15166

Brownies & downieS Emmen

€ 50.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 41
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-05-2015 in 3 uur volgeschreven door 41 investeerders

Samenvatting

Nick Schepers en Carmen Kuipers willen graag de meest noordelijke Brownies & downieS starten in Emmen. Brownies&downieS is een lunchcafé met jongens en meiden die een verstandelijke beperking hebben. Zij zullen het hart van deze nieuwe zaak vormen! Er worden uitsluitend ambachtelijk huisgemaakte lunchgerechten bereid, en deze worden vervolgens vol passie, enthousiasme en met een glimlach geserveerd door deze kanjers! Sinds de start van dit concept in 2010 zijn er reeds 17 vestigingen geopend.

Financieringsbehoefte

Voor de aanpassing van het pand en de investering in activa van Brownies & downieS Emmen wordt financiering gezocht via Collin Crowdfund. Hierdoor wenst Brownies & downieS Emmen de opstart en de geprognotiseerde exploitatie te financieren en de kansen in de markt optimaal te benutten. De totale financieringsbehoefte bedraagt € 85.000,-, waarvan € 10.000,- uit eigen middelen wordt voldaan en de Rabobank een rekening courant faciliteit heeft verstrekt ter hoogte van € 25.000,-. Het gewenste leenbedrag is € 50.000,- . De looptijd bedraagt 5 jaar met een lineaire maandelijkse aflossing. De rentevergoeding bedraagt 7%.

Structuur

Nick Schepers en Carmen Kuipers, gaan samen de nieuwe lunchroom exploiteren in de vorm van een vennootschap onder firma, waardoor zij beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de lening.

Risico

De Dun & Bradstreetscore voor zowel de franchisegever als Brownies & downieS Emmen rapporteert de kwalificatie laag risico. De Collin Credit Score is gebaseerd op het gemiddelde van de eerste drie jaar uit het businessplan Brownies & downieS Emmen en heeft de kwalificatie voldoende. 

Video Pitch

Leendoel

De financiering van € 50.000,- is benodigd voor de verbouwing, aanschaf van onder andere inventaris (stoelen, tafels, vloer, keuken en het realiseren een extra toiletgroep) voorraad en de instap fee.

Ondernemer

Nick Schepers is opgegroeid in een horeca bedrijf. Het bedrijf van zijn ouders had een restaurant, zalencentrum en een hotel. Daarnaast heeft hij zelf gewerkt in een eetcafé en is momenteel nog werkzaam als verkoopspecialist in een sportwinkel. Nick heeft in 2014 zijn diploma gehaald voor ondernemers management en filiaal management. Naast het feit dat Nick opgegroeid is in een horeca bedrijf, is hij ook opgegroeid met een familielid met een verstandelijke beperking. Nick heeft altijd een enorme passie gehad voor het horeca vak en kan niet wachten om dit te beginnen. Voor hem is het maatschappelijk verantwoorde concept een geweldige uitdaging en een droom die uitkomt.

Carmen Kuipers verleent al jaren verleent met volle passie zorg aan verschillende doelgroepen. Op dit moment begeleidt zij ouderen in dienst van De Herbergier, een zorginstelling voor mensen met geheugenproblemen. Sinds juni 2013 is zij gediplomeerd verzorgende IG. Voordat Carmen met haar opleiding verzorgende IG begon werkte zij in het Van der Valk hotel in Emmen. Zij heeft enorme affiniteit met deze jongens en meiden met een verstandelijke beperking en wil hen het gevoel geven dat zij ook een belangrijke rol hebben in de maatschappij ondanks hun verstandelijke handicap.

Voor beide ondernemers is Brownies & downieS dan ook de ideale combinatie en willen ze het graag, samen met hun kanjers, tot een groot succes maken.

Onderneming

Franchise ondernemers Nick Schepers en Carmen Kuipers starten hun eigen Brownies & downieS in Emmen. Tevens worden Nick en Carmen masterfranchisenemer voor Drenthe en Overijssel. Dit houdt in dat zij andere ondernemers in deze provincies  zullen gaan begeleiden met het opstarten van zijn en/of haar filiaal waar een eenmalige bijdrage en doorlopende fee tegenover staat.

Franchisegever
Brownies & downieS heeft haar betrokkenheid bij mensen met een verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt gecombineerd met de liefde voor de horeca en ontwikkeld tot een unieke positionering binnen de horeca. Het concept “Brownies & downieS” is ontstaan in Veghel in 2010, Thijs Swinkels en Teun Horck openden daar hun eerste lunchroom met dit concept. Al snel bleek dit een succes en het aantal vestigingen groeide snel; heden circa 17 vestigingen. In 2012 is besloten om het concept landelijk te gaan uitrollen in de vorm van een franchiseformule. Brownies&downieS heeft de ambitie om de komende 5 jaar door te groeien naar 70 vestigingen verspreid over het hele land.

Brownies&downieS is een bijzonder lunchcafé, prima kwaliteit met huisgemaakte producten die allemaal op ambachtelijke wijze worden bereid voor een redelijke prijs. De bediening wordt onder begeleiding van de ondernemers verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking of die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt met als doel het opdoen van ervaring in de maatschappij en uiteindelijk wellicht kunnen doorgroeien naar een betaalde baan.

De franchisegever bewaakt streng de uitgangspunten en ondersteunt de ondernemers met administratie en financieel advies, maar ook met het maken van afspraken met zorginstellingen en ouders en het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen. Daarentegen laat zij voldoende ruimte om lokaal een passende invulling te geven, zoals de inrichting en aanvullingen op de menukaart met bijvoorbeeld typische streekproducten.

De franchisegever heeft  alle vertrouwen uitgesproken in een succesvolle onderneming van Nick en Carmen in Emmen.

Positionering en concurrentiepositie

  • Alles ambachtelijk bereid en huisgemaakt.
  • Hoogwaardige kwaliteit
  • Redelijke prijsstelling.
  • Bijzonder personeel.
  • Jonge, ambitieuze ondernemers.
  • Business to business catering (mvo).
  • Gericht op alle doelgroepen.
  • één keer in de week is Brownies & downieS Emmen ’s avonds geopend ’s avonds als restaurant met als thema ‘’eten wat de pot schaft’’. Een diner waarbij de gasten pas aan tafel vernemen wat er die avond gegeten wordt.
  • Gun factor.
  • Beproefd concept.

In Emmen zijn een zevental concurrenten gevestigd. Op basis van een vergelijking tussen prijs en kwaliteit verwacht men hiertussen een uitstekende positie te verwerven.

Doelgroep
De klanten van Brownies & downieS zullen voornamelijk bestaan uit volwassenen van circa 25 jaar en ouder. Voornamelijk winkelende mensen, zowel jong als oud, die gezelligheid zoeken naast het doen van hun inkopen. Het bieden van een interessante winkelbelevenis wordt belangrijker; winkelend publiek zoekt naast het doen van inkopen steeds meer naar een ‘belevenis’ tijdens het winkelen; dit concept sluit hierop aan. Een andere doelgroep is de familie en kennissen van de werknemers, deze groep is vrij groot. Hierdoor is ook een deel van de omzet onafhankelijk van het winkelend publiek. Tenslotte is er nog de doelgroep van mensen die normaal niet zo snel in een eetgelegenheid gaan lunchen, maar door dit unieke concept graag bereid zijn dit nu wel te doen, omdat zij dan kunnen meewerken aan een maatschappelijk sociaal doel. Een gedeelte van deze doelgroep bestaat uit toeristen die de dierentuin in Emmen bezoeken. Vanaf eind 2015 opent het geheel vernieuwde Wildlands Adventure Zoo Emmen haar deuren, waar minstens 700.000 bezoekers per jaar komen. Tot slot richt Brownies & downieS Emmen zich op de business to business markt. Deze markt wordt bediend door het aanbieden van catering.

Locatie
Aan de Noorderstraat, direct tegen het centrum met in de nabijheid alle grote winkels en voldoende parkeergelegenheid. Een straat met een goede passantenstroom, maar ook om rustig op het terras van je maaltijd te genieten.

Structuur

Financieringsbehoefte

De financieringsbehoefte ziet er als volgt uit:

Keuken apparatuur € 17.000,-
Toiletgroep € 6.000,-
Verbouwkosten incl. onvoorzien € 22.500,-
Inventaris € 7.000,-
Voorraden € 6.500,-
Intree fee € 25.000,-
Liquide middelen € 1.000,-
Totale financieringsbehoefte € 85.000,-
Inbreng eigen middelen € 10.000,-
Rekening courant Rabobank € 25.000,-
Leenbedrag Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag € 50.000,-
Rente 7%
Looptijd 60 maanden, lineaire aflossing

Risico

De lening wordt geadministreerd op de vennootschap onder firma Brownies & downieS Emmen. De ondernemers zijn gedreven en absoluut geschikt om een onderneming als deze te runnen. Daarbij zijn beiden nog thuiswonend, waardoor zij de privé opnamen kunnen beperken.De franchisegever, voor wie dit reeds de 18e vestiging wordt, heeft ruime ervaring in de kostenstructuur en de rentabiliteit mogelijkheden.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreetscore rapporteert de kwalificatie laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is berekend op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op het eerste jaar uit het businessplan en heeft de kwalificatie voldoende. De kredietbeoordeling is voorbereid door 4WRDfinance.

Rentabiliteit
De omzet betreft een prognose voor het eerste jaar. De franchisenemer gaat hierbij uit van de omzetontwikkelingen die bij de ander Brownies & downieS vestigingen zijn gerealiseerd. Met dien verstande dat deze omzet nog voorzichtig is ingeschat gezien het relatief grotere verzorgingsgebied van Emmen met circa 106.000 inwoners. De omzet van de eerste vestiging in Veghel bedroeg € 250.000,-. In de begroting is ‘het masterfranchisenemerschap’ niet meegenomen. Dit houdt in dat de entree fee en de maandelijkse begeleidingskosten van alle hierna op te starten Brownies & downieS’ in Drenthe en Overijsel hier nog bij komen. Dit is niet meegenomen, omdat het buiten de directe exploitatie van de onderneming staat. 

De kostenbegroting is ook gebaseerd op de informatie die is verstrekt door de franchisegever. Gezien de relatief lage salarissen van beide ondernemers zijn zij in staat om de privé onttrekkingen te beperken en zo snel vermogen op te bouwen. Deze starters tonen zich zeer gedreven om een eigen bedrijf te starten en beschikken over de vaardigheden om dit voor elkaar te krijgen en het personeel op een correcte wijze te begeleiden en aan te sturen. Score: goed.

Solvabiliteit
Beide jonge startende ondernemers brengen gezamenlijk € 10.000,- in als eigen vermogen. Totaal wordt € 85.000,- geïnvesteerd. Een deel van die investering zit in de masterfranchise fee. In ruil daarvoor kunnen zij de naamsbekendheid benutten en rekenen op begeleiding en uitwisseling van ervaringen van de andere vestigingen. Met het masterfranchisenemers schap kan de solvabiliteit door uitbreiding van het aantal vestigingen in Drenthe en Overijsel snel toenemen. Score: matig

Liquiditeit

De ontwikkeling van de liquiditeit is afhankelijk van de snelheid waarmee de omzet gaat groeien. Er is rekening gehouden met eventuele tegenvallers met eigen middelen groot € 5.000,- die nog in privé beschikbaar zijn. Ook zou de inrichting nog iets lager kunnen uitvallen. Ervan uitgaande dat de omzet zich redelijk snel positief ontwikkelt, is er voldoende ruimte om aan rente en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Score: matig

Samenvattend
Rentabiliteit: goed
Solvabiliteit: matig
Liquiditeit: matig
Overall: voldoende

Extra beloning

Investeerders met een inschrijving vanaf €2.500,- ontvangen een waardebon voor een lunch voor twee personen (1 drankje + 1 broodje naar keuze per persoon) in één van de Brownies & downieS vestigingen.

De waardebon zal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-05-2015 om 12:28
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
19-05-2015 om 12:27
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-05-2015 om 12:23
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-05-2015 om 12:20
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
19-05-2015 om 12:09

Reacties

Investeerder – 1716
19-05-2015 10:36
Beste Carmen en Nick,
Ik wens jullie veel succes! Goed dat dit mooie concept zich door Nederland aan het verspreiden is.

Investeerder – 4945
19-05-2015 11:06
Succes met jullie ondernemerschap! Het concept klinkt mooi, ben benieuwd! Kom zeker een keer kijken!

Ondernemer
Nick Schepers
Carmen Kuipers

Crowdfund Coach


Benno van der Werf