27620

Brouwerij St. Crispijn

€ 55.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 60
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 60 investeerders

Samenvatting

Bierbrouwerij Sint Crispijn heeft een nieuw onderkomen gevonden in Waalwijk! Na decennia krijgt Waalwijk wederom een stadsbrouwerij, waar het speciaalbier van Sint Crispijn uit de kranen zal stromen. De ondernemers achter Sint Crispijn zijn Gilian van der Schans en Annemieke Legerstee, ambitieuze dertigers met een gezamenlijk doel voor ogen. Zij willen hun bier een kenmerkende plek geven in Waalwijk, zodat iedereen kan proeven, beleven en zien wat ze doen en hoe ze het doen. Daarnaast willen de ondernemers professionaliseren en hun ambacht naar de maatstaven van 2017 uitoefenen. Dat wil zeggen: moderne apparatuur die het mogelijk maakt onze processen optimaal te beheersen. Ook zorgen ze voor een aansprekend proeflokaal waar ruimte is voor kleur, planten, veelzijdigheid en een ruime keuze aan bier uit het eigen assortiment.

Financieringsbehoefte 
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 182.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 15.000,- ingebracht. Rabobank verstrekt een lening van € 58.000,- en via De Lage Landen wordt een lease verstrekt van € 54.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 55.000,-. De looptijd is 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden aan het begin van de looptijd. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score noteert een Laag risico voor Bierbrouwerij Sint Crispijn. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is Brouwerij St. Crispijn vof. Door de gekozen ondernemingsvorm zijn de firmanten hoofdelijk aansprakelijk. Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer G.P.C. van der Schans en mevrouw A. Legerstee voor een bedrag van minimaal € 55.000,-. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering is benodigd om het oude graanpakhuis in te richten tot een bierbrouwerij met een proeflokaal. Ook is er behoefte aan werkkapitaal om het proeflokaal en de brouwerij een vliegende start te geven.

Ondernemer

Gilian van der Schans en Annemieke Legerstee zijn de ondernemers achter Brouwerij Sint Crispijn. De ondernemers wonen samen en hebben twee dochters.

Gilian (1981) is een harde werker die altijd op zoek is naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Hij heeft hbo leisure management gestudeerd aan de NHTV in Breda en heeft de afgelopen jaren diverse banen gehad als allrounder in een decoratiebedrijf en planner binnen de logistieke markt. Daarnaast heeft hij sinds de start van Sint Crispijn bij een collega brouwer de kunst van het bierbrouwen in de praktijk kunnen leren. Tot nu toe was Gilian nog part-time ondernemer bij Sint Crispijn. Vanaf deze zomer gaat hij zich volledig richten op de Stadbierbrouwerij.
 
Annemieke (1984) is sociaal, uitbundig, heeft oog voor detail en een flinke portie doorzettingsvermogen. Annemieke heeft gestudeerd aan de Kunstacademie in Tilburg en werkt als docent Beeldende Vorming op de Rooi Pannen in Tilburg. Binnen Sint Crispijn is Annemieke vooral creatief bezig en werkt ze in de sales. Tevens tapt zij de bieren op diverse evenementen en proeverijen. Annemieke zal voornamelijk het proeflokaal bemannen.

Onderneming

Brouwerij Sint Crispijn (http://www.sintcrispijn.nl & http://www.brouwerijsintcrispijn.nl) is een micro-brouwerij met proeflokaal aan de rand van het centrum in Waalwijk. De onderneming brouwt in een voormalig graanpakhuis haar eigen bieren en biedt daarnaast directe verkoop, een hip proeflokaal voor bezoekers en de mogelijkheid voor proeverijen en rondleidingen aan. Tevens kunnen klanten een vrijdagmiddagborrel of vergadering organiseren op de locatie. Sint Crispijn is dus een totaalconcept waar speciaalbier centraal staat voor haar bezoekers. De onderneming moet dé plek worden waar mensen hun ambacht van bierbrouwen kunnen zien, ruiken en proeven. 

Locatie
Gilian en Annemieke willen de stap maken om hun ambachtelijke bier naar moderne maatstaven zelfstandig te produceren en te verkopen. Dit alles zal plaatsvinden op een unieke locatie in Waalwijk. Er zit nog geen brouwerij in Waalwijk en er zijn geen vergelijkbare concepten binnen de gemeente. Ook binnen de regio lopen de ondernemers vooruit met dit concept. Hierdoor ligt er een kans om iets moois te creëren wat een trekpleister van de gemeente Waalwijk kan worden. De locatie van deze stadsbrouwerij is het oude pakhuis op het oude ISCO-terrein. Het voormalig ISCO-terrein zit in een herontwikkeling en moet de ‘hotspot’ gaan worden van Waalwijk. 

Marktinformatie
De landelijke verkoop van speciaalbier is enorm in trek bij consumenten, maar staat wel onder druk vanwege de grote concurrentie en nieuwe brouwerijen die opstarten. Sint Crispijn vervult daarentegen een regionale functie en richt zich voornamelijk op de regionale markt (inclusief toerisme) en de verkoop van de bieren in het eigen proeflokaal.
Brouwen voor derden is zeer gewild. Sint Crispijn zal dan ook de overcapaciteit gebruiken, om bier voor derden te brouwen. De inkomstenbronnen voor Sint Crispijn zijn: productie en verkoop aan horeca en slijters, productie voor derden, proeflokaal, rondleidingen en directe verkoop aan consumenten. Hiermee is er risicospreiding in type omzet. 

Missie & visie
Sint Crispijn wil haar bier in heel Brabant gaan verkopen en tevens met haar stadsbrouwerij in Waalwijk ‘the place to be zijn’ voor de bierliefhebber. De onderneming wil herkend worden als een actieve, eigentijdse brouwerij die een verzameling aan speciaal- en seizoenbieren brouwt voor het hedendaagse genieten. Het doel van de ondernemers is om eerlijk, ambachtelijk en smaakvol bier te maken. Niet té gek, maar wel spannend, avontuurlijk en verrassend.
 
Het ondernemingsdoel is om Waalwijk weer een brouwerij te geven waar mensen zich thuis voelen en waar gemoedelijkheid voorop staat. De slogan van Sint Crispijn is dan ook: ‘Het leven is Fijn, drink Sint Crispijn’.

De ondernemers willen vanuit de opstart doorgroeien naar een onderneming die gevonden wordt door nieuwe en bestaande klanten. Men hoopt over 5 jaar dusdanig gegroeid te zijn dat de installatie verdubbeld kan worden qua liters. Daarnaast willen de ondernemers in de komende 2 jaar minimaal een bronzen medaille in de wacht slepen op een van de vele bierwedstrijden in binnen of buitenland. 

Klandizie
Sint Crispijn richt zich qua proeflokaal op de regionale speciaalbier drinkers en het toerisme in de regio. Het pakhuis wordt een nieuwe ontmoetingsplek voor liefhebbers en geïnteresseerden en geeft een nieuwe impuls aan het aanbod in Waalwijk en omstreken. De productie van de bieren zal worden uitgebreid en de verkoop aan horeca en slijterijen zullen de ondernemers laten groeien. In deze markt richt de onderneming zich voornamelijk op de regionale markt (de driehoek Breda, Tilburg en Den Bosch), maar daarnaast worden de groothandels zeker niet vergeten. Ook de mogelijkheden voor productie van bier dat verkocht wordt aan derden zal optimaal worden benut.

Structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing pand € 20.000,-
Aankleding ruimte en realisatie bar € 32.000,-
Brouwinstallatie € 61.000,-
Werkkapitaal € 49.000,-
Pr, Marketing, advieskosten, financieringskosten  € 16.000,-
Onvoorzien € 4.000,-
Totaal € 182.000,-
Inbreng eigen geld € 15.000,-
Rabobank € 58.000,-
Lease DLL € 54.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 55.000,-

Leenbedrag: € 55.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden aan het begin van de looptijd. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing.

De financiering bij de Rabobank wordt verstrekt onder staatsgarantie. Rabobank verkrijgt een 1e pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris (m.u.v. de brouwinstallatie), voorraden en debiteuren als zekerheid voor de financiering. Er geldt een aflossingsvrije periode tot en met 31 december 2017. Daarna wordt de lening in ongeveer 5,5 jaar afgelost. 
De lease bij De Lage Landen is een financial lease ter hoogte van € 54.000,-, met een looptijd van 72 maanden. Met de lease wordt de brouwinstallatie gefinancierd. De Lage Landen verkrijgt een 1e pandrecht op de brouwinstallatie.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de lening zijn G.P.C. van der Schans en A. Legerstee tezamen h.o.d.n. Brouwerij St. Crispijn vof. De ondernemers hebben in privé een acceptabele vermogenspositie, vanwege de overwaarde in de eigen woning. Deze overwaarde is ongeveer de helft van het leenbedrag dat bij Collin Crowdfund gevraagd wordt. De hypotheek op de eigen woning is verstrekt door de Volksbank (SNS). 
  • Ten behoeve van de lening via Collin wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer G.P.C. van der Schans en mevrouw A. Legerstee voor een bedrag van minimaal € 55.000,-. Deze overlijdensrisicoverzekering is minimaal dalend en gelijk aan de looptijd van de lening via Collin. De verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft voor Brouwerij St. Crispijn de kwalificatie Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de financiële analyse is uitgegaan van de definitieve jaarrekening van het jaar 2016, alsmede de prognose voor 2017 en 2018. De prognoses zijn door ondernemer opgesteld in samenwerking met de accountant. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet van de onderneming is enerzijds afkomstig van het proeflokaal en anderzijds uit de brouwerij. De omzet uit de brouwerij kan verder toenemen nu er in de toekomst meer liters geproduceerd kunnen worden. 
In het jaar 2016 is er een omzet van € 40.000,- gerealiseerd, met een netto winst (na minimale privé onttrekkingen) van € 7.000,-. In 2016 was er sprake van een positief netto cashflowoverschot van € 9.000,- (score Excellent). Er was in 2016 geen aflossingsdruk. Voor 2017 is de verwachting dat de genormaliseerde cashflow € 43.000,- zal zijn, bij een omzet van € 113.000,-. Bij een aflossingsdruk van € 18.000,- wordt er een positief netto cashflowoverschot van € 25.000,- geprognosticeerd (score Goed). De verwachting is dat voor 2018 de omzet van de stadsbrouwerij verder zal stijgen naar € 223.000,-. Voor 2018 verwachten de ondernemers dat ongeveer 65% van de totale omzet afkomstig is uit omzet van het proeflokaal. De genormaliseerde cashflow in 2018 is volgens prognose € 46.000,-. Bij een aflossingsdruk van € 36.000,- zou een positief netto cashflow overschot van € 10.000,- overblijven (score Ruim voldoende). Aangezien we ons oordeel grotendeels moeten baseren op prognoses, welke nog gerealiseerd dienen te worden, achten wij het passend om de rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende te kwalificeren.

Solvabiliteit
Per ultimo 2016 was het eigen vermogen € 21.000,- op een balanstotaal van € 27.000,- (score Excellent). In 2017 komt volgens prognose de solvabiliteit, als gevolg van de balansverlenging vanwege de financiering, uit op ongeveer 10% (score Matig). In 2018 zal door toevoeging van de netto winst aan het eigen vermogen en aflossing van de financiering, de solvabiliteit volgens prognose groeien naar 29% op een balanstotaal van ruim € 170.000,- (score Ruim voldoende). Voorgaande betreft de vermogenspositie van de onderneming. De privé vermogenspositie van de ondernemers geeft extra comfort. Op dit moment achten wij het passend om de solvabiliteit van de onderneming als Voldoende te kwalificeren. 

Liquiditeit
De liquiditeitspositie van de onderneming is per ultimo 2016 als Excellent te kwalificeren met een current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van 3,0. Voor 2017 wordt een current ratio van 1,4 (score Ruim voldoende) geprognosticeerd en voor 2018 van 1,6 (score Excellent). De vlottende activa bestaan voornamelijk uit voorraden, vorderingen en liquide middelen. De vlottende passiva bestaat grotendeels uit de aflossingsverplichting voor het komende boekjaar en voor een klein gedeelte uit crediteuren. Mede gezien het startende karakter van de onderneming, stellen we de liquiditeitspositie voorzichtigheidshalve vast op Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

  • Investeerders die € 500,- investeren, zijn welkom op onze feestelijke opening en krijgen een fles exclusief investeerdersbier. 
  • Investeerders die vanaf € 1.000,- tot en met 1.500,- investeren, zijn welkom op onze feestelijke opening, krijgen een fles exclusief investeerdersbier en ontvangen een waardebon van € 25,- voor het proeflokaal. 
  • Investeerders die € 2.000,- of meer investeren, zijn welkom op onze feestelijke opening, krijgen een fles exclusief investeerdersbier en een waardebon van € 50,- voor het proeflokaal. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-31879 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2017 om 10:01
investeerder-15302 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2017 om 10:01
investeerder-9802 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2017 om 10:01
investeerder-31708 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2017 om 10:00
investeerder-11905 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-07-2017 om 10:00

Ondernemer

Gilian van der Schans en Annemieke Legerstee

Crowdfund Coach


Mark van Mensvoort