45120

Brickfield B.V. 3

€ 200.000  |  9,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 195
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-05-2023 in 1 uur volgeschreven door 195 investeerders

Samenvatting

Dominique de Wit en Pepijn van den Boom zijn met hun holdings aandeelhouder van Brickfield B.V. Zij hebben beiden een bewezen track-record in de projectontwikkeling en de bouwsector. Deze financiering is benodigd voor de doorontwikkeling van diverse projecten (specifiek het object aan de Beneluxweg 37 te Oosterhout, waarvan de aanschaf vorig jaar is gefinancierd bij Collin Crowdfund). Op dit moment zijn er voor de doorontwikkeling diverse concrete mogelijkheden in beeld. Het is de opzet om dit object na het realiseren van een herbestemming met winst te kunnen verkopen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 200.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 200.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Brickfield B.V. is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemer is Brickfield B.V.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de reeds gevestigde eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op het bedrijfscomplex met parkeerterrein en verder toebehoren met als adres Beneluxweg 37, 4904 SJ te Oosterhout, kadastraal bekend als sectie M nummer 4824 te Oosterhout, die is verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin in de vorige lening. De investeerders uit de vorige lening kennen een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders uit deze lening. De openstaande schuld van deze financiering bedraagt per 19-05-2023 € 1.470.000,-, waarbij er € 10.000,- per maand wordt afgelost. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.500.000,- gebaseerd op de overeengekomen koopprijs waartegen het pand op 1 april 2022 is overgedragen. Inmiddels is het pand al deels opgeknapt en zijn ontwikkelingen gaande met betrekking tot de (her)bestemming van het pand waardoor het pand naar verwachting in waarde zal stijgen.
 • De heer D. de Wit geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Leblanc Holding B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in de vastgoedportefeuille.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfscomplex met parkeerterrein en verder toebehoren met als adres Beneluxweg 37, 4904 SJ te Oosterhout, kadastraal bekend als sectie M nummer 4824 te Oosterhout worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund achter de investeerders uit de vorige lening
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is extra werkkapitaal door een recent afgeloste kortlopende projectfinanciering.

Ondernemer

Brickfield B.V. kent twee aandeelhouders, namelijk Dominique de Wit en Pepijn van den Boom. Dominique de Wit verzorgt de dagelijkse leiding van Brickfield B.V. en Pepijn van den Boom is meer op de achtergrond actief. Brickfield B.V. is reeds tweemaal eerder gefinancierd (leningnummers 40194 en 42172), waarvan de eerste financiering inmiddels is afgelost.

Dominique de Wit (1974), tevens bekend van de aanvragen van Lumado B.V. (leningnummers 38624, 41739, 43197 en 44737), is in 1998 afgestudeerd aan de TU Eindhoven en is vervolgens consultant en assistent-manager geweest bij Deloitte respectievelijk PricewaterhouseCoopers. Vanaf 2005 is hij zelfstandig verder gegaan via Brickfield B.V., wat zich toen nog toelegde op vastgoedadvies en interim-management. Vanaf 2014 is hij zich middels Lumado B.V. actief bezig gaan houden met projectontwikkeling.

Pepijn van den Boom (1978), bekend van de aanvraag van MarQant B.V., heeft de opleiding hbo bouwtechnische bedrijfskunde afgerond, waarna hij 17 jaar als calculator, werkvoorbereider, uitvoerder en projectleider in de bouwsector heeft gewerkt. Hij omschrijft zijn kernkwaliteiten als enthousiast, multifunctioneel, kwaliteitsbewust, resultaatgericht en veel inzet.

Onderneming

Tot halverwege 2021 hield Brickfield B.V., onder leiding van Dominique de Wit, zich bezig met advies- en interimwerkzaamheden. Vanaf 2021 richt Brickfield B.V. zich uitsluitend op projectontwikkeling. De heer De Wit heeft hierbij in de heer Van den Boom een partner gevonden, die in mei 2021 de helft van de aandelen heeft overgenomen. Op de website is meer informatie over het bedrijf te vinden en de lopende projecten. 

Beneluxweg 37 te Oosterhout
Het betreft een kantoorgebouw met magazijnruimte op zichtlocatie van de A27. Het kantoorgebouw is deels verhuurd. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met potentiële kopers over de nieuwe invulling van het pand. Zodra dit rond is zal het pand naar verwachting verkocht worden 

In 2023 worden naar verwachting nog drie projecten afgerond. Hiervan staan twee reeds in de verkoop en voor het project in Nispen zal de verkoop op korte termijn starten. De overige drie projecten zijn nog in ontwikkeling. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 200.000,-
Totale investering € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 18 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 200.000,- in de 18e maand.

Overige financiers:
Voor de ontwikkeling van de lopende projecten zijn er aflossingsvrije leningen met een totaal leenbedrag van € 9.295.000,- afgesloten. Deze leningen worden afgelost na afronding/verkoop van een project.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Brickfield B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Leblanc Holding B.V. (borgsteller) is minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze zijn gebaseerd op basis van aangeleverde jaarrekening, (concept)cijfers 2022 en aangeleverde prognoses. De Overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
Op basis van (concept) cijfers 2022 van Brickfield BV is er sprake van een negatieve cashflow van € 141.000,-, hetgeen is opgevangen door middel van aanwezige liquide middelen. Voor 2023 wordt een cashflow overschot verwacht van € 121.000,-, aangezien enkele projecten in dat jaar afgerond zullen worden. Omdat e.e.a. nog gerealiseerd moet worden kwalificeren wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Ruim Voldoende. 

Solvabiliteit
Brickfield B.V. heeft momenteel nog een neutrale vermogenspositie (doordat de balans is gebaseerd op de kostprijs van de projecten zonder winstpotentie) die als het gevolg van de winstgevendheid van de lopende projecten snel zal verbeteren. Wij kwalificeren de solvabiliteit vooralsnog als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Brickfield B.V. 
 • Er wordt gebruik gemaakt van de reeds gevestigde eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- op het bedrijfscomplex met parkeerterrein en verder toebehoren met als adres Beneluxweg 37, 4904 SJ te Oosterhout, kadastraal bekend als sectie M nummer 4824 te Oosterhout, die is verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin in de vorige lening. De investeerders uit de vorige lening kennen een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders uit deze lening. De openstaande schuld van deze financiering bedraagt per 19-05-2023 € 1.470.000,-, waarbij er € 10.000,- per maand wordt afgelost. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.500.000,- gebaseerd op de overeengekomen koopprijs waartegen het pand op 1 april 2022 is overgedragen. Inmiddels is het pand al deels opgeknapt en zijn ontwikkelingen gaande met betrekking tot de (her)bestemming van het pand waardoor het pand naar verwachting in waarde zal stijgen.
 • De heer D. de Wit geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Leblanc Holding B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van de overwaarde op onroerend goed in de vastgoedportefeuille.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfscomplex met parkeerterrein en verder toebehoren met als adres Beneluxweg 37, 4904 SJ te Oosterhout, kadastraal bekend als sectie M nummer 4824 te Oosterhout worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund achter de investeerders uit de vorige lening
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft geldnemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel hypothecaire inschrijving als de borgstellingen, die momenteel materieel van aard zijn, kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-369385 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 13:56
investeerder-352239 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 13:55
investeerder-330438 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 13:55
investeerder-381736 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 13:54
investeerder-213436 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
22-05-2023 om 13:53

Ondernemer

Dominique de Wit

Crowdfund Coach


Lars van Meer