Express Business 23-09-2016

Brit geeft gemiddeld 54 euro per jaar aan crowdfunding; Belg 0,90 eurocent

Ook in België kunnen steeds meer commerciële projecten worden opgezet dankzij het concept van crowdfunding, waarbij financiële middelen bij het brede publiek kan worden opgehaald.

Maar in vergelijking met andere landen en de activiteit van de traditionele kapitaaloperaties blijft crowdfunding in België nog altijd een marginaal fenomeen. Dat is gebleken op het eerste Vlaamse crowdfundingcongres, georganiseerd door ondernemersorganisatie Voka Antwerpen-Waasland.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werd met crowdfunding in België een bedrag van 13,3 miljoen euro op. Dat cijfer maakt duidelijk dat crowdfunding een sterke groei kent. Vorig jaar werd over twaalf maanden immers een bedrag van 10,2 miljoen euro verzameld.

In Nederland en Frankrijk werden tijdens diezelfde periode echter met crowdfunding bij het publiek respectievelijk een som van 128 miljoen euro en 300 miljoen euro verzameld.

Regelgeving
Opgemerkt wordt dat het verschil met de Angelsaksische wereld nog groter is. Gemiddeld investeerde de Belgische burger vorig jaar 0,90 euro in crowdfunding. In Groot-Brittannië liep dat bedrag echter op tot 54,20 euro.

Het probleem moet volgens experts vooral worden toegeschreven aan de regelgeving. Onder meer wordt erop gewezen dat een deelname aan crowdfunding beperkt wordt tot maximaal 1.000 euro wanneer de kapitaalronde hoger ligt dan 100.000 euro.

Die beperking is ingesteld om het risico voor de belegger te beperken, maar experts wijzen erop dat de meeste investeerders willen werken met bedragen tussen 1.000 euro en 5.000 euro. Er zijn wel plannen om het maximum op te trekken tot 5.000 euro.

Tevens wordt gevraagd dat de taxshelter, een belastingvoordeel voor investeringen in jonge starters, ook bij crowdfunding zou kunnen worden toegepast.