39986

Brownies&downieS Waalwijk

€ 50.000  |  7,5% rente  |  66 maanden  Investeerders: 103
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 103 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Rens Leermakers t.h.o.d.n. Brownies & Downies Waalwijk
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-02-2015
Website www.browniesanddownies.nl/waalwijk

Leendoel

Rens Leermakers exploiteert een eenmanszaak als franchisenemer van Brownies & DownieS te Waalwijk. Brownies & DownieS is een dag-horecagelegenheid waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een beperking kunnen werken. Brownies & DownieS dient als leerplek en streeft ernaar om de medewerkers door te laten stromen naar een betaalde baan. De benodigde financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor werkkapitaal, een investering in inventaris en een investering in een luifel, wat zal resulteren in meer buitenzitplekken voor in de wintermaanden.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 66 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inventaris en luifel € 40.000
Werkkapitaal € 10.000
Totaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer R.P.W. Leermakers handelend onder de naam Rens Leermakers t.h.o.d.n. Brownies & Downies Waalwijk. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De hoofdelijkheid is op het moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis.
  • De lening initieel van € 75.000,-, inmiddels nog € 60.000,- openstaand, door de heer C.M.F.M. Pulles wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening mag er jaarlijks tot maximaal € 5.000,- per jaar worden afgelost. De rente ad 5% wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Rens Leermakers t.h.o.d.n. Brownies & Downies Waalwijk worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Mevrouw I.G.J.H. Beekmans (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af voor het bedrag van € 50.000,-. De borgstelling is op het moment materieel van aard en beperkt zich tot de overwaarde op het woonhuis.
  • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres: Koestraat 27, 5688 AG te Oirschot, kadastraal bekend als sectie F, nummer 4651 te Oirschot. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Het woonhuis heeft een taxatiewaarde van € 820.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 14 juni 2021. De openstaande schuld bedraagt € 526.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Rens Leermakers t.h.o.d.n. Brownies & Downies Waalwijk is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en tussentijdse cijfers van Rens Leermakers t.h.o.d.n. Brownies & Downies Waalwijk. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Namens de ondernemer: “Brownies & downieS is een dag-horeca formule die landelijk door de Corona-maatregelen ongeveer een half jaar gesloten is geweest. Er is gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid zoals TVL en NOW. De Dagbestedingsactiviteiten van de vestigingen zijn gewoon voortgezet, waardoor de vergoeding voor de medewerkers grotendeels doorliepen. Mede door de dagbestedingsactiviteiten was de impact van corona minder dan bij andere horecavestigingen.”

Toelichting jaarcijfers
De tussentijdse jaarcijfers tot en met augustus 2021 laten een netto-omzet van € 105.000, zien, het bedrijfsresultaat bedraagt € 9.837,-.
De langlopende verplichtingen bestaan voor € 7.000,- uit een lening van de ouders van een kind met het syndroom van Down, waar geen aflossings- of renteverplichtingen op rusten. De ondernemer kan zijn privé-onttrekkingen aan de lage kant houden door het inkomen van zijn partner.

Jaarcijfers

Balans overzicht 2020 (concept)

Activa

  2020 (concept)
Vaste activa € 14.000
Vlottende activa € 17.000
Overige vlottende activa € 17.000
Totaal € 48.000

Passiva

  2020 (concept)
Eigen vermogen € 25.000
Langlopende schulden € 9.000
Kortlopende schulden € 14.000
Totaal € 48.000

Winst- en verliesrekening 2020 (concept)

Omzet € 148.000  
Bruto winst € 116.000  
Kosten € 110.000  
Resultaat € 6.000  

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 150.000  
Bruto winst € 126.000  
Kosten € 79.000  
Resultaat € 47.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-50234 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-09-2021 om 11:02
investeerder-108660 heeft € 100 geïnvesteerd.
21-09-2021 om 11:01
investeerder-11905 heeft € 200 geïnvesteerd.
21-09-2021 om 11:01
investeerder-118979 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2021 om 11:01
investeerder-102333 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-09-2021 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders