer

Brickfield B.V. wordt gedreven door twee aandeelhouders die beiden reeds eerder gefinancierd zijn door Collin Crowdfund. Ook Brickfield B.V. is al eens eerder door Collin gefinancierd, welke reeds volledig afgelost is.

Dominique de Wit (1974), bekend van de aanvragen van Lumado B.V. (lening 1 en lening 2), is in 1998 afgestudeerd aan de TU Eindhoven en is vervolgens consultant en assistent-manager geweest bij Deloitte respectievelijk PricewaterhouseCoopers. Vanaf 2005 is hij zelfstandig verder gegaan via Brickfield B.V., wat zich toen nog toelegde op vastgoedadvies en interim-management. Vanaf 2014 is hij zich middels Lumado B.V. actief bezig gaan houden met projectontwikkeling.

Pepijn van den Boom (1978), bekend van de aanvraag van MarQant B.V., heeft de opleiding hbo bouwtechnische bedrijfskunde afgerond, waarna hij 17 jaar als calculator, werkvoorbereider, uitvoerder en projectleider in de bouwsector heeft gewerkt. Hij omschrijft zijn kernkwaliteiten als enthousiast, multifunctioneel, kwaliteitsbewust, resultaatgericht en veel inzet.

Onderneming

Tot halverwege 2021 hield Brickfield B.V., onder leiding van Dominique de Wit, zich bezig met advies- en interim werkzaamheden. Vanaf 2021 richt Brickfield B.V. zich uitsluitend op projectontwikkeling. De heer De Wit heeft hierbij in de heer Van den Boom een partner gevonden, die in mei 2021 de helft van de aandelen heeft overgenomen.

Lopende projecten
Brickfield B.V. heeft inmiddels meerdere projecten lopen, een korte samenvatting van de lopende projecten is hieronder weergegeven: 

 • Het object in Nispen zal na een kadastrale splitsing tot meerdere percelen in het derde kwartaal van 2022 verkocht gaan worden.
 • Het object in Breda zal na bestemmingswijziging verkocht gaan worden in 2022. 
 • Ten aanzien van de projecten Roosendaal en Oosteind zal de herontwikkeling langer duren. Deze objecten zijn momenteel kostendekkend verhuurd. 

Object aan de Beneluxweg 37 te Oosterhout
Het betreft een kantoorgebouw met magazijnruimte op zichtlocatie van de A27. Het kantoorgebouw is deels in verhuurde staat opgeleverd. Het pand kent een functionele opzet, bestaande uit vijf lagen. Met een upgrade van het interieur en exterieur is het de bedoeling om de leegstand (momenteel 40%) terug te brengen tot nihil, hetgeen de waarde door de toename van de netto huurstroom, aanzienlijk zal verhogen. Naar verwachting zal het pand daarna weer verkocht worden.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Koopsom Beneluxweg 37, Oosterhout € 1.500.000,-
Kosten koper € 150.000,-
Upgrade interieur/exterieur € 150.000,-
Totale investering  € 1.800.000,-
Eigen middelen € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.500.000,-

Het pand aan de Beneluxweg 37 te Oosterhout is sinds 1 april 2022 in bezit van Brickfield B.V. De overname is gefinancierd door middel van een kortlopende bridgefinanciering. 

Leenbedrag: € 1.500.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 30 maanden, waarvan de eerste 9 maanden aflossingsvrij gevolgd door een lineaire maandelijkse en een slottermijn van € 1.300.000,-

Overige financiers:
Voor de ontwikkeling van de overige projecten zijn er 3 aflossingsvrije leningen met een totaal lening bedrag van € 3.625.000,- bij particulieren afgesloten. Deze leningen worden afgelost na afronding/verkoop van een project.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Brickfield B.V. is Laag risico. Ook de scores van de aandeelhouders, Leblanc Holding B.V. en ZV Beheer B.V. zijn Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers 2021 van Brickfield B.V. en Leblanc Holding B.V., definitieve jaarcijfers 2020 van ZV Beheer B.V., de aangifte IB van de heer D. de Wit en de prognose 2022 voor Brickfield B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
Aangezien Brickfield B.V. zich sinds 2021 toelegt op vastgoedontwikkeling i.p.v. advies- en interimwerkzaamheden, heeft onze beoordeling zich gefocust op de prognose. In 2021 zijn diverse vastgoedobjecten aangetrokken waarbij de opbrengsten in 2022 gerealiseerd gaan worden. Naar verwachting zullen 2 projecten worden afgerond in 2022 met een opbrengst van € 750.000,-. In 2022 verwacht men een totaalomzet van € 909.000,- met daarbij een te realiseren netto cashflowoverschot van € 421.000,-. Gelet op de onzekerheid die projectontwikkeling met zich meebrengt, kwalificeren wij de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Rekening houdend met de ‘percentage of completion’ van de 2 projecten die in 2022 worden afgerond hebben wij in de Balans Na Krediet 85% (= € 638.000) van de te verwachten opbrengsten opgenomen. Wij komen dan tot een solvabiliteitsratio van 16% op een balanstotaal van € 6.244.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Brickfield B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Beneluxweg 37, 4904 SJ Oosterhout, kadastraal bekend als sectie M nummer 4824 te Oosterhout, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is per 1 april 2022 aangekocht voor € 1.500.000,-.
 • Leblanc Holding B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • ZV Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer D. de Wit geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Beneluxweg 37, 4904 SJ Oosterhout, kadastraal bekend als sectie M nummer 4824 te Oosterhout, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 18 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het kantoorobject aan de Beneluxweg 37 te Oosterhout als de materiële zakelijke borgstellingen van € 150.000,- door Leblanc Holding B.V. en ZV Beheer B.V. en de materiële persoonlijke borgstelling van € 150.000,- door Dominique de Wit kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5890 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2022 om 20:06
investeerder-218666 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2022 om 19:56
investeerder-21111 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2022 om 19:48
investeerder-220957 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-04-2022 om 19:22
investeerder-301651 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-04-2022 om 19:00

Ondernemer

Dominique de Wit

Pepijn van den Boom

Crowdfund Coach


Lars van Meer