46471

Cafetaria Cecile’s

€ 145.000  |  10,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 246
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-02-2024 in 1 uur volgeschreven door 246 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Cafetaria Cecile's
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma
Leendoel Overname cafetaria
Datum van oprichting 05-01-2024

Leendoel

Cecile van Herk heeft de mogelijkheid gekregen om samen met haar partner Jesper de bestaande exploitatie van Cafetaria 1969 in Capelle aan den IJssel over te nemen. Cecile heeft jarenlang een leidinggevende rol in diverse horecagelegenheden gehad en stuurt momenteel 2 Backwerk vestigingen aan. Haar kennis en vaardigheden wil ze nu graag voor eigen rekening uitvoeren via haar eigen onderneming. De partner van Cecile is en blijft fulltime in loondienst waaruit hij een comfortabel inkomen geniet.

Voor de overname van de bestaande exploitatie wordt financiering gezocht, welke voornamelijk bestaat uit Goodwill en aankoop van de aanwezige inventaris. Er wordt een lineaire lening van € 145.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 6 maanden, een slottermijn van € 45.000,- en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Goodwill € 88.500
Inventaris € 36.500
Werkkapitaal € 20.000
Waarborgsom huur € 6.650
Totaal € 151.750
Eigen inbreng* € 6.750
Collin Direct € 145.000

*De waarborgsom voor de huur wordt uit eigen middelen betaald.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn mevrouw C. van Herk en de heer J.B. Huksloot handelend onder de naam Cafetaria Cecile's. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de geldnemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment grotendeels materieel van aard op basis van overwaarde op de privéwoning waarop een hypothecaire inschrijving wordt verkregen.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 145.000,- op het woonhuis aan de Dorpsstraat 55, 2903 LA Capelle aan den IJssel, kadastraal bekend als sectie B nummer 9127 te Capelle aan den IJssel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 365.000,- en een openstaande schuld van € 363.470,82,- per d.d. 01-12-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 490.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 29-12-2023.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Cafetaria Cecile's worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Cafetaria Cecile's is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische resultaten van de over te nemen cafetaria, alsmede de prognose voor 2024. Ook de waarde van de hypothecaire dekking en de looninkomsten van de heer J.B. Huksloot zijn meegenomen in de beoordeling. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
In 2022 is een omzet van € 206.000,- gerealiseerd met een resultaat van € 47.000,-. Er wordt voor 2024 een hogere omzet begroot, omdat de cafetaria na de overname ook op zondag geopend zal zijn.

De kosten in de prognose voor 2024 bestaan voor € 16.000 uit afschrijvingen.

Jaarcijfers

Balans na investering

Activa

  Balans na investering
Vaste activa € 132.000
Vlottende activa € 20.000
Totaal € 152.000

Passiva

  Balans na investering
Eigen vermogen € 7.000
Langlopende schulden € 134.000
Kortlopende schulden € 11.000
Totaal € 152.000

Prognose winst-en-verliesrekening 2024

Omzet € 275.000
Bruto winst € 193.000
Kosten € 105.000
Resultaat € 88.000

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
06-02-2024 om 14:19
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
06-02-2024 om 14:19
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
06-02-2024 om 14:19
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
06-02-2024 om 14:19
investeerder-11905 heeft € 100 geïnvesteerd.
06-02-2024 om 14:12

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders