40760

C.G. de Kool

€ 50.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 85
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 16-09-2021 in 1 uur volgeschreven door 85 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam C.G. de Kool
Leendoel Onroerend goed

Leendoel

Mevrouw C.G. de Kool is vastgoedbelegger in de regio Ridderkerk. Momenteel heeft mevrouw C.G. de Kool diverse panden in bezit (26) en heeft ze de mogelijkheid gekregen om haar vastgoedportefeuille verder uit te breiden. Mevrouw C.G. de Kool is op zoek naar een aanvullende financiering voor de aankoop van het onroerend goed aan Molenpad 17 te Rijnsaterwoude.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop onroerend goed € 850.000
Kosten koper € 30.000
Totaal € 880.000
Externe financier € 800.000
Eigen inbreng € 30.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur voor de financiering is Mevrouw C.G. de Kool, zij is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Gezien de overwaarde op de vastgoedportefeuille is de hoofdelijke aansprakelijkheid momenteel materieel van aard.
 • Mevrouw C.G. de Kool geeft een negatieve hypotheekverklaring af op:
  • Seringenplantsoen 52 (kadastraal bekend als sectie D, nummer 2411 te Ridderkerk)
  • Seringenplantsoen 62 (kadastraal bekend als sectie D, nummer 2374 te Ridderkerk)
  • Seringenplantsoen 391b (kadastraal bekend als sectie D, nummer 2532 te Ridderkerk)
  • Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment rust er geen inschrijving op de panden. De WOZ-waarde per pand is € 21.000,-.
 • Mevrouw C.G. de Kool heeft de mogelijkheid om ten tijden van de looptijd van de financiering de lening geheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden ten gunste van de investeerders, mits mevrouw C.G. de Kool haar lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Aangezien het een Box 3 financiering betreft is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de huurstromen van mevrouw C.G. de Kool. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De coronapandemie heeft geen negatieve invloed gehad op huurinkomsten van mevrouw C.G. de Kool.

Toelichting jaarcijfers
Bij de jaarcijfers wordt in de balans de vastgoedportefeuille van mevrouw C.G. de Kool voor financiering getoond. Daarnaast worden de huurinkomsten voor aankoop getoond. Als waardebepaling van de panden is er gebruik gemaakt van de WOZ-waardes van de diverse panden. Mevrouw C.G. de Kool heeft afgelopen jaar wat verbouwingen uitgevoerd op diverse panden, waardoor de werkelijke waarde van het onroerend goed naar alle waarschijnlijkheid hoger ligt.

Jaarcijfers

Balans huidige vastgoedportefeuille

Activa

  2021
Vaste activa € 1.205.000
Vlottende activa €0
Overige vlottende activa € 0
Totaal € 1.205.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 470.000
Langlopende schulden € 680.000
Kortlopende schulden € 55.000
Totaal € 1.205.000

Huidige huuropbrengsten

Huuropbrengsten € 168.000
Exploitatiekosten € 25.000
Rentelasten € 17.000
Aflossing € 55.000
Netto cashflow € 71.000

 

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109729 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-09-2021 om 11:00
investeerder-41811 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-09-2021 om 11:00
investeerder-110443 heeft € 100 geïnvesteerd.
16-09-2021 om 11:00
investeerder-3625 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-09-2021 om 11:00
investeerder-87295 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-09-2021 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders