31681

Brouwerij Puik Bieren

€ 156.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 152
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-11-2019 in 1 uur volgeschreven door 152 investeerders

Samenvatting

Brouwerij Puik Bieren bestaat al een aantal jaren kleinschalig. De ondernemers hebben dit naast hun loondienstverband opgebouwd. Nu is er de mogelijkheid om op een mooie locatie in het centrum van Apeldoorn een grotere brouwerij met proeflokaal te creëren. Hier kunnen de vele fans van Puik Bieren genieten van de hoogwaardige bieren. De ondernemers geven een derde hypothecaire inschrijving op hun woning om de investeringen mogelijk te maken.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 280.000,- naast de lening van de eigenaar van het pand, de lening van vrienden en de eigen inbreng wordt een financiering via Collin Crowdfund gevraagd van € 156.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Brouwerij Puik Bieren B.V. is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is Brouwerij Puik Bieren B.V. 
 • De ondernemers R.S. Pool en A. van der Star geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 156.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde door de overwaarde op de privé woning.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brouwerij Puik Bieren B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 156.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving ten behoeve van ING Bank N.V. van € 335.472,- en openstaande schuld van € 251.000,-. De ondernemers hebben verklaard geen schulden onder de eerste en tweede hypothecaire inschrijvingen op te nemen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 360.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling per 13 november 2019.

Leendoel

De crowdfunding is voor de inrichting van een opstart van een nieuwe brouwerij in een recent ontwikkeld pand in het centrum van Apeldoorn.

Ondernemer

Richard Pool (1969) en Astrid van der Star (1971) wonen samen in Apeldoorn met hun twee kinderen.
Richard is al ruim 30 jaar erg geïnteresseerd in bier. In het begin bezocht hij veel brouwerijen met vrienden toen er nog geen proeflokalen waren. Later is hij met veel passie thuis bieren gaan brouwen. Hierdoor is bij Astrid ook de passie voor smaakvolle bieren ontstaan. Richard is nu nog militair en brouwt naast zijn werk een keer per week.
Astrid is werkzaam in de administratie. Richard heeft een grote passie voor speciaal bieren. Ondersteund door Astrid, die zorgt voor de andere taken naast het brouwen, vullen zij elkaar aan om een goed lopende brouwerij te vormen.
 

Onderneming

Brouwerij Puik Bieren B.V. is een bierbrouwerij voor speciaal bieren waar alles draait om kwaliteit, ambacht en natuurlijke ingrediënten. De klanten van de brouwerij bestaan voornamelijk uit speciaal bier slijterijen, winkels, cafés en restaurants waar de echte bierliefhebber zijn bieren koopt en geserveerd krijgt.

Brouwerij Puik Bieren B.V. brouwt met passie hun kwaliteitsbieren, volmoutig en vaak met veel hop. De onderneming richt zich dan ook op de echte bierliefhebber die goed bier weet te waarderen. Bij Brouwerij Puik Bieren B.V. wordt er vaak “out of the box” gebrouwen en worden er ook geen concessies gedaan aan bijvoorbeeld ingrediënten om zo een lagere kostprijs te verkrijgen. Is er een specifieke hopsoort in Nederland of Europa niet verkrijgbaar, dan laten zij het via het inmiddels internationale brouwersnetwerk uit Canada, Australië of Nieuw Zeeland komen. Dat proef je terug in de bieren. Hiermee is de brouwerij onderscheidend. Kwaliteit is de norm. Daardoor is er inmiddels een grote groep Puik Bieren-liefhebbers.

Omdat Brouwerij Puik Bieren B.V. in de huidige opzet aan zijn plafond zit en de vraag alleen maar blijft groeien, willen Richard en Astrid uitbreiden naar een grotere brouwerij met een proeflokaal. Zij zullen zich gaan vestingen in het voormalig V&D pand aan de Beekstraat midden in het centrum van Apeldoorn. Daarmee komt ook een wens in vervulling om mensen in de brouwerij met proeflokaal te kunnen laten genieten van alle Puik bieren vanaf een 9 meter lange bar met daarop 24 taphandels met de diverse speciaal bier stijlen. Naast het ruime aanbod van de Puik brouwerij is er ook plek voor goede bieren van bevriende gastbrouwerijen.
In het proeflokaal worden ook koffiebonen gebrand door Gebrand B.V., waardoor er een zeer uitgebreide wisselende koffiekaart is.

Tot slot is er een kleine keuken, waar gerechten gemaakt worden van lokale producten die aansluiten op de speciaal bieren. Omdat Richard militair is en ook een maatschappelijk nut wil dienen, wil hij op de nieuwe locatie samenwerken met het Militair Veteranen Instituut om militairen met o.a. PTSS een kans te geven te re-integreren in de maatschappij via werkzaamheden in de brouwerij.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Brouwerij apparaat € 175.000,-
Verbouwing € 30.000,-
Inventaris € 35.000,-
Werkkapitaal/over € 40.000,-
Totaal € 280.000,-
Lening pandeigenaar € 70.000,-
Eigen inbreng € 34.000,-
Lening Ongebrand B.V. € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 156.000,-

Leenbedrag: € 156.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, met een aflossingsvrije periode van 6 maanden en daarna lineaire maandelijkse aflossing.

De eigenaar van het pand verstrekt een lening van € 70.000 met een eerste pandrecht op de roerende zaken. Over de hoofdsom is een rente van 2,5% per jaar verschuldigd, per kwartaal wordt deze betaald. De aflossing vindt plaats in 40 termijnen, waarbij het eerste termijn vervalt op 01-01-2020. De laatste termijn vervalt op 01-01-2030. Daarnaast is er een lening versterkt door Ongebrand B.V. voor een bedrag van € 20.000,-. De verschuldigde rente per jaar bedraagt 2,5%, welke per kwartaal betaald dient te worden. De aflossing vindt plaats in 40 kwartaaltermijnen, waarbij het eerste termijn vervalt op 01-01-2020. De laatste termijn vervalt op 01-01-2030.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Brouwerij Puik Bieren B.V. 
 • De ondernemers R.S. Pool en A. van der Star geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 156.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde door de overwaarde op de privé woning.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brouwerij Puik Bieren B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 156.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving ten behoeve van ING Bank N.V. van € 335.472,- en openstaande schuld van € 251.000,-. De ondernemers hebben verklaard geen schulden onder de eerste en tweede hypothecaire inschrijvingen op te nemen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 360.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling per 13 november 2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Brouwerij Puik Bieren B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is tot stand gekomen op basis van de cijfers 2018, prognose over 2019 van de situatie voor verhuizing en de prognose over 2020 en 2021 na verbouwing en verhuizing.

Afloscapaciteit 
Tot de verhuizing was de brouwerij kleinschalig naast de huidige banen in loondienst van de ondernemers. 2020 gaat het eerste jaar zijn waarin vanuit de nieuwe locatie wordt gebrouwen. Men verwacht een omzet van € 461.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 48.000,- wat voldoende is voor de aflossingsverplichtingen, zeker ook gezien de aflossingsvrije periode van zes maanden. De cashflow is inclusief een ondernemersbeloning welke lager kan indien noodzakelijk. De ondernemers gaan pas volledig uit loondienst zodra de omzet op een voldoende niveau is. De afloscapaciteit kwalificeren we als Voldoende.

Solvabiliteit
Ondanks dat de brouwerij tot nu toe kleinschalig is geëxploiteerd is er een redelijk eigen vermogen opgebouwd. Dit hebben zij kunnen realiseren doordat alles met eigen spaarmiddelen is aangekocht en betaald. In 2019 wordt ingeteerd op dit vermogen door het overgangsjaar. Na investering is er enerzijds een balansverlenging en anderzijds eigen inbreng van de ondernemers in de nieuwe B.V. Ultimo 2020 bedraagt de solvabiliteit naar verwachting 20% met een geprognosticeerd balanstotaal van € 297.000,-. De solvabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De ondernemers R.S. Pool en A. van der Star geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 156.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels materiële waarde door de overwaarde op de privé woning.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brouwerij Puik Bieren B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 156.000,- op het woonhuis verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving ten behoeve van ING Bank N.V. van € 335.472,- en openstaande schuld van € 251.000,-. De ondernemers hebben verklaard geen schulden onder de eerste en tweede hypothecaire inschrijvingen op te nemen. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 360.000,- op basis van een onafhankelijke waarde bepaling per peildatum 13 november 2019.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, de verpanding van de roerende zaken als de borgtocht kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende 
Overall: Voldoende

Extra beloning

Tot en met € 1.000,-: 

 • Een persoonlijke “Puik Bieren Pas”. Geldig om een gratis biertje van Puik te bestellen per dag, elke dag dat de brouwerij open is, levenslang.

Vanaf € 1.500,– tot en met € 4.500,-:

 • Een persoonlijke “Puik Bieren Pas”. Geldig om een gratis biertje van Puik te bestellen per dag, elke dag dat de brouwerij open is, levenslang.
 • Een voucher voor een rondleiding in de brouwerij met aansluitend een proefplankje Puik bier voor 2 personen.

Vanaf € 5.000,-:

 • Een persoonlijke “Puik Bieren Pas”. Geldig om een gratis biertje van Puik te bestellen per dag, elke dag dat de brouwerij open is, levenslang.
 • Een voucher voor een exclusieve rondleiding in de brouwerij met Richard, inclusief een bierproeverij met hapjes voor 4 personen (deze kan geboekt worden via de website www.puikbieren.nl na de opening medio februari 2020).

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23690 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2019 om 11:10
investeerder-23745 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2019 om 11:10
investeerder-108776 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2019 om 11:10
investeerder-67147 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2019 om 11:10
investeerder-66939 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-11-2019 om 11:10

Reacties

M. van Geest
27-11-2019 10:06
veel succes met jullie project

M van Dijk
27-11-2019 10:06
Go Puik💪🏻💪🏻 Op naar de verbouwing en een succesvolle opening 🍻 Groetjes, Helen & Michel

Ondernemer

Astrid van der Star en Richard Pool

Crowdfund Coach


Marc Kogels