39662

Cambreur Beheer B.V.

€ 150.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 226
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 19-04-2021 in 1 uur volgeschreven door 226 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Cambreur Beheer B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 29-04-1980
Website  

Leendoel

Cambreur Beheer B.V. wordt geëxploiteerd door de heer Joep van den Hoven. Cambreur Beheer B.V. is in het bezit van een monumentaal pand te Brielle, welke wordt verhuurd voor zakelijk gebruik. Er is op dit moment een supermarkt in gehuisvest als huurder met een meerjarig huurcontract. Daarbij zijn er uitgewerkte plannen om een gedeelte van het pand te transformeren naar appartementen en deze vervolgens te verhuren. De ondernemer is in afwachting van de benodigde vergunning, waardoor een tijdelijke financiering wenselijk is. Na het verkrijgen van de vergunning zal er wederom een herfinanciering plaatsvinden om de verbouwingskosten te financieren. 

Er wordt een aflosvrije lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De ondernemer hoopt zo spoedig mogelijk groenlicht te verkrijgen in het kader van de aangevraagde vergunning, waardoor overeengekomen is dat de ondernemer in tegenstelling tot de Algemene Voorwaarden de mogelijkheid heeft om na  6 maanden vergoedingsvrij af te lossen. Indien de herfinanciering via Collin plaatsvindt zullen de investeerders in deze lening de eerste mogelijkheid krijgen om deel te nemen in de eventuele nieuwe financieringscampagne.

Financieringsbehoefte

Aflossing bestaande hypotheek € 111.000
Betaalde facturen verbouwing € 12.000 
Aansluitkosten nutsvoorziening € 10.000
Kosten vergunning € 10.000
Werkkapitaal  € 7.000
Totaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor deze financiering is Cambreur Beheer B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 600.000,- op het pand met als adres: Nobelstraat 26 en 30, 3231 BC Brielle verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand kent een taxatiewaarde, met als peildatum 02-03-2020 van € 475.000,-.
    • Er wordt een verhoogde hypothecaire inschrijving verkregen zodat bij een eventuele vervolgfinanciering gebruik gemaakt kan worden van deze hypothecaire inschrijving.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het (bedrijfs)pand met als adres: Nobelstraat 26 en 30, 3231 BC Brielle, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De debiteur heeft de mogelijkheid om na 6 maanden vergoedingsvrij vervroegd af te lossen. Mocht de ondernemer eerder willen aflossen dan 6 maanden, dan zullen de resterende termijnen betaald worden tot en met de zesde termijn naast de volledige aflossing.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Cambreur Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en toekomstige cijfers van Cambreur Beheer B.V.. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed corona
De huidige huurder betaald conform het huurcontract. Waardoor Cambreur Beheer B.V. geen hinder heeft ondervonden van de Corona-omstandigheden.

Jaarcijfers

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 31.000  
Bruto winst € 31.000  
Kosten € 22.000  
Netto winst € 9.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-69052 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2021 om 11:09
investeerder-47576 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2021 om 11:09
investeerder-109594 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-04-2021 om 11:09
investeerder-90450 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-04-2021 om 11:08
investeerder-90887 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2021 om 11:08

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders