39935

C.A.B. Mutsaers Holding B.V

€ 300.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 269
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 11-05-2021 in 1 uur volgeschreven door 269 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Cees Mutsaers is opgegroeid in een echte horecafamilie en heeft jaren in het familiehotel gewerkt. Tien jaar geleden heeft hij besloten om een andere weg op te gaan en in Westkapelle te gaan wonen. Achter zijn woning heeft de ondernemer een aanbouw die al een aantal jaren verhuurd wordt als vakantiewoning. Hij heeft nu de kans om een extra woning direct aan de dijk en in het centrum van Westkapelle te kopen. Met een verbouwing van de garage tot zomerwoning kan ondernemer daar zelf gaan wonen en een apart gedeelte gaan verhuren voor maximaal 4 personen. Het huidige woonhuis wordt dan verhuurd. Gezien de vraag naar vakantiewoningen ziet de ondernemer kansen, en wil daarom deze woning in Westkapelle aankopen. De LTV (Loan To Value) bij aanvang is 81% en bij slot bedraagt de LTV 57%.

Invloed coronavirus
Het corona virus heeft ertoe geleid dat er meer belangstelling is voor vakanties in eigen land. Door de verwachte toename van Nederlanders, die in eigen land vakantie willen vieren, en Duitsers, die al jaren graag naar de Zeeuwse kust komen, is er behoefte aan luxe vakantieverblijven die gehuurd kunnen worden. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 450.000,-. De eigen inbreng bedraagt € 150.000,-.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 240.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Goed. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is C.A.B. Mutsaers Holding B.V.
 • Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het woonhuis aan de Nieuwe Dijkstraat 1 in Westkapelle gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde voor verbouwing van € 370.000,- en na verbouwing een marktwaarde van € 420.000,-. op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 5 mei 2021.
 • De heer C.A.B. Mutsaers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van zowel Achterweg 3 in Westkapelle als van Nieuwe Dijkstraat 1 in Westkapelle worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden voor einddatum, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de onderneming zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering is voor de aankoop van een woning met bijbehorende vakantiewoning voor de verhuur.

Ondernemer

Cees Mutsaers (1976) is geboren en getogen in het familiehotel van zijn ouders. Cees heeft daar het horecagevoel met de paplepel binnen gekregen en er jaren meegewerkt met de familie. Cees heeft tien jaar geleden besloten meer aandacht aan zijn gezin te willen geven en iets anders te gaan doen. Hij is toen verhuist naar Westkapelle.. Door de vraag naar vakantiewoningen in Westkapelle en de verhuur van de vakantiewoning achter het huidige woonhuis, is de interesse ontstaan om een tweede woning annex vakantiewoning aan te kopen.

Cees is getrouwd met Dimphy en samen hebben ze drie kinderen. Dimphy werkt 20 uur in vast loondienstverband bij een strandbar in Westkapelle.

Onderneming

C.A.B. Mutsaers Holding B.V. is ontstaan op het moment dat Cees is uitgekocht uit het familiebedrijf. De verhuuractiviteiten lopen via de BV.

De aandelen van de BV zijn in handen van een STAK en Cees Mutsaers is volledig bevoegd over de BV.

Onroerend goed
Het aan te kopen onroerend goed is opgebouwd uit een woning met grote garage en een ruime tuin aan de achterzijde. Het totale perceel is 3 are en 14 centiare groot. De verbouwingskosten zijn bedoeld voor de noodzakelijke aanpassingen in de garage en de afsluiting van een gedeelte van de tuin. Het oorspronkelijke woongedeelte gaat de ondernemer zelf gebruiken. De marktwaarde (voor verbouwing) is getaxeerd op € 370.000,-. met waardepeildatum 5 mei 2021 en de marktwaarde na verbouwing is getaxeerd op € 420.000,-. met waardepeildatum 5 mei 2021 De LTV (Loan To Value) bij aanvang is 81% en bij slot bedraagt de LTV 57%.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed excl. k.k. € 369.000,-
Verbouwing tot vakantiewoning € 50.000,-
Kosten incl. overdrachtsbelasting € 31.000,-
Totaal € 450.000,-
Eigen inbreng € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 240.000,-.

Er is geen sprake van andere financieringen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor C.A.B. Mutsaers Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de prognose van het eerste volledige jaar waarin er verhuurd kan worden. De overall score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Doordat de heer Mutsaers en zijn echtgenote in vast loondienstverband werken, zijn de inkomsten uit de verhuur van de vakantiewoningen voldoende om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Er is voorzichtig geprognosticeerd met een normale huurbezetting en normale huurprijzen. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
In het verleden heeft de heer Mutsaers zich uit laten kopen uit het familiebedrijf en daardoor is een vordering op het familiebedrijf ontstaan. Daar tegenover staat het eigen vermogen op de balans. De eigen inbreng in deze financiering komt uit deze vordering, waardoor die lager wordt. In het eerste volledige boekjaar na aanschaf van de woning wordt het pand opgevoerd op de balans en de stille reserve toegevoegd aan het eigen vermogen. Op een balanstotaal van € 631.000,-. is het eigen vermogen € 331.000,-. (52%). Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is C.A.B. Mutsaers Holding B.V.
 • Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving van € 300.000,- op het woonhuis aan de Nieuwe Dijkstraat 1 in Westkapelle gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde voor verbouwing van € 370.000,-. en na verbouwing een marktwaarde van € 420.000,-. op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 5 mei 2021.
 • De heer C.A.B. Mutsaers geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiele waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van zowel Achterweg 3 in Westkapelle als van Nieuwe Dijkstraat 1 in Westkapelle worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden voor einddatum, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders. 
 • Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de onderneming zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder extra vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving als de materiele borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-191029 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2021 om 11:05
investeerder-164584 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2021 om 11:05
investeerder-7138 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2021 om 11:05
investeerder-189702 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2021 om 11:05
investeerder-243881 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-05-2021 om 11:05

Ondernemer

C.A.B. Mutsaers

Crowdfund Coach


Jeroen Poort