37799

Bruurs Transportbedrijf

€ 225.000  |  5,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 275
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-08-2020 in 1 uur volgeschreven door 275 investeerders

Samenvatting

Bruurs Transportbedrijf is een VOF met drie broers en beschikt over drie trucks met bulkopleggers en vaste opdrachtgevers. De VOF koopt nu een woning aan die één van de vennoten gaat huren zoals het ook het geval is met de ouderlijke woning die in het bezit is van de VOF. Het bedrijf kent een stabiele exploitatie en een goede solvabiliteit. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 225.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 160.000,-. De rente bedraagt 5,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Corona invloed
De onderneming heeft tot nu toe slechts beperkte hinder ondervonden van de corona crisis. De opdrachten liepen door waardoor het transport zoals te doen gebruikelijk door heeft kunnen gaan. Enerzijds was het rustiger op de weg anderzijds ontstond er wat meer drukte bij de grensovergangen, met name bij België. Ook voor de komende periode verwacht de onderneming een beperkt effect van de corona crisis.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Bruurs Transportbedrijf V.O.F. als Laag risico. De Collin credit score is Goed.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De debiteuren zijn M.C.M. Bruurs, F.P.A.L. Bruurs en P.E.F. Bruurs ten deze handelende voor zich en als vennoten van Bruurs Transportbedrijf V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van één van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 225.000,- op de woning aan de Hoge Steenweg 49, 5175 AH te Loon op Zand gevestigd met een WOZ waarde van € 251.000,- d.d. 01-01-2019.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden (i.p.v. zes maanden conform de Algemene voorwaarden). Tenzij de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. Dan hoeft de ondernemer geen vergoedingsrente te betalen. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de aankoop van een woning waarin één van de drie vennoten gaat wonen.

Ondernemer

De ondernemers zijn Mart (1963), Peter (1957) en Frank Bruurs (1964). Ze komen uit een gezin van negen broers en een zus. 

Peter en Frank wonen nu nog in de ouderlijke woning. Na aankoop van de woning aan de Hoge Steenweg 49 te Loon op Zand wonen ze alle drie in een eigen woning in Loon op Zand.

Peter en Frank zijn fulltime chauffeur met een eigen combinatie. Mart sleutelt naast het eigen rijden ook nog aan de wagens in de eigen werkplaats, hij is in het verleden monteur geweest.

De heren hebben een eenvoudige leefstijl waarmee ze zeer tevreden zijn.
 

Onderneming

Bruurs transportbedrijf is opgericht in 1997, aanvankelijk door twee broers en later is de derde broer erbij gekomen. Bruurs is een transportbedrijf met drie trekker oplegger combinaties voor het transport van droge bulk (cement) door de gehele Benelux. Peterson in het zuiden van Nederland is een grote opdrachtgever.

Het bedrijf beschikt over twee Renault trucks, bouwjaar 2013 en één Renault truck uit 2020. Doordat men gemiddeld 85.000 km per jaar per truck maakt en zelf goed onderhoud uitvoert gaan de trucks lang mee en zien ze er zeer goed uit. Daarnaast beschikt men over drie bulkopleggers welke ook in goede staat van onderhoud zijn en nog jaren mee kunnen.

Het bedrijf beschikt over een eigen bedrijfspand in Loon op Zand waar de combinaties worden geparkeerd en waar onderhoud plaats vindt. Daarnaast is het ouderlijk huis van de broers in het bedrijf ondergebracht en wordt nu ook een 2e woning in de VOF aangekocht. Beide woningen worden straks door een vennoot van de VOF gehuurd. De 3e broer heeft een eigen woning privé in eigendom.

Onroerend goed
Het betreft een woning in een arbeiderswijk in Loon op Zand nabij Tilburg. De woning dateert uit 1935 en is een 2-onder-1-kap woning met een inhoud van 420 m³ op een perceel grond van 203 m². De woning is eenvoudig van opzet en kent vier slaapkamers een volledig aangelegde tuin. De WOZ-waarde van de woning is € 251.000,-. Hiermee is de LTV (Loan to Value) 90% bij de start en 64% na vijf jaar.

Corona invloed
De onderneming heeft tot nu toe beperkte hinder ondervonden van de corona crisis. De opdrachten liepen door waardoor het transport zoals te doen gebruikelijk door heeft kunnen gaan. Enerzijds was het rustiger op de weg anderzijds ontstond er wat meer drukte bij de grensovergangen, met name bij België. Ook voor de komende periode verwacht de onderneming een beperkt effect van de corona crisis.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop woning € 230.000,-
Kosten  € 10.000,-
Totaal € 240.000,-
Eigen middelen € 15.000,-
Collin Crowdfund lening € 225.000,-

Leenbedrag: € 225.000,-
Rente: 5,5%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 160.000,-

Bij de Rabobank loopt nog een aflossingsvrije lening van € 50.000,- en een hypothecaire lening met een restantschuld van € 17.000,-. Daarnaast loopt er nog een leasecontract voor een truck.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn M.C.M. Bruurs, F.P.A.L. Bruurs en P.E.F. Bruurs ten deze handelende voor zich en als vennoten van Bruurs Transportbedrijf V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van één van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 225.000,- op de woning aan de Hoge Steenweg 49, 5175 AH te Loon op Zand gevestigd met een WOZ waarde van € 251.000,- d.d. 01-01-2019.
  • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden (i.p.v. zes maanden conform de Algemene voorwaarden). Tenzij de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. Dan hoeft de ondernemer geen vergoedingsrente te betalen. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Bruurs Transportbedrijf V.O.F. is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekening 2018 en de concept jaarcijfers 2019 van Bruurs Transportbedrijf V.O.F. en de verwachtingen voor 2020. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2018 bedroeg € 387.000,- met een bijbehorende netto winst na privéonttrekkingen van € 59.000,-. De omzet in 2019 was € 329.000,- doordat men iets minder vaak met de volledige drie combinaties onderweg was. Gerealiseerde netto winst na privéonttrekkingen voor 2019 bedroeg € 9.000,- wat toereikend was voor de beperkte financieringsverplichtingen. Voor 2020 wordt een vergelijkbare exploitatie verwacht. De geprognosticeerde omzet is € 340.000,- en de verwachte netto winst na privéonttrekkingen bedraagt € 13.000,-. De woning zal worden verhuurd aan de vennoot wat extra inkomsten betekent. De score voor afloscapaciteit is Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2019 bedraagt 82% op een balanstotaal van € 480.000,-. Door de balansverlenging door de aankoop van het onroerend goed daalt dit iets in 2020. Conform prognose komt de solvabiliteit eind 2020 uit op 57% op een balanstotaal van € 770.000,-. De score voor solvabiliteit is Zeer Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • De debiteuren zijn M.C.M. Bruurs, F.P.A.L. Bruurs en P.E.F. Bruurs ten deze handelende voor zich en als vennoten van Bruurs Transportbedrijf V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van één van de ondernemers ruim.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 225.000,- op de woning aan de Hoge Steenweg 49, 5175 AH te Loon op Zand gevestigd met een WOZ waarde van € 251.000,- d.d. 01-01-2019. 

Door zowel de hoofdelijkheid van de debiteuren als de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Zeer Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-50764 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-08-2020 om 10:49
investeerder-22063 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-08-2020 om 10:49
investeerder-16236 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
19-08-2020 om 10:47
investeerder-83090 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-08-2020 om 10:46
investeerder-191841 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-08-2020 om 10:45

Ondernemer

Mart, Peter en Frank Bruurs

Crowdfund Coach


Marc Kogels