21683

BusinessCompleet.nl

€ 350.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 291
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

95 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-06-2016 in 13 dagen volgeschreven door 291 investeerders

Samenvatting

Introductie
BusinessCompleet (BC.nl) voorziet 235.000 MKB bedrijven van gratis informatie, handige tips, leerzame workshops en online boekhoudsoftware (BC Boekhouden). BC Boekhouden is het enige volledig gratis boekhoudpakket voor het MKB in Nederland, thans (3 jaar na de lancering) worden er al 8.300 administraties in gevoerd.
De gratis diensten zijn voor BC.nl een effectief instrument om MKB’ers aan zich te binden. Om toegang te krijgen tot de gratis diensten hebben de MKB’ers de keuze om hun gegevens beschikbaar te stellen voor commercieel gebruik (zogenaamde ‘optin’ toestemming). 100.000 abonnees hebben deze toestemming gegeven. Partners zoals KPN, Regus en Atradius betalen BC.nl om met contentmarketing merkvoorkeur en kwalitatieve leads voor hen te realiseren. Sinds 2015 jaar genereert BC.nl ook leads voor haar eigen betaalde diensten rondom BC Boekhouden.

Binnen 1 jaar na de lancering van de eigen betaalde diensten rondom BC Boekhouden zijn er al 350 abonnementen afgesloten door ondernemers. Dit betreft ondersteuning bij boekhoudkundige en fiscale diensten. Over 5 jaar verwacht BC.nl dat er 75.000 administraties in BC Boekhouden zitten waarvan 2.500 betaalde diensten afnemen. Per heden is het aantal aanvragen voor de diensten groter dan de capaciteit van BC.nl. Om de groei te kunnen realiseren zijn extra medewerkers nodig voor begeleiding bij de administratie, sales, marketing en IT. 

In de Infografic (klik op de afbeelding om te vergroten) in deze pitch is weergegeven wat het effect van deze Crowdfunding campagne is op de groeidoelstellingen. 

Infographic

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte is € 515.000,-, waarvan € 165.000,- uit eigen middelen wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin bedraagt € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en 7,5% rente. De financiering is bedoeld voor investering in extra capaciteit, werkkapitaal en een deel wordt gebruikt voor herfinanciering van een tijdelijke lening.

Risico

De Dun & Bradstreet score voor Business Compleet B.V. geeft een Verhoogd risico. De Collin Credit Score is gebaseerd op het jaar 2015 en de prognoses 2016-2018 en is Voldoende. De debiteuren zijn Business Compleet B.V. en Eikhoudt & van Vuuren Holding B.V.. De ondernemers Serge Eikhoudt en Fabienne van Vuuren geven daarnaast ieder een persoonlijke borgstelling af van € 175.000,-

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering wordt ingezet voor het realiseren van onze groeidoelstellingen door middel van personele uitbreiding en productinnovatie, werkkapitaal en een deel wordt gebruikt voor herfinanciering van bestaande afspraken met financiers.
Om de groei te kunnen realiseren zijn extra medewerkers nodig voor begeleiding bij de administratie, sales, marketing en IT. De huidige bezetting is onvoldoende en zorgt ervoor dat BC.nl de vraag naar nieuwe betaalde diensten niet aan kan. 

Ondernemer

Fabienne Van Vuuren (1974) studeerde logopedie en heeft kort haar eigen praktijk gehad. 
Communiceren zit Fabienne in het bloed, maar haar kracht blijkt al snel beter tot zijn recht te komen in de commerciële sector in diverse sales- & trainingsfuncties. Van accountmanager bij Viacom/CBS Outdoor (nu Exterion), is ze doorgegroeid naar een gespecialiseerde salestrainer en Sales Directeur bij BC.nl. Ze beschikt over uitgebreide didactische, commerciële en communicatieve vaardigheden, die Fabienne -als geen ander- aanwendt om mensen te enthousiasmeren, klanten te acquireren en te adviseren in het salesproces. Fabienne wordt echt gelukkig van goed persoonlijk contact met haar team, ogenschijnlijk onbereikbare corporate bedrijven duurzaam te binden aan BC.nl en het vermarkten van nieuwe concepten. Ze geeft na de acquisitie met partners concreet handen en voeten aan elke samenwerking en is daarmee, zowel commercieel als persoonlijk, een belangrijke schakel in het bedrijf.

Serge Eikhoudt (1978) heeft zijn opleidingsachtergrond in Marketing & Hospitality. 
Sinds zijn vroege jeugd houdt Serge zich bezig met ondernemen. Commerciële kansen weet hij om te zetten in concrete concepten en relevante producten. In diverse sales- en marketingfuncties bij onder andere Reed Business, heeft Serge de componenten en de kennis verzameld om samen met Fabienne in 2005 BC.nl op te richten. Zijn kracht is om markten kritisch te bekijken en te bewijzen dat ouderwetse proposities weer kunnen innoveren door het introduceren van compleet nieuwe verdienmodellen. Zijn strategie om 11 jaar geleden een verdienmodel te baseren op een gratis kennisbank voor ondernemers, was destijds zeer vooruitstrevend. Het heeft veel partijen gedwongen hun propositie aan te passen of hebben daardoor zelfs de markt verlaten. Zijn focus is altijd gericht op het verder verstevigen van het bestaansrecht van BC.nl op langere termijn. Zijn prioriteit is om de omzet die nu door grote kennispartners gegenereerd wordt, uiteindelijk grotendeels te vervangen door betaalde “BC diensten” voor ondernemers. Serge controleert of ontwikkelde strategieën voldoen aan strikte criteria:

 • Schaalbaarheid 
 • Relevantie: Need to Have voor ondernemers
 • Recurring omzet, bij voorkeur jaarabonnementen

Onderneming

Introductie
De gratis kennisbank van BC.nl (www.bc.nl) voorziet 235.000 abonnees van bruikbare ondernemersadviezen, handige tips, leerzame workshops en online boekhoudsoftware. BC Online Boekhouden is het enige volledige kosteloze boekhoudpakket van Nederland en beheert na 3 jaar 8.300 administraties.
De gratis diensten zijn voor BC.nl een effectief instrument om MKB’ers aan zich te binden. Om toegang te krijgen tot de gratis diensten hebben de MKB’ers de keuze om hun gegevens beschikbaar te stellen voor commercieel gebruik (zogenaamde ‘opt-in’ toestemming). 100.000 abonnees hebben deze toestemming gegeven. Partners zoals KPN, Regus en Atradius betalen BC.nl om met contentmarketing merkvoorkeur en kwalitatieve leads voor hen te realiseren. Sinds 2015 jaar genereert BC.nl ook leads voor haar eigen betaalde diensten rondom BC Boekhouden.

Doelstellingen
Binnen 1 jaar na de lancering van de eigen betaalde diensten rondom BC Boekhouden zijn er al 350 abonnementen afgesloten door ondernemers. Dit betreft ondersteuning bij boekhoudkundige en fiscale diensten. Over 5 jaar verwacht BC.nl dat er 75.000 administraties in BC Boekhouden zitten waarvan 2.500 betaalde diensten afnemen. 

Visie
BC.nl wil zich onderscheiden met een platform dat ondernemers voorziet van relevante informatie, tips en volwaardige boekhoudsoftware. Diensten moeten voor een ondernemer direct waardevol, herkenbaar en bruikbaar zijn. De kracht zit tevens in de schaalbaarheid van het platform, de software en de diensten. 

BC.nl garandeert onbeperkt gratis gebruik van haar kennisbank, workshops en online boekhoudpakket. Gratis gebruik is mogelijk zonder verborgen beperkingen of verplichtingen. Wel dient de ondernemer eenmalig akkoord te gaan met het gebruik van zijn (contact-) gegevens voor commerciële doeleinden.
Naast de gratis diensten kunnen betaalde diensten optioneel worden afgenomen, deze moeten voor ondernemers een logische en relevante upgrade zijn.

Missie
BC.nl wil ondernemers ondersteunen in hun bedrijfsvoering als grootste online portal van (gratis en betaalde) diensten in het MKB. Need to Know en Need to Have zijn belangrijke criteria om te bepalen of het past binnen de propositie. 

