46529

Bruil Holding & Management

€ 535.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 304
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-10-2023 in 1 uur volgeschreven door 304 investeerders

Samenvatting

Bruil Facilitaire Service B.V. is in februari 2020 gefinancierd via Collin voor de aankoop van onroerend goed. De rente- en aflossing zijn altijd conform betaalschema betaald. 

Bruil Facilitaire Service is gericht op montage, opslag (tijdelijk voor derden), reparatie, refurbishment van kantoormeubilair (met name kantoorstoelen), als ook in- en verkoop van kantoormeubelen. In de holding en in privé bouwt de heer Alfred Bruil een onroerend goed portefeuille op. De gevraagde lening wordt aangewend voor de aankoop van twee verhuurde woonhuizen en twee bedrijfsopstallen in Oosterbeek. Om de gevraagde financiering aantrekkelijker te maken voor de investeerders wordt er een kleine bancaire lening van het bedrijfspand (eigen gebruik) geherfinancierd om ook dit onroerend goed als zekerheid met eerste hypotheekrecht aan te kunnen bieden.

Het onroerend goed kent een totale taxatiewaarde ter hoogte van € 995.000,-. De Loan-to-Value (LTV; de verhouding tussen het leenbedrag en de marktwaarde van € 995.000,-) bedraagt daarmee 54% bij aanvang en 50% op het einde van de looptijd.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 575.000,-. Uit eigen middelen wordt € 40.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 535.000,-. De looptijd is 48 maanden met een slottermijn van € 500.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemer(s) zijn Bruil Holding & Management B.V. en Bruil Facilitaire Service B.V. 
 • De heer A. Bruil geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. De borgstelling is op dit moment materieel van aard wegens de overwaarde op het onroerend goed in privé.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 535.000,- op het onroerend goed aan de Ambacht 36 te Westervoort en Emmastraat 36, 36a en 38 te Oosterbeek, kadastraal bekend als sectie A nummers 5146, 5282 en 5283 te Westervoort en sectie D nummers 7460 en 7461 te Oosterbeek. Het onroerend goed kent een totale taxatiewaarde ter hoogte van € 995.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan Emmastraat 36, 36a en 38 te Oosterbeek, kadastraal bekend als sectie D nummers 7460 en 7461 te Oosterbeek, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente t.b.v. de investeerders van Collin Crowdfund. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven (de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn).

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van twee verhuurde woonhuizen en twee verhuurde bedrijfsopstallen en aflossing van de resterende bancaire financiering.

Ondernemer

De heer Alfred Bruil (1971) is ondernemer en al meer dan 25 jaar DGA van Bruil Facilitaire Service B.V. Na de MEAO (Redichem College Oosterbeek) is Alfred gestart met de verkoop van bloemen langs de deur in Oosterbeek. Daarna is hij vijf jaar vertegenwoordiger geweest in kantoormeubelen en heeft hij kennis van het product, markt en leveranciers gekregen. Verder is hij ondernemend, doortastend, weet van aanpakken en kan snel beslissen. Zakelijk gezien heeft hij een passie voor kopen/verkopen en heeft een groeiend zelf opgebouwd eigen vermogen, vastzittend in het onroerend goed van zijn panden.

Onderneming

Bruil Facilitaire Service is gericht op montage, opslag (tijdelijk voor derden), reparatie, refurbishment van kantoormeubilair (met name kantoorstoelen), als ook in- en verkoop van kantoormeubelen. In de holding en in privé bouwt de heer Alfred Bruil een onroerend goed portefeuille op.
 
De gevraagde lening wordt aangewend voor de aankoop van twee verhuurde woonhuizen en twee bedrijfsopstallen in Oosterbeek, te weten:

 • Het verhuurde woonhuis aan de Emmastraat 36/36a, te Oosterbeek, kent een taxatiewaarde van € 270.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 18 augustus 2023.
 • Het verhuurde woonhuis aan de Emmastraat 38, te Oosterbeek, kent een taxatiewaarde van € 200.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 18 augustus 2023.

Het aan te kopen onroerend goed wordt verhuurd voor € 24.000,- op jaarbasis. 

Daarnaast wordt de huidige lening op het bedrijfspand (eigen gebruik) voor € 75.000,- geherfinancierd, te weten:

 • Het bedrijfspand voor eigen gebruik aan de Ambacht 36, te Westervoort, kent een taxatiewaarde van € 525.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 15 augustus 2023.

Het onroerend goed kent een totale taxatiewaarde ter hoogte van € 995.000,-. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt daarmee 54% bij aanvang en 50% op het einde van de looptijd.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed € 450.000,-
Kosten koper € 50.000,-
Herfinanciering € 75.000,-
Totale investering € 575.000,-
Eigen inbreng € 40.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 535.000,-

Leenbedrag: € 535.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn ter hoogte van € 500.000,-.

Overige financiers:
Er loopt nog een eerdere financiering van Collin met een restant hoofdsom van €241.101,60 met een rente van 5,5% en een aflossing van €10.000,- per jaar. Verder zijn er nog leaseverplichtingen met een totale restant hoofdsom van ca. € 130.000,- met een rente van 4%, met beperkte aflosverplichtingen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Bruil Holding & Management B.V. is Minimaal risico. Voor Bruil Facilitaire Service B.V. is de kwalificatie Gemiddeld Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Minimaal risico, aangezien het onroerend goed in de holding wordt aangekocht.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers over 2021, 2022, tussentijdse cijfers tot en met juni 2023, de prognose over 2023 en 2024 en de taxatierapporten van de onroerend goederen. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De geconsolideerde omzet over 2022 bedroeg € 887.000,- met een netto cashflowoverschot ter hoogte van € 92.000,-. Op basis van geconsolideerde tussentijdse cijfers 2023 (tot en met juni) bedraagt de omzet € 396.000,- met een netto cashflowoverschot ter hoogte van € 38.000,-. De prognose over 2024 laat een verwachte omzet zien (inclusief huuropbrengsten na aankoop van het onroerend goed) ter hoogte van € 812.000,- met een verwacht netto cashflowoverschot ter hoogte van € 42.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit per ultimo 2022 bedraagt 34% op een balanstotaal van € 853.000,-. De geconsolideerde solvabiliteit na financiering en rekening houdende met de stille reserve in het zakelijke onroerend goed bedraagt 46% op een balanstotaal van € 1.976.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer(s) zijn Bruil Holding & Management B.V. en Bruil Facilitaire Service B.V. 
 • De heer A. Bruil geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 75.000,-. De borgstelling is op dit moment materieel van aard wegens de overwaarde op het onroerend goed in privé.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 535.000,- op het onroerend goed aan de Ambacht 36 te Westervoort en Emmastraat 36, 36a en 38 te Oosterbeek, kadastraal bekend als sectie A nummers 5146, 5282 en 5283 te Westervoort en sectie D nummers 7460 en 7461 te Oosterbeek. Het onroerend goed kent een totale taxatiewaarde ter hoogte van € 995.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan Emmastraat 36, 36a en 38 te Oosterbeek, kadastraal bekend als sectie D nummers 7460 en 7461 te Oosterbeek, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente t.b.v. de investeerders van Collin Crowdfund. Aanvullend heeft de ondernemer de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven (de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn).

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen als de borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56243 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-10-2023 om 11:04
investeerder-65191 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-10-2023 om 11:04
investeerder-48891 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-10-2023 om 11:04
investeerder-31218 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
18-10-2023 om 11:03
investeerder-397642 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
18-10-2023 om 11:03

Ondernemer

A.F. Bruil

Crowdfund Coach


Rick van Griensven