39885

Brownies en DownieS Tiel

€ 165.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 161
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 161 investeerders

Samenvatting

Brownies&downieS Tiel gaat verhuizen naar een grotere en gunstiger gelegen vestiging op de Markt in Tiel. De vestiging krijgt een nagenoeg volledig nieuw interieur. Brownies&downieS is een uniek horeca concept met een aanbod van kwalitatief hoogstaande gerechten in combinatie met de unieke service door bijzondere medewerkers. Frency en Fred van Dijk zijn als V.O.F. sinds 2015 franchisenemer. 

Invloed coronavirus
Brownies & downieS is een dag-horeca formule die door de corona-maatregelen ongeveer een half jaar gesloten is geweest. De ondernemers hebben gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid zoals TVL en NOW. De Dagbestedingsactiviteiten zijn voortgezet, waardoor de vergoeding voor de zeven medewerkers grotendeels doorgelopen is.  

De ondernemers verwachten na de relocatie en de heropening een snel herstel van de omzet. Deze verwachting is mede gebaseerd op de omzet in de zomer van 2020 die hoger was dan in dezelfde periode in 2019. Mede door de dagbestedingsactiviteiten is de impact van corona minder dan bij andere horeca vestigingen. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 165.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund is € 165.000,-. De looptijd is 60 maanden met maandelijkse lineaire aflossingen. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteur is Brownies&downieS Tiel V.O.F., met als vennoten mevrouw F.M.J.P. van Dijk – van den Boom en de heer F.J.A. van Dijk. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 165.000,- op het woonhuis aan de Prelaat van den Bergplein 11, 5396 PH te Lithoijen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 330.000,- en een netto openstaande schuld van € 245.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 400.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24-02-2021.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brownies&downieS Tiel worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw F.M.J.P. van Dijk – van den Boom en de heer F.J.A. van Dijk voor een bedrag van € 165.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Mevrouw F.M.J.P. van Dijk – van den Boom en de heer F.J.A. van Dijk geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde op het onderpand.

Leendoel

Brownies&downieS Tiel gaat verhuizen naar een grotere en gunstiger gelegen vestiging op de Markt in Tiel. Er wordt geïnvesteerd in nieuwe inventaris. Daarnaast is financiering nodig voor de huurgarantie en werkkapitaal.

Ondernemer

Frency van Dijk – van den Boom (1971) en Fred van Dijk (1972) zijn gehuwd. Fred is na zijn MBO SPW-opleiding werkzaam geweest binnen diverse woonvoorzieningen voor mensen met een beperking en in het speciaal onderwijs. Vanaf zijn middelbare school is Fred zanger in de band BZB met optredens op verschillende festivals. BZB is een nevenactiviteit, waar Fred aandeelhouder is (16%-belang).

Frency is na haar HBO-SPH opleiding gaan werken als persoonlijk begeleider binnen diverse woonvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze is coördinator geweest van een afdeling bij de thuiszorg en ze heeft als Manager Projectbureau buitenschoolse activiteiten voor alle basisschool kinderen uit de gemeenste Oss opgezet, gecoördineerd en uitgevoerd.

Frency en Fred zijn sinds maart 2015 franchisenemers van Brownies&downieS in Tiel. Hier hebben ze een vaste plek veroverd in het horeca-aanbod. Ze krijgen de mogelijkheid een pand te huren op de markt in Tiel met meer mogelijkheden (o.a. groter terras) dan op de oude locatie. 

Onderneming

Brownies&downieS is een dag-horecagelegenheid waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of met een beperking kunnen werken. Brownies&downieS is een leerplek en streeft ernaar om deze medewerkers door te laten stromen naar een betaalde baan. 

Daarnaast doet Brownies&downieS geen concessies ten aanzien van de kwaliteit van het menu en personeel. Gastvrijheid is een belangrijk onderdeel van de onderneming. Naast het eten en drinken, komen gasten ook voor beleving en uitstekende service. 

In de basis is Brownies&downieS een lunchrestaurant. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor ontbijt, high tea, high wine en diner in de vorm van ‘Eten wat de pot schaft’. Verder kan Brownies&downieS lunches op locatie of catering verzorgen.

Brownies&downieS combineert horeca met een sociaal aspect. Dat is wat Brownies&downieS uniek maakt. Het is en blijft een commerciële organisatie, maar met meer dan gemiddeld maatschappelijke betrokkenheid. Brownies&downieS biedt zinvolle en leerzame dagbesteding voor mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Brownies&downieS biedt een veilige plek om te leren en het beste uit deze medewerkers te halen. Zelfvertrouwen ontwikkelen is daarbij essentieel. 

Omdat Brownies&downieS een dagbestedingsplek biedt, wordt subsidie van de overheid (PGB) ontvangen. Toch is er een duidelijke scheiding tussen de commerciële inkomsten en de inkomsten vanuit de overheid. Alle kosten worden voldaan ten aanzien van de commerciële inkomsten. De subsidies komen zowel direct als indirect ten goede aan onze bijzondere medewerkers. Voorbeelden daarvan zijn extra begeleidend personeel en een speciaal ontwikkeld kassasysteem.

Franchiseformule
Brownies&downieS is sinds 2012 een franchiseorganisatie met 53 vestigingen, waarvan er 51 op franchise basis worden geëxploiteerd. Het ondernemen onder de Brownies&downieS vlag kent veel voordelen. Zo is er een Academy op het hoofdkantoor: een minirestaurant met een professionele keuken om bijvoorbeeld barista- of hygiënetrainingen te verzorgen voor de bijzondere medewerkers. De franchisegever heeft als doel het maximaal ontzorgen en ondersteunen van een franchisenemer (marketing, inkoop en administratie) zodat de ondernemer zich kan focussen op het restaurant, de gasten en kanjers van het personeel. 

Markt
Tiel heeft 42.000 inwoners en ligt in het hart van de Betuwe; dè fruittuin van Nederland. Deze regio is erg geliefd onder fietsers en wandelaars. Het is een mooie stad om uit te rusten na een lange route en je kunt lekker uitwaaien langs de Waal. De mascotte van de stad is Flipje, het fruitbaasje (de stripfiguur van de voormalige lokale jamfabriek De Betuwe). Flipje is in heel Nederland bekend en trekt nog steeds veel bezoekers.

Brownies&downieS is al zes jaar gevestigd in Tiel. Het gezellige voetgangersgebied kent vele winkels en verschillende horecagelegenheden en terrassen. Brownies&downieS richt zich op zowel de bewoners uit Tiel als mensen uit de omgeving die een dagje komen winkelen. Daarnaast komen er veel Nederlandse toeristen naar Tiel. 

Voor een dialoog met de klanten, is Brownies&downieS Tiel actief op Facebook met 6.500 volgers. De website is belangrijk voor de positionering en het vertellen van het verhaal van Brownies&downieS. In december 2019 stond een uitgebreid artikel over Brownies&downieS Tiel in Floor; een glossy magazine voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
Inventaris en installaties € 112.500,-
Waarborgsom huur € 6.000,-
Voorraad en opstartkosten € 13.500,-
Voorfinanciering btw € 17.000,-
Werkkapitaal € 16.000,-
Totale investering € 165.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 165.000,-

Leenbedrag: € 165.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers
Voor de financiering van de huidige vestiging lopen nog twee onderhandse leningen voor een totaalbedrag van € 34.000,-. Deze leningen nemen jaarlijks met € 15.000 af.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Brownies&downieS Tiel is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemers, de financieel adviseur en de franchisegever. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
Over de eerste twaalf maanden na de relocatie van medio 2021, wordt een omzet begroot van € 314.000,- en een netto cashflow overschot na privé onttrekkingen, belastingen en aflossingen van € 23.000,- resteert. Brownies&downieS Tiel heeft nog een huurcontract voor de oude (=huidige) locatie. Ondernemers zijn in gesprek met een andere partij die het huurcontract kan gaan overnemen. Als het niet lukt om van het huurcontract af te komen, dan gaan ondernemers aan nieuwe cliënten extra dagbesteding aanbieden, waarvoor ze PGB krijgen en waardoor de kosten van de locatie wordt gedekt. In de prognoses is rekening gehouden met beëindiging van het huurcontract. Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen op het moment van financiering is € 10.000 negatief op een balanstotaal van € 184.000,- wat een solvabiliteit van -5% geeft. Door het geprognosticeerde resultaat en na privéonttrekkingen en aflossingen, stijgt de solvabiliteit naar 16% op een balanstotaal van € 176.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit bij aanvang als Matig.

Zekerheden

  • De debiteur is Brownies&downieS Tiel V.O.F., met als vennoten mevrouw F.M.J.P. van Dijk – van den Boom en de heer F.J.A. van Dijk. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 165.000,- op het woonhuis aan de Prelaat van den Bergplein 11, 5396 PH te Lithoijen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 330.000,- en een netto openstaande schuld van € 245.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 400.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24-02-2021.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Brownies&downieS Tiel worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw F.M.J.P. van Dijk – van den Boom en de heer F.J.A. van Dijk voor een bedrag van € 165.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Mevrouw F.M.J.P. van Dijk – van den Boom en de heer F.J.A. van Dijk geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een overwaarde op het onderpand.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving, verpanding van de roerende zaken en de hoofdelijke aansprakelijkheid van beide vennoten kwalificeren wij de zekerheid als Ruim voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig 
Zekerheid: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Bij een investering van € 1.000,- tot en met € 2.000,- ontvangt u een waardebon voor een koffie en een brownie voor twee personen.
Bij een investering vanaf € 2.500,- ontvangt u een waardebon voor een lunch van twee personen (een drankje en een broodje naar keuze p.p.).

De waardebon is tot 31 december 2021 uitsluitend te besteden bij Brownies & downieS in Tiel en zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-140457 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
11-06-2021 om 11:02
investeerder-24723 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2021 om 11:01
investeerder-60356 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2021 om 11:01
investeerder-24156 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2021 om 11:01
investeerder-46815 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-06-2021 om 11:01

Ondernemer

Frency van Dijk – van den Boom en Fred van Dijk

Crowdfund Coach


Henk Beke