Binnen de dienstverlening zijn vier kernthema’s gedefinieerd: 

 • Financieel (boekhouden, investeren, liquiditeit, factoring)
 • Juridisch (incasso, algemene voorwaarden, arbeidsrecht, conflict)
 • Online (website, zoekmachinemarketing)
 • Strategie (businessplan, starten, innovatie, netwerken, sales)

Doelgroep
BC.nl richt zich op ondernemingen tot ± 25 medewerkers. De doelgroep van BC Boekhouden is: jonge/startende bedrijven en de MKB’er die nog geen gebruik maken van een boekhoudpakket. 
Partners waarvoor BC.nl werkt zijn bedrijven als KPN, DTG, Regus, Arval en Atradius. Zij hebben op hun beurt ook het MKB als doelgroep. 

De specifieke kennis die BC.nl al jaren voor haar partners inzet, gebruikt het bedrijf nu om eigen betaalde diensten te introduceren bij haar 235.000 abonnees. 100.000 daarvan mogen benaderd worden voor commerciële doeleinden wat een omvangrijke bron is van nieuwe klanten. BC.nl kan hierdoor zelfstandig campagnes ontwikkelen met een groot bereik en tegen lage kosten.

Positionering in de markt
De kennisbank, workshops en boekhoudsoftware zijn een instrument om het werkelijke doel te bereiken, namelijk kwalitatieve leads voor:

 • Partners van BC.nl
 • BC Boekhouden

De focus voor de groei ligt op Boekhoudsupport en Boekhoudsoftware, waarmee BC.nl een autonome en terugkerende inkomstenstroom kan genereren. Deze bron moet de huidige omzet van kennispartners/leadgeneratie over 2-3 jaar overtreffen.

In de concurrentie-analyse is het lastig een partij te vinden die goed met BC.nl vergeleken kan worden, door het gevarieerde en gratis aanbod van diensten. Er is geen partij die een vergelijkbaar en volledig kosteloos aanbod heeft. 

De kennisbank is inhoudelijk vergelijkbaar met sites als de ‘De Zaak’ en ‘MKB Servicedesk’. BC.nl onderscheidt zich in deze markt vooral met de grootste commerciële database. 

BC Boekhouden is functioneel vergelijkbaar met basis online pakketten van o.a. Exact en Twinfield.

BC.nl biedt een volwaardig pakket voor bedrijven met een gangbare inrichting van hun administratie. Bij 70-80% van de bedrijven is dat zo. Bedrijven met bijvoorbeeld een complexere voorraadadministratie of koppelingen met kassasystemen kunnen dan ook niet werken met BC Boekhouden. 

Als enige partij biedt BC niet alleen de software helemaal gratis aan, maar BC.nl biedt ook boekhoudkundige ondersteuning. De omzet komt daardoor niet uit het gebruik van het pakket, maar uit de support die veel ondernemers (hard) nodig hebben.

Hieronder is een vergelijking weergegeven tussen BC Online Boekhouden met andere pakketten en partijen

Afbeelding

Sterkte Zwakte analyse
Sterke punten

 • Bewezen en unieke propositie (Kennisbank, leadgeneratie, BC Online Boekhouden & boekhoud-support)
 • BC.nl heeft de grootste commerciële MKB-database van Nederland
 • BC.nl heeft heel veel trouwe abonnees en de website een stabiele bezoekersstroom
 • BC.nl heeft veel kennis en ervaring met online leadgeneratie, sales en conversie
 • BC.nl ontwikkelt alles in eigen huis waardoor maximale flexibiliteit mogelijk is bij klantvragen

Zwakke punten

 • BC.nl groeit snel met kennispartners en een nieuwe dienstverlening. Dit succes vraag om extra capaciteit, uitbreiding van het team is noodzakelijk
 • BC.nl heeft door een eenmalig verlies in 2014 (afboeking door een faillissement van een grote klant) en de investeringen in eigen boekhoudsupport onvoldoende werkkapitaal om de noodzakelijke uitbreiding van capaciteit op korte termijn te bewerkstelligen. Dit belemmert vooral de groei van de boekhoudsupport. Daardoor ontstaan er al toenemende ‘wachtlijsten’ van (potentiële) klanten die hebben aangegeven verregaande interesse te hebben om deze diensten af te nemen. Het is duidelijk dat hierdoor omzet blijft liggen en het afbreukrisico toeneemt.

Kansen

 • BC.nl heeft een schaalbaar businessmodel wat zowel in Nederland als in Europa haar potentieel nog niet heeft benut.
 • De betaalde boekhoudsupport abonnementen laten sinds de introductie een stabiele groei zien en worden geremd door beperkte capaciteit (sales, boekhouders en IT). Investeren in capaciteit benut op korte termijn de potentie van het eigen platform en database. De huidige resultaten zijn bereikt met beperkte middelen en zonder campagnes onder de eigen abonnees. 
 • BC.nl is momenteel in gesprek met partijen voor het koppelen van BC Online Boekhouden aan de zakelijke rekening. Dit maakt niet alleen de uitwisseling van financiële data mogelijk, maar ook het kosteloos en volledig geautomatiseerd inrichten van administraties voor zakelijke rekeninghouders van de bank. Hiermee kunnen banken gratis online boekhouden aanbieden en krijgt BC direct toegang tot tienduizenden nieuwe gebruikers per jaar. 

Bedreigingen

 • Het gebrek aan voldoende kapitaal is de grootste bedreiging omdat daardoor niet in de behoefte van klanten kan worden voorzien. Als dit te lang duurt ontstaan er kansen voor concurrenten. De huidige campagne voorziet in de oplossing om dit te voorkomen. 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht 

Uitbreiding team 6 FTE (bruto jaarsalaris + kosten) € 280.000,-
Realisatie extra IT faciliteiten € 25.000,-
Herfinanciering € 75.000,-
Werkapitaal en onvoorzien € 75.000,-
Totaal € 515.000,-
Eigen middelen (cashflow) € 165.000,-
Totaal via Collin € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire aflossing

De herfinanciering heeft betrekking op aflossing van een tijdelijke lening. Doordat de eigen middelen zoveel mogelijk gebruikt worden voor investeringen moet dit ook in het totaalplaatje van de financieringsbehoefte worden opgenomen. 

Huisbankier is ABN AMRO een heeft sinds jaren een rekening courant faciliteit verstrekt aan BC.nl waarmee naast werkkapitaal ook een deel van de ontwikkelingskosten zijn gefinancierd. ABN AMRO is daarmee samen met Collin de belangrijkste financieringspartner van BC.nl. Na succesvolle funding blijft de rekening courant faciliteit bestaan als middel om fluctuaties in de liquiditeit waar nodig op te vangen. 

Risico

Zekerheden

 • De debiteuren zijn Business Compleet B.V. en Eikhoudt & van Vuuren Holding B.V.. 
 • De bestaande familielening van € 70.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de Collin investeerders. Hierop wordt dan ook niet afgelost gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
 • Persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 175.000,- door S. Eikhoudt. Deze heeft op dit moment vooral morele waarde.
 • Persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 175.000,- door F. van Vuuren. Deze heeft op dit moment vooral morele waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Eikhoudt & van Vuuren Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.

Samen staan de ondernemers dus volledig borg voor de financiering. De borgstellingen hebben een grotendeels moreel karakter aangezien er geen substantiële middelen in privé aanwezig zijn (alles is in het bedrijf geïnvesteerd). Gezien de achtergrond en ervaring wordt ondernemers echter een gezonde verdiencapaciteit toegerekend wat positief is voor mogelijke aanspraken op de borgstellingen.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score geeft een Verhoogd risico aan, voornamelijk veroorzaakt door het verliesjaar 2014 en daarmee teruggelopen eigen vermogen. De bovenliggende Holding Eikhoudt en Van Vuuren Holding B.V. noteert een Laag risico. Voorzichtigheidshalve wordt de score Verhoogd risico gehanteerd.

Collin Credit Score 
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de definitieve jaarcijfers 2015 en prognoses 2016 – 2018 (inclusief realisatiecijfer eerste kwartaal 2016) na financiering, rentebetalingen en aflossingen op de lening via Collin. De prognoses zijn degelijk onderbouwd en gaan uit van een grote stabiliteit in omzet, zoals dit ook in de afgelopen jaren het geval was. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
BC.nl laat al jaren (buiten het jaar 2014) een positief resultaat zien. Eind 2013/begin 2014 is ervoor gekozen om het businessmodel te veranderen van advertentiemarketing (banners op de site) naar leadgeneratie voor kennispartners en een eigen online boekhoudpakket. De terugval in advertentiemarketing met 40-50% in combinatie met het faillissement van een grote klant heeft tot verlies geleid in 2014 (€ 227.000,-). Al snel slaagde BC.nl er in om voldoende omzet te realiseren bij de kennispartners en het resultaat over 2015 is dan ook alweer positief (€ 48.000,- met een cashflow van € 161.000,-) bij een omzet van ruim € 1.000.000,-. Aangezien BC.nl met klanten (lang) lopende contracten heeft, is de huidige omzet is voor een groot deel (60%-70%) terugkerend en/of gecommitteerd. De omzet uit betaalde diensten rondom BC Boekhouden is ook vastgelegd middels jaarcontracten. Het resultaat van het eerste kwartaal van 2016 was met een winst van € 43.000, in lijn met de prognose. De omzet voor 2016 is begroot op € 1.2000.000,- en is voor > 80% gebaseerd op lopende contracten. De score is vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Door het verlies in 2014 is het eigen vermogen flink gedaald, na het inzetten van herstel in 2015 blijft er nog een ruime 20% op een balanstotaal van € 986.000,- over wat een score van Voldoende rechtvaardigt. Volgens prognose zal dit eigen vermogen eind 2017 zijn gegroeid naar ruim 29% (Ruim Voldoende). Omdat op de balans ook een groot bedrag aan immaterieel actief staat uit hoofde van de ontwikkelingskosten (bedrag is overigens lager dan marktwaarde van de database van BC.nl) is Collin Crowdfund van mening dat de score Voldoende een juiste weergave is, ook na kredietverlening.

Liquiditeit
Business Compleet scoort op Liquiditeit in 2016 Voldoende met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,1. Een groot deel van de vlottende activa bestaat uit debiteuren, wat gevestigde namen zijn met een prima betalingsmoraal. De kortlopende schulden komen door het aantrekken van de langlopende Crowdfunding lening beter in balans dan thans het geval is. Zowel de eigen inbreng als een deel van de lening via Collin zal gebruikt worden voor het verbeteren van de liquiditeitspositie zoals ook beschreven onder de financieringsbehoefte. De liquiditeit wordt voorzichtigheidshalve gekwalificeerd als Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende 
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders worden automatisch en kosteloos lid van de BC Investors Club. BC.nl organiseert exclusief voor hen interessante workshops en netwerkborrels. Ook is er de maandelijkse Investors Club nieuwsbrief met actuele insights op het gebied van Crowdfunding en investeren.

Investeerders vanaf € 2.500,- ontvangen een beloning naar keuze:

 • 6 maanden uw eigen gratis BoekhoudCoach voor uw bedrijf of dat van een bevriende relatie (max. 10 medewerkers). 

Of

 • Een campagne op BC.nl, afgestemd op uw doelstellingen ter waarde van uw inleg tot maximaal € 15.000,-

De vouchers zullen digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 3.500 geïnvesteerd.
27-06-2016 om 9:54
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
27-06-2016 om 9:43
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
27-06-2016 om 9:23
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-06-2016 om 9:14
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-06-2016 om 9:00

Reacties

Investeerder – 4532
30-05-2016 9:16
Ik ken het bedrijf en de ondernemer, solide businessmodel met veel meerwaarde voor klanten en abonnees.

Investeerder – 5517
30-05-2016 9:16
Veelbelovende propositie

Investeerder – 3181
14-06-2016 11:16
Wat is de waarde van de persoonlijke borgstelling, is deze alleen moreel of ook daadwerkelijk met financiële onderbouwing?

Investeerder – 3387
14-06-2016 11:34
In verband met het faillissement van een klant wil ik weten hoe het debiteurenrisico is afgedekt.
Daarnaast kennen een aantal banken een boekhoudkoppeling met de zakelijke rekening.
Met welke banken heeft u een dergelijke koppeling opgezet en welke zitten in de pijplijn.

S.D. Eikhoudt
14-06-2016 11:52
Veel vorderingen op debiteuren zijn afgedekt met een debiteuren verzekering.
Tevens zijn veel overeenkomsten gebaseerd op vooruitbetaling.

Er zijn contacten gelegd met KNAB en ABN AMRO voor een automatische koppeling (nu handmatige import).
Begin 2017 krijgt dit prioriteit in de ontwikkeling.

Nu ligt focus op optimaliseren van dagelijkse handelingen als factureren, incasseren en rapportages. Met de huidige optimalisatie wordt tevens het eenvoudig uitbesteden door gebruikers van openstaande facturen zeer laagdrempelig en (meer) rendabel. Daarin zit tevens een verdienmodel voor BC Boekhouden.

