46739

Cafe Restaurant Erasmus

€ 150.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 301
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-11-2023 in 3 uur volgeschreven door 301 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Cafe Restaurant Erasmus
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwing/Inrichting pand
Datum van oprichting 20-10-2022

Leendoel

Chris de Pagter en Aren Reijngoud zijn beiden horecaondernemers. Zo is Chris eigenaar van bar-restaurant Prachtig, direct gelegen aan het water van de Nieuwe Maas, en is Aren eigenaar van de horecazaken Proeflokaal Reijngoud, Brewpup Reijngoud en Belgisch biercafe Boudewijn.

Chris en Aren zullen nu samen Cafe Restaurant Erasmus openen, een Grand café in het hart van Rotterdam, gelegen aan de Coolsingel 104. Cafe Restaurant Erasmus zal na verbouwing een grootstedelijke, hedendaagse uitstraling hebben met een ruim terras. Voor de verbouwing en inventaris zoeken de ondernemers gedeeltelijk een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Waarborgsom huur € 45.000
Verbouwing/Inventaris Cafe Restaurant Erasmus € 340.000
Werkkapitaal € 85.000
Totaal € 470.000
Eigen inbreng € 50.000
Achtergestelde lening* € 150.000
Inbreng leverancier** € 60.000
Inbreng verhuurder*** € 60.000
Collin Direct € 150.000

*Door de Holding van Chris de Pagter is een achtergestelde lening van €150.000,- verstrekt, met een jaarlijkse rente van 8,0%.
**De drankleverancier sponsort éénmalig een bedrag van € 60.000,- welke jaarlijks achteraf wordt verrekend met de jaarlijkse korting die wordt verkregen over de afzet.
***De verhuurder stelt € 60.000 beschikbaar (cash incentive), welke wordt aangewend voor de verbouwing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Dos Pimentos B.V. (handelsnaam Cafe Restaurant Erasmus)
  • Aren Reijngoud Holding B.V.
  • Cristòvao Holding B.V.
 • De heren A. Reijngoud en C.A. de Pagter de Sousa Graça geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af voor € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De heer A. Reijngoud geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de woning met als adres: Schiedamse Vest 70, 3011 BD Rotterdam, kadastraal bekend als sectie AG, complexaanduiding 1097, appartementsindex 11 te Rotterdam. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- en een openstaande schuld van € 289.917,21 per d.d. 31-12-2022. Het onroerend goed kent een waarde van € 342.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
 • De heer C.A. de Pagter de Sousa Graça geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de woning met als adres: Lisztlaan 12, 3055 KH Rotterdam, kadastraal bekend als sectie E nummer 1670 te Hillegersberg. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- met een openstaande schuld van € 350.000,- per 1-11-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 690.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2022.
 • De lening van Cristòvao Holding B.V. ter hoogte van € 150.000,- aan Dos Pimentos B.V. wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Dos Pimentos B.V., Aren Reijngoud Holding B.V. en Cristòvao Holding B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Dos Pimentos B.V. en Cristòvao Holding B.V. is Gemiddeld risico, de kwalificatie voor Aren Reijngoud Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de definitieve jaarcijfers 2021 van Aren Reijngoud Holding B.V., de concept jaarcijfers 2022 van Cristòvao Holding B.V. en de prognosecijfers voor het eerste jaar na kredietverstrekking van Dos Pimentos B.V. (handelsnaam Cafe Restaurant Erasmus). Ook de materialiteit van de borgstelling is meegenomen in de beoordeling. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers

De kosten in de prognose bestaan voor € 45.000,- uit afschrijvingen. 
De omzet van Reijngoud Holding B.V. bedroeg € 108.000,- conform de definitieve jaarrekening 2021. De netto winst bedroeg € 88.000,-. waarbij het resultaat van de deelnemingen € 97.000,- was. De omzet van Cristòvao Holding B.V. bedroeg in 2022 € 152.000,- volgens de concept jaarrekening. De nettowinst, exclusief het resultaat van de deelneming, bedroeg € 52.000,-. Inclusief het resultaat deelnemingen bedroeg de nettowinst € 198.000,-.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 340.000
Vlottende activa € 44.000
Totaal € 470.000

Passiva

  BNI
Risicodragend vermogen € 320.000
Langlopende schulden € 133.000
Kortlopende schulden € 17.000
Totaal € 470.000

Prognose winst- en verliesrekening jaar 1

Omzet € 1.200.000
Bruto winst € 850.000
Kosten € 792.000
Belasting € 12.000
Netto winst € 46.000

Bijlage(n)

 • EBI formulier

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
17-11-2023 om 13:56
investeerder-110240 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-11-2023 om 13:55
investeerder-114955 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-11-2023 om 13:49
investeerder-410927 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-11-2023 om 13:39
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
17-11-2023 om 13:26

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders