28195

Brownies&downieS Valkenburg

€ 135.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  |  Investeerders: 185  |  Reacties: 6
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
1%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-10-2017 in 1 uur volgeschreven door 185 investeerders

Samenvatting

Brownies&downieS is een bijzondere lunchroom en heeft de missie om mensen met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden tot betaalde arbeid. De combinatie van kwalitatief goede gerechten en de unieke bediening, heeft tot de invoering van een unieke franchiseformule in Nederland gezorgd. De bewezen, succesvolle franchiseformule heeft momenteel 45 vestigingen in Nederland.

John Sondag zal deze formule doorvoeren in Valkenburg. John heeft veel relevante werkervaring als zelfstandig ondernemer en als leidinggevende in de horeca. Zijn vrouw Nina is werkzaam als orthopedagoge in de jeugdzorg waar zij met name heeft gewerkt met mensen met een autistisch spectrum stoornis al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Dit maakt John en Nina een ideale combinatie om een succes te maken van deze Brownies&downieS vestiging in Valkenburg. 
De huurlocatie komt te liggen aan het Theodoor Dorrenplein, een van de belangrijkste pleinen in het toeristische centrum van Valkenburg. Er wordt samengewerkt met mensen die een verstandelijke beperking hebben. Er worden enkel ambachtelijke, huisgemaakte lunchgerechten bereid. Deze gerechten worden vol passie, enthousiasme en met een glimlach geserveerd door de kanjers van Brownies&downieS. Zij vormen het hart van deze nieuwe lunchroom. Om de lunchroom op te kunnen starten vragen John en Nina deze financiering aan bij Collin. 

Financieringsbehoefte
Voor de aanpassingen in het pand, investering in inventaris en inrichting, voorraden en werkkapitaal bedraagt de totale investeringsbehoefte € 165.000,-. Hiervan wordt € 30.000,- uit eigen middelen ingebracht. De resterende € 135.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor J.F. Sondag h.o.d.n. Brownies&downieS Valkenburg. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren zijn J.F. Sondag h.o.d.n. Brownies&downieS Valkenburg en echtgenote mevrouw N. Sondag-Boulboulle. De huidige en toekomstige inventaris en voorraad worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten ter hoogte van € 135.000,- op het leven van John Sondag. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tenslotte geeft de ondernemer samen met zijn echtgenote een negatieve hypotheekverklaring af op hun woning.

Leendoel

Het doel van de financiering is het opstarten van een franchisevestiging van Brownies&downieS in Valkenburg. Het huurpand dient verbouwd en ingericht te worden. Denk hierbij aan de aanschaf van inventaris en voorraad. Daarnaast is er ook een werkkapitaalbehoefte ten behoeve van de exploitatie zoals een entreefee van franchisegever, huurgarantie en marketing.

Ondernemer

John Sondag (1974) is zijn horeca-carrière in 1993 begonnen als franchisenemer van een Bakkerij Bart vestiging in het centrum van Maastricht. Nadat hij deze zaak in 2011 verkocht heeft, heeft hij zijn vleugels gespreid en een interne managementopleiding afgerond binnen een bekende fastfoodketen. In de tussentijd is hij tevens aan de slag gegaan als vrijwilliger bij stichting Philadelphia Zorg waar zijn echtgenote destijds werkzaam was. Hier werd John steeds enthousiaster over de zorg. Thuis werd dan ook vaak tot in de late uurtjes gebrainstormd over een eigen zaak waar horeca en zorg samen zouden komen. Medio 2016 zijn hij en zijn echtgenote gestuit op de formule van Brownies&downieS. Na het bezoeken van een aantal vestigingen waren ze enthousiast en overtuigd van het feit dat zij hier in het uiterste zuiden van Nederland in het mooie toeristische Valkenburg een succes van kunnen maken. 

Nina Sondag-Boulboulle (1986) is na haar opleiding Pedagogische Wetenschappen aan de slag gegaan binnen de gehandicaptenzorg. Hier werkte zij met jongvolwassenen met een autistisch spectrum stoornis en/of een verstandelijke beperking. In 2016 heeft zij de switch gemaakt naar jeugdzorg waar zij werkt met dezelfde doelgroep, maar dan op jongere leeftijd. Door haar werkzaamheden is Nina zich altijd zeer bewust geweest van het belang van een goede werkplaats of dagbesteding voor haar cliënten. Dit heeft immers een grote impact op het zelfbeeld en daarmee het welzijn van een mens. Zij ziet het dan ook als een grote uitdaging om samen met John deze werkplek te gaan bieden. 

Onderneming

Franchisegever
Brownies&downieS heeft haar betrokkenheid bij mensen met een verstandelijke beperking of afstand tot de arbeidsmarkt gecombineerd met de liefde voor de horeca en ontwikkeld tot een unieke positionering binnen de horeca. De organisatie is opgericht in 2010 met een eerste vestiging in Veghel.
Na de tweede vestiging in Sint-Oedenrode in 2012 ging het snel. De formule is inmiddels uitgegroeid naar 45 vestigingen, verspreid over heel Nederland en 2 in het buitenland. Brownies&downieS heeft de ambitie om de komende 5 jaar door te groeien naar 70 vestigingen verspreid over het hele land. Brownies&downieS is een bijzonder lunchcafé. Er wordt gewerkt met huisgemaakte producten die allemaal op ambachtelijke wijze worden bereid. Dit alles met een uitstekende kwaliteit, maar voor een redelijke prijs. De bediening wordt, onder begeleiding, verzorgd door mensen met een verstandelijke beperking of die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het doel hiervan is het opdoen van ervaring in de maatschappij om uiteindelijk te kunnen doorgroeien naar een betaalde baan. Brownies&downieS heeft de ambitie om op basis van kwaliteit, uitstraling en beleving het beste lunchcafé van Nederland te zijn. Dit door ambachtelijke gerechten te serveren, maar ook met extra’s zoals een high tea of high wine. De combinatie van ambachtelijke kwaliteit, lokale verbondenheid en unieke service van de bijzondere medewerkers zorgt voor een unieke horecabeleving.

Kernprofiel en doelgroep
De gasten van Brownies&downieS zullen voornamelijk bestaan uit volwassenen van circa 25 jaar en ouder. Je kunt met name denken aan het winkelend publiek, zowel jong als oud, dat gezelligheid zoekt naast het doen van inkopen. Het bieden van een interessante winkelbelevenis wordt belangrijker. Winkelend publiek zoekt, naast het doen van inkopen, steeds meer naar een ‘belevenis’ tijdens het winkelen. Dit concept sluit hierop aan. Andere doelgroepen zijn de familie en kennissen van de werknemers. Dit zijn vrij grote groepen en daarmee is ook een deel van de omzet onafhankelijk van het winkelend publiek. Een andere belangrijke doelgroep voor Brownies&downieS Valkenburg is de toerist; de binnenstad van Valkenburg heeft een grote toeristenstroom uit zowel binnen- als buitenland. De gemeente Valkenburg is een actieve gemeente die zichzelf goed op de kaart heeft gezet door enkele zeer bekende evenementen zoals de beroemde kerstmarkt, wielerwedstrijden en bijvoorbeeld Pop on Top of de Red Bull zeepkistenrace. De Cauberg trekt daarnaast zowel amateurwielrenners als de professionals, waardoor een continue stroom aan toeristen gegarandeerd is. Ten slotte is er nog de doelgroep van mensen die normaal niet zo snel in een eetgelegenheid gaan lunchen. Door dit unieke concept zijn zij graag bereid dit te doen, omdat zij dan meewerken aan een maatschappelijk sociaal doel. Met het concept eten wat de pot schaft spelen we in op de koopavond, hier kunnen zowel winkelend publiek als de werknemers van de binnenstad gebruik van maken. 

Visie 
Brownies&downieS Valkenburg streeft ernaar om mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt een mogelijkheid te bieden om werkervaring op te doen in een vertrouwde omgeving. Door middel van de juiste begeleiding en doelstellingen biedt Brownies&downieS een veilige omgeving waar de doelgroep kan groeien en zichzelf kan ontwikkelen. Doordat we een goede mix van ervaren personeel en bijzondere medewerkers hebben, kunnen we onze gasten optimaal bedienen en zorgen voor een onvergetelijke ervaring bij de gast, waardoor deze steeds weer zullen terugkeren naar Brownies&downieS Valkenburg

Missie 
Brownies&downieS wil op basis van kwaliteit en uitstraling het beste lunchcafé van Nederland zijn. De bijzondere medewerkers vormen hierbij een belangrijke toegevoegde waarde. Dit willen we bereiken door goede werving en selectie en huisvesting op een A-locatie. Maar ook door de inzet van kwalitatief goed personeel, een kwalitatief hoogstaand culinair niveau, verse producten en bereidingen, prettige werkomstandigheden en – sfeer en een uniforme uitstraling. Onze visie bereiken wij daarnaast door goede werkomstandigheden voor onze bijzondere medewerkers te creëren, zoals een veilige werkplek, goede en individuele begeleiding en uitgebreide zorgplannen. 

Concurrentie
In Valkenburg en omstreken is geen vergelijkbaar concept te vinden. De ondernemer verwacht op basis van prijs, kwaliteit en uitstraling een uitstekende positie te verwerven.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
Bouwkundige voorzieningen inclusief onvoorzien € 52.000,-
Keuken en inrichting € 53.000,-
Entreefee Brownies&downieS € 10.000,-
Voorraad € 10.000,-
Voor te financieren BTW € 19.000,-
Werkkapitaal € 21.000,-
Totale investeringsbehoefte € 165.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 135.000,-
Leenbedrag: € 135.000,00
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, met een maandelijkse lineaire aflossing. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn de heer J.F. Sondag h.o.d.n. Brownies&downieS Valkenburg en echtgenote mevrouw N. Sondag – Boulboulle. Door de gekozen rechtsvorm zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privé vermogenspositie van beiden is naast het ingebrachte eigen vermogen licht positief.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van J.F. Sondag h.o.d.n. Brownies&downieS Valkenburg worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er is een lineair dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van John Sondag met een verzekerd bedrag van € 135.000,- gelijk aan de looptijd van de lening. De verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer J.F. Sondag en mevrouw N. Sondag – Boulboulle geven een negatieve hypotheekverklaring af op hun woning. Dit is een belofte dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund.
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico aan voor deze startende onderneming. 
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op de opgestelde exploitatie- en liquiditeitsprognoses 2017 tot en met 2019 en een businessplan. De prognoses zijn opgesteld door een accountant, op basis van de ervaringscijfers van de franchisegever die zijn opgedaan bij de 45 bestaande vestigingen. De uitgangspunten van de prognoses zijn onder meer de plaats van vestiging, de locatie en de gemiddelde besteding per bezoeker in combinatie met de gemiddelde stoelbezetting. Door het groeiend aantal vestigingen worden deze prognoses steeds nauwkeuriger. De accountant heeft voor alle eerdere vestigingen ook de prognoses opgesteld en verzorgt de rapportages. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
 
Rentabiliteit
De vestiging in Valkenburg krijgt binnen 65 zitplaatsen en 60 terras plaatsen en zit hiermee qua capaciteit op het gemiddelde. Op grond van de geprognotiseerde stoelbezetting is er nog voldoende groeicapaciteit. De prognose voor 2017 is gebaseerd op de laatste 2 maanden en is begroot op een omzet van € 54.000,- met een cashflow na privéopnames van € 13.000,-. Voor het eerste volledige jaar 2018 wordt een omzet geprognotiseerd van ruim € 300.000,- met een cashflow van ruim € 50.000,- (score Excellent). Volgens de prognoses is er jaarlijks voldoende cashflow na privéopnames om de verplichtingen aan Collin Crowdfund te voldoen. Echter hebben we hier te maken met prognoses van een startend bedrijf. Om deze reden waarderen we de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende.
 
Solvabiliteit
Het totaal van de openingsbalans bedraagt € 165.000,- met een eigen vermogen van € 30.000,-. Hiermee bedraagt de solvabiliteit bij aanvang 18% (score Voldoende) en deze daalt eind 2017 naar 17% door de aanloopkosten. In 2018 groeit de solvabiliteit volgens prognose naar 37% op een balanstotaal van € 176.000,- (score Goed). Er is sprake van een geringe overwaarde in het woonhuis. Deze is niet meegenomen in de berekeningen maar biedt wel extra comfort. Voor nu kwalificeren we de Solvabiliteit op basis van de openingsbalans op Voldoende. 
 
Liquiditeit
Door de aard van de bedrijfsvoering is er sprake van een beperkt kort vreemd vermogen. De vlottende passiva worden voornamelijk bepaald door de aflossingsverplichtingen van het komende jaar en de vlottende activa bestaan voornamelijk uit liquide middelen. Dit heeft een grote invloed op de ratio’s. De liquiditeitsprognoses laten zien dat er gedurende de komende jaren op elk moment voldoende middelen zijn om aan de verplichtingen te voldoen. De BTW teruggave in 2018 maakt deze positie alleen maar beter. Vanuit de prognose balansen is de current ratio 1,4 bij aanvang en ultimo 2017 en loopt in de prognose balans 2019 op naar 3,6. Dit betekent een score van Ruim voldoende tot Excellent. Omdat we ons hierbij baseren op prognoses hanteren we hier voorzichtigheidshalve de score van de openingsbalans en deze is Ruim voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

  • Investeerders tot en met € 2.000,- ontvangen een koffie of thee met brownie voor 2 personen.
  • Investeerders van € 2.500,- tot en met € 4.500,- ontvangen een koffie of thee en een lunch voor 2 personen.
  • Investeerders vanaf € 5.000,- ontvangen een high tea of “eten wat de pot schaft” voor 2 personen.
 
En natuurlijk eeuwige dank van ons en onze bijzondere medewerkers. 
 
De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-41530 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-10-2017 om 11:13
investeerder-38713 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-10-2017 om 11:13
investeerder-43264 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-10-2017 om 11:13
investeerder-11442 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-10-2017 om 11:13
investeerder-18784 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-10-2017 om 11:13

Reacties

Investeerder – 12942
10-10-2017 11:05
Mbt de negatieve hypotheek verklaring: Wat is de huidige hypotheek, de waarde van de woning en hoeveel is er afgelost? Wat is er bij deze anders ten opzichte van Brownies en Downies Arnhem, welke vorig jaar failliet is gegaan?

Collin Crowdfund
10-10-2017 11:09
Geachte investeerder,

Bedankt voor uw reactie. Met de negatieve hypotheekverklaring wordt bereikt, dat het onroerend goed niet verder met hypotheek wordt bezwaard door de eigenaren. De overwaarde, zijnde het positieve verschil tussen de WOZ-waarde en de voorbelasting bedraagt c.a. € 13.000,00. Uw 2e vraag kunnen we helaas niet beantwoorden, aangezien deze vestiging niet via Collin Crowdfund is gefinancierd.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 40031
10-10-2017 14:12
Waarom staat mevr. Sondag niet in het structuurplaatje en waarom wordt er ook op haar geen overlijdensrisicoverzekering afgesloten?

Collin Crowdfund
10-10-2017 14:19
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw reactie. Mevrouw Sondag is geen eigenaar van de onderneming en dat is de reden waarom zij niet in de structuur meegenomen is. Zij tekent echter wel in privé mee als debiteur van de lening. Er wordt geen overlijdensrisicoverzekering van mevrouw Sondag verpand aan Collin, omdat haar overlijden niet van invloed is op de continuïteit van het bedrijf.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 7580
10-10-2017 14:12
Ik zie dat een bedrag van € 19.000,- btw voorfinanciering wordt meegefinancierd. Wordt de btw uiterlijk na 3 maand afgelost op de Collin financiering of wordt die elders voor aangewend?

Collin Crowdfund
10-10-2017 14:19
Beste investeerder,

Bedankt voor uw bericht. De voorgefinancierde btw wordt aangewend als werkkapitaal voor de bedrijfsvoering. Leningnemers hebben bij Collin Crowdfund ook niet de mogelijkheid om tussentijds een deel van het leenbedrag af te lossen. Ook in dit geval zal de btw-teruggaaf daar niet voor gebruikt kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer
John Sondag en Nina Sondag-Boulboulle

Crowdfund Coach


Benno van der Werf