42287

Café de Kersenbaan

€ 190.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 377
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

12 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-08-2022 in 4 dagen volgeschreven door 377 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Café de Kersenbaan
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 21-02-2001

Leendoel

Sander en Daniëlle exploiteren al sinds 2001 Café de Kersenbaan gelegen te Amersfoort. Men kan in dit café terecht voor een drankje, een potje biljarten of darten of voor het vieren van een verjaardag. De huidige eigenaar van het café en bijhorende bovenwoning wil het pand verkopen. De ondernemers hebben de mogelijkheid gekregen van de verkoper/verhuurder om het pand over te nemen. De ondernemers willen het pand samen met een goede kennis, tevens (hun) speelautomaten leverancier, aankopen. Voor de aankoop van 50% van het pand zijn de ondernemers op zoek naar een financiering. 

Er wordt een lineaire lening van € 190.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, met een slottermijn van € 170.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De LTV (Loan to Value) bedraagt 54% bij aanvang van de financiering ten opzichte van de aankoopwaarde ter hoogte van € 350.000,-. De LTV (Loan to Value) bij de slottermijn bedraagt 49%. De goede kennis is ermee akkoord dat de investeerders van Collin Crowdfund een eerste hypothecaire inschrijving verkrijgen op het aan te kopen onroerend goed.

Financieringsbehoefte

Koopsom onroerend goed € 350.000
Aanvullende kosten € 30.000
Totaal € 380.000
Inbreng leverancier speelautomaten € 190.000
Collin Direct € 190.000

* Het onroerend wordt in zijn geheel aangekocht voor € 350.000, waarvan Café de Kersenbaan 50% eigenaar wordt en de speelautomaten leverancier 50% eigenaar wordt. Bovenstaand wordt inzage gegeven in de totale koop.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn de heer S. van Haaren en mevrouw D. Tielrooy handelend onder de naam Café De Kersenbaan. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het privéwoonhuis en is grotendeels materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Café de Kersenbaan worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 190.000,- op het aan te kopen bedrijfspand met bovenwoning aan de Leusderweg 22 en 22A, 3817KA te Amersfoort (kadastraal bekend als sectie H, nummer 2132 te Amersfoort) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand wordt aangekocht voor € 350.000,-. De ondernemers hebben op 8 juli 2022 van een makelaar uit de buurt een waardebepaling ter hoogte van € 365.000,- ontvangen.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand met bovenwoning met als adres Leusderweg 22 en 22A, 3817KA te Amersfoort (kadastraal bekend als sectie H, nummer 2132 te Amersfoort) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Ook bestaat de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Café de Kersenbaan is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Café de Kersenbaan. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
Gedurende de coronapandemie is het café een aantal maanden volledig gesloten geweest als gevolg van de ingevoerde lockdowns vanuit de overheid. In 2020 en 2021 lag de omzet dan ook flink lager dan de jaren ervoor. Door onder andere steun vanuit de overheid hebben de ondernemers onderaan de streep wel een positief resultaat geboekt in beide jaren. De ondernemers verwachten in 2022 weer terug te zijn op het niveau van 2019.

Toelichting jaarcijfers
De winst- en verliesrekening van 2019 omdat de ondernemers in 2020 en 2021 hinder hebben ervaren inzake de coronapandemie en de diverse lockdowns. De prognosecijfers zijn gebaseerd op de omzet in 2019 plus de te verwachten inkomsten uit de verhuur van de bovenwoning. De kosten blijven beperkt omdat de huurlasten wegvallen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 – 2021 

Activa

  2020 2021
Vaste activa € 3.000 € 2.000
Vlottende activa € 10.000 € 10.000
Overige vlottende activa € 6.000 € 2.000
Totaal € 19.000 € 14.000

Passiva

  2020 2021
Eigen vermogen € 6.000 € -/-3.000
Langlopende schulden
Kortlopende schulden € 13.000 € 17.000
Totaal € 19.000 € 14.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 128.000
Bruto winst € 99.000
Kosten € 33.000
Resultaat € 66.000

 

Winst- en verliesrekening prognose na aankoop

Omzet € 143.000
Bruto winst € 114.000
Kosten € 35.000
Resultaat € 79.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22072 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
02-08-2022 om 7:37
investeerder-5541 heeft € 800 geïnvesteerd.
02-08-2022 om 7:10
investeerder-57762 heeft € 200 geïnvesteerd.
02-08-2022 om 6:50
investeerder-328966 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
02-08-2022 om 6:25
investeerder-14866 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-08-2022 om 23:37

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders