30717

Rio Bar

€ 210.000  |  7,0% rente  |  72 maanden  Investeerders: 225
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-07-2018 in 2 uur volgeschreven door 225 investeerders

Samenvatting

Café Rio Bar is hét biljart- en dartcafé van Vught. Dit café bezoek je wanneer je een potje wilt darten of biljarten en daarnaast kun je er terecht om bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd te bekijken. Ook lokale sportteams weten de bar te vinden voor een welverdiende borrel na de wedstrijd. Het sportcafé heeft een vaste klantenkring, die vooral bestaat uit biljartteams, dartteams en plaatselijke sportclubs. Er zijn 16 biljartteams en 3 dartteams aangesloten bij café Rio Bar. Eigenaresse Sharon biljart vanaf haar 9e op hoog niveau en komt al net zolang in het café. Ze noemt de bar ook ‘haar cafeetje’.

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte bedraagt € 440.000,-, waarvan € 230.000,- via een woninghypotheek gefinancierd wordt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 210.000,-. De looptijd is 72 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 1.527,78 per maand en een slottermijn van € 100.000,-. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren zijn eenmanszaak Café Rio Bar en de echtgenoot van de onderneemster, de heer J.W. Verhoeven. Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 210.000,- gevestigd op het bedrijfspand aan de Esschestraat 118 te Vught. De getaxeerde marktwaarde is € 210.000,-, waardoor deze inschrijving volledig materieel is. De voorraad en inventaris worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Leendoel

De lening zal worden aangewend voor de aankoop van het bedrijfspand, de financieringskosten rondom de aankoop en werkkapitaal. 

Ondernemer

Sharon van Dijk (28) is op 9-jarige leeftijd gestart met biljarten en komt vanaf die tijd al in het café. Na de basisschool heeft ze het Atheneum afgerond en haar hbo-diploma gehaald aan de Fontys Hogeschool Communicatie, international event, music & entertainment studies. Vanuit haar stage bij RKC Waalwijk is ze vervolgens doorgestroomd naar Molinari, een leverancier van biljartkeus. Ze is hier werkzaam geweest als accountmanager. Dit heeft ze 1,5 jaar gedaan, waarin ze veel reisde en internationaal zaken deed. In het voorjaar van 2014 heeft ze de kans gekregen om ‘haar’ café over te nemen. Uiteindelijk is ze in september 2014 gestart, na een zomer klussen. In 2015 is ze moeder geworden van haar eerste kindje en in 2017 volgde haar tweede kind. Het overnemen van het café was haar grote droom. Met de ervaring in de branche, kennis van biljarten en de stevige band met de klanten is er een degelijke basis voor het succes.

Onderneming

Klantenkring
Op dit moment heeft Café Rio Bar een vaste klantenkring, die vooral bestaat uit biljartteams, dartteams en plaatselijke sportclubs. Er zijn 16 biljartteams en 3 dartteams die thuis spelen bij Café Rio Bar. De doelgroep is meestal zelf actief op het gebied van sport of kijkt er graag naar. De leeftijd is uiteenlopend van 25 tot 85 jaar. De omzet wordt met name gegenereerd uit de drankverkoop. Daarnaast is er nog een kleine borrelkaart met onder andere bitterballen en tosti’s.

Locatie & positie in de markt
Café Rio Bar is gevestigd aan de Esschestraat 118, net buiten het centrum van Vught. Het is altijd een sportcafé geweest en bestaat al meer dan 100 jaar. Het is inmiddels een begrip in het dorp. Langs diverse uitvalswegen is het café gunstig gelegen. De gasten komen speciaal voor het sporten of het kijken van sport. Het café heeft een trouwe klantenkring die afkomstig is uit Vught en de nabije omgeving. Uiteraard worden er ook biljart- en dartteams uit andere gemeenten ontvangen. De doelgroep groeit en ook de jeugd is steeds meer geïnteresseerd in de cafésporten biljart en dart. De komende jaren gaat Sharon zich nog meer richten op de groei van het café. Ze denkt hierbij vooral aan meer evenementen en uitbreiding van de teams.

Marketing
Er is geen website van het café, maar wel een Facebookpagina die gevolgd wordt door de vaste gasten. Dit medium wordt gebruikt om de klanten te informeren. Extra marketing acties vinden vooral plaats in de vorm van één activiteit per maand. 

Onderscheidend vermogen
Uniek voor Sharon is dat ze een eigen formule heeft: het Sportcafé. Daarbij is zij ook het enige sportcafé in Vught en heeft ze dus een comfortabele marktpositie. Er zijn natuurlijk vele horecagelegenheden in het dorp, maar over het algemeen komen gasten doelbewust naar haar café.

Onroerend goed
Het zakelijk deel van het onroerend goed bestaat uit een biljartzaal, een bar met aansluitende keuken, koelruimtes en berging. Aan de voorkant is er nog een serre. Het totaaloppervlak is 219 m2. Door de taxateur is aangegeven dat er mogelijkheden zijn tot ombouw naar een restaurant. Onder meer daardoor is de verhuurbaarheid en de verkoopbaarheid van het object goed. De marktwaarde is bepaald op € 210.000,-.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop bedrijfspand € 185.000,-
Aankoopkosten en werkkapitaal € 25.000,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 210.000,-

Leenbedrag: € 210.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 72 maanden met een lineaire aflossing van € 1.527,78 per maand en een slottermijn van € 100.000,-. 

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn, bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden voor de investeerders.

Naast de lening via Collin Crowdfund is er nog een lening bij Heineken, met een openstaand saldo van € 12.500,-. Deze lening is per september 2019 helemaal afgelost. 

Tevens wordt er nu in privé een hypothecaire lening afgesloten voor de aankoop van het boven de zaak gelegen appartement waar onderneemster reeds woont.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn S.A.C.J. van Dijk h.o.d.n. Café Rio Bar (eenmanszaak) en haar echtgenoot J.W Verhoeven. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de onderneemster beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Café Rio Bar worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 210.000,- op het bedrijfspand gevestigd aan de Esschestraat 118 te Vught verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De marktwaarde is in juli 2018 getaxeerd op € 210.000,- waardoor de inschrijving volledig materieel is. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Café Rio Bar als Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2016 en 2017 en de prognose voor 2018 van de eenmanszaak. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet en de cashflow zijn redelijk stabiel de afgelopen jaren. De onderneemster heeft veel verenigingen als klant die voor deze stabiele omzet zorgen. De kasstoom is historisch steeds toereikend voor de aflossing van de bestaande financieringen. Ultimo 2017 was de omzet € 127.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 11.000,-. In 2018 wordt een omzet van € 139.000,- verwacht met een genormaliseerde operationele cashflow van € 33.000,- die ruim toereikend is voor de verplichtingen. De echtgenoot van onderneemster heeft een goed inkomen waardoor de privé-opnames beperkt kunnen blijven en de afhankelijkheid van het ondernemersinkomen klein is. Het grootste deel van de rente en aflossing is vervanging van de huidige huurlasten van € 23.000,- op het zakelijke deel van het pand. De Rentabiliteit kwalificeren we als Voldoende.

Solvabiliteit 
De solvabiliteit was mager. Het café is in 2014 door onderneemster overgenomen. Sinds die tijd woont ze ook in het appartement daarboven. Dat heeft ze grondig verbouwd waarvoor de nodige middelen zijn gebruikt. Het aankoopbedrag is ook eerder tot stand gekomen. Doordat ze de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in de zaak en het appartement ontstaat een reserve door het verschil tussen het aankoopbedrag en de getaxeerde waarde. Door de korte balans is de solvabiliteit historisch voldoende met 16% (score Voldoende) op een balans van € 50.000,- ultimo 2017. Het geprognotiseerde eigen vermogen ultimo 2018 is € 13.000,-. Wij hanteren voor de Solvabiliteit de score Voldoende. 

Liquiditeit
Historisch is de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) goed door de beperkte kortlopende schulden. Door een toename van de aflossing nemen de kortlopende schulden toe waardoor de liquiditeit lijkt te verkrappen met een current ratio van 1,4 aan het einde van 2017 en ultimo 2018 wordt een current ratio begroot van 0,7. De Liquiditeit kwalificeren we als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-52502 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-07-2018 om 11:23
investeerder-56475 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-07-2018 om 11:23
investeerder-7703 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-07-2018 om 11:22
investeerder-15882 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-07-2018 om 11:22
investeerder-19515 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-07-2018 om 11:18

Ondernemer

Jos Verhoeven en Sharon van Dijk

Crowdfund Coach


Marc Kogels