Collin Crowdfund
14-06-2016 11:35
Beste investeerder zoals in de pitch vermeld, heeft deze persoonlijke borgstelling op dit moment vooral morele waarde.

Investeerder – 12895
14-06-2016 11:49
Wat is de rol van de huisbankier? Uit de pitch maak ik op dat gebruik wordt gemaakt van het rekening courant krediet, wat is de hoogte hiervan? En wordt het verkregen geld niet gebruikt voor aflossing op het krediet van de bank? Heeft de bank toezeggingen gedaan voor continuering van de krediet faciliteit naast crowdfunding. Heeft de bank een voorkeurspositie voor crowdfunding?

S.D. Eikhoudt
14-06-2016 12:11
De bank behoudt zijn positie als huisbankier en heeft schriftelijk aangegeven geen reden te zien de Rekening Courant in te trekken.
In de uitsplitsing van het bestedingsdoel is terug te zien dat een deel bestemd is voor herfinanciering.
De positie van de bank is preferent, maar met het reeds vastgelegde omzetniveau voor dit jaar en de verbeterde liquiditeit door crowdfunding is de rekening courant positie slechts bedoeld om fluctuaties in de liquiditeit te kunnen opvangen. Niet om structureel te gebruiken.
Mochten er verdere details nodig zijn over exacte rekening courant cijfers dan kan via Collin meer informatie uitgewisseld worden.
Investeerder – 2595
14-06-2016 16:25
De kredietbehoefte voor 6 volledige jaarsalarissen voor medewerkers is geen investering, maar het financieren van exploitatie, lees werkkapitaal. De gevraagde financiering biedt de onderneming erg veel vrije liquiditeitsruimte. Het bepalen van de Collin Creditscore op basis van 3 prognose jaren (2016-2018) geeft mij geen goed gevoel. Prognoses zeggen iets over de ambitie, maar niet over het reële risico. Is de solvabiliteit per 31 december 2015 hard of staan hier tegenover nog immateriële en financiële activa?

Collin Crowdfund
14-06-2016 17:26
Geachte investeerder
De bepaling van de Collin Credit Score heeft plaatsgevonden op zowel de definitieve cijfers 2015 en prognoses 2016. Voor de prognose zijn de realisatiecijfers 2016 t/m april meegenomen en verder is de omzet voor 2016 voor het grootste deel al vastgelegd. Tevens zijn in de analyse ook nadrukkelijk de voorgaande jaren (2013 en 2014) in ogenschouw genomen.
Onder de activa zijn ook immateriële activa opgenomen die te maken hebben met de ontwikkeling van software en het opbouwen van een database. Aangezien dit geleid heeft tot een verrijkt databestand met commercieel benutbare klantgegevens wordt hieraan in het economisch verkeer een waarde toegekend die de balanspost ruim overstijgt. De kredietbehoefte van de salarissen zijn kosten die voor de baat uitgaan en daarmee een vorm van investering. Deze worden ook voor een groot deel gedaan vanuit de eigen cashflow en daarin kan sturing en timing plaatsvinden.
Investeerder – 12527
17-06-2016 14:17
Waarom wordt niet een gedeelte van de benodigde financiering aangetrokken als eigen vermogen?

S.D. Eikhoudt
17-06-2016 15:20
Gezien de omzet die voor 2016 al grotendeels vastligt en de relatief korte terugverdien-tijd (gebaseerd op resultaten 2015-2016) van de investering, is voor een financieringsconstructie gekozen op basis van een lening. Daarom is ook Collin Crowdfund gekozen als partner. Overigens ondersteunt Collin geen crowdfunding op basis van aandelen/eigen vermogen.
Investeerder – 5602
17-06-2016 15:56
Zo’n groot verlies alleen al door 1 klant door faillissement, gecombineerd met 80% afhankelijkheid van bestaande klanten lijkt zorgelijk en impliceert dat te weinig is ingericht op acquisitie en groei? Ook een marge van 5% lijkt erg weinig?

S.D. Eikhoudt
17-06-2016 17:22
De betreffende klant (mediabureau) vertegenwoordigde destijds enkele tientallen adverteerders die hun advertenties centraal inkochten bij BC.nl en andere (bekende) grote websites.
Het mediabureau heeft de gevolgen van teruglopende advertentietarieven niet tijdig kunnen ombuigen en is uiteindelijk omgevallen.
Op dat moment had BC.nl nog een vordering van ca. €150.000. Dit heeft in 2014 veel impact gehad, maar ook diverse andere grote partijen hebben hier veel last van gehad.
BC.nl voorzag deze terugval en heeft afscheid genomen van het traditionele advertentiemodel door te investeren in BC Online Boekhouden.
Het kost echter tijd voordat nieuwe businessmodellen oude inkomstenbronnen kunnen vervangen of overtreffen.

De investering in BC Online Boekhouden is bewust genomen vanwege het recurring omzet-model (jaarabonnementen voor boekhoudkundige ondersteuning).
We zien dat ca. 85% van de afgesloten jaarabonnementen worden verlengd door het cruciale karakter van een goede boekhouding en onze diensten die dat mogelijk maken.
En zo bouwt BC.nl aan een duurzame omzetstructuur die het rendement verbetert en tevens met een significant groter omzetpotentieel.

De acquisitie-kracht van BC.nl waar u naar verwijst, komt onder andere terug in het grote aantal ondernemers dat bij BC.nl inmiddels hun boekhouding heeft ondergebracht.
Maar ook de sterke stijging van de omzet in 2015 en het feit dat ca. 70% van de omzet voor 2016 al is vastgelegd,
geeft aan dat BC.nl niet meer afhankelijk is van oude businessmodellen en de transitie naar het nieuwe businessmodel structureel positief effect heeft.

Investeerder – 17810
22-06-2016 14:01
Het business model steunt grotendeels op het gratis boekhoudprogramma. Ontwikkelingen op softwaregebied gaan razendsnel en periodiek moeten er aanpassingen gebeuren voor gewijzigde wet- en regelgeving. Hoe denken jullie dit alles bij te kunnen benen t.o.v. grote commerciële partijen die veel meer ontwikkelaars hebben en die al veel meer functionaliteit bieden, waarmee de ondernemer de kosten van die software ook snel terug verdient?

Focussen jullie niet teveel op kleine ondernemers die alleen voor de laagste prijs gaan, wat op dit moment een race to the bottom lijkt te gaan worden? We zijn immers niet ver meer verwijderd van een volledig geautomatiseerde administratie voor deze doelgroep.

S.D. Eikhoudt
23-06-2016 10:13
De boekhoud-software is inderdaad een belangrijk element in het businessmodel.
Daar is bewust voor gekozen als instrument, omdat de wetgeving bepaalt dat alle bedrijven moeten beschikken over een gedegen administratie.
Vooral fiscale wetgeving verandert regelmatig. Dit heeft echter nauwelijks invloed op de boekhoudkundige regels en procedures, zodat ook de boekhoud-software in de kern weinig verandert.

BC ontwikkelt boekhoud-software, die voor ongeveer 70-80% van het totale bedrijfsleven goed bruikbaar is.
Boekhouden is namelijk in essentie voor alle bedrijven gelijk.

Met name grote bedrijven (>25 mdw’ers), bedrijven met (grote) voorraden, webwinkels of kassakoppelingen hebben behoefte aan specifieke oplossingen die (vaak) op maat geïmplementeerd moeten worden. In die niche zal BC zich niet gaan begeven en daarmee heeft BC voor zichzelf een duidelijke scope bepaald.

Die scope houdt de (door)ontwikkeling van de software beheersbaar en het maakt de software schaalbaar om aan te bieden aan een grote groep homogene gebruikers.
In de toekomst zullen inderdaad veel handelingen verder geautomatiseerd worden, ook bij BC Online Boekhouden.

Wij zien voorlopig niet gebeuren dat software alle handelingen kan automatiseren en dat er dus altijd boekhoudkundige en fiscale ondersteuning nodig blijft. Veel van die automatiseringen worden nu bij ons voorbereid en moeten bovendien zorgen voor een verlaging van de kostprijs (en eveneens verhoging van het rendement) om goede ondersteuning te kunnen bieden aan het groeiende aantal klanten.

Investeerder – 17814
22-06-2016 16:29
Mooi platform, goeie kruisbestuiving, hoop dat de groeidoelstelling eruit gaat komen.

Ondernemer




Fabienne van Vuuren




Serge Eikhoudt

Crowdfund Coach


Servicedesk