40590

Brownies & downieS Delft

€ 160.000  |  7,5% rente  |  72 maanden  Investeerders: 188
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 188 investeerders

Samenvatting

Brownies & downieS opent binnenkort een nieuwe vestiging in Delft. Brownies & downieS is een uniek horeca concept met een aanbod van kwalitatief hoogstaande gerechten in combinatie met de unieke service door bijzondere medewerkers. 

Invloed coronavirus
Brownies & downieS is een dag-horeca formule die landelijk door de Corona-maatregelen ongeveer een half jaar gesloten is geweest. De Dagbestedingsactiviteiten van de vestigingen zijn gewoon voortgezet, waardoor de vergoeding voor de medewerkers grotendeels doorliepen. Mede door de dagbestedingsactiviteiten was de impact van corona minder dan bij andere horeca vestigingen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 160.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund is € 160.000,-. De looptijd is 72 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Daarna volgt een lineaire aflossing in 66 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is de eenmanszaak van mevrouw M.D. Schipper – Lindenburg, tevens handelend onder de naam Brownies & downieS Delft. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer buiten de overwaarde in het woonhuis nihil. 
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 160.000,- op het woonhuis aan de Oostmeerlaan 96, 2652 AE Berkel en Rodenrijs, kadastraal bekend als sectie C, nummer 4736 te Berkel en Rodenrijs, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. (Florius) van totaal € 367.000,- en openstaande schuld van € 317.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 500.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 4 augustus 2021.
 • De heer M.M. Schipper geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 160.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een gezamenlijke overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw M.D. Schipper – Lindenburg en de heer M.M. Schipper voor een bedrag van € 160.000,-. De looptijd hiervan is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteur worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 •  Mevrouw M.D. Schipper – Linenburg en de heer M.M. Schipper geven een negatieve hypotheekverklaring af op het het woonhuis aan de Oostmeerlaan 96, 2652 AE Berkel en Rodenrijs, kadastraal bekend als sectie C, nummer 4736 te Berkel en Rodenrijs. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

De nieuwe zaak wordt aangepast naar in het Brownies & downieS-concept. De financiering wordt aangewend voor de kosten die dit met zich meebrengt. Daarnaast wordt de financiering aangewend voor de huurgarantie en het werkkapitaal.

Ondernemer

Monique Schipper-Lindenburg (1968) en Michiel Schipper (1970) zijn gehuwd en wonen in Berkel en Rodenrijs. Ze hebben twee volwassen kinderen. Hun zoon heeft een verstandelijke beperking met ASS. 
Monique is werkzaam in de thuiszorg en werkt daarnaast als zzp-er in de zorg. Michiel is werkzaam bij de Brandweer Haaglanden als brandweerman/instructeur in de 24-uurs dienst. 

De afgelopen jaren hebben ze veel tijd en geld geïnvesteerd in het opzetten van een woon/zorg boerderij. Helaas is dat in december 2020 afgeketst. Enkele jaren geleden zijn ze in contact gekomen met Brownies & downieS. In eerste instantie als werkplek voor hun zoon, maar later werden ze steeds enthousiaster en dit voorjaar is besloten om zelf een vestiging te gaan beginnen. 

In overleg met de franchisegever is een geschikt pand gezocht en dat hebben ze gevonden aan de Voldersgracht in Delft. Monique wordt de ondernemer en Michiel is regelmatig aanwezig op de vestiging en inzetbaar op verschillende functies.

Onderneming

Brownies & downieS is een dag-horecagelegenheid waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking kunnen werken. Brownies & downieS is een leerplek en streeft ernaar om deze medewerkers door te laten stromen naar een betaalde baan. 

Daarnaast doet Brownies & downieS geen concessies ten aanzien van de kwaliteit van het menu en personeel. Gastvrijheid is een belangrijk onderdeel van de onderneming. Naast het eten en drinken, komen gasten ook voor beleving en uitstekende service. 

In de basis is Brownies & downieS een lunchrestaurant. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor ontbijt, high tea, high wine en diner in de vorm van ‘Eten wat de pot schaft’. Verder kan Brownies & downieS lunches op locatie of catering verzorgen.

Brownies & downieS combineert horeca met een sociaal aspect. Dat is wat Brownies & downieS uniek maakt. Het is en blijft een commerciële organisatie, maar met meer dan een gemiddeld maatschappelijke betrokkenheid. Brownies & downieS biedt zinvolle en leerzame dagbesteding voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Brownies & downieS biedt een veilige plek om te leren en het beste uit deze medewerkers te halen. Zelfvertrouwen ontwikkelen is daarbij essentieel. 

Omdat Brownies & downieS een dagbestedingsplek biedt, wordt subsidie vanuit de overheid (PGB) ontvangen. Toch is er een duidelijke scheiding tussen de commerciële inkomsten en de inkomsten vanuit de overheid. Alle kosten worden voldaan ten aanzien van de commerciële inkomsten. De subsidies komen zowel direct als indirect ten goede aan onze bijzondere medewerkers. Voorbeelden daarvan zijn extra begeleidend personeel en een speciaal ontwikkeld kassasysteem.

Franchiseformule
Brownies & downieS is sinds 2012 een franchiseorganisatie met 53 vestigingen, waarvan er 51 op franchise basis worden geëxploiteerd. Het ondernemen onder de Brownies & downieS vlag kent veel voordelen. Zo is er een Academy op het hoofdkantoor: een minirestaurant met een professionele keuken om bijvoorbeeld barista- of hygiënetrainingen te verzorgen voor de bijzondere medewerkers.
De franchisegever heeft als doel het maximaal ontzorgen en ondersteunen van een franchisenemer (marketing, inkoop en administratie) zodat de ondernemer zich kan focussen op het restaurant, de gasten en kanjers van het personeel. 

Markt
Brownies & downieS is een dag-horeca concept en richt zich vooral op inwoners uit Delft en bezoekers aan het mooie centrum van Delft. Delft telt ruim 100.000 inwoners. Brownies & downieS wordt gevestigd aan de Voldersgracht 12 te Delft. Dit is een historische pand in het oude centrum. Delft trekt veel dagjesmensen, toeristen & studenten en staat bekend om zijn historische binnenstad, prachtige gebouwen en gezellige winkelstraatjes. Parkeergelegenheid is op loopafstand. 

Het pand is gerenoveerd en in goede staat met een strakke betonnen vloer en prachtige oude stenen muren en een nieuwe toiletgroep. Er is een nieuwe ventilatie installatie. De locatie is 230 m² groot en heeft een grote open keuken.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname inventaris € 35.000,-
Nieuwe inventaris en installaties € 68.500,-
Waarborgsom huur € 13.000,-
Franchise entree fee € 10.000,-
Voorraad, opstartkosten en werkkapitaal € 17.000,-
Voorfinanciering btw € 16.500,-
Totale investering € 160.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 160.000,-

Leenbedrag: € 160.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 72 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Brownies & downieS Delft is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer en de franchisegever. De prognoses passen bij de markt en ervaringscijfers van de bestaande vestigingen van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
Voor de eerste twaalf maanden na opening (eind oktober) wordt een omzet begroot van € 263.000,-. Na aflossingen op de Collin-lening en privé opnames wordt een netto cashflow overschot begroot van € 3.000,-. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van bijna € 271.000,- en een netto cashflow overschot na aflossingen en privé opnames van € 8.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De ondernemer kan geen eigen vermogen meer inbrengen. Over de eerste twaalf maanden wordt een kleine plus begroot en eind tweede jaar is de verwachting dat het eigen vermogen na aflossingen op de Collin lening is gestegen tot 19% op een balanstotaal van € 139.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit bij aanvang als Matig.

Zekerheden

 • De debiteur is de eenmanszaak van mevrouw M.D. Schipper – Lindenburg, tevens handelend onder de naam Brownies & downieS Delft. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer buiten de overwaarde in het woonhuis nihil.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 160.000,- op het woonhuis aan de Oostmeerlaan 96, 2652 AE Berkel en Rodenrijs, kadastraal bekend als sectie C, nummer 4736 te Berkel en Rodenrijs, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank N.V. (Florius) van totaal € 367.000,- en openstaande schuld van € 317.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 500.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 4 augustus 2021.
 • De heer M.M. Schipper geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 160.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een gezamenlijke overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw M.D. Schipper – Lindenburg en de heer M.M. Schipper voor een bedrag van € 160.000,-. De looptijd hiervan is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteur worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Mevrouw M.D. Schipper – Linenburg en de heer M.M. Schipper geven een negatieve hypotheekverklaring af op het het woonhuis aan de Oostmeerlaan 96, 2652 AE Berkel en Rodenrijs, kadastraal bekend als sectie C, nummer 4736 te Berkel en Rodenrijs. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde in het onderpand.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de derde hypothecaire inschrijving, verpanding van de roerende zaken en de hoofdelijke aansprakelijkheid van ondernemer en de borgstelling van haar partner, kwalificeren wij de zekerheid als Ruim voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig 
Zekerheid: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Bij een investering van € 1.000,- tot en met € 2.000,- ontvangt u een waardebon voor een koffie en een brownie voor twee personen.
Bij een investering vanaf € 2.500,- en meer ontvangt u een waardebon voor een lunch van twee personen (één drankje en één broodje naar keuze p.p.).

De waardebon is tot en met 31 maart 2022 uitsluitend te besteden bij Brownies & downieS in Delft en zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29775 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2021 om 11:06
investeerder-110986 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2021 om 11:06
investeerder-86455 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2021 om 11:05
investeerder-238238 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2021 om 11:05
investeerder-67292 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-08-2021 om 11:05

Ondernemer

Michiel Schipper en Monique Schipper-Lindenburg

Crowdfund Coach


Henk Beke