43189

C. Braal Beheer B.V.

€ 250.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 438
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-12-2022 in 1 dag volgeschreven door 438 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Bakkerij Braal B.V.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overname
Datum van oprichting 25-11-2022

Leendoel

Kees Braal (1974) exploiteert sinds 1994 Diaber Benelux B.V., een groothandel in mobiele compressoren, IBIX straalsystemen, perslucht gereedschap en toebehoren die gebruikt worden voor sloop- en renovatiewerkzaamheden en het aanleggen en repareren van infrastructuur. Het bedrijf heeft op dit moment 14 werknemers. Naast de activiteiten van Diaber heeft Kees samen met een andere aandeelhouder de afgelopen jaren TRIME North BV geëxploiteerd, een bedrijf in mobiele lichtmasten. Tot zijn 20e jaar heeft Kees in het bakkersvak gezeten. Hij wil nu alsnog zijn droom laten uitkomen: een eigen bakkerij exploiteren. Om hier invulling aan te geven heeft Kees zijn aandelen in TRIME North B.V. recent verkocht en koopt hij nu Bakkerij Bleumink te Stellendam aan, een bakkerij die inmiddels 30 jaar bestaat. Vanaf 1 januari 2023 zal de bakkerij verder gaan als Bakkerij Braal. De heer en mevrouw Bleumink (de verkopers) zullen in de komende periode nog de nodige ondersteuning bieden. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop van het zakelijk onroerend goed, de inventaris, de recepten, het klantenbestand en de voorraad van Bakkerij Bleumink.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, een slottermijn van € 190.000,- en een vaste rente van 8,0% per jaar.

We hanteren bij deze investeringskans een verkorte bedenktermijn. De bedenktermijn eindigt (na volschrijven) op 29 december.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom € 400.000
Kosten koper € 32.000
Aankoop inventaris € 131.000
Totaal € 563.000
Eigen inbreng * € 313.000
Collin Direct € 250.000

* De ondernemer voldoet de eigen inbreng uit de opbrengst van de verkoop van zijn aandelen in TRIME North B.V.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn C. Braal Beheer B.V., Bakkerij Braal B.V. en Diaber Benelux B.V.
 • De heer C. Braal geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard vanwege opbrengsten uit de verkoop van zijn aandelen in Trime North B.V. en overwaarde op zijn woonhuis.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van C. Braal Beheer B.V., Bakkerij Braal B.V. en Diaber Benelux B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand met als adres: Voorstraat 9, 3251 BB te Stellendam en Mr. I. Caustraat 6, 3251 AR te Stellendam, kadastraal bekend als sectie B, nummer 3697 te Stellendam worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het bedrijfspand met als adres: Voorstraat 9, 3251 BB te Stellendam en Mr. I. Caustraat 6, 3251 AR te Stellendam, kadastraal bekend als sectie B, nummer 3697 te Stellendam verkregen namens de investeerders van Collin Crowdfund. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 20 september 2022 bedraagt de marktwaarde van het bedrijfspand € 350.000,-.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente, indien de lening via Collin Crowdfund wordt geherfinancierd. De investeerders van deze financiering zullen een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn van € 190.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Bakkerij Braal B.V. is Verhoogd risico. De score voor C. Braal Beheer B.V. en Diaber Benelux B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Bakkerij Bleumink B.V. en de prognosecijfers van Bakkerij Braal B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De concept resultatenrekening 2021 van Bakkerij Bleumink B.V. laat een omzet van € 527.000,- zien, met een winst voor belasting ter hoogte van € 65.000,-. De prognosecijfers 2023 van Bakkerij Braal B.V. zijn gebaseerd op de historische jaarcijfers van Bakkerij Bleumink B.V.

Diaber Benelux B.V. heeft, gebaseerd op conceptcijfers tot en met 30 november 2022, een omzet gerealiseerd van € 2.440.000,- met een winst voor belasting van € 141.000,-. De heer Braal verwacht voor Diaber Benelux B.V. voor geheel 2023 een omzet van € 2.950.000,- met een winst voor belasting van € 251.000,-. 

Jaarcijfers

Openingsbalans Bakkerij Braal B.V. per 1 januari 2023

Activa

  openingsbalans
Vaste activa € 531.000
Vlottende activa
Overige vlottende activa
Totaal € 531.000

Passiva

  openingsbalans
Eigen vermogen € 281.000
Langlopende schulden € 250.000
Kortlopende schulden
Totaal € 531.000

Prognosecijfers 2023 Bakkerij Braal B.V.

Omzet € 621.000
Bruto winst € 417.000
Kosten € 333.000
Belasting € 18.000
Netto winst € 66.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-346259 heeft € 2.800 geïnvesteerd.
28-12-2022 om 21:43
investeerder-187881 heeft € 300 geïnvesteerd.
28-12-2022 om 21:34
investeerder-109811 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-12-2022 om 21:22
investeerder-5541 heeft € 1.200 geïnvesteerd.
28-12-2022 om 20:49
investeerder-188911 heeft € 200 geïnvesteerd.
28-12-2022 om 20:44

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders