33389

Bruna Sissing

€ 35.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 72
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-10-2019 in 2 uur volgeschreven door 72 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bruna Sissing
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 22-01-2015
Website N.v.t.

Leendoel

Meneer Sissing heeft vier jaar geleden de Bruna in Meppel overgenomen. In deze periode heeft de onderneming een flinke groei doorgemaakt. De ondernemer wil deze groei graag doorzetten en heeft daar werkkapitaal voor nodig. Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 35.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is de heer R.J. Sissing handelend onder de naam Sissing. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Bruna Sissing worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bruna Sissing is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Bruna Sissing. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 36.000 € 23.000
Vlottende activa € 209.000 € 252.000
Overige activa € 20.000 € 25.000
Totaal € 265.000 € 300.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 106.000 € 130.000
Langlopende schulden € 61.000 € 41.000
Kortlopende schulden € 98.000 € 129.000
Totaal € 265.000 € 300.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 717.000  
Bruto winst € 276.000  
Kosten € 247.000  
Resultaat € 29.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-44458 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-10-2019 om 15:16
investeerder-93429 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
02-10-2019 om 15:11
investeerder-10901 heeft € 200 geïnvesteerd.
02-10-2019 om 15:09
investeerder-68243 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-10-2019 om 15:06
investeerder-20882 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-10-2019 om 15:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders