34579

Bruil Facilitaire Service B.V.

€ 275.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 236
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-02-2020 in 1 uur volgeschreven door 236 investeerders

Samenvatting

Bruil Holding & Management, Bruil Facilitaire Service B.V. en BFS Vloeronderhoud B.V. wordt al ruim 20 jaar geleid door de heer Alfred Bruil en is een onderneming gericht op montage, opslag, reparatie en refurbishment van kantoormeubilair, met name kantoorstoelen. Ze kopen grote partijen op (A-label meubilair) en vernieuwen deze om ze vervolgens met een aantrekkelijke marge te verkopen of te verhuren. Een tweede bedrijfsactiviteit betreft het schoonmaken van theaters, bedrijfs- en kantoorruimtes. Ook ondersteunen ze hun klanten bij interne en soms ook externe verhuizingen. Het bedrijf gaat in het aan te kopen pand een showroom in gebruik nemen om de verkoop en verhuur van kantoormeubilair te stimuleren. Een deel van het aan te kopen pand is en blijft verhuurd.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 290.000,- waarbij de ondernemer € 15.000,- zelf inbrengt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 275.000,- met een slottermijn van € 225.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Bruil Facilitaire Service B.V. is Verhoogd risico. De Dun & Bradstreet score voor BFS Vloeronderhoud B.V. is Aanzienlijk risico. De Dun & Bradstreet score voor Bruil Holding & Management B.V. is Laag risico. We hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn Bruil Facilitaire Service B.V., Bruil Holding & Management B.V. en BFS Vloeronderhoud B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 275.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan de Hazeland 19 – 21 te Westervoort verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 469.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 27-11-2019.

Leendoel

De lening wordt gevraagd voor de aankoop van een kantoor-/bedrijfscomplex om het pand vervolgens grotendeels zelf te gaan betrekken. Ongeveer 25% van het pand zal blijvend worden verhuurd.

Ondernemer

De heer Alfred Bruil (1971), getrouwd, stuurt als dga de onderneming al 23 jaar aan. Hij is 5 jaar vertegenwoordiger geweest in kantoormeubelen. Gedurende deze tijd heeft hij kennis van de producten, de markt en de leveranciers gekregen. Alfred omschrijft zichzelf als een self-made-man en een verkoper in hart en nieren. Verder is hij ondernemend, doortastend, weet van aanpakken en een snelle beslisser.

Onderneming

Bruil Facilitair Services (BFS) is gericht op montage, opslag (tijdelijk voor derden), reparatie en refurbishment van kantoormeubilair (met name kantoorstoelen). Ze kopen grote partijen op (A-label meubilair) en vernieuwen deze om ze vervolgens met een aantrekkelijke marge te verkopen of te verhuren. De nieuwe showroom zal de verkoop en verhuur van kantoormeubilair gaan stimuleren. Naast deze activiteiten houdt men zich ook bezig met het schoonmaken van theaters, bedrijfs- en kantoorruimtes. Ook ondersteunen ze hun klanten bij interne en soms ook externe verhuizingen. De klantenbasis is omvangrijk (500 – 600 klanten) en kent de volgende doelgroepen:

 • Theaters
 • Zorginstellingen
 • Horeca
 • Financiële dienstverlening
 • Overheid en gemeenten
 • Overige ondernemingen

BFS kenmerkt zich als een platte organisatie, waarbij de heer Alfred Bruil de strategische en operationele aansturing voor zijn rekening neemt als een allround manager. Zijn zoon Steve is vorig jaar in de zaak gekomen en kan worden gezien als de toekomstig bedrijfsopvolger. Door dit toekomstperspectief wordt de aankoop van het pand gezien als mogelijkheid om de activiteiten van de onderneming verder door te ontwikkelen. De personele bezetting bestaat uit 7 FTE. De accountant heeft een belangrijke rol in de advisering van de ondernemer. 

De ontwikkelingen in de markt van tweedehands kantoormeubilair zijn positief. Er is meer interesse in refurbished meubilair, daar ondernemingen het belangrijk vinden om hun eigen meubilair te laten opknappen. Dit in verband met een besparing op de kosten, maar ook door de focus op duurzaamheid, hergebruiken en een circulaire economie. Op deze ontwikkeling wordt door BFS ingespeeld. In de komende drie tot vijf jaar wil Alfred de structuur van de onderneming verder optimaliseren. Ook wil hij zorgdragen dat de integratie van zijn zoon goed verloopt en hij wil de structuur splitsen in in- / verkoop en reinigen. Het reinigen van bedrijfs- en kantoorpanden en theaters maakt BFS stabieler en minder conjunctuurgevoelig. 

Onroerend goed
De waardebepaling van het aan te kopen pand bedraagt EUR 469.000 op basis van een taxatierapport van 27-11-2019. Daar het pand voor 75% langere tijd onverhuurd is, is het pand aangeboden aan de huurder van de andere 25%. Deze partij ziet af van het aanbod.
De heer Bruil heeft hier lucht van gekregen, waardoor hij de kans heeft gekregen om het pand nu aan te kopen. Verkoper is, zo het blijkt, bereid geweest om met de prijs te zakken, om deze verkoop te kunnen realiseren.
Voor de toekomst is het pand alternatief aanwendbaar, onder andere doordat het pand kadastraal gesplitst is in 4 afzonderlijk te verhuren delen. 

Doelstelling van de onderneming is het pand zelf grotendeels te gaan betrekken. Het onverhuurde deel betreft ongeveer 75%. De overige 25% is en zal blijvend worden verhuurd. Naast opslag, reparatie en refurbishment van kantoormeubelen, zal de ondernemer ook een showroom inrichten om de verkoop en verhuur van kantoormeubelen te stimuleren. Het pand wat momenteel in gebruik is, is in 2019 opgeknapt en zal na de verhuizing worden verhuurd, waardoor extra huurinkomsten worden verkregen.

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfs-/kantoorcomplex 240.000,-
Interne verbouwing € 25.000,-
Kosten 25.000,-
Totaal 290.000,-
Eigen middelen 15.000,-
Lening via Collin Crowdfund 275.000,-

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 225.000,-.

De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden.

De huisbankier heeft een hypothecaire lening van € 100.000,- verstrekt met een openstaande schuld van € 82.500,- per 30 september 2019. Hierover is een rente van 4,0 % verschuldigd. Als zekerheid is er een hypotheek afgegeven op het pand waar de bedrijven binnen de Bruil-groep momenteel gevestigd zijn. Deze bedrijven zullen verhuizen naar het aan te kopen pand, het pand wat nu in gebruik is, zal worden verhuurd.
Ook is er door de huisbank een rekeningcourantkrediet van € 25.000,- beschikbaar gesteld met als zekerheid een verpanding van roerende zaken.
Daarnaast is er een lease à € 19.000,- met een aflossing over 4 jaar en een maandelijkse annuïtaire betaling van € 507,- afgesloten. Er lopen er een tweetal leningen bij een leasemaatschappij, waarbij geen aflossingsverplichtingen zijn overeengekomen.
Ten slotte zijn er twee leningen verstrekt, een van € 100.000,- zonder aflosverplichting met een rente van 4,0% en een van € 9.000,- welke rente- en aflossingsloos is.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn Bruil Facilitaire Service B.V., Bruil Holding & Management B.V. en BFS Vloeronderhoud B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 275.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan de Hazeland 19 – 21 te Westervoort verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 469.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 27-11-2019.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bruil Facilitaire Service B.V. is Verhoogd risico. De score voor BFS Vloeronderhoud B.V. is Aanzienlijk risico. De score voor Bruil Holding & Management B.V. is Laag risico. We hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers 2018, de voorlopige cijfers van 2019 en een prognose over 2020 van Bruil Holding & Management B.V. en haar twee werkmaatschappijen. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Zowel de omzet- als winstontwikkeling is positief en de historische afloscapaciteit van de onderneming is reeds voldoende voor de nieuwe en bestaande rente- en aflossingsverplichtingen. De accountant heeft op basis van de tussentijdse cijfers een beeld gepresenteerd van 2019 en een doorrekening gemaakt voor 2020. De omzet is van € 370.000,- in 2018 gestegen naar € 463.000,- in 2019. De kosten worden goed in de hand gehouden, waardoor het netto cashflowoverschot stijgende is van € 21.000,- in 2018 naar € 51.000,- in 2019. Door de aanvullende aflosverplichting van de te verstrekken lening zal het netto cashflowoverschot in 2020 naar verwachting dalen tot € 27.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de onderneming bedroeg in 2018 47%, in 2019 verwacht men in de definitieve cijfers een lichte groei te zien naar 51% bij een balanstotaal van € 549.000,-. Na investering verwacht men een solvabiliteit van 35% bij een balanstotaal van € 818.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij als Ruim voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 275.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan de Hazeland 19 – 21 te Westervoort verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 469.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 27-11-2019.

Door de eerste hypotheek kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-40348 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-02-2020 om 11:34
investeerder-95914 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-02-2020 om 11:33
investeerder-9344 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
11-02-2020 om 11:32
investeerder-134351 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-02-2020 om 11:32
investeerder-110040 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-02-2020 om 11:31

Ondernemer

Alfred Bruil

Crowdfund Coach


Tom Baerends