40194

Brickfield B.V.

€ 400.000  |  7,0% rente  |  12 maanden  Investeerders: 289
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 3-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 289 investeerders

Samenvatting

Brickfield B.V., met als aandeelhouders Dominique de Wit (1974), bekend van de aanvraag van Lumado B.V. en Pepijn van den Boom (1978), bekend van de aanvraag van MarQant B.V., zal zich als ontwikkelaar vooral richten op grotere nieuwbouwprojecten.

Het pand aan De Fuis 55, liggend ten zuidwesten van het centrum van Roosendaal, heeft een getaxeerde marktwaarde d.d. 05-07-2021 van € 430.000,- met een woonoppervlakte van 113m² op een perceel van 935m². Conform het taxatierapport is de algemene onderhoudstoestand goed. Er is ook al een nieuwe koper gevonden voor het pand, getuige een getekende koopovereenkomst.

Invloed coronavirus
Door de schaarste op de huidige woningmarkt en het feit dat er reeds een koper is gevonden voor het betreffende vastgoed, zal het coronavirus naar verwachting nauwelijks tot geen invloed hebben op deze transactie.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 433.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is 12 maanden, volledig aflossingsvrij en met een slottermijn van € 400.000,- in de twaalfde maand. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De Loan to Value (LTV) bedraagt 93%, zowel bij de start als bij de slottermijn.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Brickfield B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het woonhuis aan De Fuis 55, 4708 BB te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie K nummer 5558, te Roosendaal en Nispen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 430.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 5 juli 2021;
 • De heer D. de Wit en de heer P. van den Boom geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
 • De leningen van de aandeelhouders ter hoogte van € 88.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de leningen zullen er geen aflossingen plaatsvinden op de achtergestelde leningen. De rente wordt wel betaald;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: De Fuis 55, 4708 BB te Roosendaal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste drie maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers hun lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
   

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aanschaf van het pand aan De Fuis 55 te Roosendaal.

Ondernemer

Brickfield B.V. wordt gedreven door tweeaandeelhouders die beiden reeds eerder gefinancierd zijn door Collin Crowdfund:

Dominique de Wit (1974), bekend van de aanvraag van Lumado B.V., is in 1998 afgestudeerd aan de TU Eindhoven en is vervolgens consultant en assistent-manager geweest bij Deloitte respectievelijk PricewaterhouseCoopers. Vanaf 2005 is hij zelfstandig verder gegaan via Brickfield B.V., wat zich toen nog toelegde op vastgoedadvies en interim-management. Vanaf 2014 is hij zich middels Lumado B.V. actief bezig gaan houden met projectontwikkeling.

Pepijn van den Boom (1978), bekend van de aanvraag van MarQant B.V., heeft de opleiding hbo bouwtechnische bedrijfskunde afgerond en daarnaast heeft hij 17 jaar als calculator, werkvoorbereider, uitvoerder en projectleider in de bouwsector gewerkt. Hij omschrijft zijn kernkwaliteiten als enthousiast, multifunctioneel, kwaliteitsbewust, resultaatgericht en veel inzet.
 

Onderneming

Tot voor kort hield Brickfield B.V., onder leiding van Dominique de Wit, zich bezig met advies- en interim werkzaamheden. Vanaf 2021 zal Brickfield B.V. zich uitsluitend richten op projectontwikkeling, met name op grotere nieuwbouwprojecten. De heer De Wit heeft hierbij in de heer Van den Boom een partner gevonden, die in mei 2021 de helft van de aandelen heeft overgenomen.

Onroerend goed
Het pand aan De Fuis 55, liggend ten zuidwesten van het centrum van Roosendaal, heeft een getaxeerde marktwaarde d.d. 05-07-2021 van € 430.000,- met een woonoppervlakte van 113m² op een perceel van 935m². Conform het taxatierapport is de algemene onderhoudstoestand goed.

Er is ook al een nieuwe koper gevonden voor het pand, getuige een getekende koopovereenkomst. Zodra het pand aan De Fuis 55 weer verkocht is, zal Brickfield B.V. de huidige woning overnemen van de kopende partij, ook hier is reeds een getekende koopovereenkomst van. Op de locatie van de over te nemen woning, zal vervolgens een nieuwe vastgoedontwikkeling plaats dienen te vinden.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf De Fuis 55 te Roosendaal k.k. € 433.000,-
Totale investeringsbehoefte € 433.000,-
Eigen middelen € 33.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: De looptijd is 12 maanden, volledig aflossingsvrij en met een slottermijn van € 400.000,- in de twaalfde maand.

LTV
De Loan to Value (LTV) bedraagt 93%, zowel bij de start als bij de slottermijn.

Overige financiers
Voor de ontwikkeling aan de Laan van Brabant te Roosendaal is er een geldlening van € 400.000,- door een particulier verstrekt.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Brickfield B.V. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekening over 2020 en de prognose over 2021 en 2022. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
Aangezien Brickfield B.V. zich pas sinds kort toelegt op vastgoedontwikkeling i.p.v. advies- en interimwerkzaamheden, heeft onze beoordeling zich gefocust op de prognose. In 2021 verwacht men slechts een bescheiden omzet van € 19.000,- en een netto cashflowoverschot van € 13.000,-, deels door een kapitaalinbreng van € 120,000,-. In 2022 verwacht men, door verdere vastgoedtransacties, een omzetstijging naar € 681.000,- met daarbij een te realiseren netto cashflowoverschot van € 65.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit was ultimo 2020 85,6% met een eigen vermogen van € 54.000,- op een bescheiden balanstotaal van € 63.000,-. In 2021 zal deze door met vreemd vermogen gefinancierde vastgoedverwervingen naar verwachting dalen tot 19,7%, met een geprognosticeerd stand van het risicodragend vermogen aan het einde van 2021 van € 406.000,- op een balanstotaal van € 2.060.000,-. Ultimo 2022 verwacht men een solvabiliteit van 22,2% met een risicodragend vermogen van € 471.000,- op een balanstotaal van € 2.125.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Brickfield B.V.;
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het pand aan De Fuis 55, 4708 BB te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie K nummer 5558, te Roosendaal en Nispen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 430.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 5 juli 2021;
 • De heer D. de Wit en de heer P. van den Boom geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde;
 • De leningen van de aandeelhouders ter hoogte van € 88.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de leningen zullen er geen aflossingen plaatsvinden op de achtergestelde leningen. De rente wordt wel betaald;
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het woonhuis met als adres: De Fuis 55, 4708 BB te Roosendaal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund;
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste drie maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemers hun lening via Collin Crowdfund gaan herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
   

Door zowel de hypothecaire inschrijving evenals de materiële borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5356 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
03-08-2021 om 11:11
investeerder-22545 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
03-08-2021 om 11:11
investeerder-239774 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-08-2021 om 11:09
investeerder-265180 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-08-2021 om 11:09
investeerder-247797 heeft € 500 geïnvesteerd.
03-08-2021 om 11:09

Ondernemer

D. de Wit

P. van den Boom

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen