48734

Camping Hengeland

€ 300.000  |  8,5% rente  |  63 maanden  Investeerders: 298
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-07-2024 in 1 uur volgeschreven door 298 investeerders

Samenvatting

Stefan en Elke runnen al sinds 2017 Camping Hengeland , sinds 2022 zijn ze ook eigenaar en wonen ze ook met hun gezin op de camping. De camping heeft veel vaste klanten met 200 vaste plaatsen. Naast vele kleine investeringen en onderhoud wordt er voor verduurzaming en modernisering van het zwembad geïnvesteerd in zonnepanelen, wordt het dak aangepast, geïsoleerd en wordt de luchtbehandeling vernieuwt. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving op de camping met omvang van ruim 11 hectare gevestigd.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 63 maanden waarvan met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 200.000,- per 05-10-2029. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

  • De geldnemers zijn I.A.G.W. Heider en S.W.M. Budde t.h.o.d.n. Camping Hengeland. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel materieel vanwege de overwaarde op het aanwezige onroerend goed waarop een tweede hypothecaire inschrijving wordt gevestigd.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- gevestigd op de camping met als adres Hengeland 10 en 10a, 5851 EA Afferden, kadastraal bekend sectie T nummers 145, 146, 150, 151, 1298, 1299, 1300 en 2131 te Bergen. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.660.000,- en een restant schuld van € 1.541.000,- per 5-7-2024. De marktwaarde bedraagt € 2.860.000,- conform een taxatie d.d. 23-11-2021.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Het leendoel is de aanschaf van zonnepanelen, warmtepomp en luchtbehandelingssysteem voor de verwarming van het binnenzwembad. Om dit te kunnen plaatsen wordt het dak ook vervangen en geïsoleerd. Op deze manier wordt het zwembad op een duurzamere manier verwarmd en onderhouden.

Ondernemer

Stefan Budde (1970) en Elke Budde-Heider (1974) wonen zelf op de camping samen met hun grote gezin. Ze verbleven zelf ooit op de camping waarna ze de vraag kregen of ze wilden komen werken op de camping. Vanaf 2017 runnen ze deze zelfstandig en sinds 2022 zijn ze de eigenaren. Sinds ze eigenaar zijn proberen ze onderhoud, vervanging en modernisering in stappen uit te voeren uit de eigen middelen. 

Onderneming

Camping Hengeland is al bijna 60 jaar (bouwjaar 1965) een begrip in Afferden en omgeving onder kampeerders met een vaste, jaarlijkse staanplaats. De camping bestaat uit circa 200 vaste staanplaatsen en 20 recreatieve plaatsen. Men beschikt over een binnen- en buitenzwembad. Het park ligt in de natuur omringt door bomen en struiken. De camping beschikt over een speeltuin en animatie voor de jeugd.

Het onroerend goed bestaat uit 3 bedrijfswoningen, binnen en buiten zwembad, cafetaria-kantine annex zaal met een kelder, souvenirwinkel en camping terrein. Het hele terrein is 11,29 hectare groot. Het onroerend goed kent conform een taxatie d.d. 23-11-2021 een marktwaarde van € 2.860.000,-. Onderhavige investeringen zullen naast diverse kleinere onderhoudsinvesteringen van de afgelopen jaren een positief effect hebben op deze waarde.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Zonnepanelen € 130.000,-
Dak + isolatie € 75.000,-
Warmtepomp/luchtbehandeling € 75.000,-
Overig € 20.000,-
Totale investering € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 63 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing gevolgd door een slottermijn van € 200.000,-

Overige financiers
De bestaande financiering is een financiering via October met een restant schuld van € 1.541.000,- per 5-7-2024 en restant looptijd van 63 maanden, slottermijn € 1.087.000,- rente 5,9%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Camping Hengeland is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de concept jaarcijfers 2023 en de prognose voor 2024. De overal Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
In 2023 bedroeg de omzet € 796.000,- met een resultaat voor privé opnames van € 150.000,- bij een afschrijving van € 133.000,-. Voor 2024 wordt een omzet van € 708.000,- geprognotiseerd met een netto cashflowoverschot na financieringslasten van € 59.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De zichtbare solvabiliteit was per ultimo 2023 5% van het balanstotaal van € 2.780.000,-. Er is sprake van een stille reserve in de camping. Indien we dat corrigeren is de solvabiliteit 24% op een balanstotaal van € 3.762.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemers zijn I.A.G.W. Heider en S.W.M. Budde t.h.o.d.n. Camping Hengeland. De ondernemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is momenteel materieel vanwege de overwaarde op het aanwezige onroerend goed waarop een tweede hypothecaire inschrijving wordt gevestigd.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- gevestigd op de camping met als adres Hengeland 10 en 10a, 5851 EA Afferden, kadastraal bekend sectie T nummers 145, 146, 150, 151, 1298, 1299, 1300 en 2131 te Bergen. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.660.000,- en een restant schuld van € 1.541.000,-. De marktwaarde bedraagt € 2.860.000,- conform een taxatie d.d. 23-11-2021.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door de hoofdelijke aansprakelijkheid in combinatie met de hypothecaire inschrijving kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

  • Essentiële beleggingsinformatie

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 11:19
investeerder-391350 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 11:19
investeerder-97340 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 11:19
investeerder-24169 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 11:18
investeerder-5509 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-07-2024 om 11:18

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels