34302

Café Aimée

€ 115.789  |  6,5% rente  |  44 maanden  Investeerders: 219
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 219 investeerders

Samenvatting

De ondernemers – Marloes de Winter en Martijn van Unen – gaan in Den Haag een goed gelegen, bestaand café-restaurant genaamd De Burcht overnemen, verbouwen en restylen. De verbouwing en restyling wordt in eigen beheer uitgevoerd door het eigen aannemersbedrijf (UW Aannemersbedrijf) van de ondernemers. Het café-restaurant krijgt een nieuwe naam: Café Aimée.

Er wordt een nieuwe open uitstraling en beleving gecreëerd met veel daglicht. Door deze aanpassing wordt het café-restaurant vergroot en komt er meer ruimte voor passanten en vaste gasten. Er is een groot zonnig terras op eigen terrein aanwezig. De openingstijden worden verruimd (alle dagen open en ook in de ochtend open) en er wordt zowel ontbijt, lunch als diner aangeboden. De gerechten worden zoveel mogelijk bereid met streekproducten. Tegelijkertijd wordt het een buurtcafé en ‘tweede huis’. Zo wordt er een moderne tweede verdieping gerealiseerd. Hierdoor wordt een plek gemaakt voor thuiswerkers, bijeenkomsten, workshops en feesten en partijen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt circa € 210.000,-. Deze bestaat onder meer uit de verbouwing en de overname van de inventaris en goodwill. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de aanschaf van nieuwe inventaris. De eigen inbreng bedraagt € 60.000,-. De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding bedraagt dus € 150.000,-. De looptijd is 60 maanden inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreetscore van Café Aimée B.V. is Verhoogd risico (starter) en van UW Aannemersbedrijf is Laag risico. De beide personal holdings hebben de score Verhoogd Risico. Wij hanteren de score Verhoogd Risico. De overall Collin Creditscore van Cafe Aimée BV is Ruim voldoende. 

De debiteuren zijn M. van Unen Holding B.V., M. de Winter Holding B.V. en Café Aimée B.V. De ondernemers geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af van € 150.000,- die wordt gesecureerd door het vestigen van een derde hypothecaire inschrijving van € 150.000 op het woonhuis. Deze heeft een materiële waarde. Verder wordt de (huidige en toekomstige) inventaris verpand in de investeerders van Knab Crowdfunding.

Leendoel

Café Aimée B.V. gaat de gevraagde financiering via Knab Crowdfunding gebruiken voor de overname, verbouwing en restyling van café-restaurant De Burcht in Den Haag. Naast de verbouwing wordt er geïnvesteerd in inventaris, goodwill, huur-waarborgsom, voorraden en opstartkosten. 

Ondernemer

Marloes de Winter (34 jaar) heeft een HBO-opleiding entertainment afgerond en heeft diverse (ook leidinggevende) functies vervuld in de horeca en detailhandel. Samen met levenspartner 

Martijn van Unen (36 jaar) runt momenteel op succesvolle wijze een aannemersbedrijf. Dit bedrijf wordt voortgezet. Martijn heeft de HAVO afgerond en Bouwkunde gestudeerd (niet afgerond). Hij heeft onder meer een eigen horeca onderneming geëxploiteerd in een tennispark. Sinds circa 2010 heeft hij een eigen bouwonderneming. Horeca is altijd ‘blijven trekken’ en de ondernemers willen nu een eigen horecabedrijf starten. Hun hart ligt bij horeca en hiermee willen ze ook hun ideeën en creativiteit kwijt. Hard werken, eigenhandig bouwen en kansen pakken is belangrijk voor hen.

Onderneming

De ondernemers willen een goed lopend, laagdrempelig, modern café-restaurant realiseren met een breed assortiment voor een brede doelgroep en met een open en belevenisvolle uitstraling. 
Overdag een plek voor zowel ouders met kinderen als buurtbewoners; een ontmoetingsplek voor ontbijt, lunch en een drankje, evenals een werkplek voor thuiswerkers en ondernemers. Doordat er na de verbouwing twee verdiepingen gebruikt kunnen worden, kan zowel een rustige plek als de gezellige drukte gecreëerd worden. ‘s Avonds is het café-restaurant geopend voor diner, maar ook voor een borrel of een drankje aan de bar. De nieuw te realiseren eerste verdieping wordt ook verhuurd voor bijeenkomsten, bedrijfsuitjes, workshops, feesten en partijen. 

Onderscheidend vermogen
Ze onderscheiden zich niet in prijs, maar in kwaliteit en beleving. De prijsstelling is marktconform. 
In het café-restaurant zijn na de verbouwing ongeveer 100 zitplaatsen aanwezig verdeeld over twee verdiepingen. Daarnaast zijn het leveren van goede en constante gezonde kwaliteit, het creëren van een open uitstraling met een stoer stedelijk gevoel en het altijd-open concept factoren waarmee de onderneming het verschil kan maken. Aan de voorzijde is een zonnig terras met circa 75 zitplaatsen. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de in een vrijstaande villa gevestigde horecagelegenheid, vlakbij het centrum van Den Haag.

Marketing
De doelstelling van de promotieactiviteiten is het scheppen van naamsbekendheid en het opbouwen van een relatie met klanten en geïnteresseerden. Een belangrijk middel om dit te bereiken is het ontwikkelen van een goede website waarop foto’s en filmpjes gepresenteerd worden. Ook zijn op de site de menukaart en contactgegevens te zien. Van de huidige eigenaren wordt een adressenbestand met meer dan 3.000 mailadressen ontvangen. Deze worden gebruikt voor het delen van informatie en voor promotiedoeleinden. 
De vader van Martijn van Unen, die een boekhoudkantoor runt, ondersteunt hen bij de administratieve organisatie en de financiën (belastingaangiften, boekhouding, jaarverslag).

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing, restyling € 70.000,-
Overname inventaris € 65.000,-
Overname goodwill € 27.500,-
Nieuwe inventaris, computers € 32.200,-
Waarborgsom huur € 8.400,-
Voorraden € 3.000,-
Opstartkosten € 3.900,-
Totale financieringsbehoefte € 210.000,-
Eigen inbreng € 60.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden lineaire maandelijkse aflossing met een aflossingsvrije periode voor de verbouwing van 3 maanden.

De eigen inbreng bedraagt € 60.000,-. Deze bestaat uit een schenking van € 20.000,- een upfront betaling van de brouwerij van € 30.000,- en spaargeld van de ondernemers ad € 10.000,-. De betaling van de brouwerij is rente- en aflossingsvrij. Dit bedrag dient (naar rato) terugbetaald te worden indien binnen 5 jaar het contract met de brouwerij beëindigd wordt.

De verbouwing van € 70.000,- wordt gedegen en voor een scherpe prijs uitgevoerd door het eigen UW aannemersbedrijf. De BTW van circa € 20.000,- wordt voorgefinancierd door het aannemersbedrijf.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen Café Aimée B.V., M. de Winter Holding B.V. en M. van Unen Holding B.V. 
  • Er geldt een (gezamenlijke) persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 150.000,- door de heer M. Van Unen en mevrouw M. de Winter, die wordt gesecureerd door een derde hypothecaire inschrijving op het woonhuis. De borgstelling heeft derhalve materiële waarde gezien de vrije verkoopwaarde van het pand (onderbouwing bij laatste bullet).
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Café Aimeé B.V., M. de Winter Holding B.V. en M. van Unen Holding B.V. wordt verpand aan de investeerders van Knab Crowdfunding.
  • De Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een 3e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het privé-woonhuis in Den Haag. Deze onroerende zaak is voorbelast met een 1e en 2e  hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Hypotheken, welke totaal € 313.064,- is. Aangezien de vrije verkoopwaarde van het pand € 480.000,- is, is de hypothecaire zekerheid ten behoeve van de invest volledig materieel van aard.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreetscore van Café Aimée B.V. is Verhoogd risico (starter) en van UW Aannemersbedrijf is Laag risico. De beide personal holdings hebben de score Verhoogd risico. Wij hanteren de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De overall Collin Credit Score van Café Aimée B.V. is Ruim voldoende. Dit is gebaseerd op de prognose. 

Rentabiliteit
In het eerste exploitatiejaar 2018 wordt een omzet verwacht van € 490.000,- met een netto cashflow overschot van € 17.000,- (score Goed). In zowel 2019 als in 2020 wordt een omzet begroot van € 550.000,- met een netto cash flow overschot van € 30.000,-, wat tevens een score Goed tot gevolg heeft. De omzet is hoger begroot dan de omzet die de huidige ondernemers realiseren. De omzetstijging wordt verklaard door goede ondernemerscapaciteiten, de volledige restyling en verbouwing van het bedrijf en verandering van het marketingconcept/de uitstraling van het bedrijf. 
De kosten zijn conservatief geprognotiseerd, wat betekent dat kosten hoog zijn begroot. In werkelijkheid betekent dit dat deze dus lager kunnen uitvallen en dit de cashflow ten goede komt.
Daarnaast is in de prognose geen rekening gehouden met mogelijke korting van de brouwerijen. Door de nieuwbouw zijn significante vervangings- en uitbreidingsinvesteringen niet te verwachten de komende jaren. Wij hanteren voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve de score Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na investering op de openingsbalans bedraagt 28,5% (€ 60.000,- eigen inbreng ten opzichte van een totale investering van € 210.000,-). Dit correspondeert met de score Ruim voldoende. Ultimo 2018 wordt een eigen vermogen verwacht van € 80.000,- met een solvabiliteit van 39% (score Goed). Conform prognose groeit het eigen vermogen in 2019 naar € 104.000,-. De solvabiliteit is dan 53% met een score Excellent. In 2020 wordt een eigen vermogen begroot van € 128.000,- met een solvabiliteit van 67% met een score Excellent als resultante. De solvabiliteit kwalificeren wij voor nu op Ruim voldoende.

Liquiditeit
Op basis van de prognoses ontwikkelt de liquiditeitspositie zich positief. De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) wordt eind 2018 geprognotiseerd op 0,8 (score Matig). Door een verwachte toename van de financiële middelen wordt ultimo 2019 een liquiditeitsratio van 1,5 begroot met een score Excellent. Ultimo 2020 zal de current ratio worden geschat 2,2 wat wederom correspondeert met de score Excellent. Wij vinden het acceptabel om de Liquiditeit op dit moment te waarderen op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109362 heeft € 77 geïnvesteerd.
10-12-2019 om 17:07
investeerder-107906 heeft € 77 geïnvesteerd.
10-12-2019 om 17:07
investeerder-109908 heeft € 154 geïnvesteerd.
10-12-2019 om 17:07
investeerder-108511 heeft € 77 geïnvesteerd.
10-12-2019 om 17:07
investeerder-107964 heeft € 154 geïnvesteerd.
10-12-2019 om 17:07

Ondernemer

Martijn van Unen en Marloes de Winter

Crowdfund Coach


Hans Possemis